Kan jag arbeta utan rast?

2019-02-06 i Rast
FRÅGA |Hejsan vi ska börja med raster på mitt jobb och när vi jobbar kväll 12:00-21:45 så säger chefen att vi ska ha rast 12:00-13:00 får det vara så?
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om rast och arbetstid finns stadgade i Arbetstidslagen. Rast på jobbetRast innebär att du inte står till arbetsgivarens förfogande, det vill säga att du har rätt till att lämna arbetsstället. Du har då rätt till att stänga av din telefon och behöver inte vara tillgänglig. Arbetstidslagen I själva lagen står det inte något om hur lång en rast ska vara, däremot ska en arbetstagare ha en rast senast efter fem timmars arbete enligt arbetstidslagen, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. Det innebär att arbetsgivaren ska förlägga rasterna så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmer i följd. I övrigt ska rasternas antal, längd och förläggning vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena enligt 15 § arbetstidslagen. Dessa regler är delvis semidispositiva vilken innebär att de endast kan avtalas bort genom kollektivavtal, enligt 3 § arbetstidslagen. Rasterna får dock inte tas bort helt.Lycka till!Vänligen,

Nytt brott under skyddstillsyn

2019-02-06 i Påföljder
FRÅGA |Hej har bara en liten fråga. Har nyligen åkt dit för narkotikainnehav och fått skyddstilsyn. Om jag åker dit på ett brott till (hets mot folkgrupp). Vad kommer hända då?
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du är dömd till skyddstillsyn i dagsläget, om du blir dömd för ett brott under din prövotid kan du få nya föreskrifter eller en varning.Skyddstillsyn är en påföljd enligt 28 kap. Brottsbalken. För den som har blivit dömd till skyddstillsyn gäller en prövotid på tre år och under prövotiden ska den dömde vara skötsam och försörja sig efter förmåga. Rätten utser en övervakare för den dömde och det är frivården (kriminalvården) som leder övervakningen. I vissa fall kan den dömde omhändertas och om det är en allvarlig misskötsamhet kan skyddstillsynen komma att upphävas och ersättas av en annan påföljd, vilket kan vara fängelse. Det är svårt för mig att svara på vad din påföljd kommer att bli, det är upp till rätten att besluta om det. Tingsrätten kan i en del fall i det nya målet förordna att både prövotiden och övervakningstiden förlängs, om inte skyddstillsynen ersätts av en annan påföljd (se 34 kap. 1 § brottsbalken)Lycka till!Vänligen,

Får man sätta upp kameraövervakning på arbetsplatsen?

2019-01-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hejsan,En restaurang jag jobbar på kameraövervakar och har ljudupptagning i hela restaurangen och i köket. ( alltså på alla som jobbar och även alla gäster) Chefen och personalchefen övervakar oss dagligen. Ingen i köket vet det än.Jag fick reda på det när jag hade jobbat själv första gången och dom kom förbi och visade mig från hans mobil att de hade övervakat mig hela dagen.Och att de gör det varje gång när jag jobbar själv, det vet jag därför att de båda kan ringa helt plötsligt och fråga saker tex. Vad var det som hände med den gästen osv.Ingen av dom har frågat eller sagt nånting om övervakningen och det finns ingen skylt om kameraövervakning och det står heller inget om det på deras webbsida.Är det lagligt?
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Nej, man får inte sätta upp kameror hur som helst, det finns en mängd regler att förhålla sig till om man vill göra det. Det är viktigt att komma ihåg att den enskildes integritet väger som ett tungt motintresse till att få övervaka. Övervakningskameror på arbetsplatsenFör att ha kameraövervakning på en arbetsplats, dit allmänheten inte har tillträde utan endast anställda, krävs det inget tillstånd men man måste ändå förhålla sig till vissa regler. Övervakningen ska i dessa fall ha ett "berättigat syfte", det innebär att kameraövervakningen är till för att förhindra olyckor eller förhindra brott. Din arbetsgivare ska kunna bevisa att behovet att övervaka väger tyngre än personers intresse av att inte bli övervakade. Ett exempel är om din arbetsgivare sätter upp kameror för att undersöka om det förekommer stöld av personalen i köket, då är det proportionerligt att sätta upp kameror i köket, men inte på andra delar av arbetsplatsen. Din arbetsgivare måste kunna visa starka skäl för att kunna övervaka sin personal. Det spelar även stor roll på hur din arbetsgivare övervakar sin personal, om man spelar in det som kameran övervakar eller om den bara sänder i realtid, alltså att ingenting sparas. Om kameran spelar in anser man ofta att det är mer integritetskränkande och det krävs nästan alltid att det föregår brott på arbetsplatsen och man genom inspelningen vill undersöka en specifik person. Din arbetsgivare har en skyldighet att underrätta personalen om att det finns kameror på arbetsplatsen, det ska vara tydligt med exempelvis skyltar eller liknande och din arbetsgivare ska kunna uppge varför de har övervakning om en enskild begär det.Övervakningskameror på en plats dit allmänheten har tillträdeOm det finns kameraövervakning på restaurangen där era kunder rör sig måste din arbetsgivare söka tillstånd om detta hos Länsstyrelsen. I vissa fall krävs det inte ett tillstånd men det krävs att man anmäler det till Länsstyrelsen. I dessa fall ska syftet med övervakningen vara att undvika eller avslöja brott.Vänligen,

