Säljaren kan inte leverera vara - kan jag kräva att hen betalar ny vara?

2019-07-08 i Köplagen
FRÅGA |Jag har köpt vara på Facebook som inte har dykt upp. Personen har inte varit tillmötesgående och kommer med ursäkter. Nu har hen sagt att jag ska få pengarna tillbaka. Jag har misstankar om att sagda varan inte ens fanns eller har skickats. Vår konversation på Messenger indikerar på det. Jag har väntat i flera veckor och ha fått stå över och tacka nej till liknande varor pga att hen lovar att det varit skickat. Har säljaren inget mer ansvar än att lämna tillbaka pengarna efter 3 veckors väntan ? Jag kan tycka att hen borde stå för kostnad för likvärdig vara ? Det är andra gången detta sker nu och jag börjar tro att säljare har satt i system att låna pengar av folk på detta sätt.
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du köper lös egendom av en annan privatperson är köplagen (KöpL) tillämplig (KöpL 1 §). Köplagen ger inte några precisa regler för hur länge säljaren har på sig att leverera varan, leverans ska ske "inom skälig tid" från köpet (KöpL 9 §). Det är sedan upp till er att avtala i detalj om när leveransen ska ske. I ditt fall har säljaren hamnat i dröjsmål, d.v.s. är sen med leveransen av varan. Det finns regler i köplagen som reglerar just detta, och vad du som köpare kan göra.Om säljaren inte har levererat varan i enlighet med vad ni kommer överens om kan du som köpare enligt köplagen, om vissa omständigheter uppfylls: Hålla inne betalningen Kräva fullgörelse Häva köpet Kräva skadestånd Hålla inne betalning:När säljaren är sen med leverans har köparen i regel rätt att hålla inne betalningen (KöpL 42 §). Eftersom du redan har betalat varan är detta dock inte aktuellt i ditt fall.Kräva fullgörelse:Enligt KöpL 23 § kan du, när säljaren är sen med leverans, hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse, d.v.s. kräva att säljaren levererar varan. Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra köpet, om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet.Om ett förhållande som nyss nämnts upphör inom rimlig tid, får köparen dock kräva att säljaren fullgör köpet.Du förlorar rätten att kräva att säljaren fullgör köpet, om du väntar orimligt länge med att framställa kravet. Vad som ska anses orimligt länge beror t.ex. på varans typ, säljarens beteende och köparens befogade uppfattning av hur säljaren kommer att agera.Häva köpet: Enligt KöpL 25 § får du häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Att häva köpet innebär att köpet återgår, d.v.s. att du får tillbaka dina pengar. Har du godkänt en bestämd tilläggstid för leveransen av varan, och är den inte oskäligt kort, får du även häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden.Medan tilläggstiden löper får du häva köpet endast om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att fullgöra köpet inom denna tid.Eftersom säljaren har åtagit sig att betala tillbaka det du betalat kommer du förhoppningsvis inte kräva att köpet hävs.Skadestånd:Jag misstänker att det är möjligheten att kräva skadestånd som bäst motsvarar din önskan att säljaren står för kostanden för en likvärdig vara. Du har enligt KöpL 27 § som köpare rätt till ersättning för den skada du lider genom att säljaren är sen med leverans. Detta gäller så länge säljaren inte kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans eller hennes kontroll, som han eller hon skäligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit. För att du ska kunna få skadestånd måste du alltså kunna visa på en konkret ekonomisk skada som uppstått p.g.a. säljarens försenade leverans.Du har alltid rätt till ersättning om den sena leveransen om säljaren har agerat vårdslöst på något sätt, antingen när han eller hon ingick köpeavtalet eller när han eller hon ska ha levererat varan. Vill du kräva säljaren på skadestånd ansöker du om stämning hos Tingsrätten. Hoppas du fått svar på din fråga!

Är det bedrägeri att ljuga om sitt jobb till sin hyresvärd?

