Vad syns i utdrag ur belastningsregister som ska lämnas till idrottsförening?

2019-11-25 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag ska börja träna för min dotters innebandylag och ska lämna in utdrag ur belastningsregistret och undra om det står något om rattfylleri där? Blev dömd till den lägsta graden med böter och indraget körkort i 12mån. Fick tillbaka körkorten januari 2017
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det kommer synas att du är dömd för rattfylleri när en idrottsförening begär att få se ett utdrag ur ditt belastningsregister. Jag förstår det även som att din dotter är yngre än 18 år gammal och att du ska vara tränare för laget.Vad kommer synas när belastningsregistret begärs ut?En idrottsförening får begära ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, dvs. inte belastningsregistret i sin helhet. Huvudregeln är att det begränsade utdraget inte får inkludera information om sådana brott som enbart medför böter som påföljd, se 21-22 förordningen om belastningsregistret (här). När det gäller utdrag ur belastningsregister för personer som ska arbeta med barn gäller 22 § sjätte stycket i förordningen om belastningsregister (här). Där framgår det att rattfylleri inte ingår i det begränsade utdraget, det som ingår är istället: mord, dråp, grov och synnerligen grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott, samt andra brott som påföljden vid ovan nämnda brott även avser.SammanfattningIdrottsföreningen kommer alltså inte se att du är dömd för rattfylleri i det begränsade utdraget ur ditt belastningsregistrer. Jag vill även framhålla att eftersom påföljden blev böter så kommer domen försvinna helt ur ditt belastningsregister efter fem år från domen, se 17 § p. 9 lagen om belastningsregister (här).Vänligen,

Räknas möbler man köpt innan samboförhållandet som gemensamt bohag?

2019-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Har en fråga om inredning som skaffats för att använda gemensamt. Min mor som köpt en bostadsrätt 1992 blev sambo med en man för sex år sedan. Han flyttade in i ett befintligt hem och hade med sig en lampa, stol och ett vardagsrumsbord. Min mor har nu gått bort. Har läst mig till att saker som köpts till hemmet för gemensam användning ska ingå i en bodelning.Min fråga är vad som menas med det? Tex om en dubbelsäng köps för att byta ut den som redan fanns eller ett nytt köksbord istället för den hon redan hade. Ska det ingå i en ev bodelning eller gäller det inköp av sånt som hon inte innan. Dvs inte bara utbytta möbler.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att din mor hade en möblerad bostadsrätt som din mors sambo sedan flyttade in i. Du undrar nu vad som egentligen menas gemensamt bohag och om det endast är sådana möbler de köpte tillsammans som räknas dit eller om även din mors möbler hon köpt sedan tidigare ska räknas som gemensamt bohag. Egendom som är förvärvat för gemensamt bruk är samboegendomI sambolagens 3 § (här) står det att all gemensamt bohag som är anskaffat för gemensamt bruk räknas som samboegendom och ska på så vis ingå i en eventuell bodelning. Enligt 6 § sambolagen (här) avses med sambors gemensamma bohag alla möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Är egendomen inte förvärvad för gemensamt bruk ska den alltså inte ingå i bodelningen som gemensamt bohag. De möbler som din mor haft i sitt boende sedan innan samboförhållandet tolkar jag därför som hennes egna egendom och inte som samboegendom. Däremot stämmer det att de möbler som köptes under tiden för samboförhållandet för att ersätta de tidigare möblerna ska räknas som gemensamt bohag enligt 6 § sambolagen (här).Vänligen,

Vad kan man göra om ena maken gett bort en stor summa pengar innan skilsmässan?

2019-10-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Det har kommit till min kännedom att min partner har skickat en stor summa pengar till en vän innan våran skilsmässa. Detta gjorde att hans del av bodelningen minskade kraftigt, och han bidrar ännu mindre än tidigare. Finns det någon möjlighet för mig att ta del av dessa pengar ändå? Han sätter mig i en dålig sits då han redan gör en stor ekonomisk vinning på skilsmässan.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din parter gett bort en summa pengar från sitt giftorättsgods och att detta skedde innan ni skiljde er.Bodelning vid skilsmässaNär det ska göras en bodelning mellan makar på grund av äktenskapsskillnad är det reglerna i äktenskapsbalken, ÄktB, (här) som är tillämpliga. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå mellan makarna är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. När man ska göra bodelningen ska man utgå från egendomsförhållandena som rådde den dag en ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten, 9 kap 2 § ÄktB (här). Om den ena maken minskar sitt giftorättsgodsOm den ena maken minskar sitt giftorättsgods genom att exempelvis ge bort en summa pengar som gåva, finns det en regel i 11 kap 4 § ÄktB (här) som kan bli tillämplig. Regeln säger att om den ena maken (utan samtycke från den andra) ger bort en del av sitt giftorättsgods så att denne minskar sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning, ska den andra makens andel vid bodelning beräknas som om gåvan inte hade skett. Man ska sedan dra av gåvans värde från gåvogivarens andel av det sammanlagda giftorättsgodset. Denna regel kan man endast använda för gåvor som getts bort inom tre år innan det att talan om äktenskapsskillnad väcktes.Om det är så att din partner gav bort pengarna inom tre år från det att ni lämnade in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten, kan det vara så att den gåvan inte ska påverka din andel av bodelningen. Men då krävs också att den summan på pengarna var så stor att gåvan minskade din partners andel av giftorättsgodset "i inte obetydlig omfattning". SammanfattningJag vet inte hur långt ni har kommit i processen nu men om ni inte kommer överens under bodelningen rekommenderar jag dig att ansöka om en bodelningsförättare hos tingsrätten, eller anlita ett juridiskt ombud som kan företräda dina intressen i bodelningen. Om bodelningen redan genomförts med hjälp av en bodelningsförättare har du möjlighet att klandra den genom att väcka talan mot din partner. Detta gör du vid den tingsrätt som förordnade bodelningsförättaren, men det måste ske inom fyra veckor efter att ni delgivits bodelningshandlingen, se 17 kap 8 § ÄktB (här).Önskar du ett juridiskt ombud är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Fråga om parkeringsavgift för att ha skrivit fel registreringsnummer i parkeringsapp