Hur länge kan man vänta med att skicka en faktura?

2019-01-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag har fått en faktura på min mejl 2018-12-18 med ett förfallodatum 2018-09-30.Ska man betala den eller kan man strunta i den? Tycker det känns helt fel att skicka ut en "gammal" faktura.Har inte detta och göra med accept och sent mottagande eller liknande?
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det framgår inte av din fråga om fakturan är till en konsument eller näringsidkare men jag kommer att besvara din fråga utifrån båda alternativen.Om du är konsument gäller en treårig preskriptionstid enligt 2 § Preskriptionslagen, det innebär att ett företag har tre år på sig att skicka ut fakturan till en konsument. Om företaget skickar ut fakturan efter tre år är fordran preskriberad vilket innebär att du inte behöver betala.Om du har köpt varan som näringsidkare gäller en tioårig preskriptionstid enligt 2 § preskriptionslagen, vilket innebär att du fortfarande är betalningsskyldig. Lycka till! Vänligen,

Är det lagligt att vägra ta emot kontanter som betalning?

2019-02-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan jag stämma kommunbiblioteket för att inte ta emot kontanter för fotokopior, fjärrlån etc.?
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 5 kap. 1 § 2 st. Riksbankslagen är sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken lagliga betalningsmedel, denna paragraf är dock dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort mellan parterna. Det är upp till näringsidkaren att välja vilket betalmedel som denne vill acceptera för sina varor och tjänster. En del näringsidkare har valt att endast arbeta mot faktura eller kortbetalning. Högsta förvaltningsdomstolen fastslog i en dom att landstinget måste erbjuda patienter möjligheten att betala med kontanter. Det gäller alltså endast inom sjukvården och inte för andra verksamheter. Som jag tidigare nämnde är 5 kap. 1 § 2 st. Riksbankslagen dispositiv och kan avtalas bort, anledningen till att högsta förvaltningsdomstolen fastslog att landstinget inte kan avtala bort paragrafen mellan landstinget, i dess egenskap av vårdgivare, och vårdtagare är att rättsförhållandet dem emellan inte kan anses vara av civilrättslig karaktär. Sammanfattningsvis har biblioteket rätt att besluta om att inte ta emot kontanter. Vänligen,

Kan förälder motsätta sig barnens flytt?

