Skilsmässodom på spanska?

2020-04-24 i Domstol
FRÅGA |Har en skillsmässadom i min hand.Jag begärde att skulle vara skriven på spanska, men rätten så nej.Vad är det som gäller?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr har du ingen rättighet att begära att domen ska skrivas på spanska, eller ett annat språk än svenska. Domstolen har alltså ingen skyldighet att skriva domen på spanska. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hot om misshandel

2020-03-29 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hot om misshandel vad kan jag få för hjälp?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Min rekommendation till dig är att ringa 11414 om du är rädd för vad som kan hända och prata med de angående hur omständigheterna ser ut då det är svårt för mig att se då det inte är en så utförlig beskrivning kring situationen. Om det dock skulle vara så att detta är något som hotar ditt liv eller din hälsa och är något du behöver akut hjälp med så får du ringa direkt till 112. Men om det bara är att du är rädd att något skulle kunna hända så börja med att höra av dig till 11414. Hoppas du fick svar på din fråga och att detta hjälpte.

Vad händer när man som långivare dör

2020-03-08 i Arvsordning
FRÅGA |Jag är långivare. När jag dör, vad sker med skulden hos låntagaren?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du stå ensam som låntagare så kommer man i första hand att lösa skulderna mot tillgångarna i dödsboet. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala av skulderna kommer ingen att ärva den resterande delen av skulden. Man skulle kunna uttrycka sig som så att skulden skrivs av och försvinner när innehavaren av skulden har avlidit.Om det är så att du har efterlevande arvingar så kommer inte det att påverka då det i Sverige finns en princip om att skulder inte ska ärvas. Så efter att dina tillgångar i dödsboet har använts för att täcka så stor del av skulderna som möjligt så kommer skulderna att skrivas av och därmed inte gå i arv. Hoppas du fick svar på din fråga!

Är testamentet ogiltigt?

2020-01-30 i Testamente
FRÅGA |I testamentet efter min svägerska står det att hon var denna dag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja etcetra.Jag har en helt annan åsikt, hon var personlighetsförändrad sedan några år pga cancersjukdom.I bouppteckningen står att svåger har godkänt testamentet, vilket är fel.Är detta frågor som jag kan ta upp som anmärkning?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om en arvinge anser att testamentet är ogiltigt kan den personen klandra testamentet, 14 kap 5 § ÄB. Det sker genom att arvingen, inom 6 månader från delgivningen av testamentet, väcker talan mot testamentstagaren vid allmän domstol. De klandergrunder som kan anföras är i huvudsak, enligt 13 kap 1–3 §§, följande: Formfel vid testamentets upprättande Testamentet har upprättats under inflytande av en psykisk störning Någon har otillbörligen påverkat testator att upprätta testamentet Arvingarna har hela bevisbördan för att testamentet är ogiltigt på grund av psykisk störning eller påverkan av annan. Beviskravet i dessa fall är väldigt högt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Smitta någon med flit med coronaviruset

2020-03-29 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Vad händer när en kvinna vill slipper skillsmässa och försöker smitta med syfte sin make som tillhör riskgruppen under coronaviruset?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Viruset – samhällsfarlig sjukdom?Coronaviruset har klassats som en samhällsfarlig sjukdom av regeringen. Med samhällsfarliga sjukdomar avses samhällsfarlig sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfuktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. Som allmänfarliga sjukdomar avses även smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade (1 kap 3 § smittskyddslagen).Skyldigheter som enskild– Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar (2 kap 1 § smittskyddslagen). – Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk (2 kap 2 § 1 st smittskyddslagen). – Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma (2 kap 2 § 2 st smittskyddslagen). Juridiska konsekvenserAv brottet misshandel följer att om man tillfogar annan sjukdom så kan man dömas för misshandel. I rekvisitet sjukdom faller sjukdomar såsom allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Det som kan hända om denna kvinna har uppsåt (dvs vilja) att smitta sin man med coronaviruset så kan hon bli anmäld för misshandel (3 kap 5 § brottsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga!

