Bil av fel årsmodell - har man rätt till någon kompensation?

2019-08-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Fel årsmodellKöpte ny bil av en större auktoriserad bilförsäljare, fick under köpprocessen besked av säljaren att bilen skulle vara från 2018 detta var något han upprepade muntligen flera gånger. Vi hade ett flertal kontakter med säljaren då bilen som skulle levereras tappades bort någonstans under transport samt att reg. skylt försvann. Efter att jag hämtat ut bilen och när registreringsbeviset kommit hem i brevlådan upptäcker vi att bilen är tillverkad 2016 men modellår 2017. Detta visade sig även stå även på köpeavtalet. Detta var inte vad vi avtalat om muntligen. Har jag någon chans att få ny bil omlevererad eller någon kompensation. De kan ev tänka sig att häva köpet men då står jag utan bil igen samt att jag sålt min tidigare bil och måste börja hitta en ny bil igen. Mvh
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom du har köpt en bil, det vill säga en lös sak, av en näringsidkare så är konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen). Är bilen felaktig? Ett köpeavtal om en bil är inget formalavtal, det vill säga finns det inga formkrav för avtalets ingående. Detta innebär att det som ni har avtalat om muntligt är en del av avtalet likväl som det ni avtalat om skriftligt. Alltså avviker bilen från avtalet och är därför att betrakta som felaktig (16 § första och tredje stycket 1 punkten konsumentköplagen). Dessutom överensstämmer ju inte bilen med de uppgifter som säljaren lämnat om den innan köpet, och därför är den även felaktig på den grunden (19 § första stycket konsumentköplagen). Vad har du rätt att kräva? Eftersom bilen är att betrakta som felaktig har du rätt att göra felpåföljder gällande (22 § konsumentköplagen). Detta förutsätter dock att du meddelar säljaren detta inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet (23 § konsumentköplagen). Om du meddelar säljaren ditt krav inom två månader efter att du märkte felet så anses det dock alltid vara i rätt tid. Först och främst så har du rätt att kräva omleverans, det vill säga att säljaren levererar en sådan bil som ni faktiskt avtalat om (26 § konsumentköplagen). Omleverans ska i sådant fall ske inom skälig tid efter att du framställde ditt krav och utan kostnad för dig (26 § tredje stycket konsumentköplagen). Trots att du skulle kräva en annan påföljd så har säljaren alltid rätt att på egen bekostnad företa omleverans, men skulle inte det ske så har du istället rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (27 och 28 § konsumentköplagen). Hävning förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för dig, och det kan du argumentera för på så vis att du (förmodligen) har betalat mer för bilen än vad den egentligen är värd (29 § konsumentköplagen). Skulle du lyckas med din hävningstalan så har du även rätt till skadestånd (30 § konsumentköplagen). Skadeståndet kan tänkas innefatta ersättning för exempelvis en hyrbil tills att du rimligen kunnat köpa en ny bil (32 § konsumentköplagen). Det kan dock vara bra att ha i åtanke att man har en skadebegränsande plikt, vilket innebär att man inte har rätt till mer än de nödvändiga kostnaderna. I övrigt innefattar skadeståndet en prisskillnad för det fall du häver köpet och därefter gör ett täckningsköp (33 § konsumentköplagen). Detta innebär att du har rätt till den mellanskillnad som du får erlägga för att köpa en likadan bil av den avtalade årsmodellen. Sammanfattning Bilen är att betrakta som felaktig och du har därför rätt att kräva felpåföljder. Först och främst har du rätt att kräva omleverans, men om det inte skulle ske så har du istället rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag. Om du häver köpet har du även rätt till skadestånd för försvarliga utgifter samt mellanskillnaden vid ett eventuellt täckningsköp. Detta förutsätter dock att du reklamerar till säljaren inom skälig tid efter att du märkte felet. Mitt råd till dig är därför att du vänder dig till säljaren omgående och framställer dina krav. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad är en rimlig hyra för en sambo?

