Förlänga hyra av bostadsrätt i andra hand

2018-10-04 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo hyr en bostadsrätt i andra hand. Kontraktet avser ett år, prövning av samboförhållande. Kontraktet går ut i Januari och jag undrar därför om det finns en möjlighet till en förlängning av kontraktet?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyraRegler om hyra finns i hyreslagen – 12 kap. jordabalken (JB). Hyresavtal kan ingås för bestämd tid och hyresavtalet upphör då att gälla vid hyrestidens utgång, om inget annat har avtalats, t.ex. om avtalet innehåller en förlängningsklausul som innebär att ni kan förlänga avtalet vid tidens slut (12 kap. 3 § 2 stycket JB). Av det du skriver uppfattar jag det som att det inte finns någon sådan klausul i ert avtal.Eftersom ert hyresförhållande har varat i mer än nio månader i följd måste hyresvärden säga upp avtalet för att det ska sluta gälla (12 kap. 3 § 2 stycket JB). Styrelsen i bostadsrättsföreningen bestämmer om uthyrning är tillåtenDet är styrelsen i bostadsrättsföreningen som bestämmer om en ägare till en bostadsrätt i föreningen får hyra ut bostaden i andra hand. Det är inte alltid en ansökan om uthyrning i andra hand beviljas av styrelsen men godtagbara skäl brukar vara t.ex. om bostadsrättsinnehavaren arbetar eller studerar på annan ort, längre utlandsvistelse eller provsambo. Vanligtvis brukar man få hyra ut en bostadsrätt periodvis, sex månader eller ett år.Möjlighet till förlängning av kontraktetDet ni kan göra är att ta kontakt med personen som hyr ut bostadsrätten till er och höra om hen är intresserad av att hyra ut lägenheten till er under en längre period. Om det är intressant kan hen göra en ny ansökan om andrahandsuthyrning till styrelsen i bostadsrättsföreningen.Hoppas du fått svar på din fråga!

Hög temperatur i bostadsrätt

2018-10-04 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Min dotter har köpt en nyproducerad bostadsrätt via överlåtelse från föreningen. Sedan inflyttning i december 2017 ligger dygnsmedeltemperaturen i lägenhetens sovrum mellan 24-29 grader oavsett årstid och mellan 23-28 grader i hallen. Felet är påpekat till såväl föreningens styrelse, förvaltare och byggföretag men fortfarande kvarstår problemet och motparterna hävdar att dom nu inte kan göra mer och att vi får acceptera 24 grader.I ekonomiska planen står "Uppvärmning: Fjärrvärme, värmesystem via uppvärmd tilluft där föreningen lämnar 21 grader till lägenheten." I dokumentationen som tillhör lägenheten står "Rumsregulatorn mäter temperatur och reglerar ett värmebatteri som förser din lägenhet med uppvärmd luft. I vanliga fall ska regulatorn peka åt vänster "kl 9". Då får du ca 21-22 grader."Vad kan vi göra som nästa steg för att få problemet åtgärdat? Jag anser att 24 grader som lägsta temperatur i sovrummet inte är vad man kan förvänta sig av en nyproducerad lägenhet och att det sänker värdet och standarden på lägenheten.
Emilia Simu |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår av din fråga att din dotter köpt en bostadsrätt, därför blir bostadsrättslagen (BRL) tillämplig. Vem är ansvarig för vad i en bostadsrättslägenhet?Bostadsrättsföreningen ska se till att lägenheten är i brukbart skick när en ny ägare tillträder lägenheten (7 kap. 1 § BRL). Bostadsrättshavaren ansvarar, på egen bekostnad, för att hålla lägenheten i gott skick (7 kap. 12 § BRL). Om bostadsrättsföreningen har försett lägenheten med ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten och dessa tjänar mer än en lägenhet. Det gäller även ventilationskanaler (7 kap. 12 § 2 stycket BRL). Bostadsrättsföreningen ansvarar enligt Bostadsrättsägarnas Riksförbund för värmeelement inklusive ventil och termostat, in- och utgående värmeledningar etc. Kanaler för ventilation, ledningar, rökkanaler och ventilationskanaler som föreningen har försett lägenheten med och som tjänar flera lägenheter, är i princip föreningens ansvar (mer information hittar du >>här<<).Om det är för varmt i lägenhetenEnligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska temperaturen inomhus vara mellan 20-23 grader. Temperaturen bör inte understiga 18 grader och bör inte överstiga 26 grader på sommaren. Under kortare perioder under sommaren får temperaturen uppgå till högst 28 grader. Vad som menas med kortare period är dock inte fastställt (mer information hittar du >>här<<).Vad ni kan göra nuOm det är ett återkommande problem, att lägenheten är för varm, rekommenderar jag att ni tar kontakt med bostadsrättsföreningen. Om föreningen inte åtgärdar problemet kan ni kontakta miljö- och hälsoförvaltningen i kommunen.För mer information kan ni besöka Hyresnämndens hemsida. Ni kan även ta kontakt med nämnden om ni inte lyckas komma överens med bostadsrättsföreningen. Hoppas du fått svar på din fråga!

Lämna barn ensamma hemma när man åker på semester

2018-10-04 i Barnrätt
FRÅGA |Jag fick idag höra att det är olagligt att lämna sin 16-åring hemma när man åker på semester i 8 dagar. Stämmer verkligen detta?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ej lagreglerad situationDet finns ingen lag som reglerar om och i vilken utsträckning man får lämna barn ensamma hemma. Det är därför inte olagligt för en förälder att lämna sin 16-åring hemma när hen åker på semester.Vårdnadshavares ansvar för barns omvårdnadI föräldrabalken (FB) finns de regler som reglerar föräldrars ansvar för sina barn. Det som sägs i föräldrabalken är bland annat att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § FB) och vårdnadshavarna ska även se till att barnet får den tillsyn som behövs, med hänsyn till bland annat barnets ålder och utveckling (6 kap. 2 § FB). Den viktigaste principen inom barnrätten är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB).Eftersom situationen inte är lagreglerad är det upp till vårdnadshavarna att tillsammans besluta om vad som är bäst för barnet (6 kap. 11 och 13 § FB). Hoppas du fått svar på din fråga!