2019-06-24 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag har en enkel fråga. Jag bodde hos en familj och hyrde ett litet hem för några år sedan, kom dit efter att ha varit lite traumatiserad och ville ha ett hem, flyttade flera gånger innan. När jag kom dit upptäckte jag att jag hade amnesi och hade svåra psykiska problem på grund av något som hänt mig tidigare. Hade som intresse att förändra mig själv till det bättre och bodde där ett tag och bytte jobb rätt ofta, sa att jag jobbade med översättningar men hade mest personlig assistenjobb som jag fokuserade på efter att jag flyttat in för att kunna skriva vid sidan om. Det anser min hyresvärd vara bedrägeri och hon vill stämma mig för det. Kan hon göra? Hon anser att jag borde ha bott hos mina föräldrar och att det var fel att vara hos dem och hon vill stämma mig/min familj. Är detta möjligt?Tack på förhand.
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du kan ha gjort dig skyldig till bedrägeri. Jag vet ingenting om hur din familj har agerat, och kan därför inte svara för deras del.BedrägeriBrottet bedrägeri finns i brottsbalken (BrB) 9 kap. 1 §. För att det ska röra sig om ett bedrägeri krävs att en person (person A) har vilselett (lurat) någon annan (person B) till att göra något eller att inte göra något. Detta ska innebära ekonomisk vinning för person A, och ekonomisk skada för person B. Det krävs också att det som A gör för att lura B har en faktisk påverkan för B:s agerande. Det betyder att om A inte hade lurat B, så hade B inte agerat på det sätt som denne gjort.Vidare krävs att person A har haft uppsåt till (haft avsikt att eller insett men inte brytt sig om) att vilseleda B på ett sådant sätt som sett, och att det innebär ekonomisk vinning för A och ekonomisk skada för B.Hur ligger det till i din situation?För att du ska ha gjort dig skyldig till bedrägeri krävs alltså att du, genom att säga att du har ett annat jobb än vad du faktiskt har, vilselett din hyresvärd att hyra ut boende till dig. Detta innebär dock inte nödvändigtvis ekonomisk skada för hyresvärden, eftersom hyresvärden får betalning genom hyran från dig. Det innebär inte heller nödvändigtvis ekonomisk vinning för dig, eftersom du genom att hyra boendet åtar dig att betala hyra till hyresvärden. Dessutom är det inte helt klart att din hyresvärd inte hade hyrt ut boendet till dig om du inte sagt att du har ett annat jobb än vad du faktiskt har. Det kan dock ha haft betydelse, det är svårt för mig att säga utifrån det jag fått veta av din fråga.Vidare har det också betydelse om du har haft för avsikt att lura hyresvärden, och att detta skulle innebära ekonomisk vinning för dig och ekonomisk skada för henne, eller i vart fall insett det och inte brytt dig om det. Om det inte kan bevisas att du har haft denna avsikt, kan du inte dömas för brott. SlutsatsDet finns egentligen ingenting som hindrar hyresvärden från att skicka in en stämningsansökan. Däremot finner jag det, utefter den information jag fått från din fråga, osannolikt att du skulle dömas för bedrägeri eftersom situationen inte stämmer överens med de krav som finns för att ett bedrägeri ska anses ha begåtts. Hoppas du fått svar på din fråga!

Är det förtal att kalla en ful?

2019-06-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Min dötter bor på en gruppbostad enligt LSS. För en tid sedan ringde en ut personalgruppen på en annan persons telefonsvarare. Denna person kunde lyssna till dessa kommentarer från den anställda: " Din mamma Hon ser fan inte klok ut. tar vi bort""Det är Din fula mamma. En sån här ful mamma".Kan detta vara förtal? I så fall vad kan jag göra åt detta?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet förtal innebär att man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (BrB 5 kap. 1 §). I detta fall rör det sig om att kalla någon annan för ful, vilket inte innebär att någon utpekas såsom brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt. Frågan är om det kan räknas som en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det alltså att det rör sig om en uppgift, ett påstående vars sanning kan prövas. Att kalla någon för ful bör i regel inte kunna räknas till en sådan uppgift som menas i bestämmelsen om förtal, eftersom det rör sig om en subjektiv åsikt vars sanning inte kan prövas. Hoppas du fått svar på din fråga!

Sonens pappa träffar honom utan min vetskap, vad kan jag göra?

