Allmänt och enskilt åtal vid förtal

2020-07-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Min F.d flickvän har spridit rykten om mig till hennes familj & vänner, att jag har bland annat har hotat henne & trakasserat henne under 8 månaders tid. Under 4 månaders av denna tiden var vi fortfarande ett par. Så hon har sagt dessa saker bara för att förstöra min bild för hennes vänner & familj. Dessutom har hennes familj kollat upp mig på bland annat mitt jobb och massor med andra ställen tex social medier, alltså typ behandlad mig som en kriminell. Hon har anmält mig till polisen och jag blev misstänkt för ofredande & olaga hot, hon ansökte samtidigt om kontaktförbud, allt blev nedlagt pga det fanns ingen bevis, jag har aldrig varit med något olagligt och jag känner mig kränkt när jag var hos polisen pga detta utan ha gjort något. Jag lider av psykisk störning pga detta och att dessa personer som handlar om 10-15 personer och polisen har detta bilden om mig nu. Jag undrar om detta kan hämma under allmänt åtal och om jag kan stämma henne för förtal?Tackar för svar!
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar alltså om du kan anmäla henne för förtal. Jag kommer därför att hänvisa till Brottsbalken (BrB), som innehåller lagar om brott och straff. Du beskriver att hon sprider falska rykten om dig. Precis som du skriver kan det vara förtal, vilket regleras i BrB 5 kap § 1. Där står att den som utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd döms för förtal till böter. Man döms inte om det var försvarligt att lämna uppgifterna, och det antingen var sant eller man hade skälig grund att tro det. Det betyder att man måste kunna visa att påståendet är sant, eller att man hade anledning att tro det.Eftersom att hon har anklagat dig för hot och ofredande har hon pekat ut dig som brottslig, och antagligen också som klandervärd. Som du skriver har detta ju inneburit att människor i din närhet har fått en felaktig bild av dig vilket har påverkat ditt liv. Det bör alltså kunna räknas som förtal. Du kan alltså anmäla till polisen att din f.d. flickvän har förtalat dig.Förtal faller oftast inte under allmänt åtal utan ses i regel som s.k. målsägandebrott (5 kap 5 § BrB). Det innebär som huvudregel att dessa brott inte får åtalas av annan än den som blivit utsatt för brottet (enskilt åtal). Med det menas att målsägande själv måste föra talan i domstol. Det finns dock ett visst utrymme för åklagaren att väcka allmänt åtal förtal och om det av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt (5 kap 5 § 1 stycket 1 punkten BrB).På Åklagarmyndighetens hemsida kan man läsa om kravet "påkallat ur allmänt intresse". Där står bland annat följande:"När åklagaren ska bedöma om det finns särskilda skäl för att väcka allmänt åtal har det betydelse vad det är för uppgifter eller bilder som har spridits, hur och till vem uppgifterna/bilderna har spridits och vad det har fått för konsekvenser för den utsatta personen. Ju allvarligare brottet är, desto starkare skäl finns det normalt för att väcka allmänt åtal. Exempel när det kan vara påkallat att åklagare väcker åtal: Stor spridning (exempelvis på internet) av påståenden om att en person har begått ett allvarligt sexualbrott Det krävs inte alltid stor spridning (alltså att uppgifter sprids till många personer) utan i vissa fall kan det göra brottet särskilt allvarligt om påståendena lämnas till personer som känner den som utsätts för förtalet (exempelvis arbetsgivare, arbetskamrater eller familj)"Som svar på din fråga kan du alltså anmäla för förtal. Oftast faller brottet förtal inom enskilt åtal, men det kan bli fråga om allmänt åtal i vissa situationer då brottet varit särskilt allvarligt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kränkande kommentarer från granne

