Är sjukdom saklig grund för uppsägning?

2019-05-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! En uppsägning efter 6 månaders sjukskrivning där man hävdar personliga skäl utan någon varning om misskötsamhet kan den verkligen vara giltig där arbetsgivaren hävdar att de gjort det som de ska göra utan arbetsträning och omplacering fast detta önskats av arbetstagaren?
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller för uppsägning?En uppsägning måste vara sakligt grundad (7 § första stycket LAS). Det innebär att det måste finnas arbetsbrist på arbetsplatsen eller bero på personliga skäl. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren erbjuder en annan tjänst inom företaget det vill säga att omplacera (7 § andra stycket LAS). Vad innebär omplaceringsskyldigheten?Omplaceringsskyldigheten förutsätter att det finns en ledig befattning eller lediga arbetsuppgifter till vilka arbetstagaren kan omplaceras. Arbetstagaren har inte rätt till en omplacering som leder till att någon annan måste sägas upp. Arbetsgivaren är inte heller skyldig att skapa någon ny tjänst.Arbetsgivarens rehabiliteringsansvarSjukdom är oftast inte saklig grund för uppsägning. Istället ska arbetsgivaren försöka hjälpa en sjuk arbetstagare. Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar. Det innebär att arbetsgivaren först måste rehabilitera en sjuk arbetstagare. I rehabiliteringsansvaret ingår också att underlätta för arbetstagaren att komma tillbaka till jobbet. När denne har fullgjort sitt ansvar men det visar sig att arbetstagaren har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga som gör att hen inte kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren kan uppsägning ske.Sammanfattning och slutsats Av din fråga framgår det att du inte har fått någon arbetsträning vilket jag tolkar det som att du inte har erbjudits någon rehabilitering av arbetsgivaren. Arbetsgivaren är skyldig att rehabilitera en sjuk arbetstagare och om inte detta sker finns det inte någon saklig grund för uppsägning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ska hyresvärden meddela hyresgästen om renoveringar?

2019-05-09 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!I vintras påbörjades extremt högljudda renoveringar i två lägenheter belägna direkt under min hyresrätt. Vibrationerna och ljudnivån var så pass extrem att det var svårt att vistas hemma. Eftersom jag vanligtvis arbetar hemifrån och nu fick svårt att fortsätta med det så kontaktade jag min värd direkt för att se hur länge detta skulle pågå och om jag behövde leta efter ett tillfälligt kontor. De förnekade bestämt all kännedom om någon renovering. Jag gick ner och pratade med byggarbetare som konfirmerade att det visst förekom renoveringar, att dessa skulle vara mycket högljudda och att arbetet var beställt av värden själv. När jag återigen kontaktade förvaltaren erkände denna att det visst var pågående renoveringar men att dessa var ringa (lite golvslipning bara) och inte skulle innebära några störningar. De extremt högljudda renoveringarna fortlöpte och till sist kontaktade jag återigen byggarbetarna på plats som konfirmerade det jag misstänkte, att det inte alls rörde sig om "lite golvslipning" utan totalrenoveringar där man rev ut badrum, kök, tog ner tak etc. Ännu en gång kontaktade jag förvaltaren som slutligen erkände renoveringarnas omfattning och att det var hen själv som beställt arbetet, de hade ljugit tidigare. Hyresvärden vill inte gå med på hyresnedsättning eftersom man menar att det rör sig om "vanligt" underhåll. Stämmer detta? Och har de ingen skyldighet att ge sina hyresgäster ärlig och adekvat information om störningar med skälig framförhållning?
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om hyresrätt och då blir reglerna i 12 kap. jordabalken (JB) aktuella.Vilka arbeten kräver hyresgästernas godkännande?Hyresgästerna ska godkänna utförande av standardhöjande åtgärder som inte har en obetydlig inverkan på en bostadslägenhets bruksvärde. Standardhöjande åtgärder kan gälla bostadslägenheter eller gemensamma utrymmen, t.ex. trappuppgångar, tvättstugor eller gårdar och uteplatser som hyresgästerna har rätt att använda tillsammamans. Hyresgästerna ska också lämna godkännande till ändringsarbeten av lägenheter (12 kap. 18 d § JB). Behöver hyresvärden informera hyresgästerna om standardhöjande- och ändringsarbeten?Svaret på frågan är ja. Hyresvärden ska skriftligt meddela de berörda bostadshyresgästerna om detta. Meddelandet till hyresgästerna bör innehålla vilka åtgärder som ska vidtas och en beskrivning av konsekvenserna för hyresgästerna i form av olägenheter, tidsåtgång för arbetena och praktiska olägenheter. Om hyresgästerna inte godkänner arbetet som hyresvärden planerar att göra måste hyresvärden ansöka om tillstånd hos hyresnämnden (12 kap. 18 e § JB). Har hyresgästen rätt till hyresnedsättning på grund av renovering?Om de standardhöjande åtgärderna hindrar hyresgästen att använda delar av lägenheten kan hyresgästen få hyresnedsättning. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller vid företrädesrätt till återanställning?