2019-08-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har onödiga diskussioner angående vad hon ska betala i hyra varje månad till mig. Hon är inneboende hos mig. Jag har en tvåvåningsvilla och en fritidsstuga vid en sjö. Hälften av de rörliga kostnaderna och hälften av räntan på mina lån blir en summa som jag rundat ner till 4000 kr/månad. Hon tycker det är alldeles för dyrt och vill inte betala för räntan. Tidigare hade hon en sammanlagd hyreskostnad på sin trerumslägenhet på 7000 kr. Vi tjänar ungefär lika mycket i lön och stugan är inte inräknad i månadskostnaden, men hon har tillgång till den med och är där ofta. Vad är rimligt som hon ska betala för? Jag googlar och läser, och tycker jag gör rätt för mig, men det är oerhört tråkigt att höra att jag tar ut ockerpriser för henne och hennes dotter. Tacksam för hjälp.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom ni är sambor så är sambolagen tillämplig (1 § sambolagen). Vad är en skälig hyra? Jag tolkar din fråga som att du ägde din villa innan er samborelation inleddes. Villan är således inte anskaffad för gemensam användning och är alltså inget som ska ingå vid en eventuell bodelning (8 och 3 § sambolagen). Din sambo kommer således varken få ta del av en eventuell vinst vid en separation, men inte heller vid försäljning. Detsamma gäller givetvis även för en eventuell värdeminskning. Ur det perspektivet kan det verka märkligt att man ska betala ränta på någon annans "investering". Detta är dock givetvis inte det enda man ska ta hänsyn till när en hyra ska bestämmas. Marknadsmässig hyraEtt annat sätt att räkna ut vad som kan anses vara en rimlig hyra är att jämföra med den marknadsmässiga hyran. Hur mycket hade hon fått betala för andra alternativ? Hur mycket sparar du på att hon delar driftkostnaderna med dig? Eftersom du anger att ni har en likställd inkomst så finns det inte heller någon anledning att ta hänsyn till den. I slutändan är det du och din sambo som måste komma överens om en hyra som känns bra för er båda. Det finns ingen given formel för att räkna ut hyran, utan det beror mycket på det enskilda fallet.Sammanfattning Vid fastställandet av hyra ska båda parters sidor beaktas. Ur synpunkten att din sambo inte har någon äganderätt till villan så kan det verka fel att hon ska betala ränta. Å andra sidan ska man även ta hänsyn till vad det hade kostat henne att bo någon annanstans. Med hänsyn till det sistnämnda och de i frågan givna omständigheterna anser jag inte att den hyra som du begär är att betrakta som "ockerhyra".Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vilka rättigheter har man när den vara som levereras inte överensstämmer med den som marknadsfördes vid köptillfället?

2019-08-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag har beställt ett golv via internet. Min leverans var 2 veckor sen så jag hann bara granska att mottagna paketen överensstämde med namnet på beställt golv. jag öppna ett paket och kollade på en planka. Jag ansåg att den motsvarade golvet jag beställt.Jag reste iväg och bad renoveringsgrabbar lägga in golvet. Jag kommer hem och ser att ingen planka är den andra lik. De ser ut som 4 olika parkettgolv som man lappat ihop, inte alls de golv bilden visar på hemsidan.Jag reklamerar köpet till företaget varpå de bekräftar att de haft fel bild på golvet på hemsidan. De ändrar bilden direkt efter att jag reklamerat golvet. De menar att bilden avviker en aning men att jag av beskrivningstexten borde förstått att golvet på bilden inte är rättvis. De menar att jag godkänt golvet i samband med att jag lagt in det och de nekar min reklamation.Visningsbilden på golvet jag köpte använder de för att sälja 2 andra golv med exakt samma beskrivning men olika namn och pris. De har (när jag köpte mitt golv) använt en bild och en text för att sälja 3 olika golv till 3 olika priser och ingenstans står det att bild inte motsvarar golvet. De är vilseledande för mig som konsument. Jag vill inte ha det här golvet eftersom jag inte fått all information om min beställning när jag la ordern, de undanhåll viktig information från mig för att jag ska kunna fatta ett bra köpbeslut. Vad säger lagen och vilka rättigheter har jag? Kan jag anmäla dom? I så fall vart och hur? Kan jag skicka er bilder?