2020-07-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag bor i lägenhet med andra lägenheter runt om. I ett av lägenhetshusen bredvid bor en tant som alltid säger kränkande saker när jag går förbi. Jag måste gå förbi där varje dag. Jag skulle se det som att jag har en granne som stör mig, men vi bor ju inte i samma lägenhetshus. Under alla dom 6 år som jag har bott här så säger hon kränkande saker varje dag. Jag vet inte vem jag ska vända mig till. Jag bor i en bostadsrätt och har därför ingen hyresvärd. Jag vet inte hon hon bor i bostadsrätt eller hyresrätt. Jag vet inte hur länge till jag klarar av att höra hennes elaka ord varje dag.
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det kan möjligtvis finnas alternativ för dig i den här situationen genom att gå via din bostadsrättsförening eller hennes eventuella hyresgästförening. Eftersom du inte vet vart hon hör kommer jag dock att fokusera på om den här kvinnan gör något olagligt, och ifall det kan bli ett polisärende.Lagar om brott finns i Brottsbalken (BrB). Att upprepande trakassera någon genom att säga kränkande saker kan utgöra ofredande enligt BrB 4 kap 7 §. För det krävs att hon på ett icke obetydligt sätt stör din rätt att få vara ifred, vilket hennes kränkande kommentarer eventuellt kan tänkas göra. För ofredande döms man till böter eller fängelse i högst ett år,Det kan även röra sig om brottet förolämpning i BrB 5 kap 3 §. Där stadgas att den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter. Om brottet är grovt, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Det krävs generellt att det är en förolämpning av allvarligare slag. Endast skällsord eller liknande mindre allvarliga uttalanden är typiskt sett inte nog för att det ska räknas som brottet förolämpning.Det kan alltså finnas skäl för dig att upprätta en polisanmälan. Eftersom det här påverkar dig mycket och stör din vardag kan det vara ett alternativ för dig att i vart fall prata med polisen, särskilt ifall du inte har någon annanstans att vända dig i bostadsrätt- eller hyresgästföreningen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Gränsdragning för förolämpning

2020-07-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det som brottet förolämpning om man kallar en kvinna för lilla gumman? Det låter kanske elakt men brottsligt är det väl inte?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att hänvisa till Brottsbalken (BrB), som innehåller lagar om brott och straff.Brottet förolämpning finns i BrB 5 kap 3 §. Där stadgas att den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter. Om brottet är grovt, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.Det krävs generellt att det är en förolämpning av allvarligare slag. Endast skällsord eller liknande mindre allvarliga uttalanden är typiskt sett inte nog för att det ska räknas som brottet förolämpning. Precis som du säger borde inte uttalandet "lilla gumman" vara nog för att räknas som brottet förolämpning. Det är ett mycket svepande uttryck, som beroende på sammanhanget inte alls behöver framstå som kränkande, om än möjligtvis nedlåtande. Hoppas du fick svar på din fråga!

Äktenskapsförord och vårdnad av barn i fall av bortgång

2020-06-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Vi har upprättat ett eget äktenskapsförord som beskriver hur vi vill dela upp vid en eventuell skilsmässa. Vi skulle behöva ha detta granskat Och godkänt av en jurist. Vad kostar det?Undrar även om man i sitt testamente ska ange vem man önskar ska ta hand om ens barn till dess de är myndiga (om båda föräldrar avlider vid samma tillfälle).
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jurister på någon familjerättslig byrå kan hjälpa er att upprätta eller granska ett äktenskapsförord. Kostnaderna kan variera ganska mycket utifrån bland annat var man bor och hur lång tid det tar. Ett billigt alternativ är att använda Lawlines tjänst för äktenskapsförord: https://lawline.avtalsrobot.se/avtal/aktenskapsforord/Genom den kan man upprätta ett äktenskapsförord själv, men samtidigt vara trygg med att allt blir korrekt juridiskt. Det kostar 795 kr. Tjänsten innehåller en färdig mall att fylla i. Att skapa ett äktenskapsförord online är enkelt och tar bara några minuter. Man upprättar förordet genom att fylla i formuläret, vilket är dessutom helt gratis så att man kan försäkra sig om att det är rätt innan man betalar och genererar äktenskapsförordet. Sedan signeras avtalet för hand genom att skriva ut det.Om något blir fel har man upp till 30 dagar på sig att kostnadsfritt göra ändringar i sitt äktenskapsförord. Kontakta kundtjänst på 08-533 300 04 / info@lawline.se för att göra ändringar i efterhand i äktenskapsförordet.Äktenskapsförordet ska också lämnas in till Skatteverket för inregistrering.Angående omvårdnaden av barn är det inget krav att ange vem man skulle vilja ha hand om barnen i fall av föräldrarnas bortgång. Man kan skriva ner sina önskemål, men detta kommer inte vara juridiskt bindande. Domstolen är skyldig att ta beslut om vem som ska få vårdnaden om barnen utifrån barnets bästa, och kan då välja någon annan en den ni önskat om det bedöms vara det bästa. Ni kan ändå absolut lämna ett förslag, så att er vilja är tydlig. Hoppas du fick svar på din fråga!