2019-04-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! I somras blev jag och tre andra kollegor uppsagda från vårt arbete pga arbetsbrist. Detta skedde över telefon, vilket bara det var absurt, och detta skedde även på min första semesterdag. De ville att vi skulle komma in dagen efter och skriva på papper. Nu, ca 7-8 månader senare, har de anställt en ny person, som aldrig varit anställd i företaget tidigare. I uppsägningspappret stod det aldrig någonting om återanställning. Det fanns inte kollektivavtal på arbetsplatsen. Vad gäller här? Har de rätt att anställa en ny person, trots att vi andra hade jobbat där i ca 2 år vardera när vi blev uppsagda? Tacksam för svar!
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i lag om anställningsskydd (LAS) och jag kommer att utgå ifrån lagen i svaret nedan.Uppsägningen måste vara sakligt grundadEn uppsägning är sakligt grundad om den sker på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Om uppsägningen sker på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren i första hand omplacera arbetstagaren inom företaget (7 § LAS). Hur en uppsägning ska gå tillUppsägningen ska från arbetsgivarens sida vara skriftlig. I uppsägningsbeskedet ska arbetsgivaren lämna information om hur arbetstagaren kan göra en uppsägning ogiltig eller begära skadestånd. Dessutom ska uppsägningsbeskedet innehålla information om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte och ange om arbetstagaren behöver lämna anmälan för att kunna göra företrädesrätten gällande (8 § LAS).Personer som omfattas av företrädesrätten- Arbetstagare som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist- Arbetstagare som har haft anställning i sammanlagt mer än 12 månader under tre år- Arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer för arbetetUppsägningstid vid en anställningDu och dina kollegor har varit anställda i två år och har då rätt till en uppsägningstid på två månader (11 § LAS). Om arbetsgivaren bryter mot lagens bestämmelser har arbetstagaren rätt till skadestånd (38 § LAS). Vad gäller i din situation?Arbetsgivaren är skyldig att skriva i uppsägningsbeskedet om du har rätt till återanställning. Om du inte har företrädesrätt till återanställning måste arbetsgivaren skriva det. Det är därför oklart om du har företrädesrätt eller inte. Jag skulle rekommendera dig att kontakta arbetsgivaren och be honom eller henne att förklara vad som gäller.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Andrahandshyresgästen vägrar att flytta ut

