Rätt till ersättning för frihetsberövande

2019-06-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej har en fråga blev anhållen av polisen den 18 april och blev sedan häktad den 21 april . Jag släpptes fri 13 Maj , har jag rätt till ersätting och hur mycket isåfall . Jag hade även fått ett nytt jobb som jag skulle börja på 22 april har jag rätt till ersätting där med då jag inte fick vara kvar pga att jag blev anhållen och hade ingen möjlighet att kontakta jobbet , hur mycket har jag rätt till att få ungefär ?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som har varit frihetsberövad, det vill säga anhållen eller häktad, utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Du som begär ersättning måste själv ge in den utredning som behövs för att t.ex. bedöma skadans storlek.Allmänna förutsättningar för att ha rätt till ersättningOm du har varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad kan du ansöka om ersättning hos Justitiekanslern när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts, eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg, detta enligt 2 § frihetsberövandelagen (här).Här kan du ansöka om ersättning. Det finns även en checklista för vad du ska ta med, den finner du här.Vad täcker ersättningen?Enligt 7 § frihetsberövandelagen (här) ska ersättningen täcka utgifter, förlorad arbetsinkomst, intrång i näringsverksamhet och lidande.UtgifterDe utgifter som täcks av ersättningen tar i första hand sikte på de resor som gjorts till och från anstalten. Det gäller exempelvis kostnad för resa från häktet till bostaden. Kostnader som du har haft för t.ex. ­hyra, telefon m.m. ersätts dock inte enligt denna lag. Även avseende utgifter är det du som måste ge in den utredning som krävs för att styrka anspråket, t.ex. kvitton.Förlorad arbetsinkomst och intrång i näringsverksamhetHär måste du visa att du lidit ekonomisk skada till följd av häktningen. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår i princip endast för de dagar som frihetsberövandet pågått. Med arbetsförtjänst avses t.ex. arbetsinkomst, arbetslöshetsersättning, sjukersättning och utbildningsbidrag. Det är återigen du som sökande som ska visa att du gått miste om inkomst och hur mycket du har förlorat under tiden du var frihetsberövad. Det innebär att du måste ge in utredning som styrker dina uppgifter. Utredningen kan bestå av intyg eller liknande från arbetsgivaren, a-kassan etc.LidandeMed lidande avses bl.a. de känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande får antas innebära. Ersättningens storlek för lidande bestäms med utgångspunkt i hur länge frihetsberövandet har varat. Därför behöver du inte ge in någon särskild utredning för att få ersättning för lidande. I praxis har ersättning för lidande bestämts till ca 1000 kr / dygn.Vissa omständigheter kan medföra en förhöjd ersättning. Det gäller främst om misstankarna har avsett ett särskilt allvarligt brott. Förhöjd ersättning utgår också till ungdomar i åldern 15 – 18 år. Sådana omständigheter tar Justitiekanslern hänsyn till självmant. Eftersom jag saknar ytterligare information om din frihetsberövning kan jag tyvärr inte ta ställning till om detta aktualiseras.Sammanfattning Jag råder dig att lämna in en ansökan om ersättning till Justitiekanslern (här) och utforma denna med hjälp av checklistan.Det är viktigt att betona att du endast kan få ersättning för skador som är direkta följder av själva häktningen. Det innebär att du inte kan få ersättning för skador som du fått på grund av själva brottsmisstanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Lycka till!Vänligen,

Ersättningsskyldig för städning efter godkänd besiktning?

2019-05-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Har en fråga gällande andrahandsuthyrning.Om man har hyrt en bostad i andra hand och vid avflytt fått städningen godkänd utav personen som står på förstahandskontraktet, fått tillbaka deposition och fått avflyttningsblankett underskriven utav uthyraren. Om sedan hyresvärden flera dagar senare anser att städningen inte är korrekt utförd, vem ligger då ansvaret på?Har hyresvärden rätt att kräva betalt för en flyttstädning av personen som hyrt i andra i detta fallet? Med vänlig hälsning,
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När städningen blivit godkänd och du dessutom fått tillbaka deposition och avflyttningsblankett går ansvaret för lägenheten genast över till personen som står på förstahandskontraktet, det vill säga din hyresvärd. Personen som du hyrt utav har ingen rätt att kräva ersättning för flyttstädning av dig i detta skede. Skulle dock personen få för sig att kräva det och gå vidare med ärendet är det enbart denne som bär bevisbördan för att det är du som åsamkat skadan, emot detta har du dessutom avflyttningsblanketten och depositionen till din fördel. Du behöver inte vara orolig över att bli ersättningsskyldig i detta fall.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Jag har beställt en vara från internet som inte kommer, vad gör jag?