Preskription av verkställighet

2020-07-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag undrar om det finns någon borte gräns för att kräva verkställande av en dom som inte följs?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tidsgränsen för att kräva verkställande beror av preskriptionstiden, och kan därför se olika ut beroende på vad domen handlade om. Jag kommer att gå igenom preskriptionstiden för begäran av verkställighet i civilrättsliga mål.Huvudregeln är att fordringar preskriberas efter tio år (Preskriptionslagen 2 §). Detta gäller vid "vanliga" fordringar, till exempel för betalning av en skuld. Man kan alltså i dessa fall begära verkställighet inom 10 år från det att fordran uppkom. Det finns olika specialregler för andra typer av fordringar. Om en fordran gäller skadestånd för brott kan den inte preskriberas före tiden för åtalspreskription av brottet har gått ut (Preskriptionslagen 3 §).Ansökan om verkställighet görs hos Kronofogden gällande skulder och dylikt, men ibland hos tingsrätten, gällande exempelvis familjemål.Hoppas du fick svar på din fråga!

Äktenskapsförord för sparade pengar

2020-07-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan jag skriva äktenskapsförord på mina sparade pengar?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om äktenskap och skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Vid en eventuell skilsmässa ska som huvudregel en bodelning ske (9 kap § 1 ÄktB). Det innebär kortfattat att man räknar ihop all egendom som de båda makarna har, och delar den lika mellan dem (11 kap 3 § ÄktB.) Om inget annat har angetts blir all egendom de äger så kallat giftorättsgods, vilket innebär att det ska ingå i bodelningen.Man kan dock undgå denna huvudregel genom att skriva ett avtal om hur tillgångar ska fördelas vid en eventuell skilsmässa, ett äktenskapsförord (ÄktB 7 kap 2 §).Om de väljer att skriva ett äktenskapsförord behöver det där framgå att dessa pengar inte ska ingå i en eventuell bodelning. Ni kan till exempel välja att skriva att all egendom ska vara var och ens enskilda egendom, och i så fall behöver ingen bodelning ske vid en eventuell skilsmässa. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av båda. Det ska sedan registreras hos Skatteverket (ÄktB 7 kap 3 §).Gällande äktenskapsförord har Lawline en onlinetjänst där man kan skriva ett sådant utifrån en färdig mall. Den hittar du här: https://lawline.avtalsrobot.se/Hoppas du fick svar på din fråga!

Preskription av mordförsök

2020-06-24 i Påföljder
FRÅGA |Jag skulle vilja veta om brottet försök till mord preskriberas.
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att hänvisa till Brottsbalken (BrB), som innehåller lagar om brott och straff.Efter en lagändring 2010 tog man bort preskriptionstiden för mord (BrB 35 kap 2 § 1 p). Det innebär att man kan väcka åtal och döma någon till ansvar oavsett hur lång tid som har gått. Detsamma gäller för försök till mord (35 kap 2 § 7 p).Brottet försök till mord preskriberas alltså inte. Hoppas du fick svar på din fråga!

Preskription misshandel och kvinnofridskränkning

2020-06-17 i Påföljder
FRÅGA |Misshandlad av fd make för 7 år sedan. Kan jag polisanmäla honom idag för detta?Jag blev både psykiskt samt fysiskt misshandlad genom åren.Det psykiska genom att han skrikit, gett mig öknamn, kallat mig för idiot, slagit hål i dörrar och väggar när han varit arg och sagt att detta kunde varit mitt ansikte mm.Det fysiska genom att han slagit ut en tand genom att slå mig i ansiktet, slagit mig i ansiktet när jag var gravid med vårt andra barn samtidigt som jag höll vår första baby i famnen mm.Vi är skilda sedan januari 2020.Vad kan jag göra idag.Tacksam, mamma till 2 barn.
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att hänvisa till Brottsbalken (BrB), som innehåller lagar om brott och straff.Den fysiska misshandel du beskriver kan troligtvis utgöra grov misshandel enligt BrB 3 kap 6 §, med tanke på att du fått permanenta skador gällande den utslagna tanden, samt det särskilda allvaret vid tillfället då du var gravid och höll i babyn. Eftersom misshandeln och den psykiska misshandeln (som kan vara ofredande enligt BrB 4 kap 7 §) har varit en del av ett mönster av kränkande beteende mot dig kan även brottet grov kvinnofridskränkning vara aktuellt (BrB 4 kap 4 a §). Brott har en preskriptionstid, som är den tid inom vilken en person kan åtalas och straffas. Gällande grov misshandel är preskriptionstiden 10 år. Även gällande grov kvinnofridskränkning är preskriptionstiden 10 år (BrB 35 kap 1 §).Eftersom det har gått 7 år sedan händelserna kan du alltså fortfarande anmäla. Hoppas du fick svar på din fråga!