Kan man fortfarande få underhållsbidrag när man är 19 år?

2020-05-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Har ett barn på 19 år rätt till både underhållsbidrag som den ena föräldern betalar och aktivitetsersättning som betalas ut av försäkringskassan? Barnet går på gymnasiet och har en diagnos. Barnet kommer få mellan 7000-9000 i aktivitetsstöd.
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som huvudregel behöver föräldern inte betala underhållsbidrag efter det att barnet fyllt 18 år. Men om barnet studerar, efter det att denne fyllt 18 år, antingen i grundskolan eller gymnasieskolan eller en annan jämförlig grundutbildning är föräldern fortfarande underhållsskyldig (7. kap 1 § 2 st föräldrabalken). Detta innebär att barnet har rätt till underhållsbidrag just på grund av att barnet är över 18 år och studerar på gymnasiet. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Återkallelse av körkort under prövotiden

2020-05-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag har kört mot rött och mitt körkort blev indragen av polisen. Jag kommer att få 3000kr i böter men vill veta hur lång tid spärrtiden är i detta fall? Ps: jag va under min prövotid.
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Körkortet återkallat under prövotidenOm ditt körkort har blivit återkallat under prövotiden måste du göra ett nytt förarprov och kunskapsprov innan ett nytt körkort kan utföras (5 kap. 14 -15 §§ körkortslagen). Vilket innebär att du kommer att få en ny prövotid efter godkänt förarprov (3 kap. 18 § körkortslagen). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När får en lärare säga åt en elev att lämna klassrummet?

2020-05-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |När får en lärare säga åt en elev att gå ut ur klassrummet?Får läraren någonsin göra det?Får läraren göra det utan anledning?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du inte har angivit någon särskild situation som din fråga kan gälla kommer jag att svara mer allmänt på frågan, då jag uppfattar din fråga som en allmän fråga kring just när en lärare får säga åt en elev att lämna klassrummet. Om en elev stör ordningen eller uppträder olämpligt så finns det disciplinära åtgärder som en rektor eller en lärare får använda sig av. Dock är det viktigt att komma ihåg att dessa åtgärder inte ska användas för att straffa elever. Syftet med de disciplinära åtgärderna är att de ska leda till att eleven ändrar sitt beteende och att studiemiljön blir bättre i skolan. Det finns alltså olika disciplinära åtgärder i skollagen och en av dessa är utvisning ur undervisningslokalen. En lärare får visa ut en elev från undervisningslokalen om (5 kap. 7 § skollagen): - Eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och- Eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren.SammanfattningJa, en lärare får säga åt en elev att lämna klassrummet dock får läraren inte göra det utan anledning. En lärare får endast säga åt en elev att lämna klassrummet om de två kraven ovan är uppfyllda. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur ska gemensamma tillgångar redovisas i en bouppteckning?

2020-04-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Gift par. Ena parten avlider. Finns inga enskilda egendomar. Finns gemensamma konton och lån ( bostad ). Vad för man upp för resp. person i bouppteckning ? 100 % av gemensamma tillgångar och skulder på varje person eller 50% på varje person ? När det gäller bostadsrätt så finns ruta för andel, men inte på övriga tillgångar och skulder.
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En bouppteckning ska göras tre veckor efter att ena parten har avlidit (20 kap. 1 § Ärvdabalken). Eftersom den avlidne var gift ska både den avlidnes och den andra partens egendom redovisas i bouppteckningen (20 kap. 3 § Ärvdabalken). Er respektive egendom såsom den var vid dödsfallet ska redovisas separat (9 kap. 7 § Äktenskapsbalken). Har ni bara gemensamma tillgångar och gemensamma konton är det den egendom som ska redovisas för och den ska delas lika er emellan i bouppteckningen. Detta under förutsättning att nu inte har kommit överens om något annat, det vill säga att pengarna på kontot ska fördelas på något annat sätt. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Medicinska hinder mot att ta körkort