Ska tjänstepension med förmånstagare ingå i bouppteckningen?

2020-03-08 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Ska tjänstepension med förmånstagare tas upp som tillgång i bouppteckningen?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bouppteckning kan ske både vid skilsmässa och vid ena makes bortgång, därför har jag delat upp mitt svar för dessa två olika situationer.Bouppteckning vid skilsmässaEn bouppteckning innebär att varje makes tillgångar och skulder upptecknas såsom de var när ansökan om skilsmässa skickats in (9 kap 7 § äktenskapsbalken). En bouppteckning ska då enligt lag innehålla information om en makes tillgångar och skulder i den omfattning som det krävs för att få en tillförlitlig bild av makarnas ekonomiska förhållanden. På det sättet kan man se om en fördelning bör jämkas med hänsyn till att ena maken exempelvis har många tillgångar som inte ska delas lika vid en skilsmässa. Om en tjänstepension rör stora belopp, är det därför mest rättvisande att inkludera denna i bouppteckningen.En annan fråga är om tjänstepensionen sedan ska anses vara giftorättsgods och därmed delas lika mellan makarna. Även om en tjänstepension ska tas med i bouppteckningen innebär det nämligen inte att den automatiskt ska delas mellan makarna, utan detta beror i stort sett på hur pensionen är utformad och vad som avtalats mellan arbetstagare och arbetsgivare.Bouppteckning vid makes bortgångEn bouppteckning ska som huvudregel även ske vid ena makes bortgång (20 kap ärvdabalken). Denna bouppteckning ska också inkludera uppgift tjänstepension (antingen enligt 20 kap 4 § första stycket eller 5 § andra stycket ärvdabalken, beroende på den enskilda situationen).Hoppas du fick svar på din fråga!

Upprätta avtal för företag

2020-03-08 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har lite svårt att veta vem jag ska vända mig till. Det är så att jag och min vän har kommit på en bra produkt som skulle spara ett internationellt företag massor med pengar. I nuläget arbetar vi som anställda inom företaget. Det vi vill är att introducera idén för dom och erbjuda ett kompanjonskap där dom för en viss summa får bli medägare. Plus låta oss två använda deras företagsnamn på vår produkt. Men vi har ingen aning alls om hur man formar så stora och täckande avtal och affärsförslag. Ännu mindre mot en stor internationell konsern. Vad är det för avtal vi behöver ? Kan ni hjälpa oss att skriva sådana avtal? Vad skulle det kosta att få hjälp med att utforma ett sådant avtal? Kan ni även hjälpa oss med att sätta ihop kompanjon avtal? Och ett företags sammarbets offert?Vänliga hälsningar
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Min rekommendation till dig är att du hör av dig till vår avtalsrobot. Du kan antingen titta direkt på hemsidan för att se om det finns något avtal som passar in i det du beskriver, annars kan du höra av dig antingen via telefon eller mail för att få mer utförliga svar på dina frågor. Telefon: 08-533 300 04Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00.För frågor rörande avtal använd:avtalet@lawline.seHoppas du fick svar på din fråga!

Avtal om framtida vinst

2020-01-30 i Avtal
FRÅGA |Vi kommer att skiljas och jag har fått en bostadsrätt. Nu vill jag att min man ska kunna bo kvar i huset och därmed ta över samtliga lån och stå som ägare. Jag vill att han ger mig min del av vinsten först när hustet säljs om några år. Finns det avtal/handlingar som kan skrivas?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om du vill ha hjälp att upprätta avtal är du välkommen att använda dig av Lawlines tjänst avtalsroboten som kan hjälpa dig att skriva anpassade avtal och dokument online. Tjänsten når du via vår hemsida. Om du inte hittar tjänsten via hemsidan kan du ringa oss på 08-533 300 04 så hjälper vi dig.Lycka till!