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom du köpte ett golv, vilket betraktas som en lös sak, via internet från ett företag så är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (härefter förkortad DAL) och konsumentköplagen (härefter förkortad KKöpL) tillämpliga (1 kap. 1 § DAL och 1 § KKöpL). ÅngerrättDu har först och främst ångerrätt i 14 dagar efter den dag då du fick golvet i din besittning (2 kap. 10 och 12 § DAL). Det spelar ingen roll att du till viss del använt varan, så länge det inte är mer användning än vad som krävdes för att undersöka varan. Däremot kan det eventuellt bli ett avdrag på köpeskillingen som du ska återfå på grund av att du använt varan i större omfattning än vad som egentligen var nödvändigt för att upptäcka avvikelsen (2 kap. 15 § 2 punkten DAL). Detta förutsätter dock att du har informerats om detta innan köpet (2 kap. 15 § 2 punkten DAL). När du har meddelat näringsidkaren att du vill frånträda avtalet så ska du utan oskäligt dröjsmål och senast inom 14 dagar sända tillbaka varan till näringsidkaren (2 kap. 13 § DAL). Sedan har näringsidkaren 14 dagar på sig, från det att du meddelar honom/henne att du vill frånträda avtalet, på sig att återbetala köpeskillingen minus de eventuella avdragen (2 kap. 14 § DAL). Om det har gått mer än 14 dagar från det att du mottog golvet har du dock ingen hjälp av DAL utan får istället ta hjälp av KKöpL. Är golvet att betrakta som felaktigt? Eftersom golvet avviker från vad du haft anledning att förvänta dig så är det att betrakta som felaktigt (16 § tredje stycket 3 punkten KKöpL). Dessutom har säljaren före köpet underlåtit att meddela dig om att golvet du köpte inte stämde överens med det som var på bilden, vilket du skriver inverkade på ditt beslut att köpa golvet. Det är därför även felaktigt på den grunden (16 § tredje stycket 2 punkten KKöpL). Sist men inte minst så är golvet felaktigt på den grunden att det inte överensstämmer med den information som säljaren gav innan köpet (19 § första stycket KKöpL). Det föreligger alltså ett fel i köprättslig mening. Vad har du rätt att kräva? För att du ska få göra felpåföljder gällande krävs det att du meddelar säljaren detta inom skälig tid efter att du märkte eller borde ha märkt felet (23 § KKöpL). Den skäliga tiden är inte definitiv utan beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men generellt kan man säga att man som konsument får en längre tid på sig än om man är näringsidkare. Det framgår av din fråga att du reklamerat till säljaren, och det verkar inte vara fråga om att du reklamerat för sent. Detta gör att du som sagt har rätt att kräva felpåföljder (22 § KKöpL). Först och främst har säljaren rätt att på egen bekostnad företa omleverans, det vill säga leverera ett korrekt golv till dig. Detta har säljaren rätt att göra trots att du inte kräver det (26 och 27 § KKöpL). Skulle inte omleverans ske inom skälig tid eller överhuvudtaget inte ske så har du istället rätt att häva köpet eftersom jag utgår ifrån att felet är av väsentlig betydelse för dig (28 och 29 § KKöpL). Det spelar ingen roll att du redan lagt golvet, eftersom det användes till förutsatt bruk innan du insåg att det förelåg ett fel (45 § andra stycket 3 punkten KKöpL). Sammanfattning Om det har gått mindre än 14 dagar efter att du fick golvet levererat så har du ångerrätt enligt DAL. I annat fall är golvet att betrakta som felaktigt i köprättslig mening och förutsatt att du reklamerat till säljaren inom skälig tid efter att du märkte eller borde ha märkt felet så har du rätt att göra felpåföljder gällande. Först och främst har säljaren rätt att leverera ett korrekt golv, men om inte det sker så har du istället rätt att häva köpet. Att processa i domstol kan bli dyrt, och eftersom domstolen i tvistemål strävar efter att få parterna att förlikas så är mitt råd till dig att du först vänder dig till säljaren och försöker träffa en överenskommelse. Förhoppningsvis kan argumentationen ovan hjälpa dig att vinna framgång med din talan, och i annat fall kan du alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden med ditt ärende. Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du skulle behöva mer hjälp så rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på https://lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

En köpt bil med trasig turbo - vad kan man göra?

