Trakasserier

2019-07-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejVad räknas som trakasserier egentligen? Är separerad sen flera år och mitt ex och jag kan inte samarbeta. Mitt ex skickar sms med samma fråga/frågor om och om igen när exet inte får det svar hen vill ha. Ibland har jag slutat att besvara sms och mejl men får det skickat flera gånger igen samt att hen skriver att när jag inte svarar så har jag samarbetssvårigheter och att hen kommer att ta upp detta i tingsrätten då vi har en pågående tvist där. Exet kan tex skriva till olika myndigheter och tala om att jag inte får ringa och säga saker till dem eller ansöka om aktiviteter mm utan att ta detta med exet först. Exet hänger ut mig hos olika myndigheter med vår pågående tvist med. Är detta något som man kan anmäla exet och vart gör man det isådanafall?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt ex beteende skulle enligt min bedömning kunna utgöra ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken (BrB). Trakasserier i form av störande kontakter eller annat hänsynslöst beteende faller in på ofredande. Att trakassera någon via exempelvis telefon eller sms är ett exempel på brottet. Att han hänger ut dig hos myndigheter skulle kunna utgöra förtal enligt 5 kap 1 § BrB. Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd, eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Det kränkande elementet ska alltså ha spridits till minst en utomstående person. Att svartmålas inför myndigheter skulle kunna anses som kränkande och ditt ex har ju spridit det eventuellt kränkande uttalandet till myndigheterna i fråga. Det skulle alltså kunna röra sig om förtal också. Du skulle kunna polisanmäla ditt ex på dessa grunder. Tänk då på att ha bevisning förberedd på hur han trakasserat dig och vad han har sagt till myndigheterna i fråga. Till exempel sms- och mailhistorik. Du skulle även kunna ansöka om kontaktförbud. Ett kontaktförbud beviljas ifall det finns en konkret risk för att personen trakasserar, förföljer eller begår andra brott mot dig (Se 1 § 2 tycket Lagen om kontaktförbud). Utredningar kring beviljande av kontaktförbud brukar gå snabbt. Du begär detta hos polisen. Hoppas svaret har varit till hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Testamentera till syskonbarn

2019-07-17 i Testamente
FRÅGA |Hej!Undrar ang 11 kap. 6 § Om testamentes tolkningJag är moster till tre barn och testamenterar min kvarlåtenskap till dessa. Om den ene avlider/är avliden vill jag att dennes barn ska ärva och ej eventuell maka/make. Eller att de andra två får del av detta. Inte heller min syster.Tar paragrafen höjd för detta eller måste jag förtydliga i mitt testamente?mvh
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!11 kap 6 § Ärvdabalken (ÄB) tar enligt min bedömning endast sikte på situationen då testamentsgivaren testamenterat till någon som ändå skulle haft arvsrätt efter denne. De som enligt arvsordningen har legal rätt till arv i första hand är den avlidnes bröstarvingar (dvs. barn) enligt 2 kap 1 § ÄB. Är det så att bröstarvingarna avlidit träder deras barn in istället. Finns det varken exempelvis barn eller barnbarn ärver den andra arvsklassen istället enligt 2 kap 2 § ÄB, bestående av den avlidnes föräldrar. Finns det inga föräldrar, träder den avlidnes syskon in istället. Finns heller inga syskon träder syskonbarnen in som arvingar. Att arvingars barn träder in istället för den avlidne arvingen kallas för istadarätt. Det framgår av frågan att du bl.a. har en syster. Hon har alltså arvsrätt före dina syskonbarn enligt arvsordningen. Du bör därför skriva i testamentet att du istället vill att dina syskonbarn ska ärva dig samt i andra hand att deras barn ska ärva dig. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Syskonbarns arvsrätt

2019-06-30 i Laglott
FRÅGA |Min morbror och hans fru är båda döda.Dom har testamenterat allt dom äger till Individuell människohjälpVi är två syskonbarn.Några andra släktingar finns inte.Har vi rätt till något arv,laglott,trots testamentet?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) har endast bröstarvingar ett laglottsskydd. Laglottsskyddet innebär att bröstarvingarna alltid har rätt till minst hälften av sin arvslott oavsett om all egendom har testamenterats bort. En bröstarvinge är den avlidnes barn (alternativt dennes barn och barnbarn), enligt 2 kap 1 § ÄB. Syskonbarn har med andra ord tyvärr inte något laglottsskydd. Var och en har alltså rätt att testamentera bort sin egendom som den vill, förutom om det finns bröstarvingar. För vidare rådgivning rekommenderar jag Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå. Hoppas du haft en trevlig helg!

Beskattning pension från Nederländerna

2019-06-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |hejJag bor i Sverige, har den nederländska nationaliteten och får en liten del av min pension från Nederländerna. Fråga, var ska jag betala skatt?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom du är bosatt i Sverige är du obegränsat skattskyldig här, enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Att vara obegränsat skattskyldig här innebär skattskyldighet för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet enligt 3 kap. 8 § IL. Pension räknas som en skattepliktig inkomst av tjänst, vilket framkommer av 10 kap. 2 § IL. Detta kan innebära att du är skyldig att betala skatt i både Sverige och i Nederländerna. Det uppstår alltså dubbelbeskattning. Så kallade skatteavtal har slutits mellan länder för att undanröja sådan dubbelbeskattning. I skatteavtalet mellan Sverige och Nederländerna framkommer att pension som härrör från tidigare tjänst (privat sektor) beskattas i den stat där personen har sin hemvist enligt artikel 18.1, dvs. Sverige i ditt fall. Härrör pensionen däremot från statlig anställning beskattas den i landet pensionens inarbetats i enligt artikel 19.2, alltså Nederländerna i ditt fall. Även pension som betalas ut på grund av ett lands socialförsäkringssystem (allmän pension, sådan alla i princip har rätt till) ska beskattas i landet pensionen härrör ifrån enligt artikel 18.3, med andra ord i Nederländerna i ditt fall. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Beskattning försäljning av cyklar

2019-07-17 i Inkomstskatt
FRÅGA |Om jag hittar en cykel i en park, lämnar den till polisen som efter tre månader kontaktar mig och jag får cykeln då ingen frågat efter den eller någon ägare kunnat hittas - och jag då säljer den på ex.vis Blocket, är det då en inkomst jag ska skatta på? Låt säga att jag hittar så många cyklar på ett år att summan av försäljningarna blir 40.000kr, är det någon skillnad?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid försäljning av personliga varor vid enstaka tillfällen ska enbart den vinst som överstiger 50 000 kr beskattas, vilket följer av 52 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL). Att sälja ett antal cyklar med en vinst understigande nämnda belopp ska alltså normalt inte medföra skatteplikt. Märk dock att det kan finnas en risk att dina försäljningar av cyklar räknas som en inkomst av näringsverksamhet. Det finns ingen fast beloppsgräns eller liknande som fastställer när handeln övergår till att betraktas som näringsverksamhet. Det avgörande är enligt 13 kap 1 § IL verksamhetens varaktighet, vinstsyfte och självständighet. Skulle det vara så att dina försäljningar av de upphittade cyklarna anses utgöra näringsverksamhet kommer du behöva betala skatt på inkomsterna. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Dansk arvsskatt

2019-07-10 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag har en vän bosatt i Danmark och Dansk medborgare han har testamenterat en del av sin kvarlåtenskap till mig svensk och bosatt i sverige vi har inga familje band. Ska jag betala arvsskatt eller annan skatt på arvet?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 8 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL) är arv skattefritt här i Sverige. Någon svensk skatt behöver således inte betalas på arvet. Arvskatt finns däremot i Danmark vilket betyder att du kan komma att behöva skatta på arvet i Danmark. Enligt artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 ska lagstiftningen i det land där arvlåtaren har sin hemvist vara den som är tillämplig på arvet. Eftersom din vän är bosatt i Danmark tilika dansk medborgare torde därför dansk arvsskatt betalas på arvet. För vidare rådgivningen rekommenderar jag Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Arvsavsägelse

2019-06-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan man göra en arvsavsägelse efter att en person har dött? Sitter i en jobbig situation då min far har avlidit för några månader sedan och det är ingen i familjen som känt sig manad till att ta tag i varken bouppteckning eller någonting annat än begravningen. Vi trodde att det skulle gå lätt till i och med att vår far var en fattig fötidspensionär och inte hade många ägodelar, tänkte att vi skulle kunna ansöka om dödsboanmälan hos kommunen och sen var det klart med det... Men ack så fel jag hade...Fick reda på att han ägde tomter, och när vi tog oss en titt på dem så är både tomterna i såpass uselt skick att det knappt ens går att kunna skänka bort till någon gratis, men socialen och kommunen vill att vi ska göra en bouppteckning och använda hans "tillgångar" till att betala omkostnaderna med begravning m.m...Men dessa "tillgångar" är såpass obrukbara att det skulle vara en ren omöjlighet att sälja, så vi blev tvugna att betala en begravning på över 17 tusen kronor ur vår egen ficka då man inte får bistånd när det finns "tillgångar" i dödsboet. Tack vare detta är det nu ingen som vill göra en bouppteckning, för vi vill inte ha fler utgifter. Utgifter för jurister, utgifter för mäklare m.m och utgifter för att städa lägenheten som han bodde i? NEJ TACK. För att inte tala om utgifter för att reparera hus och tomter för att göra dem i säljbart bruk. Tomterna ligger så dåligt till att värdet i dem skulle vara långt under kostnaderna vi skulle behöva lägga ut att renovera
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad finns det för alternativ om man inte vill ha med arvet samt hanteringen av dödsboet att göra? Det framgår av 17 kap 2 § Ärvdabalken (ÄB) att man har rätt att avsäga sig sitt arv. Att avsäga sig arvet får konsekvensen att arvet istället tilldelas övriga arvingar. Man kan som alternativ avstå arv. Det betyder att arvet istället tilldelas arvingarna till den som avstått arvet, det vill säga till dina eventuella barn i ditt fall. Ett tredje alternativ är att överlåta arvsrätten, vilket man kan göra till vem man vill.Följden av att avsäga sig sitt arvEn arvinge kan avsäga sig sitt arv både efter och före dödsfallet. Avsäger man sig arvsrätten efter dödsfallet är man inte längre dödsbodelägare i dödsboet. Avsäger man sig arvsrätten innan dödsfallet räknas man inte längre som arvinge överhuvudtaget. Vem är skyldig att ta hand om dödsboet? Dödsboet ska förvaltas av arvingar och universella testamentstagare (personer som genom testamente har rätt till del av kvarlåtenskapen), dessa benämns tillsammans dödsbodelägare. Detta framgår av 18 kap 1 § ÄB. Dödsbodelägarna kan begära att förvaltningen av dödsboet istället ska utföras av en boutredningsman (19 kap. ÄB). Då åligger inget ansvar på dödsbodelägarna beträffande förvaltningen. Dödsbodelägarna, eventuell boutredningsman och eventuell testamentsexekutor ska tillsammans utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta bouppteckningen (20 kap. 2 § ÄB). Samtliga dödsbodelägare ska kallas till förrättningen. Behöver man ansvara för bouppteckningen när man frånsagt sitt arv?Enligt min bedömning har man ingen skyldighet att ansvara för bouppteckningen om man avsäger sig sin arvsrätt innan bouppteckningen. Konsekvensen av det blir att man inte har rätt till arv och således inte räknas som dödsbodelägare. Hoppas svaret varit till någon hjälp. Jag tolkade din fråga som att du ville veta mer om arvsavsägelse samt vad det innebär. För vidare rådgivningen rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Styrelseledamot som sekreterare eller kassör

2019-06-16 i Föreningar
FRÅGA |Kan en styrelsesuppleant i en bostadsrättsförening vara sekreterare eller kassör i föreningen?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 9 kap. 12 § Bostadsrättslagen (BrL) är huvudregeln att bestämmelserna i 7 kap. lagen om ekonomiska föreningar (EFL) gäller beträffande föreningens ledning. Om en styrelseledamot inte har möjlighet att närvara vid ett föreningssammanträde ska suppleant som har till uppgift att rycka in i dennes ställe ges tillfälle att göra det, 7 kap. 20 § EFL. Suppleanten har då samma ansvar för de beslut som fattas under sammanträdet som den ordinarie ledamoten hade haft. Suppleanten har inget ansvar för de beslut som fattats på sammanträden där suppleanten inte trätt i stället för en ordinarie ledamot.Det finns inget i lagen som hindrar att en suppleant utses till sekreterare eller kassör. Det finns inga formella krav på att dessa roller måste innehas av en styrelseledamot. Däremot kan en suppleant inte utses till ordförande, eftersom ordföranden måste vara styrelseledamot enligt 7 kap. 17 § EFL. Märk dock att det är relativt vanligt att det föreskrivs i föreningens stadgar att roller såsom exempelvis sekreterare eller kassör måste innehas av en styrelseledamot. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.