2020-05-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, jag är 18 år och har uppkörning om ca 1 månad för MC och för bil om 3 månader. Jag har nyligen fått diagnosen ADD och även påbörjat en medicinering. Är jag skyldig att rapportera det någonstans samt riskera att bli av med kommande MC/bil körkort? Läste att det kan behövas läkarintyg både för körkortstillstånd och intyg att man är i dugligt skick till att köra med medicin?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vände dig till Lawline!När man gör en ansökan om körkortstillstånd gör transportstyrelsen en bedömning av om man uppfyller de medicinska kraven för att ha körkort. En ADD-diagnos innebär vanligtvis inga problem när det gäller att få körkortstillstånd, men man behöver lämna ett läkarintyg som visar aktuell status för diagnosen. Vanligtvis meddelar transportstyrelsen att ett sådan läkarintyg behövs.Tyvärr kan inte jag göra en bedömning av huruvida din diagnos kan komma att påverka din möjlighet att få körkort, detta kommer transportstyrelsen att göra när du skickar in ett läkarintyg. Om du vill läsa mer om de medicinska kraven för körkort kan jag tipsa om att gå in och läsa på transportstyrelsen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan barnbarn bli arvlösa?

2020-05-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Min pappa är död sedan 14 år tillbaka. Jag har 3 stycken syskon och pappa har en syster. Jaga undrar hur det blir när min farmor dör, kommer jag och mina syskon att ärva pappas del som han skulle haft? Kan farmor och pappas syster på något sätt göra oss arvslösa?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!UtgångspunkterJag kommer att utgå ifrån att din farmor inte har upprättat något testamente, att hon inte är gift och att det inte finns något annat som kan påverka arvets fördelning då det inte förekommer något sådant i din fråga. Din faster kommer att ärva halva arvet, du och dina syskon kommer att få dela på andra halvanI första hand ärver den dödes barn kvarlåtenskapen (arvet) och varje barn kommer att ärva lika mycket. Detta innebär att om din far levde skulle han och hans syster ärva hälften var av din farmor (2 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom din far är avliden så ärver du och dina syskon i hans ställe, du och dina syskon kommer att få dela lika på arvet. Detta innebär att ni får varsin lika stor del av det arvs som skulle ha tillfallit din far, ifall han vore vid liv. Arvet kommer alltså att delas mellan er fyra syskon. Detta är utgångspunkten om din farmor inte har upprättat ett testamente och inte är gift. Om något av detta är fallet så kan fördelningen av arvet se olika ut. ArvlösaDin farmor kan i ett testamente skriva att du och dina syskon endast ska ha rätt till laglotten. Laglotten är halva arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Detta innebär att ni inte kommer att bli arvlösa, men ni kommer endast få hälften av det arv som skulle ha tillfallit er far, Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste man ge tillbaka alla pengar från en försäljning när man har skrivit en skriftlig fullmakt?

2020-04-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Min kompis gav mig i uppdrag att sälja sin bil. Vi gjorde en skriftlig fullmakt. Kompisen ville att jag skulle sälja bilen för minst 25 000kr. Jag sålde bilen för 40 000 kr, måste jag ge alla pengar till kompisen?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom ni har skrivit en skriftlig fullmakt om att du ska i uppdrag från din kompis sälja dennes bil, innebär det att pengarna från försäljningen av bilen tillhör din kompis och du måste ge henne alla pengarna från försäljningen. Detta oavsett om det står i fullmakten eller om ni muntligen kommit överens om att du ska sälja bilen för minst 25 000 kr, eftersom ni då har ingått ett avtal om att du i uppdrag för din kompis ska sälja bilen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är föräldrar alltid underhållsskyldiga för sina barn?

2020-04-30 i Underhåll
FRÅGA |Har en förälder försörjnings plikt av barnet som fyller 18 år och går på gymnasiet men har en förmögenhet på banken ? Var går gränsen ? Och om barnet fortsätter studera men köper ett hus / lgh för förmögenhet ska föräldern försörja barnet då och hur länge ? Har barnet en inkomst cns el efterlevnadspension göller försörjningsplikten ännu ? Tacksa för svar .
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. 1 § Föräldrabalken. Där står det att underhållsskyldigheten ska anpassas efter barnets egna inkomster och tillgångar samt sociala förmåner, såsom barnbidrag. Det ska även tas hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förhållanden och barnets behov. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, men om barnet går i skola är föräldrar underhållsskyldiga under skolgången pågår tills barnet fyller 21 år. Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills de är 21 år om de går i skolan, annars tills de är 18 år. Detta oavsett om det har flyttat hemifrån. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,