Reklamation av en felaktig vara

2019-09-08 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Vi köpte en begagnat moped på blocket som inte fungerar som den ska. Säljaren hävdar att den alltid har fungerat felfritt hos dom.Hur går vi tillväga för en reklamation?Med vänlig hälsning
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag i ditt fallJag utgår från att du har köpt mopeden av en privatperson. Det här innebär att köplagen (KöpL) är tillämplig i ditt fall. Du undrar nu hur du ska gå tillväga för att reklamera mopeden. Hur ska du reklamera köpet av mopeden?En reklamation ska göras inom skälig tid från det att man har märkt eller borde ha märkt felet på varan (32 § första stycket KöpL). Som yttersta frist har man två år på sig att reklamera en vara, därefter förlorar man som köpare rätten att åberopa fel. Den yttersta fristen på två år undantas dock om annat har garanterats eller utfästs vid köpet (32 § andra stycket KöpL). Du behöver alltså kontakta säljaren inom skälig tid från det att du märkte att mopeden inte fungerade som den egentligen skulle ha gjort. I meddelandet ska du beskriva vad du anser är fel med mopeden. Reklamationen kan avsändas såväl muntligen som skriftligen. Jag rekommenderar däremot att du skickar en skriftlig reklamation, exempelvis via mejl då det är enklare att bevisa vid en eventuell tvist. Har du drabbats av ytterligare utgifter på grund av felet på mopeden, bör du i reklamationen också ange att du vill ha ersättning för detta. Du måste dock kunna bevisa att du har drabbats av utgifterna, exempelvis genom uppvisande av kvitto.Om du inte har kommit fram till en lösning med säljaren efter reklamationen och behöver vidare hjälp i ditt ärende, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Kan brottet ringa stöld utgöra ett hinder för inresa till Cypern?

2019-09-01 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag åkte fast för ringa stöld för 8 månader sen då är min fråga får jag resa till Cypern utan problem då?
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Cypern är precis som Sverige, medlemmar i Europeiska unionen (EU). För inresa till Cypern krävs det inget visum eller annat inresetillstånd som svensk medborgare. Du behöver heller inte svara på frågor om tidigare brottslighet. Ditt begångna brott på ringa stöld kommer inte att ha en inverkan på ditt resmål till Cypern. Du måste emellertid ha ett giltigt pass eller ett nationellt ID-kort som är utfärdat hos polisen. Har du närmare frågor om inresebestämmelserna i Cypern, rekommenderar jag att du kontaktar Cyperns ambassad i Stockholm. Om du vill resa till ett land som kräver visum eller annat inresetillstånd och där man behöver besvara frågor om tidigare brottslighet, betyder det dock inte per automatik att du kommer bli nekad inresa till det landet. Det görs en individuell bedömning vid varje ansökan om ett inresetillstånd. Brottet ringa stöld kommer med stor sannolikhet inte att ha en inverkan vid en sådan bedömning. Det är brott av grövre karaktär som kan utgöra ett hinder för inresetillstånd.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning

Ångerrätt vid kreditköp på distans

2019-08-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Beställde en klänning på nätet jag gjorde en muntlig avbetalning på telefon om Efter 4 dagar ångrade jag mej och beställde en retursedel kan dom neka mej det är den muntliga avbetalningen bindande eller gäller fortfarande ångerrätten på 14 dagar
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar ditt fall som att du har köpt en klänning på nätet och därtill ingått i ett muntligt kreditavtal för att finansiera köpet av klänningen (kreditköp). Du undrar nu om du har rätt att ångra ditt kreditköp av klänningen. Eftersom du har köpt klänningen på säljarens hemsida har du gjort ett distansköp. Jag utgår från att du har köpt klänningen av en näringsidkare samt för privat bruk. Det här innebär att distansavtalslagen är tillämplig i ditt fall (1 kap. 1 § distansavtalslagen). Vid köp av varor på distans aktualiseras 2 kap. distansavtalslagen. Ångerrätt på köpeavtalet Enligt 2 kap. 10 § distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp, förutsatt att du lämnar säljaren ett meddelande om detta inom 14 dagar (ångerfrist). Ångerfristen börjar löpa från den dag du har fått din vara i din besittning (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Eftersom det framgår att du har ångrat dig efter 4 dagar, tyder det på att det ännu inte har gått 14 dagar sedan du fått varan i din besittning. Om så är fallet, har du rätt att ångra ditt köp av klänningen. Det som emellertid ska beaktas är att ångerrätten undantas i vissa situationer. Om din klänning exempelvis är specialbeställd och tillverkad enligt dina anvisningar, gäller inte ångerrätten för ditt köp (2 kap. 11 § p. 3 distansavtalslagen). Ångerrätt på kreditavtalet I samband med köpeavtalet har du ingått i ett kreditavtal för att finansiera ditt köp av klänningen. Om du ångrar ditt köp av klänningen och krediten finansieras av säljaren, kommer ditt kreditavtal upphöra att gälla automatiskt utan att du måste vidta någon åtgärd (2 kap. 16 § distansavtalslagen). När du har ångrat ditt köp av klänningen, är du således heller inte längre bunden av kreditavtalet. Det här gäller även om krediten finansieras av någon annan än säljaren, under förutsättning att kreditavtalet har ingåtts genom en överenskommelse mellan denne och säljaren eller om varan uttryckligen har angivits i kreditavtalet. Ditt fullständiga kreditköp kommer således att gå åter efter att du har ångrat ditt köp av klänningen. Om du istället har ingått i ett kreditavtal med en kreditgivare som inte har en överenskommelse med säljaren eller om klänningen inte har angivits i kreditavtalet, är köpet inte längre att betrakta som ett kreditköp (jfr 2 § konsumentkreditlagen). Det här innebär att du måste rikta ett separat ångermeddelande till kreditgivaren. Du som konsument har en ångerrätt på kreditavtalet, förutsatt att du lämnar kreditgivaren ett meddelande om detta inom 14 dagar (21 § konsumentkreditlagen). Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa från den dag du ingick i kreditavtalet med kreditgivaren, dock tidigast från den dag en skriftlig dokumentation beträffande ert avtal kommit dig till handa (22 § konsumentkreditlagen). I det här fallet måste du alltså rikta ett separat ångermeddelande till kreditgivaren beträffande ditt kreditavtal, det upphör inte att gälla automatiskt som i föregående situation. Sammanfattningsvis, beror din möjlighet till ångerrätt på hur många dagar det har gått sedan du fick klänningen i din besittning. Utifrån angivna omständigheter tyder emellertid mycket på att det inte har gått 14 dagar, och du har således rätt att ångra ditt köp av klänningen. Kreditavtalet kommer därtill att upphöra att gälla automatiskt om det är anknutet till köpeavtalet. Om det inte har anknytning till köpeavtalet, behöver du rikta ett separat ångermeddelande till kreditgivaren inom 14 dagar från det att du ingått i kreditavtalet. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

När blir ett hyresavtal juridiskt bindande?

