Karenstid inför svenskt medborgarskap

2020-11-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hur länge måste man vänta på svenskt medborgarskap efter brott?Kan man få svenskt medborgarskap och pass om man dömts för misshandel? Fick villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar.Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 2 månader ha dömda ut.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att bli beviljad ett svenskt medborgarskap måste man ha levt ett skötsamt liv i Sverige. Det innefattar att man inte kan få ett medborgarskap i närtid efter man har begått ett brott. Hur länge du måste vänta beror på vilket straff du fick. Den tid som måste gå efter brottet innan du kan ansöka om svenskt medborgarskap kallas karenstid. Karenstiden räknas vanligen från brottet, men om du har fått ett långt fängelsestraff börjar tiden att räknas först när straffet är avtjänat. Du skriver att fängelse i 2 månader skulle ha dömts ut, enligt Migrationsverkets lista på karenstider finns endast 1 och 4 månader med, där karenstiden är 4 respektive 5 år. Det är därför sannolikt mellan 4-5 år som din karenstid kommer att bli. Du kan läsa mer om detta på Migrationsverkets hemsida. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Frågor om belastningsregistret

2020-11-30 i Påföljder
FRÅGA |Jag blev för 3år sedan dömd för snatteri (Värde på det stulna var 950:-) och hamnade i belastningsregistret.Nu skall arbetsgivaren säkerhetsklassa alla på arbetet inom SK2Finns det risk att jag ej godkänns i detta då jag fortfarande finns med i registret?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tiden som ett brott finns registrerat i belastningsregistret är beroende av den påföljd man fick, samt hur gammal man var när brottet begicks. Det framgår inte av din fråga vad du dömdes till för påföljd eller hur gammal du var, men jag kan ge dig några exempel. Vid böter finns man kvar i belastningsregistret i 5 år. Vid villkorlig dom finns man kvar i belastningsregistret i 10 år om man var över 18 år vid brottet, 5 år om man var under 18 år vid brottet.Du finns sannolikt kvar i belastningsregistret oavsett påföljd och ålder, men det är inte säkert att du underkänns av den anledningen. Det är nämligen så att det för olika typer av jobb finns alltså olika typer av utdrag, i vilka enbart de specifikt föreskrivna brotten visas. Det kan röra sig om exempelvis våldsbrott eller sexualbrott. Jag kan tyvärr inte ge dig ett exakt svar på om snatteri eller ringa stöld som det numera heter, kommer att synas för arbetsgivaren i ditt register.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vem ska betala parkeringsbot vid samägande av bil?

2020-11-30 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Vad gäller vid samägd bil och parkeringsböter? Jag och min särbo samäger en bil och min särbo brukar ställa sig på besöksparkeringen vid mitt boende när han är hos mig. Häromdagen satt en böter på bilen, att det bara är besökande som får stå på platsen. Parkeringsvakten har kollat upp bilen i registret och jag står på bilen. Vad gäller här?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller samägande av bil eller båt så är delägare solidariskt betalningsskyldiga för exempelvis en parkeringsböter, om inget annat finns angett i avtal mellan delägarna. Det innebär att företaget som utfärdat parkeringsboten kan kräva antingen dig eller din särbo på hela beloppet. Du och din särbo har alltså båda ansvar för att betalningen ska erläggas. Om du ensamt skulle betala hela eller en större del av beloppet aktualiseras något som kallas för regressrätt, vilket innebär att du i din tur kan kräva din särbo på betalning.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kallelse till förhör, vittne eller brottsmisstänkt?

2020-09-16 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag fick hem ett brev och blev kallad till förhör som misstänkt för att brott, men att jag måste ringa in och boka tid för ett förhör?Är jag kallad som vittne eller en som gjort ett brott?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!Om det står i brevet att du är kallad till förhör för att du är misstänkt för brott, så är det nog en brottsmisstänkt du är kallad som. Det är även något du kommer få kännedom om när du kommer till förhöret. När du ringer och bokar tid kan du även dubbelkolla med polisen om det stämmer att du är kallad till förhöret för att du är misstänkt för ett brott. Beroende på vilket brott du är misstänkt för kan det även vara så att du har rätt till en offentlig försvarare (försvarsadvokat), det är också något du bör fråga polisen om. Du kan tilldelas en försvarsadvokat i de fall som du är misstänkt för ett allvarligare brott med en möjlig straffpåföljd på minst 6 månader. Du kan också ha rätt till en försvarsadvokat i dessa fall:- Om du är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,- Om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller- Om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till dina personliga förhållanden eller till vad målet rör.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Är det brottsligt att vara med under ett brott?