2019-05-27 i Barnrätt
FRÅGA |Jag ha ensamvårdnaden om sonen. Pappan kan inte samarbete och anser sig ha sina rättighet över sonen. Pappan kan ha träffat sonen genom farfar när han ha vaktat sonen from 2018- 2019. Farfar ha hjälpt till 2-4 dagar i månad. Jag och farfar va överens om att farfar inte skulle blanda i sig mellan oss, farfar sa att han vill att pappan ska höra av sig till mig om han ville träffa sin och jag är den som ska ta dessa beslut och lovade att inte gå bakom min rygg, Eftersom pappan slutade höra av sig (pga att han ej kunde samabeta och misskötte att ta hand om Sonen) och de hade gått ett år (2018) dom träffades så ville jag att om pappan ville träffa vår son så måste han höra av sig till mig och ta upp kontakten och gå genom mig och inte sina föräldrar.Att pappan få träffa vår son genom mig så jag få en rättvis bild om det faktiskt går bra när pappan är med vår son. Kan de nu va så att dom ha gått bakom min rygg och Pappan träffat vår son de gånger farfar haft honom och jag som vårdnadshavare inte fått vetat om. Vad är det som gäller? Då ha ju pappan träffat sonen fler gången än det jag vet.
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om vad sonens pappa har för rättighet att umgås med din son och vad du har för möjligheter att påverka umgänget mellan din son och pappan. Eftersom du har ensam vårdnad har du det yttersta ansvaret för er son, vilket innebär att du har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör er son (FB 6 kap. 11 §). Dock har din son enligt lag fortfarande rätt att umgås med pappan, även om han inte har vårdnad över er son. Ni har båda som föräldrar ett gemensamt ansvar för att er son får umgås med pappan (FB 6 kap 15 §). Några mer regler än så finns inte i lag om när pappan har rätt att träffa din son, om det ska ske genom dig eller liknande, utan det är i första hand upp till er som föräldrar att bestämma. Det verkar dock som att ni har svårt att samarbeta kring detta, och att du misstänker att pappan har gjort annat än vad ni kommit överens om. Det finns möjligheter för er att gå på samarbetssamtal hos kommunen för att komma överens om hur, när och hur länge din son ska umgås med sin pappa. Vad som ska vara avgörande i frågor som rör barns umgänge med sina föräldrar är vad som är bäst för barnet, inte för föräldrarna (FB 6 kap. 2 a §). Du kan också välja att få en domstol att besluta om hur umgänget mellan din son och hans pappa ska gå till (FB 6 kap 15 a §). Även då ska domstolen ta hänsyn till vad som är bäst för er son (FB 6 kap 2 a §). På så sätt kan du få en större trygghet i hur umgänget mellan din son och hans pappa går till, och har ett beslut att falla tillbaka på om han skulle göra annat än vad domstolen har beslutat om. Du kan läsa mer om detta här: http://www.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/Hopppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Min pojkvän sprider nakenbilder på mig, kan jag polisanmäla honom?

2019-06-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min före detta pojkvän har nakenbilder på mig. Han sprider dessa genom att skicka dem till andra killar (som jag inte känner) och han uppmanar dem att skriva och skicka bilderna till mig. Vilket några killar gjort. Jag har flera gånger sagt åt mitt ex att han ska sluta men det gör han inte.Kan jag polisanmäla honom?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att sprida en bild på någons helt eller delvis nakna kropp kan vara brottsligt. Brottet heter olaga integritetsintrång, och regleras i brottsbalken (BrB) 4 kap. 6 c §. Spridningen av bilden ska, för att den ska räknas som ett brott, vara ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör. Med skada avses skada på privatlivet och den personliga integriteten. Att skadan ska vara allvarlig innebär att spridningen kan leda till psykiskt lidande eller andra allvarliga negativa konsekvenser för den som bilden rör. Med att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada avses att den typiskt sett, alltså inte nödvändigtvis i det enskilda fallet, ska kunna medföra sådan allvarlig skada. Vid bedömningen ska det särskilt fästas betydelse vid vilken typ av bilder det är fråga om och i vilken omfattning de har blivit spridda. Enligt min egen bedömning finns det alltså en risk för att din pojkvän har gjort sig skyldig till olaga integritetsintrång. Huruvida du vill polisanmäla detta eller inte är självklart upp till dig. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad säger lagen om att mamma lämnar barnet på förskola när pappan har semester?