2019-05-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Har beställt från internett men inte fått varan som jag har betalt. Jag har mejlat flera gånger om detmen dom har inte svarat. Jag har också skrivit att jag vill ha pengarna tillbaka. Inga svar.Får inte hellerfram telefonnummer till företaget, Vad kan man göra.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du beställt en vara och företaget inte levererar denna i tid kallas det för dröjsmål. Den beställda varan ska vara levererad senast 30 dagar efter ni ingått avtalet om ni inte kommit överens om något annat. Det finns vissa medel du får använda om du inte har fått din vara i tid, dessa är: Hålla inne betalning Kräva att företaget fullgör köpet Häva köpet om förseningen är av väsentlig betydelse för dig Kräva skadestånd för kostnader som du fått på grund av förseningen. Jag tolkar din fråga om att du vill häva köpet och få dina pengar tillbaka, du skriver dessutom att du hört av dig till företaget. Efter 30 dagar (från avtalets ingående) ska du uppmana företaget att leverera varan inom en rimlig tilläggstid, om detta inte görs har du rätt att häva köpet. Om du häver köpet ska företaget återbetala dina pengar utan onödigt dröjsmål. Som jag förstår det har du redan betalat för varan och företaget svarar inte på dina mail. Det du då bör göra är att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för att få en bedömning. Det är kostnadsfritt och kan göras via deras hemsida (här). Du kan också vända dig till din kommunala konsumentvägledning för ytterligare information och stöd (här).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Lycka till!Vänligen,

Föreligger andrahandsuthyrning om jag bor i min mammas bostadsrätt utan att betala hyra?

2019-05-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Om min mamma äger och betalar hyran i en bostadsrätt som jag bor i, räknas det som andrahandsuthyrning då? Hon äger och bor själv i en egen bostadsrätt i samma förening.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer bra, det räknas som en andrahandsuthyrning om din mamma äger en lägenhet som du bor i. Det är oberoende av huruvida någon ersättning utgår mellan dig och din mamma, dvs det spelar ingen roll om du inte betalar någon hyra till henne.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vårdnadshavare nekar till barns besök på häkte, vad kan jag göra?

2019-06-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Om pappan sitter i häktet och mamman vägrar att komma med deras 8 månaders dotter till häktet för att pappan ska kunna träffa sin dotter, hur gör man? Vad ska man göra för pappan vill ju kunna träffa sin dotter?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till ett häkte kan ett barn komma på besök utan godkännande från vårdnadshavare. Ett barn som besöker någon i häkte behöver ha med sig en vuxen person. Om barnet är brottsoffer kan besöket nekas av häktet.Det behöver alltså inte vara barnets mamma som följer med barnet till besöket, det kan vara en annan vuxen, t.ex. farmor eller farfar. Då behöver barnets pappa ansöka om detta på häktet och få det godkänt. Det du och/eller barnets pappa också kan göra är att ta kontakt med Bufff, en nationell barnrättsorganisation som ger svar på frågor om stöd till barn och unga med frihetsberövad familjemedlem. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Hyresgästen har tappat bort en nyckel och vill inte betala, vad gör jag?

2019-05-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, jag har hyrt ut min lägenhet i andrahand. Jag är ägare av denna lägenhet. När min förredetta andrahandshyresgäst skulle lämna tillbaka nycklarna fick jag bara två men i kontraktet står det att han fick 3 nycklar. Vi har haft sms-kontakt kring detta så de finns bevis att jag bara har fått tillbaka 2 nycklar. Jag har skrivit till honom att nyckeln kostar 700:-. Men han har blockerat mig både på sms och messenger. Jag bryr mig inte så mycket om pengarna men det är en principsak när han inte ens svarar.Vart är det jag ska vända mig för påbörja en process mot honom?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du som hyresvärd hyrt ut din lägenhet till en hyresgäst är det reglerna i jordabalkens 12 kapitel, även kallat hyreslagen, som blir tillämpligt.Enligt 12 kap 24 § (här) är det hyresgästens skyldighet att vårda lokalen och uppkommer det skada på grund av hyresgästens agerande är denne skyldig att ersätta hyresvärden för det värde som gått förlorat. Om hyresgästen slarvar bort nycklarna är det utifrån ovan rimligt av dig att kräva betalning för att få rätt antal nycklar.Precis som du beskriver kan er sms-konversation tas upp som bevisning för att hyresgästen är medveten om att det saknas en nyckel och att det är vållat av denne. Det är dock svårt för mig att veta om det skulle nå framgång i tingsrätten, det är dit du vänder sig för att rikta en stämningsansökan mot din hyresgäst. Jag vill också nämna att när värdet för föremålet som tvisten gäller undergår ett halvt prisbasbelopp handläggs målet som ett förenklat tvistemål, vilket innebär att det finns begränsade möjligheter för er som parter att få betalt för rättegångskostnader. Det finns alltså möjlighet för dig att lämna in en stämningsansökan i tingsrätten mot din hyresgäst gällande nyckeln, men det är som sagt svårt för mig att bedöma vilken framgång detta skulle nå utan att veta mer om den bevisning du har. Om det skulle leda till din nackdel, att du förlorar tvisten, skulle det även innebära att du får betala både dina och motpartens rättegångskostnader, vilket kan vara värt att beakta.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Lycka till!Vänligen,