2019-04-14 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag har sedan drygt 2 år tillbaka ett muntligt hyreskontrakt där hyresvärden hyr ut sin bostadsrätt till mig. Jag bodde där i 1,5 år och sedan ville jag samboprova med min partner. Då vände jag mig till min hyresvärd och frågade om han var ok med att en annan tjej hyr av mig i andra hand under tiden. Jag och hon som hyr av mig skrev ett kontrakt mellan oss. Han var ok med det och vi kom överens om att jag står kvar på lägenheten och betalar in hyran varje månad men att hon bor där. Nu har det gått 9 månader och jag ska separera med min sambo. Hörde av mig till min hyresvärd och till hon som bor i lägenheten. Han säger att nej han vill inte att jag flyttar in pga att han inte vill byta hyresgäst för ofta. Han vägrar och hon vägrar flytta ut. Får han vägra mig att flytta in? Jag står skriven på lägenheten sedan januari 2017 och har betalt in hyra till honom sedan dess. Vad gäller?
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör bostadsrätt och reglerna om denna bostadsform finns i bostadsrättslagen (BRL). Andrahandsuthyrning av bostadsrättEn bostadsrätthavare får hyra ut sin lägenhet i andra hand till någon annan för självständigt brukande under förutsättning att bostadsrättsföreningen lämnar ett samtycke (7 kap. 10 § första stycket BRL). Om inte bostadsrättsföreningen lämnar samtycke kan bostadsrättshavaren vända sig till hyresnämnden och få ett tillstånd. Tillstånd lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för andrahandsuthyrning och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke (7 kap. 11 § första stycket BRL). Exempel på skäl är om bostadsrättshavaren ska arbeta eller studera på annan ort eller i fall bostadsrättshavaren vill testa att bo tillsammans med någon annan under en viss tidsperiod. Frågan om föreningen saknar befogad anledning att vägra samtycke tar sikte på hyresgästens personliga kvalifikationer. I ditt fall har bostadsrättsföreningen lämnat ett samtycke och det innebär att andrahandsuthyrningen har skett på ett korrekt sätt.Andrahandshyresgästen vägrar att flytta utAndrahandshyresgästen har inte något besittningsskydd, vilket innebär att han eller hon inte kan förlänga hyresavtalet mot hyresvärdens vilja (3 § privatuthyrningslagen).Om andrahandshyresgästen vägrar att flytta ut tvingas förstahandshyresgästen vända sig till hyresnämnden som avgör om andrahandsuthyrningen ska upphöra. Jag rekommenderar dig att kontakta hyresnämnden som kan hjälpa dig vidare med ärendet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Muntligt eller skriftligt anställningsavtal?

2019-05-11 i Övrigt
FRÅGA |Hej!Min sambo jobbar som ventilationssanerare och är behovsanställd i snart två år. Han har inget anställningsavtal och vad jag har förstått så är det lagligt att ha ett muntligt anställningsavtal men inte optimalt? Vad förlorar han på att inte ha anställningen på papper, jag tänker på om han blir sjukskriven eller gör sig illa på jobbet hur kan han visa upp att han är anställd? Och hur länge kan man vara behovsanställd? När jag bad honom att fixa anställningsavtalet då vi behöver detta till lägenhets sökande svarade hans chef att han måste prata med facket först och varför behöver han prata med facket först? Samt hur kan vi ta reda på om han har kollektivavtal på jobbet?
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Muntliga eller skriftliga anställningsavtal?Arbetsgivaren och arbetstagaren kan ingå anställningsavtal muntligt, skriftligt eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att anställningsavtalet ingås genom parternas agerande. Parterna agerar som att det finns ett avtal trots att det inte finns ett formellt avtal. Ett muntligt anställningsavtal är lika bindande som ett skriftligt anställningsavtal.Precis som du skriver är skriftliga anställningsavtal att föredra. Det beror främst på de bevissvårigheter som kan uppstå om arbetstagaren har ett muntligt anställningsavtal. Det är svårare att bevisa vad parterna har kommit överens om vad gäller lön och övriga anställningsvillkor. Det är tryggare för arbetstagaren att ha ett skriftligt anställningsavtal. Hur en arbetstagare ska bevisa att det finns ett muntligt anställningsavtal blir en tolknings -och bevisfråga i det enskilda fallet.Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är viktiga för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information (6 c § LAS). Hur länge kan man vara behovsanställd?Svaret på frågan finns i lag om anställningsskydd (LAS). Det finns två typer av anställningsformer. Dessa är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år (5 § LAS). Jag utgår ifrån att din sambo har en allmän visstidsanställning. En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har jobbat i sammanlagt två år under en femårsperiod eller då arbetstagaren har haft flera tidsbegränsade anställningar som har följt på varandra (5 a § LAS). Facket och anställningsavtalEtt anställningsavtal ingås mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Ibland erbjuder sig facket att kolla igenom anställningsavtal och ge råd innan arbetstagaren skriver på. Kollektivavtal på jobbetFör att ta reda på om arbetstagaren omfattas av kollektivavtal så kan man antingen fråga arbetsgivaren eller ta kontakt med facket.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har ytterligare några frågor så är du välkommen att kontakta oss igen.Vänligen,