2019-06-21 i Barnrätt
FRÅGA |2 föräldrar som har gemensam vårdnad om 1 barn. Dom är inte längre tillsammans och barnen bor växelvis hos båda föräldrarna. Men vad säger lagen om att mamma lämnar på förskola även fast pappan har semester? Alltså när den är hennes tur att ha barnet.. Kan förskolan neka mamma att lämna barnet på "mammaveckan" för pappan har semester ?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga särskilda lagregler om hur ett växelvist boende ska vara upplagt, t.ex. vem som ska lämna barnet på förskola. Det finns inte heller någon rätt för förskola att neka någon av föräldrarna att lämna barnet på förskolan. Båda vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6 kap. 11 §). Det är alltså upp till vårdnadshavare att besluta i frågor om t.ex. lämnande på förskola. Föräldrarna kan avtala om barnets boende, och kan i avtalet också bestämma närmare om hur boendet ska vara upplagt, t.ex. om barnets avlämnande på förskola. Ett sådant avtal är giltigt om det är skriftligt och om socialnämnden godkänner det (FB 6 kap. 14 a § andra stycket). Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Säljaren har inte avhjälpt felet på varan, kan jag häva köpet?

2019-06-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejImorgon (9 juni 2019) har det gått 4 veckor sedan vi har fått leveransen av en säng som varit skadad av leveransen. Leveranskillarna från den egna sängmärket skadade sängen då dem gjorde fel vid inbärningen av sängen och när vi tillslut bad dem prova ena hållet ifall sängen skulle gå in, gick det. Tyvärr vad skadan redan skedd och det blev en hörn upprispad på sängtyget.Denna säng har kostat hemskt mycket pengar och när vi bad om kompensation sa dem först att vi fick en sängkappa, tog ett par men och men för att få en hel bas istället kostnadsfritt då det var i basen, tyget skadades.Nu har det gått 4 veckor som sagt imorgon (9 juni 2019) och ännu ingen bas trots att dem sa att det skulle ta mellan 3-4 veckor.På ett mejl svar när vi frågade förra veckan sa dem att basen kommer i mitten av juni. Nu undrar vi om vi kan häva köpet?Läste från en konsumentrådgivare från konsumentverket att skälig tid är oftast just mellan 3-4 veckor. Idag (8 juni 2019) ska vi gå till butiken och även lämna in konsumentverkets ångerblankett. Hur ska vi göra? Har vi rätt att häva köpet?Tacksam för svar!
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du köpt sängen på nätet gäller följande: Du har i detta fall som konsument en ångerrätt som löper 14 dagar från att du tagit emot sängen (DAL 2 kap. 12 §). Det innebär att du inom dessa 14 dagar har rätt att ångra ditt köp, genom att meddela säljaren (DAL 2 kap. 10 §). Detta kan du göra t.ex. i konsumentverkets ångerblankett, precis som du skriver. Detta gäller dock inte om du köpt sängen i butik, eftersom DAL (Distansavtalslagen) inte gäller för köp i butik (DAL 1 kap. 1 §). Vad kan du annars göra?Vänd dig till återförsäljaren först I första hand är det bra att vända sig till återförsäljaren, för att se om köpet omfattas av öppet köp eller liknande. Omfattas köpet inte av öppet köp, gäller följande: Ditt köp är, precis som du är inne på, ett konsumentköp, vilket innebär att konsumentköplagens (KköpL) regler gäller (KköpL 1 §). Det är säljaren som står för "risken" för sängen innan den har avlämnats, vilket innebär att säljaren som står för skadan som uppstår på sängens bas innan leveransen av sängen är klar (KköpL 8 §, KköpL 6 §). Eftersom tyget på sängens bas har rispats upp har ett s.k. fel i vara uppstått (KköpL 16 §) - då finns det olika möjligheter för dig som konsument att få felet ersatt eller åtgärdat efter att du har reklamerat (klagat på) sängen. Du frågar specifikt om du kan häva köpet, eftersom företaget dröjt med att leverera en ny sängbas till dig. Har du rätt att häva köpet?Regler om rätten att häva i köp finns i KköpL 28 § och 29 §. Enligt dessa regler är ska felet på sängen avhjälpas i första hand, d.v.s. genom att du får en ny sängbas levererad till dig. Om avhjälpande av felet inte kan ske inom skälig tid efter reklamationen kan det däremot vara aktuellt att häva köpet. Regeln om säljarens skyldighet att avhjälpa fel i vara finns i KköpL 26 §. Även där står det att avhjälpande ska ske inom skälig tid efter att du som konsument har begärt det. Vad är då skälig tid? Det står inte uttryckligen i lagen tyvärr. Enligt lagens förarbeten ska vad som är skälig tid bedömas med hänsyn till konsumentens intresse av att få varan i felfritt skick och näringsidkarens möjligheter att avhjälpa felet. Eftersom säljaren i ditt fall har lämnat ett besked till dig om att det kan ta 3-4 veckor att leverera den nya sängbasen, och du har godtagit detta, ska ni anses ha ingått ett avtal om avhjälpandet, enligt lagens förarbeten. Eftersom det nu har gått 4 veckor utan att du har fått en ny sängbas, skulle jag argumentera för att den skäliga tiden får anses ha löpt ut. För att du ska ha rätt att häva köpet krävs också enligt KköpL 29 § att felet på sängen är av väsentlig betydelse för dig. Det ska då göras en helhetsbedömning av dels säljarens möjligheter att avhjälpa felet, d.v.s. leverera en ny sängbas, eller kompensera på annat sätt, och dina förutsättningar som köpare. Som som du kanske förstår är både om skälig tid har gått, och om köpet är av väsentlig betydelse för dig som köpare, bedömningsfrågor som avgörs i varje enskilt fall. Jag kan därför inte ge ett konkret svar på om du har rätt till hävning eller inte. Jag hoppas i alla fall att du fått en klarare bild av vad som gäller för hävning, och hur du kan argumentera om du väljer att kräva hävning av köpet!Med vänlig hälsning,