2019-08-13 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Vet ej om jag skriver till rätt. Men har en fråga angående när ett kontrakt är bindande.Ska hyra ett rum och bli inneboende. Då hyresvärden och jag har utformat ett kontrakt som hon skickade till mig på mailen där jag skickade tillbaka svar och godkände vårat kontrakt. Sedan står det även i kontraktet att det ska börja gälla så fort jag har betalt in depositionen. Räcker detta för att det ska vara bindande eller kräver alla former av kontrakt en påskrift från båda parter?Tacksam för svar
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om hyreskontraktet måste undertecknas av båda parter för att bli juridiskt bindande eller om det räcker med att du har godkänt kontraktet. Formkrav för hyresavtal Det finns inga formkrav för hur ett hyresavtal ska upprättas. Det här innebär att det är upp till dig och hyresvärden att komma överens om hur avtalet ska upprättas och när det ska bli bindande. Det som är avgörande är den gemensamma partsviljan, det vill säga vad ni har kommit överens om ska gälla i ert fall. Undantaget är om du eller hyresvärden har begärt att ett skriftligt hyresavtal ska upprättas (12 kap. 2 § första stycket jordabalken). Om så är fallet, måste ett skriftligt hyresavtal utformas. Det här innefattar däremot inget krav på att det skriftliga avtalet ska undertecknas. När är hyresavtalet juridiskt bindande i ditt fall? I din fråga framgår det att hyresvärden har skickat ett skriftligt hyresavtal till dig på mejl och att du därefter har godkänt det genom ditt svar tillbaka. Frågan som nu är av intresse är huruvida avtalsbundenhet har uppstått om du bara har godkänt hyresavtalet. Som regel gäller vid skriftliga avtal att båda parter ska underteckna avtalet för att det ska anses vara ingånget. Det här varierar emellertid i varje enskilt fall, beroende på vad respektive parter har avgett för viljeförklaringar. Har du och hyresvärden kommit överens om att hyresavtalet ska anses vara ingånget efter att du har godkänt avtalet, har den juridiska bundenheten uppstått efter ditt godkännande. Det räcker således med att du har godkänt hyreskontraktet, det behöver inte undertecknas av dig och hyresvärden för att bli bindande. Utöver att du har godkänt hyreskontraktet, behöver du också betala den depositionsavgift som hyresvärden kräver. Detta eftersom det framgår i hyreskontraktet att det ska börja gälla först när depositionsavgiften har erlagts. Sammanfattningsvis, beror den juridiska bundenheten på vad du och hyresvärden har kommit överens om ska gälla i ert fall. Ett kontrakt behöver inte undertecknas av båda parter för att bli juridiskt bindande. Utifrån angivna omständigheter i frågan tyder det på att ni har kommit överens om att hyreskontraktet ska bli bindande när du har godkänt kontraktet och betalat depositionsavgiften. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Vad är straffet om man kör en manuellt växlad bil men innehar ett körkort för automatväxlade bilar?

2019-09-02 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad är det för straff att köra en manuellt växlad bil om man har körkort för en automatväxlad bil.Det är ju trots allt samma trafikregler som gäller för manuellt växlad som automatväxlad.
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TrafikbrottOm man uppsåtligen eller genom oaktsamhet kör en manuellt växlad bil med ett automatkörkort, gör man sig skyldig till olovlig körning. Straffet för detta brott är böter (3 § andra stycket trafikbrottslagen). Även om det är samma trafikregler för de olika växellådorna, så utgör det ett brott då föraren endast har körkortsbehörighet för automatisk växellåda och inte manuell. Ett villkor om att behörigheten ska vara begränsad till automatväxlade bilar får beslutas ur trafiksäkerhetssynpunkt (3 kap. 10 § körkortslagen).BöterBöter vid olovlig körning utdöms oftast i form av dagsböter. Dagsböter ska fastställas till minst trettio dagar och högst etthundrafemtio dagar (25 kap. 2 § första stycket BrB). Beloppet för en dagsbot bestäms från och med femtio till och med ettusen kronor (25 kap. 2 § andra stycket BrB). Det lägsta bötesbeloppet uppgår således till 1 500 kr (30 x 50), medan det högsta bötesbeloppet uppgår till 150 000 kr (150 x 1000). Beloppets storlek beror på brottets art.Återkallelse av körkortTransportstyrelsen kan besluta att återkalla förarens körkort om denne gör sig skyldig till ett trafikbrott. Körkortsingripande blir exempelvis aktuellt vid olovlig körning om brottet inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Det här innebär att brottet olovlig körning även kan leda till att Transportstyrelsen återkallar förarens körkort. Vid återkallelse av körkort beslutar Transportstyrelsen om en spärrtid. Körkortet är återkallat under spärrtiden och inget nytt körkort får tillverkas under denna tid (5 kap. 6 § körkortslagen).Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

När gallras en uppgift om villkorlig dom och böter från belastningsregistret?