Får min hyresgäst montera ned och slänga mina saker?

2019-05-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag ligger i en liten tvist med min tidigare hyresgäst som hyrt min bostadsrätt under ett (1) år och hoppas få lite hjälp.Hyresgästen har vad jag upptäckte vid avflytt monterat ned och slängt en (1) fast installerad taklampa, två (2) el-radiatorer och ett (1) klaffbord i köket. Dessutom har ett av två el-radiatorer jag köpte och installerade vid inflytt gått sönder samt en dyna till hallmöbel slängts. Hyresgästen försvarar sitt agerande med att "det var gammalt och slitet" och att den "har köpt målarfärg och målat om vilket borde göra det kvitt". Hyresgästen tycker också att jag borde tagit med det som jag ville ha kvar (2 fasta installationer + 2 fasta el-radiatorer). Förutom att jag tyckte väldigt mycket om min taklampa som jag fått av en tidigare sambo så undrar jag vad jag har för rätt till ersättning juridiskt.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett hyresavtal, som fanns mellan dig och din tidigare hyresgäst, ger endast hyresgästen nyttjanderätt till egendom, det vill säga inte äganderätt till någonting. Detta innebär att hyresgästen är skyldig att återställa lägenheten så som den var när denne flyttade in. Hyresgästen har inte rätt att montera ned eller slänga någonting. Den enda förändring en hyresgäst kan göra utan ditt, hyresvärdens, godkännande är att utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder, men om lägenhetens bruksvärde minskas därigenom har du som hyresvärd rätt till ersättning för skadan, detta framgår av jordabalken 12 kap 24 a § (här). Frågor om ersättning prövas av hyresnämnden.Mitt råd till dig är att kontakta din tidigare hyresgäst och förklara att dennes handlande varit i strid med hyreslagstiftning och att du kräver ersättning för din förlorade egendom. Det du annars kan göra, om du anser att bostadens bruksvärde försämrats, är att vända dig till hyresnämnden. En sista åtgärd kan vara att upprätta en polisanmälan mot din hyresgäst gällande egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap 8 § (här) eftersom denne olovligen tillgripit din egendom.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Lycka till!Vänligen,

Fråga om förtal föreligger när man informerar om stöldgods och verkligt skäl för häktning

2019-05-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Min fråga är att efter allt min man har gjort mig vill jag att hans chef skall veta att han har fått sitta i häkte o kommer upp i domstolen. Han har väldig mycket stöldgods hemma som han tagit från jobbet o jag har sagt åt honom att jag inte ha det. Nu vill jag att hans chef skall veta allt elektronisk han har tagit med samt att han skall få ett straff. Blir jag åtalad om jag framför detta till hans jobb / chef ? Kan jag bli åtalad för detta ? Han har sagt att han har suttit i häkte för fortkörning och det har retat upp mig då det gäller misshandel.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att din fråga är om du kan bli åtalad för förtal om du berättar för din mans chef att han är häktad och misstänkt för misshandel.Brottet förtal regleras i brottsbalken 5 kap 1 § (här) och föreligger när någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.I vissa fall kan det dock vara försvarligt att i viss utsträckning lämna uppgifter som i sig kan utgöra förtal. För att ansvarsfrihet ska gälla krävs att personen som lämnat uppgifterna kan visa att uppgifterna är sanna, eller att det i vart fall funnits skälig grund för dem.Jag ser inga problem med att du informerar hans chef om den verkliga grunden för misstanken/häktningen om du ser till att göra detta i ett informativt syfte och inte med syfte att skapa missaktning. Att informativt berätta för chefen om saker han stulit från sin arbetsplats kan heller inte anses utgöra förtal.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,