Vad gäller vid störningar i en hyresrätt?

2019-05-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har fått problem med mitt andrahandskontrakt. Min hyresvärd och föreningen i huset jag bor i, har en rad påståenden från en granne som bor under mig, denna granne ringde på min dörr i vintras och påstod att vi var högljudda och klampade i golvet ( min tjej är handikapad o går lite konstigt )samt att vi väckt honom kl, 14,30, sedan gav han mig en smäll med knuten näve rakt i ansiktet. Sedan dess har han klagat på att jag hotat honom, har min hund lös i trappen när vi går ut, slängt skräp på hans balkong ( tappade en snusdosa som min andra granne slängde till mig och jag missade ) samt att alla i trappen är rädda för mig. Jag har endast sett och talat med mina sidogrannar och vi har inga som helst problem med varandra.Han har lämnat in en klagan till styrelsen i huset, som i sin tur pratat med min hyresvärd, och de diskuterar en vräkning typ direkt. Jag vill inte bo kvar här så jag tänker flytta härifrån, min fråga är kan de verkligen slänga ut mig på gatan på de här premisserna?
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör störningar i en hyreslägenhet och svaret på din fråga finns i 12 kap. jordabalken (JB).Störningar i hyreslägenhetVid användningen av hyreslägenheten får inte hyresgästen störa sina grannar i omgivningen. Störningarna får inte vara skadliga för hälsan eller försämra bostadsmiljön (12 kap. 25 § första stycket JB). Observera att det inte är alla störningar som omfattas av regeln. En hyresgäst måste acceptera vissa lindriga störningar i ett flerfamiljshus. Som exempel nämns att lekande barn kan störa sömnen för en granne som jobbar natt och sover dagtid. Denna typ av störning är acceptabel. Att ni har väckt er granne kl. 14.30 är ingen störning. Man tar inte hänsyn till att vissa människor är mer känsliga för ljud än andra.Tillsägelse vid störningarOm det förekommer störningar i en hyreslägenhet ska hyresvärden i första hand ge hyresgästen tillsägelse. Hyresvärden ska se till att störningarna upphör omedelbart. Störningarna ska även anmälas till socialnämnden i kommunen om hyresgästen är en bostadshyresgäst (12 kap. 25 § andra stycket JB).Förverkande av hyresrättI fall hyresgästen inte rättar sig efter tillsägelsen har hyresvärden rätt att förverka hyresrätten. Det betyder att hyresvärden får säga upp hyresavtalet direkt (12 kap. 42 § 3 p. JB). Knytnävsslaget mot ansiktetSlaget mot ansiktet kan utgöra misshandel om slaget har lett till kroppsskada, sjukdom eller smärta. Det är straffbart och kan medföra böter eller fängelse beroende på omständigheterna (3 kap. 5 § BrB). Om slaget har lämnat ett blåmärke eller en annan skada och du har bild på det så skulle du kunna visa det för hyresvärden för att bevisa att grannen har utdelat ett knytnävsslag. Sammanfattning av situationenDet gäller att hyresvärden i första hand utreder om du verkligen stör andra i omgivningen på det sätt som grannen har beskrivit. Hyresvärden ska sedan ge den störande hyresgästen tillsägelse. Om inte tillsägelsen hjälper har hyresvärden rätt att förverka hyresrätten. Då måste hyresgästen flytta omedelbart.Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med hyresnämnden som kan hjälpa dig att gå vidare med ärendet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Otillåten andrahandsuthyrning av lokal

2019-04-20 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Fick veta att mitt hyreskontrakt (i andrahand) för min restaurangslokal har inte varit godkänt från fastighetsägare, trots jag var godkänt av dem för att sälja alkohol i lokalen. Lokalen hyrdes ut olagligt. Kan man prata om pactum turbe? Får jag kräva ersättning för det?
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär pactum turpe?Pactum turpe finns inte i någon lag. Principen kommer från latin och betyder "skamlig överenskommelse". Den innebär att omoraliska och osedliga avtal inte förtjänar rättsordningens skydd. Domstolen prövar inte mål som anses vara skamliga. Ett exempel på när domstolen använde pactum turpe är RH 2004:41. Målet handlar om en gravid kvinna som tecknade ett avtal med en man. De avtalade om att mannen skulle betala en viss summa pengar om hon avbröt sin graviditet. Kvinnan fullföljde sin del av avtalet men mannen ville inte betala pengarna som de hade kommit överens om. Kvinnan vände sig därför till domstolen men domstolen vägrade att ta upp hennes mål med stöd av principen om pactum turpe. Hovrätten ansåg att det var ett omoraliskt avtal.Otillåten uthyrning av lokal faller inte in under pactum turpe utan man får gå till 12 kap. jordabalken (JB) istället.Andrahandsuthyrning av lokal utan samtycke från fastighetsägareFörstahandshyresgästen får inte hyra ut lokalen utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 39 § första stycket JB). Om hyresgästen inte inhämtar ett samtycke från hyresvärden leder det till att hyresrätten blir förverkad d.v.s. omedelbar uppsägning av hyresavtalet (12 kap. 42 § 3p. JB). Då måste andrahandshyresgästen flytta omedelbart. Andrahandshyresgästen kan begära skadestånd av förstahandshyresgästen för de skador som har skett på grund av den otillåtna andrahandsuthyrningen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad menas med omplacering på grund av organisatoriska skäl?

2019-04-12 i Övrigt
FRÅGA |Hej,Jag arbetar idag som enhetschef men kommer att omplaceras till annan befattning då vår verksamhet kommer att läggas ner. Jag kommer inte längre att arbeta som chef utan har fått en annan tjänst i vår förvaltning som jag blev erbjuden i omplacerings utredningen. Omfattas jag av " omplacering pga. av organisatoriska skäl" Är en nedläggning av en avdelning ett organisatoriskt skäl till omplacering. Enlig vårt kollektivavtal får man behålla sin lön i ett år om man blir omplacerad pga. av organisatoriska skäl eller sjukdom.
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att utgå ifrån lag om anställningsskydd (LAS) när jag besvarar din fråga.När ska omplacering ske?En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Det innebär att det måste finnas godtagbara skäl för uppsägning. Saklig grund föreligger vid arbetsbrist eller på grund av personliga skäl (7 § första stycket LAS). Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har arbetsgivaren en skyldighet att försöka omplacera arbetstagaren till en annan befattning inom företaget. Det innebär att omplacering av en arbetstagare sker främst vid arbetsbrist.Uttrycket arbetsbrist omfattar inte bara fall av konkret brist på arbetsuppgifter utan i alla de fall där en uppsägning från arbetsgivarens sida beror på något annat än arbetsgivaren personligen. Under arbetsbrist faller också företagsekonomiska och organisatoriska skäl. Exempel på arbetsbrist är omorganisation av verksamheten eller nedläggning av driften.Vid omplacering av en arbetstagare är det viktigt att arbetstagaren har den kunskap och de kvalifikationer som krävs för den nya tjänsten. Arbetstagaren behöver inte acceptera omplaceringen men riskerar då att sägas upp på grund av arbetsbrist.I din situation rör det sig om arbetsbrist eftersom den nuvarande verksamheten ska läggas ner. Nedläggning av en verksamhet faller in under organisatoriska skäl.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,