2020-11-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Tjena! Blev precis gripen av en polis i samband med att en polare tog narkotika på en klubb. Jag hade inte tagit någonting & blev senare släppt av polisen under kvällen utan att åka med dem till stationen & pissa eller något liknande. Min polare erkände allting för polisen & fick sedan följa med dessa till stationen. Har jag begått något brott genom att vara med honom vid denna tidpunkt? De kollade även igenom mig & såg att jag inte heller hade någon form av narkotika på mig. Jag undrar även ifall jag kommer få något brev hem eller liknande. Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad jag förstår av din fråga har du inte begått något brott och inte heller varit misstänkt för något. Att vara med en person som begått ett narkotikabrott av detta slag är inte ett brott i sig. Det finns därför ingen anledning till att polisen skulle kontakta dig via brev eller dylikt med anledning av att du begått något brott. Du skriver även att din kompis erkände brottet, varför det är troligt att han fick ett strafföreläggande utfärdat, det vill säga att det inte kommer att bli någon rättegång i tingsrätten. Skulle det dock bli det kan du bli kallad som vittne, det är den enda anledningen jag kan komma på till att polisen eller tingsrätten skulle skicka hem ett brev till dig. Du har dock inte gjort dig skyldig till något brott.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Hur länge sitter man i fängelse?

2020-11-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej. En familjemedlem blev dömd till mordförsök till 8 år. Hur länge kommer han sitta inne? Om man räknar bort villkorlig dom, permission, fotboja etc etc. Hur länge måste man sitta inne i fängelset ungefär? Tacksam för svar.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person avtjänar i normala fall två tredjedelar av sitt fängelsestraff i fängelset. Det innebär i ditt fall att man tar två tredjedelar av åtta år, det vill säga ca 5,3 år (64 månader). Man räknar därefter av den tid som personen satt frihetsberövad innan domen kom. Det framgår inte av din fråga hur länge personen satt häktad, men ett exempel är att om personen satt frihetsberövad i sex månader innan domen vann laga kraft och började avtjäna sitt straff, blir den totala tiden i fängelset 58 månader. Oftast får personen ett exakt datum som denne kommer att släppas för villkorlig frigivning.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vem får bevittna ett testamente?

2020-09-17 i Testamente
FRÅGA |Kan de som är testamentvittnen vara äkta makar.Det anses väl ej som jäv?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller krav på vittnen till testamente uppställs endast krav på huruvida de är jäv i förhållande till testatorn, inte till varandra. Utöver att vara över 15 år och inte ha en psykisk störning ställs följande krav: Vittnet får inte vara:- Testatorns make- Släkt med testatorn i rätt upp- eller nedstigande led eller dennes make (exempelvis barn eller föräldrar till testatorn eller dess make- Testatorns syskon- Testators makes/makas släktskap i upp- eller nedstigande led, exempelvis svärföräldrar eller bonusbarn. Testators makes syskon samt testators syskons make/maka får vara testamentsvittne Det finns således inga krav på vittnenas relation till varandra, det anses inte vara jäv. Svaret på din fråga blir att äkta makar båda kan vara vittnen till ett testamente.Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor!Vänligen,

Vad är mutbrott?

2020-09-15 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej vad är mutbrott för nånting, kan ni ge nåt exempel
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mutbrott kallas i lagen för "tagande av muta" respektive "givande av muta" och regleras i brottsbalkens tionde kapitel.Brottsbalken 10 kap. 5 a §: "Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning och det är fråga om en otillbörlig förmån för hans eller hennes fullgörande av uppgifter vid tävlingen.Första stycket gäller även om gärningen har begåtts innan gärningsmannen fått en sådan ställning som avses där eller efter det att den upphört.För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv."Brottsbalken 10 kap. 5 b §: "Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år."Mutbrott kan alltså vara att någon person i sin tjänsteutövning hos myndighet, företag eller i tjänst hos privatperson, för sin egen eller någon annans vinning, får ekonomisk eller annan ersättning av någon, som vill skaffa sig en otillbörlig tjänst, egendom eller handling av något slag. En enskild person som har tjänst i företag eller organisation, som ger eller utlovar muta av något slag, kan fällas för givande av muta.Ett försök att ge eller få en muta är ett fullbordat brott oavsett om det lyckas eller inte. Den som blir erbjuden en muta måste aktivt säga nej för att undvika risken att begå ett brott.ExempelEtt exempel på mutbrott är en dom från hovrätten där tre offentliganställda chefer fälldes för mutbrott. Trion hade låtit sig bjudas på flera exklusiva middagstillställningar. Även de som bjudit cheferna fälldes för givande av muta.Här kommer även några exempel på gåvor som i lagens mening betraktas som mutor (i den offentliga sektorn, där det tillämpas något strängare regler än i den privata sektorn enligt domstolspraxis):- Penninggåvor i kontanter, värdepapper eller liknande - Penninglån på särskilt gynnsamma villkor- Borgensåtaganden eller skuldsättning - Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som efterskänks - Bonusarrangemang t ex vid varuinköp eller flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren - Att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk - Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresorDu kan läsa mer om de särskilda rekvisiten för mutbrott här.Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor!Vänligen,