2019-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag separerade från min man och vi har två små barn tillsammans. Han flyttade då till andra sidan landet. Om jag senare vill flytta till en annan stad med barnen, kan han motsätta sig den flytten? Han måste ju godkänna flytten eftersom han också är vårdnadshavare. Kan han "begära" att barnen ska flytta till honom?
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Tillämplig lagstiftning i denna situation är Föräldrabalken 6 kapitel. Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt ska fatta viktiga beslut som rör barnen. Byte av skola och bostadsort är en sådan viktig fråga som vårdnadshavarna måste enas om enligt 6 kap. 13 § föräldrabalken. Du har således inte rätt att flytta med barnen utan godkännande från deras fader. Om ni inte skulle enas om det beslutet kan ni i första hand låta tingsrätten avgöra barnens boende enligt 6 kap. 14 § föräldrabalken. Tingsrätten gör en bedömning och det som är avgörande är barnens bästa, domstolen tar även hänsyn till barnens vilja med hänsyn till deras ålder och mognad. Det som domstolen fattar beslut om enligt detta lagrum är vem barnen ska bo hos, inte var. Utgångspunkten för alla vårdnadsfrågor är att barnen ska ha god kontakt med båda sina föräldrar då det generellt anses vara för barnens bästa. Det du kan göra i sista hand är att ansöka om enskild vårdnad i enlighet med 6 kap 5 §. Domstolen beaktar vem av föräldrarna som har haft den faktiska vårdnaden om barnen, deras relation till respektive föräldrar osv. Sammanfattningsvis kan du alltså vända dig till tingsrätten för att få ett beslut angående frågan om barnens boende, alternativt tillerkänna dig enskild vårdnad. Det bästa är naturligtvis om du och barnens fader lyckas enas om en lösning utanför domstolen. Det är även möjligt att kontakta familjerättsnämnden vid socialförvaltningen i er kommun, som kan erbjuda bl.a. rådgivande samtal. Lycka till!Vänligen,

Min vän behöver hjälp av en jurist

2019-01-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag behöver hjälpa min vän känner jag. Hon behöver ha en jurist eller någon som kan backa upp henne i hela processen med ett dödsbo och allt däromkring.Min väns familj vägrar lämna ifrån sig nyckelarma till hennes Ex's lägenhet.Dom vill styra allt med allt själva.Men det är min vän via hennes och den alvidnes gemensamma barn (6år) som hon har ensam rätt till att sköta allt detta.Det är hon som har fått vårdnadsintyget.Dessutom har vårdnadsintyget utfärdats helt fel. Förmodligen pga bristande kunskap på begravningsbyrån.Hon är förkrossad och helt slut.Hur kan vi hjälpa den lilla förkrossade familjen i denna situation?
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag beklagar att din vän mår dåligt och jag förstår att ni behöver hjälp av en jurist.Du kan vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Lycka till!Vänligen,

Vem ansvarar för skadorna när en moped har lånats ut?

2019-01-21 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Min son lånade en kompis moped och krockade med en cyklist. Det blev en polisanmälan som kort efter lades ned. Nu, 7 månader senare hör kompisens pappa av sig och vill att vi ska betala mopeden som fick en del skador. Försäkringen täcker inte skadorna då mopeden var trimmad.Kan han kräva oss på detta?
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du orsakar någon en skada så kan du bli skadeståndsskyldig mot den personen. Tanken med skadeståndet är att den som drabbats ska bli försatt i samma ekonomiska situation som före skadan. I det här fallet har din son krockat med sin väns moped och pappan kräver er på skadorna som har orsakats på mopeden. För att ni ska bli skadeståndsskyldiga krävs det att din son vållat skadan eller orsakat den på ett oaktsamt sätt, vilket jag uppfattar som av frågan. SkadevållareSkadevållare kallas den som har orsakat någon en skada. Det är skadevållaren som blir skadeståndsskyldig och som ska ersätta den som drabbats av en skada. Den skadelidandeSkadelidande är den som drabbats av skadan och som kan kräva er på skadestånd. Det är den skadelidande som ska bevisa att ni har vållat skadan. Skadeståndets storlekSom jag nämnt tidigare är tanken med skadestånd att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som innan skadan. Det framgår inte av din fråga hur stora skadorna på mopeden är men skadeståndets storlek ska därför motsvara värdet på egendomen som förstörts. Det kan antingen motsvara kostnaden för att reparera det som skadats eller, om det inte går, ersätta kostnaderna för att köpa ett liknande föremål. Om mopeden inte varit trimmad och försäkringen hade täckt skadorna hade ert skadeståndsanspråk omfattat självrisken till försäkringsbolaget, men i det här fallet omfattar det reparationskostnaderna för mopeden. Lycka till!Vänligen,