2019-08-22 i Påföljder
FRÅGA |Frågan gäller urkundsförfalskning. Domen blev villkorlig år 2012 och betalade böter 500kr. När försvinner detta ur belastningsregistret? 5 år eller 10 år
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tidpunkten för när ett brott tas bort från belastningsregistret beror på vilket straff man har blivit dömd till. Rättsregler för när en uppgift om ett begånget brott ska gallras regleras i lagen om belastningsregister. Att uppgifterna gallras innebär att de tas bort från belastningsregistret. Vid villkorlig dom gallras uppgiften från belastningsregistret tio år efter domen (17 § p. 4 a lagen om belastningsregister). Om uppgiften avser en person som var under 18 år vid brottets inträffande, tas den istället bort efter fem år (17 § p. 4 b lagen om belastningsregister). Uppgiften om böter i registret gallras fem år efter domen (17 § p. 9 lagen om belastningsregister). Om det däremot före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister). Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning

Sexuellt ofredande av trettonåring

2019-08-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad blir dagsböter för en pensionär som sexuellt ofredat en trettonåring? Pensionen är ca 350.000 på ett år, ingen förmögenhet i övrigt.
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rättsregler för sexualbrott regleras i 6 kap. brottsbalken (BrB). Vid sexuellt ofredande av ett barn under 15 år kan man bli dömd till böter eller fängelse i högst två år (6 kap. 10 § första stycket BrB). Jag kommer att redogöra för vad domstolen måste beakta när de ska fastställa en påföljd och därefter förklara hur ett bötesstraff bestäms. StraffskalaVid fastställande av påföljd tar domstolen hänsyn till brottets straffskala och brottets straffvärde (29 kap. 1 § första stycket BrB). Med straffskala avses brottets lägsta samt högsta straff som den tilltalade kan bli dömd för. StraffvärdeBrottets straffvärde bedöms utifrån omständigheterna i det aktuella fallet. För att avgöra brottslighetens straffvärde ska domstolen i bedömningen ta hänsyn till den skada som brottet har inneburit, vad den tilltalade har insett eller borde ha insett och vilka motiv som denne har haft (29 kap. 1 § andra stycket BrB). Vid bedömningen av straffvärdet ska rätten också ta hänsyn till försvårande eller förmildrande omständigheter vid det aktuella brottet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). StrafflindringUtöver nämnda förhållanden ska rätten även vid straffmätningen i skälig omfattning beakta omständigheter som är anslutna till den tilltalade. Dessa omständigheter regleras i 29 kap. 5 § BrB och benämns vanligen som billighetsskäl. Ett billighetsskäl kan lindra straffet för den tilltalade. Ett exempel på det här är den tilltalades ålder. Rätten ska nämligen beakta om den tilltalade på grund av hög ålder skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff fastställt efter brottets straffvärde (29 kap. 5 § första stycket 2 BrB). Att den tilltalade är pensionär och har en hög ålder kan således ha en inverkan på vad straffet blir i mildrande verkan. DagsböterOm rätten dömer den tilltalade till att betala dagsböter aktualiseras 25 kap. BrB. Dagsböter ska fastställas till minst trettio dagar och högst etthundrafemtio dagar (25 kap. 2 § första stycket BrB). Antalet dagsböter bestäms med utgångspunkt i straffmätningen i 29 kap. BrB. Beloppet för en dagsbot bestäms från och med femtio till och med ettusen kronor. Vid bestämmandet av dagsbotsbeloppet ska rätten ta hänsyn till den tilltalades ekonomiska ställning, såsom inkomst och förmögenhet (25 kap. 2 § andra stycket BrB). Det här innebär att pensionärens inkomst och förmögenhet kan ha en påverkan på hur stort beloppet för en dagsbot kommer att bli. Sammanfattningsvis, varierar bötesstraffet vid sexuellt ofredande i varje enskilt fall och jag kan därför inte ange ett specifikt belopp som pensionären i fråga kan bli tvungen att betala. Det som emellertid ska beaktas är att en hög ålder och en låg inkomst i vissa fall kan påverka straffet och dess omfattning. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Vad gäller om fastigheten inte stämmer överens med objektsbeskrivningen?