Jag har skadat armen när jag halkade på rullgrus, hur går jag vidare?

2019-05-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej För 2 veckor sedan gick jag av min cykel vid en väg, för att längre fram håller dom på att göra ordning vägen vid hela kvarteret i stan, det är lastbilar och grävmaskiner överallt på denna väg. Nu var det här på kvällen och ingen jobbade på vägen, vad jag inte såg var att det var rullgrus på vägen jag halkade till och for med fötterna under cykeln och ramlade om kull fick en fraktur på vänster arm och är sjukskriven, har varit in på Sjukhuset flera ggr och lagt ut mycket pengar på sjuktransporter och förlorad arbetstid vet i dagens läge inte hur länge jag blir hemma från mitt arbete och vilka men jag får av skadan, på något sätt känner jag att det är kommunens fel som inte kan sopa upp och hålla rent på vägen. Jag vore tacksam om ni kunde tala om hur jag går till väga med det här ärende.
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du vill ha ekonomisk ersättning för sjukvårdskostnader och förlorad arbetstid som du haft till följd av din olycka. FörsäkringsersättningOm du har en olycksfallsförsäkring skulle jag råda dig att först vända dig till ditt försäkringsbolag för ersättning för sjukvårdskostnaderna. Eftersom du har råkat ut för en plötslig och oförutsedd händelse som lett till kroppsskada kan olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för vissa kostnader du har lidit på grund av olyckan. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se vad som gäller för din försäkring. Sjuklön, sjukpenningFör ersättning för förlorad arbetstid har du rätt till sjuklön från din arbetsgivare. Om du behöver vara hemma i mer än 14 dagar gör din arbetsgivare en anmälan till Försäkringskassan. Försäkringskassan bedömer då om du har rätt till sjukpenning som kan ersätta en del av dina inkomstförluster.SkadeståndOm ersättning ur försäkringen eller sjukpenning från Försäkringskassan endast täcker en del av dina kostnader är skadestånd ett alternativ. Du kan dock inte få dubbel ersättning, skadeståndet får endast täcka de kostnader du inte har fått ersatt från försäkringen eller Försäkringskassan. För att du ska få skadestånd krävs dock att kommunen anses ha varit vårdslösa genom att inte sopat rent gatan, och på grund av det orsakat din olycka (SkL 2 kap. 1 §). Det är domstolen som gör en bedömning om kommunen har varit vårdslös eller inte, och om du har rätt till skadestånd. Om du vill begära skadestånd skickar du in en stämningsansökan till tingsrätten. Dock vill jag upplysa om att det läggs till en ansökningsavgift om du ansöker om stämning. Du kan också behöva betala kommunens kostnader för rättegången om domstolen bedömer att du inte har rätt till skadestånd. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,