Hur beräknas arvet efter min mor när jag har halvsyskon?

2020-12-30 i Arvsordning
FRÅGA |Jag och mina bröder har samma mamma men inte pappa. Styvfar dog redan -94. Nu har vår gemensamma mamma gått bort. Hur blir arvsfördelningen nu ? Inget testamente finns. Tack för svar
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret skiljer sig beroende på om din mor och styvfar var sambos eller gifta vid tidpunkten för styvfaderns bortgång. Om din mor och styvfar var samboSambo har ingen arvsrätt och utan testamente används den legala arvsordningen. Din mors bröstarvingar (barn) ärver i första hand och ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § ärvdabalken).Exempel:Om er mor har en kvarlåtenskap på 3 000 000 och ni är tre syskon. Då ska vardera barn ha 3 000 000/3 = 1 000 000 kr i arv. Om din mor och styvfar var giftaEfterlevande make ärver före gemensamma barn (3 kap. 1 § ärvdabalken). Det innebär att den summan som dina halvsyskon skulle ha ärvt när deras pappa avled tillföll er mor. De får istället ut arvet efter sin far när er mor avlidit. Nu när er gemensamma mor avlidit ska således arvet efter din styvfar separeras från er mors arv. Exempel:Om din styvfar hade en kvarlåtenskap på 1 000 000 kr och två bröstarvingar (dina halvsyskon) så har vardera bröstarvinge rätt till 1 000 000/2 = 500 000 kr i arv. Eftersom efterlevande make ärver före bröstarvingar tillfaller kvarlåtenskapen på 1 000 000 er mor. När er mor sedan avlider separerar man arvet från din styvfar från arvet från din mor. Man brukar därför fastställa en kvot redan när den första maken avlider så det blir enklare att beräkna vid efterlevande makes död. Om kvoten i detta fall skulle vara ½ delas din mors kvarlåtenskap på två delar. Om er mor hade en kvarlåtenskap på 3 000 000 så ska din styvfars arv separeras från denna, dvs. 3 000 000/2 = 1 500 000 kr. Av er mors kvarlåtenskap på 3 000 000 utgör 1 500 000 arv från er mor och 1 500 000 arv från din styvfar. Eftersom er mor hade tre bröstarvingar delas arvet på 1 500 000/3 = 500 000. Vardera bröstarvinge har således rätt till 5000 000 kr i arv.Eftersom din styvfar hade två bröstarvingar delas arvet på 1500 000/2 = 750 000. Vardera bröstarvinge har således rätt till 750 000 kr i arv. Det skulle innebära att du har rätt till 500 000 kr i arv efter din mor, men ingenting i arv efter din styvfar eftersom det inte finns någon arvsrätt för styvbarn (om det inte finns testamente som föreskrivit annat).För dina halvsyskon innebär det att de vardera har rätt till 500 000 kr i arv efter er mor och 750 000 kr i arv efter deras far. Dina halvsyskon får vardera 750 000 + 500 000 kr = 1 250 000 kr i arv. Jag förstår att det kan vara komplicerat att förstå beräkningarna. Kontakta gärna vår juristbyrå om ni behöver ytterligare hjälp. Vänligen,

Får jag göra avdrag för fastighetens latenta skatt?

2020-12-29 i Arvsskifte
FRÅGA |Dödsbo, arvsskifte. Jag köper ut särkullsbarn och behåller huset. Juristen vi anlitat har valt att inte nämna bodelningsavtal. Säljarna, särkullsbarnen ska inte betala del av eventuell framtida vinstbeskattning vid försäljning och inte heller sen del av mäklarkostnad vid försäljning. Ska de inte göra det? Har läst på nätet och förstår att så görs i många fall..
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått dig rätt har du i arvskiftet fått huset på din arvslott och behöver betala en summa till särkullbarnen. Vid beräkning av värdet av en fastighet görs avdrag för den latenta skatten, dvs. den framtida skatt som aktualiseras om bostaden i framtiden säljs. Det innebär att värdet av fastigheten vid arvskiftet kommer vara lägre än fastighetens marknadsvärde. Beräkning av värde av fastighet:1. Marknadsvärde – mäklarkostnader – (arvlåtarens anskaffningsvärde + förbättringsutgifter) = vinst2. Vinst x 0,22 = Skatt3. Marknadsvärde – skatt = värdet i arvskiftetNi ska således göra avdrag för den latenta skatten vid beräkning av fastighetens värde. Det innebär att säljarna ska få mindre betalt än fastighetens verkliga marknadsvärde. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå. Vänligen,

Hur beräknas fastighetens värde?

2020-12-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag ska skilja mig och undrar om jag har råd att bo kvar i huset. Vad ska jag betala min man utifrån följande förutsättningar: Uppskattat marknadsvärde: 4 000 000Beräknat mäklararvode: 90 000Inköpspris inkl. lagfart: 1 200 000Förbättringsutgifter: 350 000Lån på fastigheten: 1 470 000
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad du ska betala din man för att bo kvar i bostaden beror på hur er bodelning i övrigt ser ut. Värdet som bostaden ska tas upp i bodelningen beräknas enligt följande:Steg 1: Beräkna vinsten4 000 000 (marknadsvärde) – 90 000 (mäklarkostnader) – (1 200 000 (anskaffningsvärde inkl. lagfart) + 350 000 (förbättringsutgifter) = 2 360 000Steg 2: Beräkna avdrag för latent skatt (en framtida skatt som aktualiseras när bostaden säljs) 2360 000 (vinst) x 0,22 (skattesatsen) = 519 200Steg 3: Värdet i bodelningen4 000 000 (marknadsvärde) – 519 200 (latent skatt) = 3 480 800Er bostad är således efter avdrag för den latenta skatten värd 3 480 800 kr. Äger ni halva var är er del av bostaden värd 1 740 400 kr. Lånet på 1 470 000 följer med bostaden och övertas i sin helhet av ägaren av huset. Tänk på att banken måste godkänner övertagande av lån. Lånet ska den som övertar bostaden få täckning för. Om ni hypotetiskt sätt enbart skulle ha huset som tillgång och lånet som skuld skulle bodelningen ske enligt följande: Du: 1740 400 (tillgångar) - 735 000 (skulder) = 1 005 400Din man: 1740 400 (tillgångar) - 735 000 (skulder) = 1 005 400Era sammanlagda tillgångar - skulder = 1 005 000 + 1005 000 = 2 010 800Dessa ska ni dela lika på, dvs. 2 010 800/2 = 1 005 400Övertar du hela huset får du tillgångar för 3 480 800 kr och lån för 1 470 000, dvs + 2 010 800 kr. Din man har då inte några tillgångar och inte några skulder, du ska således betala honom så att ni får lika stor lott, dvs. 2 010 800/2 = 1 005 400. Tänk på att beloppet skiljer sig beroende på vilka tillgångar och skulder ni har. Vill du ha hjälp med bodelningen så kontakta gärna vår juristbyrå.Vänligen,

Ska reavinstskatt dras av vid beräkning av fastighetens värde?

2020-11-29 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej!Är det praxis att man drar av reavinst skatten för att kompensera för framtida reavinst skatt vid överlåtande av fastighet vid arvskifte?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Högsta domstolen har i NJA 1975 s. 288 uttalat att det är lämpligt att räkna bort den latenta skatten vid bedömning fastighetens värde när en fastighet skiftas. Det är således praxis att dra bort realisationsvinstskatten vid arvskiften för att kompensera vid en framtida försäljning.Vänligen,

Vad gör jag om mitt barn inte vill bo hemma?

2020-12-29 i Barnrätt
FRÅGA |Om jag är en ensamstående mamma till ett barn, och barnet inte vill bo hos mig, vart vänder jag mig? Hur går jag till väga? Finns ingen pappa med i bilden.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni kan kontakta socialtjänsten i er kommun för att få hjälp med er situation. De kommer försöka hjälpa er och det finns många insatser de kan bidra med. Här kan du läsa mer.Vänligen,

Kan jag hitta information om mina biologiska föräldrar?

2020-12-26 i Adoption
FRÅGA |Hej jag är 67 år adopterad som nyfödd vet att min biologiska mamma var 16 år skulle vilja veta vem hon varelser är.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här och här finns information som rör vart handlingar rörande din adoption kan finnas och vilka du kan kontakta för att försöka få svar på vem din biologiska mamma är. Hoppas du hittar de svar du söker!Vänligen,

Ska vi notera förskott på arv vid första avlidne makens död?

2020-11-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Bouppteckning håller på att upprättas efter min mor som avlidit. Vi är 3 st barn som är dödsbo delägare varav 1 broder har avlidit sedan några år tillbaka.Vår far ärver med fri förfogande rätt.Jag har bett boupptecknaren föra in förskott av arv i bouppteckningen då stora summor har delats ut till vår avlidnes brors barn. Gåvobrev har ej upprättats.Hur viktigt är det att jag får med noteringar om förskott av arv i bouppteckningen. Saknar det betydelse då vår far har fri förfogande rätt över arvet. Har begärt tillgång till min mors bankkonton men nekats tillträde men av av min avlidne brors dödsbodelägare.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förskott på arvEn viktig fråga när det gäller förskott på arv till barnbarn är om deras förälder (arvlåtarens barn) varit vid livet när gåvorna gavs. Om deras förälder levde när gåvorna gavs presumeras gåvorna inte utgöra förskott på arv om inget annat föreskrivits. Om deras förälder däremot inte levde när gåvorna gavs ses presumeras gåvorna däremot utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Anledningen är att barnbarnen då trätt i deras förälders ställe såsom bröstarvinge och träffas då av bestämmelsen om presumtion för förskott på arv. Om gåvan ses som förskott på arv måste gåvotagarna avräkna gåvorna (7 kap. 2 § ärvdabalken). Gåvans värde vid givandet ska användas vid avräkningen (6 kap. 3 § ärvdabalken). Förstärkta laglottsskyddetÄven om det inte skulle ses som förskott på arv kan gåvorna kränka bröstarvingarnas laglott och därmed aktualisera det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken om arvlåtaren givit bort egendomen under omständigheter som till syftet är att likställa med testamente. För att paragrafen ska aktualiseras krävs typiskt sätt att arvlåtaren gett gåvorna vid dödsbädden eller behållit nyttjanderätten till egendomen. Efterarvskvot vid förskott på arvDet problematiska är att er far ärver före er och ni får arvet efter er mor först när er far avlidit (3 kap. 1 § ärvdabalken). Det är därför lämpligt att ni redan nu beräknar efterarvskvoten. När han sedan avlider ser man till efterarvskvoten för att beräkna hur stor del av arvet efter honom som är arv efter er mor. De som fått förskottet kommer således få mindre i efterarv än de andra dödsbodelägarna. Det är således viktigt att ni noterar gåvorna och gör beräkningen för att förenkla vid beräkning av efterarvet efter er mor när er far avlider. Det kan även vara lämpligt att väcka en fastställelsetalan vid domstol för att fastställa efterarvskvoten. Behöver ni ytterligare hjälp med efterarvskvoten rekommenderar jag er att kontakta vår juristbyrå.Förvaltning av dödsboetDödsbodelägarna förvaltar gemensamt dödsboet (18 kap. 1 § ärvdabalken). Du har därför rätt att ta del av innehållet på din mors bankkonton. Har ni dödsbodelägare svårt att komma överens kan det vara lämpligt att ansöka om en boutredningsman som tar över förvaltningen av dödsboet (19 kap. 1 § ärvdabalken).Vänligen,

Vilka kan ansöka om ny förvaltare?

2020-11-29 i God man
FRÅGA |Hej. Kan sambo till en huvudman, lämna förslag på ny förvaltare, eller är det endast föräldrar som kan göra det?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill byta ut din sambos förvaltare och undrar om det bara är din sambos föräldrar som kan göra det. En begäran om byte kan göras av huvudmannen (din sambo) såväl som de närmast anhöriga (11 kap. 21 § föräldrabalken + 11 kap. 15 § föräldrabalken). Som närmast anhörig räknas bl.a. huvudmannens make/maka, sambo och föräldrar. Som sambo har du därför möjlighet att ansöka om byte av förvaltare. Ansökan skickas till överförmyndarförvaltningen i kommunen där din sambo bor. De prövar sedan om byte ska ske utifrån vad som är bäst för huvudmannen. Vänligen,