2019-10-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Jag har fått parkeringsböter jag registrerat en väns registreringsnummer i parkeringsbolagets app och jag tydligen misslyckats att byta tillbaka till mitt registreringsnummer efter att jag lånat ut platsen till honom. Jag har naturligtvis betalat för parkeringsplatsen som vanligt. Jag kan också med hjälp av GPS sändare visa på att min väns bil befunnit sig på helt andra platser i landet under den aktuella tiden och alltså inte stått på platsen.Jag har tidigare haft samma problem med appen och en annan bil och parkeringsbolaget strök då kontrollavgiften, denna gången gör de det inte. Är det bara att betala eller är det någon idé att gå vidare med ärendet?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt är det tyvärr så att det är användaren av parkeringsappen som är skyldig att se till att man betalar parkeringsavgiften för rätt bil och det är avtalsvillkoren som avgör exakt vilka skyldigheten man har när man väljer att betala genom appen. När parkeringsvakten utfärdar sin kontroll och fel registreringsnummer angetts blir betalningen inte synlig, vilket gör att han eller hon måste utfärda boten till dig. Samma sak gäller då såklart om man bara råkat slå in en bokstav eller siffra fel.Domstolen har tidigare prövat ett fall då det var fråga om en enstaka siffra/bokstav som skrivits in fel. Då fick den felskrivande bilisten rätt i tingsrätten men i hovrätten kom man fram till att den som använder en parkeringsapp har ett långtgående ansvar för att lämna rätt registreringsnummer. Eftersom det i ditt fall rörde sig om ett helt felaktigt registreringsnummer har jag svårt att se att du skulle kunna få rätt om du väljer att bestrida avgiften, om inte parkeringsbolaget vill vara snälla och stryka den den här gången också. Vänligen,

Räknas lotterivinster som giftorättsgods?

2019-11-25 i Bodelning
FRÅGA |Om jag vinner en stor vinst på t.ex lotto. Har min hustru lika rätt till vinsten om vi är gifta och inte har några avtal om annat?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om en lotterivinst räknas som giftorättsgods och därmed ska ingå i en eventuell bodelning vid äktenskapsskillnad.All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgodsNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB (här).Finns det någon särskild regel för lotterivinster?Det finns ingen särskild regel när det gäller lotterivinster vilket betyder att det är uppräkningen i 7 kap 2 § ÄktB (här) som ska användas för att avgöra om lotterivinsten ska räknas som enskild egendom. Om lotterivinsten inte faller in under någon av punkterna är den alltså giftorättsgods och ska delas mellan makarna vid en eventuell bodelning. Detta betyder alltså att huvudregeln är att lotterivinster är giftorättsgods, men att det såklart kan finnas situationer då lotterivinster är enskild egendom. För att det ska räknas som enskild egendom krävs då att den omfattas av 7 kap 2 § ÄktB (här).Vänligen,

Jag har tecknat ett mobilabonnemang för min kompis som inte betalar, vad ska göra?

2019-10-31 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag har skrivit på ett mobilabonemang åt en kompis som han vägrar betala en tid hargått och nu har jag hamnat hos kronofogden och utmätning .Hur ska jag göra ?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du tecknat ett mobilabonnemang för din kompis och att det därför är du som har ingått avtalet med operatören. Du och din kompis har sedan kommit överens om att han ska betala dig för att du ska betala till operatören. Jag tolkar det som att ni har ett muntligt avtal om att du ska stå på avtalet och att din kompis ska betala för det.Ansöka om betalningsföreläggandeI och med att du har tecknat avtalet med mobiloperatören är det du som ansvarar för att räkningen betalas. Eftersom att du och din kompis har kommit överens om att han ska betala för abonnemanget har han en skuld till dig. Operatören har alltså ingenting att göra med överenskommelsen mellan dig och din kompis. För att försöka driva in pengarna från din kompis kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, men då krävs det att du kan bevisa att ni har avtalat om att kompisen är skyldig dig pengar. Vad gäller dina skulder du har hos Kronofogden på grund av detta är det tyvärr så att det inte finns så mycket att göra. Det är din skyldighet som avtalspart i det här fallet att betala för abonnemanget.Vänligen,

Vem ansvarar för skulder när man ska göra en bodelning på grund av skilsmässa?

2019-10-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejJag & min fru skall gå skilda vägar. Hon har tagit en massa lån (sms) & krediter (Tot. 600.000:-) utan min vetskap. Detta uppdagades fö ca. 1år sedan när vi vid ett tillfälle skulle skriva om vårat bolån. Banken räddade oss med att ta över lånen , men med kravet på en hård amortering under 10år. Nu står vi båda två på detta lånet. Bottenlån med fastigheten som säkerhet.Fråga:Blir även jag nu vid en bodelning drabbad av detta fast än sms lånen togs utav henne tidigare ?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du ansvarar för skulder när ni ska göra en bodelning. Jag förstår det som att det var din fru som på eget bevåg skuldsatte sig med sms- och kreditlån, men att ni nu svarar gemensamt för dessa i förhållande till banken som tagit över lånen.Makarna delar lika på giftorättsgodsetNär det ska göras en bodelning mellan makar på grund av äktenskapsskillnad är det reglerna i äktenskapsbalken, ÄktB, (här) som är tillämpliga. Det framgår inte av frågan om ni har skrivit något äktenskapsförord. När jag svarar på frågan kommer jag därför utgå från att det inte finns något äktenskapsförord men annars gäller äktenskapsförordet såklart.När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå mellan makarna är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB (här).Huvudregeln är att makarna ansvarar för sina egna skulderNär man ska göra bodelningen får vardera make avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB (här). Det finns nämligen en huvudregel som innebär att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se 11 kap 3 § ÄktB (här). Det eventuella överskottet som blir kvar efter att makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset läggs sedan samman med den andra makens giftorättsgods efter avräkning. Makarna delar sedan lika på resultatet, se 11 kap 3 ÄktB (här).Även om man ansvarar för sina egna skulder påverkas man av den andres skulderDetta betyder alltså att man svarar för sina skulder på så vis att man räknar av sina skulder från sina egna tillgångar som utgör giftorättsgods, men att man sedan delar på det totala överskottet. Oavsett på vilken sida överskottet hamnar. Det innebär ju såklart att man ändå påverkas av den andra makens skulder. Det spelar ingen roll när den andra maken skuldsatte sig, dvs. om det var innan äktenskapet eller under äktenskapet, utan det är egendomsförhållandena på brytdagen som läggs till grund för bodelningen. Brytdagen är den dag ni lämnade in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. SammanfattningI och med att ni båda numera står på lånen hos banken, ansvarar ni båda för lånen. Som jag tolkar det spelar det ingen roll att det var din fru som ensam drog på sig lånen från början bakom din rygg. Eftersom ni gemensamt ansvarar för skulden hos banken kommer skuldsumman avräknas från ert gemensamma giftorättsgods. Om det hade varit så att banken inte tagit över lånen, och din fru då hade stått ensam som låntagare, hade hon fått avräkna skulderna från sin del av giftorättsgodset enligt reglerna ovan. Men i och med att jag tolkar det som att det är ett gemensamt lån hos banken, ansvarar ni alltså båda två. Om du/ni vill ha hjälp med att genomföra bodelningen skulle jag rekommendera er att ansöka om en bodelningsförättare hos tingsrätten. Om du istället behöver ett juridiskt ombud som enbart tillvaratar dina intressen är du varmt välkommen att återkomma till oss och boka tid med en av våra jurister.Vänligen,

Fråga om det är mängden eller renhetsgraden av narkotika som spelar roll vid val av påföljd för narkotikabrott

2019-10-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejMin fråga är om det är vikten av narkotika (amfetamin) el halten, renhetsgraden, som man tar hänsyn till vid straffet? Med vänlig hälsning,
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Narkotikabrott är ett väldigt speciellt brott eftersom det är väldigt många faktorer som kan vara av betydelse för bedömningen av vilket straff som ska bestämmas. Det framgår inte av din fråga vilken typ av narkotikabrott det skulle vara fråga om, dvs. om det är fråga om innehav eller något annat. Generellt sett gäller att domstolen ska göra en bedömning utifrån omständigheterna i just det enskilda fallet. Jag kommer vidare utgå fram att frågan syftar på just innehav av narkotika.När domstolen ska bestämma straffet för innehav av narkotika ska domstolen särskilt ta hänsyn till vilken typ av narkotika det är frågan om (vissa typer av narkotika ser man särskilt allvarligt på, t.ex. heroin eller kokain), mängden, renhetsgraden, gärningspersonens ålder, om innehavet är för eget bruk eller för distribution. För att svara på din fråga är det alltså både mängden och renhetsgraden som man tar hänsyn till när man beslutar om straff för innehav av narkotika. Om du är intresserad av att läsa mer om hur bedömningen görs kan jag tipsa om NJA 2013 s. 321 (här).Vänligen,