2019-07-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte en bil av en privatperson i via Blocket. Bilen gicks igenom noga med gemensamt upprättat besiktningsprotokoll. Samma dag på vägen hem så börjar det ryka vit rök ur avgasröret. Jag stannar och det slutar med att bärgare får köra bilen till verkstad. Dagen efter ringer verkstan och säger att turbon har havererat vilket ger mig en kostnad på ca 30 000 kr. Jag har varit i kontakt med säljaren som vägrar stå för kostnaden. Jag anser att det är att betrakta som dolt fel som fanns innan bilen gick över i min ägo. Jag ser mig tvungen att stämma säljaren i tingsrätten. Vilka chanser har jag att vinna målet?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom du har köpt en bil, vilket är lös egendom, av en annan privatperson så är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Köplagen är dispositiv, det vill säga går den att avtala bort, men eftersom det inte framgår av din fråga att ni har avtalat om något annat så utgår jag ifrån att så inte är fallet (3 § köplagen).Är bilen felaktig? Först och främst kan det framhållas att en köpt vara ska kunna användas till det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används till. I ditt fall innebär det alltså att bilen ska kunna köras, och eftersom den nu inte kan det så är den att betrakta som felaktig (17 § andra stycket 1 punkten köplagen). Dessutom kan bilen sägas avvika från vad du "med fog kunnat förutsätta", eftersom det inte framgår att priset var så lågt eller någon annan omständighet talar för att du inte kunnat förvänta dig mer (17 § tredje stycket köplagen). För att man ska få åberopa ett fel krävs det precis som du skriver att felet var ursprungligt, det vill säga att det fanns vid köpet även om det visar sig först senare (21 § köplagen). I ditt fall verkar mycket tyda på att felet var ursprungligt eftersom det visade sig samma dag som du hämtade bilen. Det är dock viktigt att du formulerar felet rätt, det vill säga att turbon var sliten/ trasig och inte att bilen inte kan köras. Detta på grund av att det sistnämnda inte är ett ursprungligt fel. Eftersom det framgår att du undersökte bilen innan köpet så får du inte såsom fel åberopa vad du borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § andra stycket köplagen). Det framgår inte av din fråga vad besiktningsprotokollet innehöll för moment, och om det endast var en yttre besiktning är detta inget fel som du borde ha upptäckt. Du kan då, trots undersökningen, åberopa felet. Vad kan du kräva? Eftersom bilen är felaktig har du rätt att kräva felpåföljder (30 § köplagen). För att du ska ha rätt att göra felpåföljderna gällande krävs det dock att du reklamerar till säljaren inom skälig tid efter att du märkte eller borde ha märkt felet (32 § köplagen). Den skäliga tiden hänger ihop med att varan efter avlämnandet ska undersökas "i enlighet med god affärssed" (31 § första stycket köplagen). Av din fråga verkar det som att du kontaktade säljaren omgående, och du håller dig därför inom den skäliga tiden. Den felpåföljd som du verkar vilja kräva är avhjälpande, det vill säga att säljaren reparerar felet. Detta har du rätt att kräva om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren, vilket det bör kunna göra (34 § första stycket köplagen). För att du ska ha rätt att kräva avhjälpande krävs det att du framställer ditt krav till säljaren i samband med eller strax efter reklamationen (35 § köplagen). Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet så har du istället rätt till försvarliga kostnader för att göra det själv (34 § tredje stycket köplagen).Om inte avhjälpande sker inom skälig tid efter att du meddelat säljaren ditt krav så har du istället rätt att kräva prisavdrag eller hävning (37 § köplagen). Hävning kan ske om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insett eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Väsentlighetskravet brukar formuleras som så att köparen ska ha gått miste om den huvudsakliga nytta som han/hon hade anledning att förvänta sig av avtalet. Eftersom bilen inte kan användas till sitt huvudsakliga ändamål anser jag därför att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren i vart fall borde ha insett detta. Om du väljer att kräva hävning så har du även rätt att kräva ersättning (skadestånd) för den ekonomiska skada som du lidit till följd av felet (40 § köplagen). Detta kan till exempel vara kostnader för bärgare och hyrbil. Det kan dock vara bra att veta att säljaren alltid har rätt att avhjälpa felet på egen bekostnad även om du kräver en annan påföljd (36 § köplagen). Sammanfattning Bilen du köpte är att betrakta som felaktig i köprättslig mening. Så länge du inte borde ha upptäckt felet vid undersökningen så har du rätt att göra felpåföljder gällande. Den påföljd du verkar vilja kräva är avhjälpande, det vill säga att säljaren ombesörjer reparationen. Skulle inte avhjälpande ske inom skälig tid efter att du framställt ditt krav så kan du istället häva köpet och kräva skadestånd. Jag anser dina chanser till att vinna framgång med din talan som goda, utefter de omständigheter som du anger i frågan. Det är dock bra att veta att domstolen alltid strävar efter att parterna ska förlikas och att processkostnaderna kan bli höga. Mitt råd är därför att du i första hand vänder dig till säljaren för att försöka träffa en överenskommelse på frivillig basis. Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning,

Har man som gift rätt till halva huset?

2019-08-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag som gift har rätt till halva huset som vi bor i då huset till 2/3 är skrivet på min man och till 1/3 på mig av skatteskäl då vi sålde min mans radhus när vi flyttade till villa 2010. Vi har dock varit gifta sedan 2008 och har inget äktenskapsförord.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör makar och giftorätten så är äktenskapsbalken tillämplig (1 kap. 1 § äktenskapsbalken). Även lagen om samäganderätt kommer tillämpas eftersom ni är samägare till huset (1 § lagen om samäganderätt). Vem äger huset? Först och främst måste man skilja på giftorätten och äganderätten. Äganderätten är den rätt ni har till huset i nuläget, medan giftorätten är en latent rättighet som förverkligas först vid en eventuell bodelning. Vad gäller äganderätten så äger du alltså 1/3 av huset medan din man äger 2/3 (1 § lagen om samäganderätt). Vad händer vid en bodelning? Bodelning ska förrättas mellan makarna när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Med bodelning menas att makarnas egendom ska fördelas mellan dem med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då äktenskapet upplöses (9 kap. 1 och 2 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, och en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Eftersom ni inte har något äktenskapsförord och ingen utav er har fått huset i gåva eller arv så är ert hus inte enskild egendom och ska således ingå i bodelningen (7 kap. 2 § äktenskapsbalken motsatsvis och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken).Vid bodelningen kommer först era skulder som är förenade med huset (och övrigt giftorättsgods) räknas av (11 kap. 2 § äktenskapsbalken). Därefter ska återstoden enligt huvudregeln delas lika mellan er enligt likadelningsprincipen (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Detta innebär att du vid en bodelning har rätt till hälften av huset.SammanfattningFörst och främst måste man skilja på äganderätt och giftorätt. Era äganderättsandelar är 1/3 respektive 2/3. Däremot har du giftorätt, det vill säga en latent rättighet som förverkligas vid bodelning, till hälften av fastigheten. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan man kräva ersättning av säljaren för utlägg som man har haft för en skadad häst?

2019-08-02 i Köplagen
FRÅGA |Vi köpte en ponny i Februari i år. Funkade jättefint, blev tränad och även tävlad några gånger. I Maj månad blev ponnyn halt och vi tog den till veterinär. Röntgenbilder visade mycket stora förändringar på hovled, kronled samt ringkota. Ponnyn döms ut och vi konsulterar ytterligare två veterinärer för att vara på säkra sidan. Alla säger samma sak, den kommer inte kunna användas som ridhäst. Vi kontaktar säljaren och egentligen uppstår inga större diskussioner, dem tar tillbaka ponnyn. Min fråga är nu: har vi rätt att önska ersättning för diverse utlägg vi haft för ponnyn? Jag tänker främst på boxhyra, skor, tilläggsregistrering, mätning.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör en häst, vilket i lagens mening är att betrakta som lös egendom, som jag antar att du köpte av en privatperson så är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Skulle du istället ha köpt hästen av en näringsidkare så är konsumentköplagens motsvarande paragrafer tillämpliga (1 § konsumentköplagen). Har ni rätt att kräva ersättning för utgifter? Eftersom ni har lyckats häva köpet så har ni även rätt att kräva ersättning för den skada ni har lidit till följd av att hästen var skadad, förutsatt att "felet" inte berodde på något utanför säljarens kontroll (40 och 27 § köplagen). I din fråga framgår inget som tyder på att säljaren ska undgå ansvar för skadan. Skadeståndet innefattar uppkomna merkostnader till följd av felet, men det kan vara bra att veta att man har en skadebegränsningsplikt. Detta gör att man endast har rätt till försvarliga och behövliga kostnader (70 § köplagen). I ditt fall innebär det att du har rätt att kräva ersättning för till exempel veterinärkostnader, kostnader till och från veterinär samt medicin som ni har behövt till följd av skadan. Dessutom innefattar skadeståndet ersättning för den vård som ni har varit skyldiga att utföra (73 och 75 § köplagen). Vården skulle kunna tänkas innefatta hyra och skoning. Däremot är det tveksamt om mätning är något som är att betrakta som "nödvändigt". Sammanfattning Ni har rätt att kräva ersättning för uppkomna merkostnader som ni har haft till följd av skadan. Eftersom ni har haft en vårdplikt av hästen till dess att säljaren tog tillbaka den så har ni även rätt till ersättning för försvarliga vårdkostnader. Hoppas att ni fick svar på er fråga! Med vänlig hälsning,

Kan man undvika att en vårdnadshavare får förvalta den underåriges arv?

2019-08-01 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hejsan. Jag tänker upprätta ett testamente. Min fråga är.. Jag har en son. Jag är vårdnadshavare själv. Jag vill testamentera såklart allt till honom. Men om jag dör, och pappan blir vårdnadshavare tex. Vill jag inte att han ska förmynda mina besparingar till sonen. Kan jag skriva på något sätt i testamentet att morföräldrarna ska ta hand om arvet i sådana fall ? Eller hur kan jag annars gå till väga? Mvh
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör arv och testamente till en underårig är både ärvdabalken och föräldrabalken tillämpliga.Din son är din legala arvingeEftersom du inte anger att du har några andra barn så ärver din son hela din kvarlåtenskap enligt lag (2 kap. 1 § ärvdabalken). Även om du skulle gifta om dig så skulle din son ha möjligheten att få sitt arv direkt istället för att vänta på efterarv efter din då efterlevande make, eftersom din son då är ett särkullbarn (3 kap. 1 § ärvdabalken). Du har dock givetvis ändå möjlighet att skriva ett testamente. Hur det ska upprättas hittar du i 10 kap. ärvdabalken. Vem ska förvalta arvet? Precis som du skriver får den som är under arton år inte själv råda över arvet så länge inget annat står i testamentet (9 kap. 1 § föräldrabalken). Det naturliga är därmed att barnets förmyndare, vilket i de allra flesta fall är barnets vårdnadshavare, förvaltar den underåriges tillgångar (12 kap. 1 § föräldrabalken). Du kan dock undgå detta genom att i ditt testamente skriva in villkoret att egendomen ska stå under förvaltning av någon annan än förmyndaren (12 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken). Sammanfattning Din son är din legala arvinge och ärver efter dig oavsett om det finns ett testamente eller inte. För att undgå att din sons pappa, det vill säga vårdnadshavaren, får förvalta egendomen kan du skriva in en annan person i ditt testamente som du vill ska träda i hans ställe. Hoppas att du fick svar på din fråga, och om du skulle behöva hjälp med att upprätta ett testamente rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på https://lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Kan köpet hävas?

2019-07-07 i Köplagen
FRÅGA |Jag har köpt en begagnad segelbåt privat då den stod på land, enligt tidigare ägare gick motorn bra. Då jag körde båten i lördags första gången indikerade temperaturvisaren överhettning, då jag måste komma iland så körde jag till båtplatsen på lågt varvtal. Då jag frågade tidigare ägare sade han att han glömde säga det, men att mätaren visar fel. Motorn känns varm och jag är inte alls säker på att den visar fel. Då jag kontrollerar termostaten är den borttagen, vilket kan betyda kylproblem.Kan köpet hävas?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom du har köpt en segelbåt, vilket är lös egendom, av en annan privatperson så är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Köplagen är dispositiv, det vill säga går den att avtala bort, men eftersom det inte framgår av din fråga att ni har avtalat om något annat så utgår jag ifrån att så inte är fallet (3 § köplagen).Är båten felaktig? Först och främst ska en köpt vara kunna användas till det som varor av samma slag i allmänhet används till (17 § andra stycket 1 punkten köplagen). I ditt fall innebär det alltså att båten ska kunna köras, och om den nu inte kan det på grund av överhettning så är den att betrakta som felaktig (17 § tredje stycket). Båten kan dessutom sägas avvika från vad du med "fog kunnat förutsätta", eftersom det inte framgår någon omständighet så som till exempel ett lågt pris som gör att du inte kunnat ha så höga förväntningar. Detta gör att båten är att betrakta som felaktig även på den grunden (17 § tredje stycket köplagen). Sist men inte minst lämnade säljaren en uppgift om att motorn fungerar bra, vilket jag antar inverkade på ditt beslut att köpa båten. Eftersom båtens motor nu inte visar sig fungera bra så föreligger även ett fel på grund av detta (18 § första stycket köplagen). Vad kan du kräva? Eftersom båten är att betrakta som felaktig har du rätt att göra felpåföljder gällande (30 § köplagen). För att du ska ha rätt att åberopa felet krävs det dock att felet är ursprungligt, det vill säga fanns redan vid avlämnandet även om det visar sig först senare, vilket bör vara fallet för dig (20 § första stycket köplagen). Om du undersökte båten innan köpet får du inte heller åberopa fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen om inte säljaren har stridit mot tro och heder (20 § andra stycket köplagen). I ditt fall borde inte en undersökning ligga dig till last, eftersom ett motorfel inte är något som man i regel kan upptäcka vid en yttre besiktning. Vidare krävs det för att du ska få åberopa felet att du meddelar säljaren ditt krav inom skälig tid efter att du märkte felet (32 § första stycket köplagen). Den skäliga tiden hänger ihop med att varan ska undersökas i enlighet med god affärssed efter avlämnandet (31 § första stycket köplagen). I ditt fall verkar du ha upptäckt felet tidigt och så länge du vänder dig till säljaren relativt omgående bör det inte vara några problem. Först och främst har du rätt att kräva avhjälpande, det vill säga att säljaren reparerar felet (34 § första stycket köplagen). För att du ska ha rätt att kräva avhjälpande krävs det även att du lämnar säljaren ett meddelande om ditt krav i samband med reklamationen eller inom kort tid därefter (35 § köplagen). Säljaren har även rätt att på egen hand, utan att du begär det, avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet för dig, vilket det bör kunna (36 § köplagen). Eftersom du köpte en begagnad segelbåt av en privatperson är det troligt att denne inte har en likadan till, vilket gör att du inte kan kräva omleverans (34 § andra stycket köplagen). Den påföljd som du vill kräva är hävning, vilket som sagt är en subsidiär påföljd (37 § köplagen). Hävning har du rätt att kräva om inte avhjälpande kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, och felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insett eller borde ha insett detta (37 och 39 § köplagen). Kravet på väsentlighet brukar formuleras som så att köparen ska ha förlorat den huvudsakliga nytta som han/hon hade anledning att förvänta sig av avtalet, vilket kan sägas stämma in på ditt fall. Säljaren borde även ha insett detta, inte minst då det av din fråga verkar som att säljaren kände till felet. Sammanfattning Båten är att betrakta som felaktig, vilket ger dig rätt att göra felpåföljder gällande. Först och främst har säljaren alltid rätt att avhjälpa felet utan att du begär det. Skulle det inte ske alls, eller inte ske inom skälig tid efter reklamationen så har du rätt att istället häva köpet, eftersom felet kan anses vara av väsentlig betydelse för dig vilket säljaren i vart fall borde ha insett. För att inte förlora din rätt att åberopa felet rekommenderar jag dig att du vänder dig till säljaren med ditt krav så snart som möjligt. Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,