2019-08-10 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej, Min pappa har sålt ett radhus där det för två år sedan gjordes dränering runt samtliga radhus. Hon var ovetande om att eftersom hon har en utbyggnad i sitt radhus (ett sovrum på ca 10 kvm) har denna del inte inte dränerats. På objektbeskrivningen står det att radhuset dränerades, vilket majoriteten av huset har gjorts.Nu har det kommer fram att denna del inte har dränerats och köparen har reklamerat köpet och kräver ersättning. Min pappa har tecknat dolt försäkring via besiktningsman. Två frågor: 1. Kan han bil återbetalningsskyldig. 2. Kan det möjligtvis gå som dolt fel?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din pappa vid försäljningen av sitt radhus har angett i objektsbeskrivningen att hela radhuset har dränerats och att han inte hade kännedom om att sovrummet på 10 kvadratmeter inte hade dränerats.Tillämplig lagstiftning vid fel i fastighetRättsregler om fel vid fastighetsköp regleras i 4 kap. jordabalken (JB). Om fastigheten inte överensstämmer med vad som har avtalats vid köpet eller om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, utgör det ett fel i fastigheten (4 kap. 19 § första stycket JB). Köparen har en undersökningsplikt vid köp av fastighet (4 kap. 19 § andra stycket JB). Undersökningsplikten innebär att köparen inte får åberopa fel som denne borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten. Dolda fel kan i vissa fall vara undantagna från denna undersökningsplikt. Fel som innebär att man måste göra ett ingrepp i fastigheten för att upptäcka felet brukar normalt inte omfattas i köparens undersökningsplikt (NJA 1983 s. 865 och NJA 1984 s. 3).Vad innebär det här i din pappas fallSom framgår av din fråga, var det skrivet i objektsbeskrivningen att hela radhuset hade dränerats. Efter köpet framkom det emellertid att den här uppgiften inte stämde. Det här innebär att fastigheten avviker från vad som följer av avtalet vid köpet, vilket i sin tur medför att det är ett fel i fastigheten.Vid fel i fastigheten får köparen göra ett avdrag på köpeskillingen, alternativt häva köpet om felet är av väsentlig betydelse (4 kap. 12 § JB). Eftersom det inte framgår av frågan att köparen vill häva köpet, tolkar jag det som att köparen vill göra ett avdrag på köpeskillingen. Det här innebär att din pappa kan bli återbetalningsskyldig eftersom han kan behöva betala tillbaka det belopp som prisavdraget på fastigheten utgör. Köparen kan även vara berättigad till ersättning om felet beror på säljarens försummelse eller avviker från vad säljaren anses ha utfäst vid köpet (4 kap. 19 § första stycket JB). Om uppgiften i objektsbeskrivningen beträffande dräneringen är uttrycklig och preciserad, är den att likställa med en sådan utfästelse som avses i 4 kap. 19 § första stycket JB. Vid sådana utfästelser reduceras även köparens undersökningsplikt. Köparen kan därför kräva ersättning för skador som denne har drabbats av på grund av att fastighetens skick avviker från vad säljaren har utfäst vid köpet. Köparen måste ha uppfyllt sin undersökningsplikt för att med framgång kunna kräva påföljder vid fel i fastigheten. Det krävs ett ingrepp i fastigheten för att upptäcka att en dränering inte har genomförts i sovrummet. Felet är därför att betrakta som ett dolt fel, vilket undantas från köparens undersökningsplikt. Som tidigare nämnt reduceras dessutom köparens undersökningsplikt om säljaren uttryckligen har utfäst en viss egenskap i fastigheten. Köparen får därför anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt.Sammanfattningsvis, kan din pappa bli återbetalningsskyldig på grund av fel i fastigheten samt behöva utge ersättning till köparen om utfästelsen beträffande dräneringen varit uttrycklig och preciserad. Jag rekommenderar din pappa att kontakta hans försäkring som han tecknat via sin besiktningsman för att höra vad som gäller i hans fall och om de kan hjälpa honom.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning