Beskattas jag i Sverige när jag säljer en bostad i ett annat land?

2020-07-23 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej Jag har flyttat till Sverige för 6 år sedan och jag har en bostad i Syrien som ska säljas om några veckor. Frågan är om man överför pengarna till Sverige för att köpa en bostad här blir man skyldig till Skatteverket att betala något skatt eller inteMvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla som1) bor i Sverige, 2) stadigvarande vistas här eller 3) har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt härär obegränsat skattskyldiga i Sverige, inkomstskattelagen 3 kap 3 §. Med obegränsad skattskyldighet menas att du är skyldig att betala skatt för alla dina inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller från utlandet, inkomstskattelagen 3 kap 8 §.Om du har bott i Sverige under de senaste sex åren är du att se som bosatt här och därmed också obegränsat skattskyldig. Det innebär kort och gott att du kommer att beskattas i Sverige för den inkomst du får i och med att du säljer din bostad i Syrien.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Hur påverkar omhändertagande enligt LOB en villkorlig dom?

2020-06-25 i Polis
FRÅGA |Hej!Har två frågor.1. Vad gäller beträffande ingripande med stöd av LOB? Får polisen gripa en person, som i och för sig, är berusad om denne befinner sig i hemmet?2. Om man blir tagen för LOB och samtidigt är dömd, i detta fall för ringa vapenbrott, och fått en villkorlig dom med samhällstjänst 50 tim som är avtjänad, vad händer då? Blir det ytterligare konsekvenser?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer jag att besvara dina frågor i turordning. Jag kommer i mitt svar att utgå från bland annat lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB).Får polisen omhänderta en berusad person om denne befinner sig i hemmet?Omhändertaganden som har sin grund i LOB sker om en person anses vara så berusad att hen inte kan ta hand om sig själv eller utgör en fara för sig själv eller andra. Om personen anträffas när hen befinner sig i sin egen eller någon annans bostad ska omhändertagande dock inte ske, LOB 1 §. Svaret på den första frågan är alltså nej, polisen får enligt LOB inte omhänderta någon om hen befinner sig i hemmet.Vad blir konsekvenserna för en person som blir omhändertagen enligt LOB?Omhändertaganden enligt LOB görs i syfte att skydda den enskilde och andra människor. Det kan inte jämföras med ett gripande, som enbart får ske om någon är misstänkt för ett brott. Att dricka alkohol i större mängder är inte kriminaliserat och därför definieras det polisiära ingripandet som ett omhändertagande och inte ett gripande. I och med att omhändertagandet inte sker till följd av att den omhändertagne gör något brottsligt påverkas inte belastningsregistret. Omhändertagandet bör därför inte medföra några ytterligare konsekvenser vad gäller den villkorliga domen för ringa vapenbrott.Däremot kan polisen underrätta Transportstyrelsen om omhändertagandet viket kan påverka framtida eventuella körkortstillstånd. Dessutom kan möjligheten att få vapentillstånd påverkas av att du tidigare blivit omhändertagen enligt LOB. I vissa fall kan även socialtjänsten bli inblandad. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan min amerikanska partner besöka Sverige under rådande inreseförbud?

2020-06-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Jag är född och bor i Sverige. Min partner är amerikansk medborgare och bor i USA. Vi är gifta. Hon har varit i Sverige förut på besök, men har ingen typ av uppehållstillstånd och har inte bott i Sverige. Nu under inreseförbudet som Sverige har pga COVID-19, får hon besöka Sverige för att träffa familj? Eller kommer hon bli nekad på flygplatsen?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det tillfälliga inreseförbudet omfattar inresor till Sverige från länder utanför EU, EES samt Storbritannien och Schweiz. För närvarande (23/6-20) gäller inreseförbudet till och med den 30 juni 2020, men det är möjligt att regeringen beslutar att förlänga det ytterligare.Inreseförbudet innebär att icke nödvändiga resor till Sverige från andra än ovan nämnda länder förbjuds. Vissa personer undantas emellertid från förbudet, nämligen:- EU-/EES-medborgare, personer som är stadigvarande bosatta i dessa länder och personer med uppehållstillstånd eller nationell visering i dessa länder samt deras familjemedlemmar om syftet med resan är att återvända hem- utländska medborgare som har särskilt angelägna behov eller ska utföra nödvändiga funktioner i SverigeSom jag förstår det av omständigheterna i frågan skulle din partners syfte med resan vara att besöka dig och inte "att återvända hem" då hon är bosatt i USA. Det innebär dessvärre att inreseförbudet skulle hindra henne från att komma hit, trots att ni är gifta. Om resan inte heller kan motiveras med särskilt trängande familjeskäl eller dylikt vill jag mena att en inresa sannolikt inte skulle godkännas. Som nämnt ovan gäller det nuvarande beslutet till och med 30 juni så jag rekommenderar dig dock att hålla utkik för framtida förändringar på regeringens hemsida.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Blir en pengagåva som jag ger till min make beskattad?

2020-06-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om jag ärver 10 miljoner och ger min make hälften på ett bankkonto, hur blir det med skatten för han och mig? Arvskatt finns ju inte längre.Tacksam för svar.Mvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger så tillämpas inte arvsskatt i Sverige längre. Detsamma gäller för gåvoskatt, som även den är borttagen sedan år 2005. Det innebär alltså att gåvan till din make är helt skattefri, inkomstskattelagen 8 kap 2 §.För att gåvan ska bli gällande mellan dig och din make räcker det med att ni uppfyller de allmänna villkor som finns att förhålla sig till, nämligen att:- transaktionen är frivillig, - det inte finns krav på någon motprestation från din makes sida, - det finns en gåvoavsikt från din sida samt - att gåvan har övergått i mottagarens besittning, s.k. tradition.När det kommer till makar kan det för en utomstående vara något oklart om en gåva faktiskt har övergått i den andre makens besittning eller inte eftersom makar ofta har delad ekonomi. För att gåvan ska bli gällande även för borgenärer ska ni därför registrera gåvan hos Skatteverket, äktenskapsbalken 8 kap 1 §.När en ger någon en gåva av större värde är det alltid en god idé att upprätta ett gåvobrev. Du kan få hjälp med detta genom att använda Lawlines färdiga mallar här. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Omfattas hot om skadeståndsanspråk av brottet "olaga hot"?

2020-07-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag försöker tyda""Om någon med sådan verkan utövar tvång genom hot att åtala eller ange någon annan för brott eller att lämna menligt meddelande om någon annan, döms också för olaga tvång, om tvånget är otillbörligt.""ur brottsbalken kap 4 § 4.Räknas hot om skadeståndskrav som "hot att åtala"? Eller syftar åtal endast på åtal om brott?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du väcker talan i allmän domstol görs detta genom att du sänder in en stämningsansökan till domstolen. När åklagare (eller målsägande i vissa fall) skickar in en stämningsansökan till domstolen för att inleda ett brottmål kallas det för att väcka åtal, rättegångsbalken 45 kap 1 §. Åtal väcks alltså enbart i brottmål.Ett mål som rör skadeståndsanspråk mot en annan person kallas för civilmål eller tvistemål. Ett sådant mål inleds genom en "vanlig" stämningsansökan och inte genom att väcka åtal. I och med detta drar jag slutsatsen att lagstiftaren med sin skrivelse inte syftar till att brottet olaga hot även ska omfatta hot om att rikta skadeståndsanspråk mot någon annan, utan enbart hot om att just åtala.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad gäller vid uppsägning av borgensåtagande vid bostadshyra?

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA |För ca 6 år sedan gick jag in som borgenär för någon när hen skulle hyra bostad. Informationen jag fick till mig var att detta inte gäller För alltid utan tills dess att hyresvärden ser att hyresgästen själv kan betala sin hyra. Nu har hyresgästen slutat betala sin hyra utan min vetskap och jag har efter 3 månader fått brev om att jag är betalningsskyldig för dessa 3 månader. Var i kontakt med hyresvärden då jag tycker det är helt fel om att de inte kontaktat mig innan (första månaden hyran inte blev betald) för då kunde jag säga upp mitt borgenskap då jag inte ens visste att det fanns kvar. Som svar får jag att detta inte går då det är 2 års uppsägningstid på borgenskap. Stämmer detta verkligen? Ska jag vara tvungen att betala för någon i 2 år framöver om hen fortsätter att inte betala sin hyra. Tycker detta låter jätte konstigt att någon ska få bo kvar och någon annan ska bli betalningsskyldig bara sådär utan att ha rätten att säga upp borgenskapet omedelbart.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär ett borgensåtagande vid bostadshyra?Borgensåtagande innebär att du som borgensman åtar dig att betala hyran om hyresgästen inte gör det. Borgensåtagande ingås genom ett avtal mellan borgensmannen, du i detta fall, och borgenären, det vill säga den som pengarna ska betalas till. Det finns ingen särskild lag som reglerar hur ett borgensåtagande ska se ut, istället råder i princip avtalsfrihet. Det finns emellertid en regel enligt vilken den som går i borgen vid bostadshyra ska kunna säga upp borgensförbindelsen, dock tidigast efter två år och med en uppsägningstid på nio månader, JB 12 kap 28a §. Kommer du behöva betala de förfallna hyrorna?Den tvååriga uppsägningstiden som verkar gälla för ditt borgensåtagande är oskäligt lång i förhållande till den uppsägningstid på nio månader som gäller enligt lag och bör därför jämkas till nio månader. Du kan däremot inte kan säga upp borgensåtagandet med omedelbar verkan. Detta då ett borgensåtagande ska fungera som en säkerhet för borgenären. Om en borgensman skulle kunna säga upp sitt åtagande utan vidare när hen blir tvungen att betala hade borgensåtagandet helt förlorat sin funktion.Visserligen verkar borgensåtagandet vara villkorat på så sätt att det ska sluta gälla då "hyresvärden ser att hyresgästen själv kan betala sin hyra". Det är dessvärre ett mycket abstrakt villkor som egentligen inte säger särskilt mycket om när i tiden borgensåtagandet skulle ha sluta gälla. En annan sak hade varit om ni satt ett datum för detta. SammanfattningBorgensåtagande innebär att du åtar dig att betala hyran i det fall hyresgästen inte gör det. För bostadshyra gäller nio månader uppsägningstid av ett borgensåtagande, dock tidigast två år efter det att avtalet ingåtts. Du kan alltså säga upp borgensåtagandet nu men du kommer dessvärre att vara skyldig att betala hyreskostnaderna fram till dess att uppsägningstiden passerat. Observera att du som borgensman har regressrätt gentemot gäldenären, det vill säga hyresgästen, och att du bör försöka att kräva tillbaka hyreskostnaderna från denne.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Ska en förlovningsring ses som en gåva i juridisk mening?

