Kategori
Underkategori
AVTALSRÄTTSamägandeavtal08/08/2022

Vad gäller vid samägd egendom när en av delägarna vill sälja sin andel? Och vilka skattekonsekvenser utlöses i samband med en sådan försäljning?

Frågan gäller bodelning. Jag har läst era svar om bodelning mellan sambon och makar. Gäller samma sak mellan syskon som äger gemensam fastighet? Följande gäller. Min make testamenterade vårt fritidshus 2007 till våra två barn med hälften var och som enskild egendom. I testamentet anges också att jag som hustru har nyttjanderätt till dess jag dör eller så länge jag önskar ha rätten. Maken innehade fritidshuset som enskild egendom efter arv. Han avled 2010. Efter dödsfallet har barnen således ägt stugan tillsammans men nu vill det ena barnet bli utlöst. Hur göra man? Gäller tillämpningen av bodelning mellan sambo även detta fall eller blir det en regelrätt försäljning? Använder man samma beräkningsmodell för skiftesrätt som jag läst om i era svar om bostadsrätt? Deklareras denna affär på något sätt till skattemyndigheten. Säljaren här är orolig att skatten påverkar "två gånger" Tacksam för svar.

ÖVRIGTÖvrigt08/08/2022

Offentlighetsprincipen och Lexbase

Varför kan jag inte begära ut vem som köpt en dom på Lexbase! Gäller inte offentlighetsprincipen för dom?
FASTIGHETSRÄTTHyresavtal08/08/2022

Vilken uppsägningstid gäller när uppsägningstiden inte är avtalad?

Jag sa upp huset jag hyr den 26 augusti, men vill flytta så snart jag kan pga hemsk hyresvärd som även smutskastar mig bakom ryggen. Han svarar inte på varken sms eller samtal och öppnar inte dörren. Detta pga en tvist med vatten i sommar då jag var utan vatten i 5 veckor och han inte brydde sig eller ens ville sänka hyran, utan skyllde på annat vilket gjorde att jag enligt honom var en besvärlig hyresgäst som krävde för mkt, så som vatten för att duscha, dricka, laga mat och tvätta... På hyresavtalet är inga månader eller tid ifyllt men är ett tillsvidarekontrakt. Hyresvärden bor på gården och hyr även ut ett hus till på samma gård. Kan jag på något sätt undkomma 3 mån uppsägning, eller det är 3 mån även om det inte står på avtalet? Huset jag ska flytta till är tomt, så kan flytta direkt. Mer än tacksam för svar.
FAMILJERÄTTAdoption08/08/2022

Kan man få pengar i gengäld mot att adoptera bort sitt barn?

Hur mycket pengar kan jag få för att adoptera bort min kommande veterligen friska bebis?
STRAFFRÄTTÖvrigt08/08/2022

När bör en anmälan om brott ske?

Hej om man dröjer att anmäla ett brott är det till nackdel för en att då kunna vinna i rätten om det blir ett åtal? Om man dröjer några veckor eller månader? 

FASTIGHETSRÄTTKöp och hyra av fastighet08/08/2022

Utländska juridiska personers rättigheter på svenska bostad-och hyresmarknaden.

Kan ett utländskt företag köpa och äga en villa i Sverige? Får företaget hyra ut villan till en privatperson?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBröstarvinge08/08/2022

Vem ärver hus som står på ena maken, efterlevande maka eller barnen?

Hej! Min far står på huset, min mor står ej på huset och bor nu på demensboende. De är gifta sedan 1950 talet. Vi är tre barn som undrar vad som händer om min far går bort? Hur blir det med huset? 

OFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort08/08/2022

Kan ett körkort återkallas på grund av att körkortet återkallas i ett annat land?

Fick indraget körkort i Norge på platsen p g a fortkörning. Resulterade bl. a. 15 000 NOK och att jag inte får framöra motorfordon i Norge under sju månader. Men vad händer med möjligheten att köra (med förnyat körkort) här i Sverige. Jag har ju inte begått något brott i Sverige av den anledningen.
FASTIGHETSRÄTTBostadsrätt08/08/2022

Hur stor är skadeståndsskyldigheten vid frånträdande av förhandsavtal för bostadsrätt?

Hur mycket får BRF ta i skadestånd vid frånträdande av förhandsavtal för nyproducerat? I förhandsavtalet står det följande: Frånträder förhandstecknaren avtalet enligt ovan ska förskott som har betalats omedelbart återbetalas i sin helhet jämte ränta enligt 2 § räntelagen (1975:635). Förhandstecknaren har även rätt till skälig ersättning för gjorda tillval som förhandstecknaren med bostadsrättsföreningens godkännande åtagit sig för lägenhetens inredning och utformning och som har blivit onyttiga för förhandstecknaren. Bostadsrättsföreningen ska även ersätta förhandstecknarens skada som bostadsrättsföreningen orsakat förhandstecknaren genom försumlighet. Om förhandstecknaren inte vill fullfölja avtalet och grund för uppsägning enligt ovan inte föreligger ska förhandstecknaren ersätta föreningen för den skada som föreningen drabbats av. Men ingenting om hur mycket de kan ta för skådestånd. Vi betalade 100000 i förskott och de skulle vara "fine" om vi förlorar det, men kan de kräva mer? I så fall hur mycket? Tack på förhand!
ASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 08/08/2022

Skadeståndsansvar för samfälligheter och gentemot tredje man - Vad gäller?

Hej, Jag är ordförande i en samfällighet som äger gemensamma ytor i ett småhusområde. På samfällighetens ytor står en flaggstång som är väldigt vindutsatt och som rasat vid ett tillfälle tidigare. Jag undrar nu vilket juridiskt ansvar samfälligheten har om flaggstången skulle blåsa ner igen och skada någon av fastigheterna, en bil eller rent av någon person. Bör samfälligheten ha någon form av ansvarsförsäkring?