2020-06-23 i Gåva
FRÅGA |Min fd fästman har brutit vår förlovning, och vill ha tillbaka min förlovningsring. Vi förlovade oss för ett år sedan och jag har burit ringen sedan dess. Han har visserligen betalat den, men jag hävdar att den är att betrakta som en gåva enligt gåvolagen. Vad gäller?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver i frågan så måste en bedöma huruvida förlovningsringen är att se som en fullbordad gåva eller inte. I mitt svar utgår jag från praxis kring vad som är en gåva samt gåvolagen.Vad är en gåva i juridisk mening?För att en överlåtelse ska anses vara en gåva måste vissa kriterier vara uppfyllda, nämligen:1) det ska vara en frivillig förmögenhetsöverföring2) det ska inte finnas något krav på motprestation från mottagarens sida3) det ska finnas en gåvoavsikt från givarens sidaFör att gåvan ska anses fullbordad måste egendomen dessutom ha gått över i mottagarens besittning, så kallad transaktion.Bör förlovningsringen ses som en gåva?Jag utgår från att din före detta fästman gav dig ringen frivilligt, utan krav på motprestation och att han vid denna tidpunkt hade en gåvoavsikt. Om du sedan haft ringen i din ägo sedan dess har ringen gått över i din besittning och gåvan bör i min mening ses som fullbordad. Det innebär att du bör få behålla förlovningsringen.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Hur påverkas arvsordningen av att två makar har ansökt om äktenskapsskillnad innan en av makarna avlider?

2020-05-23 i Make
FRÅGA |En gift person har avlidit. Särkullbarn finns. Troligen har paret ansökt om skilsmässa, Hur ser arvssituationen ut i detta fall
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns att hitta i ärvdabalken (ÄB) och jag kommer att utgå från dessa regler i mitt svar.Om en avliden person var gift är huvudregeln att dennes tillgångar tillfaller den efterlevande maken, ÄB 3 kap 1 §. Detta gäller dock inte alltid om det finns särkullbarn med i bilden. Då ska istället särkullbarnet ärva sin förälder, om denne inte avstår sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken vill säga. Om särkullbarnet avstår arvet ska hen istället ta del av dödsboet efter den efterlevande maken vid dennes död, ÄB 3 kap 1-2 §. Vidare har den efterlevande maken dock alltid rätt att erhålla tillgångar som efter bodelningen uppgår till totalt fyra prisbasbelopp, vilket år 2020 motsvarar 189 200 kr. Om den efterlevande makens tillgångar inte uppgår till detta belopp har hen rätt att få ta del av kvarlåtenskapen till så stor del att beloppet uppnås, ÄB 3 kap 1 §.Men om det var så att paret hade ansökt om äktenskapsskillnad innan dödsfallet inträffade kan du bortse från allt jag skrivit ovan, ÄB 3 kap 10 §. I det fallet kommer nämligen särkullbarnet att ärva all kvarlåtenskap efter sin förälder (under förutsättning att det inte finns något testamente som säger annat), ÄB 2 kap 1 §. Maken kommer däremot att lämnas lottlös.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,