Stoppad för olovlig körning. Ska jag avvakta med uppkörning?

2018-10-23 i Trafikbrott
FRÅGA |Har blivit stoppad 2 gånger för olovlig körning och är under 18? Min fråga är ska jag chansa och ta mitt körkort har uppkörning osv nu inom kort (oktober) eller ska jag avvakta och se vad jag får?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om körkort finns i körkortslagen (KkL).Ett körkort får utfärdas till den som har ett körkortstillstånd (3 kap. 1 § 1 punkten KkL). Körkortstillstånd får endast utfärdas till den som kan anses som en lämplig bilförare. För att du ska anses lämplig att inneha ett körkort krävs att du kan respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 stycket KkL). Om du inte anses vara en lämplig bilförare på grund av någon av nämnda personliga förhållanden, det vill säga att du inte anses visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, så utfärdas en spärrtid. Under spärrtiden kan du inte få ett körkort utfärdat. Spärrtiden kan vara lägst en månad och högst tre år (3 kap. 9 § KkL). På grund av att det finns en risk att det utfärdas en spärrtid med anledning av din olovliga körning rekommenderar jag att du avvaktar beslut. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan mitt körkort återkallats trots att jag inte blivit dömd för olovlig körning?

2018-10-23 i Trafikbrott
FRÅGA |Om nu en dom har lagts ner när det gäller olovlig körning har då Transportstyrelsen rätt att ta ditt körkort?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott regleras och straffbeläggs olovlig körning. När ett körkort återkallas på grund av en brottslig gärning måste körkortsingripandet, det vill säga tagandet av kortet, grunda sig på t.ex. en lagakraftvunnen dom (5 kap. 1 § 2 stycket KkL). En dom eller ett beslut har vunnit laga kraft när den inte längre kan överklagas. Det innebär att ditt körkort inte kan återkallas om du inte dömts för olovlig körning. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vem står för saneringskostnad av avlidens lägenhet?

2018-10-10 i Arvsskifte
FRÅGA |Min sons bortgångne fars lägenhet var tvungen att röksaneras. Är det så att sonen, måste betala denna räkning?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och dödsbo finns i ärvdabalken (ÄB).Det är dödsbodelägarna som ska förvalta dödsboets egendom under boets utredning. Dödsbodelägare är efterlevande make, sambo och de som har rätt till arv efter den avlidne (18 kap. 1 § ÄB). Dödsboet består av den avlidnes tillgångar och skulder. De kostnader som uppkommer för begravning, kostnader för städning och tömning av bostaden m.m. betalas av dödsboet. Det innebär att sonen inte personligen måste stå för kostnaderna för saneringen. Däremot kan han behöva ha hand om dödsboet om ingen särskild dödsboförvaltning har anordnats, t.ex. genom att en dödsbodelägare har begärt det, eller någon har blivit förordnad genom testamente (19 kap. 1 § ÄB).Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vad gäller när föräldrar inte kan komma överens om hos vem barnet ska bo hos?

2018-10-09 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Min killes dotter som är 12 år vill inte bo hos sin mamma. Mamman och dottern är ständigt i konflikter, och dottern mår väldigt dåligt psykiskt. Mamman bestämde att dottern skulle bo hos pappan. Hon har nu i en månad bara träffat sin mamma varannan helg. Pappan vill att dottern ska folkbokföras på sin adress och han vill ha underhåll från mamman. Mamman vägrar skriva under papper från skatteverket för att hon förlorar flerbarnstillägg då, och hon vägrar betala underhåll. Hon har nu bestämmt att dottern ska bo hos henne igen varannan vecka. Dottern vill inte, hon vägrar och är jätteledsen. Vad kan vi göra nu akut? Om hon går till sin pappa efter skolan, bryter vi mot lagen då? Familjerätten är kontaktad, men det går för långsamt. Tacksam för svar
Emilia Simu |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om barn och föräldrar finns i föräldrabalken (FB). Det viktigaste när det gäller beslut som rör barn är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som handlar om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB).Vem som beslutar om barnets boendeDet är vårdnadshavarna som ska besluta om frågor som rör barnet, t.ex. hos vem barnet ska bo hos. Ju äldre barnet blir desto mer ska barnets synpunkter och önskemål beaktas (6 kap. 11 § FB). Jag antar att både mamman och pappan till flickan är vårdnadshavare och då ska besluten tas av dem gemensamt (6 kap. 13 § FB).Om vårdnadshavarna inte kan komma överensOm föräldrarna har svårt att komma överens om vem barnet ska bo hos kan de få hjälp av socialtjänsten i kommunen (6 kap. 14 § FB).Regler om socialtjänsten hittar vi i socialtjänstlagen (SoL). Om de tar kontakt med socialtjänsten i kommunen kan de erbjudas samarbetssamtal som leds av en sakkunnig i syfte att komma överens kring boendefrågan (6 kap. 18 § FB och 5 kap. 3 § SoL). De kan även få hjälp med att komma överens och träffa avtal kring barnets boende (6 kap. 17 a § FB och 5 kap. 3 § SoL). Om de inte kan komma överens har föräldrarna möjlighet att ensam eller tillsammans vända sig till tingsrätten som beslutar vem av föräldrarna som barnet ska bo tillsammans med (6 kap. 14 a § FB). Om rätten anser att det är det bästa för barnet så kan de besluta om växelvis boende. Om föräldrars underhållsskyldighetDet är föräldrarna som ska ansvara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas gemensamma ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1 stycket FB). Kostnaderna för underhållet ska delas mellan föräldrarna efter deras enskilda ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 3 stycket FB).Om barnet endast bor hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Om föräldrarna har svårt att komma överens kan underhållsbidrag fastställas genom avtal eller dom (7 kap. 2 § 2 stycket). Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Kan jag övningsköra inom spärrtiden när jag fått ett körkortstillstånd?

2018-10-23 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, tappade körkortet för ganska precist 5 månader sen och har då ganska precis 1 månad kvar av spärrtiden, har försökt läsa mig klok om hur det är med ansökan och så för nytt körkortstillstånd men förstår mig inte riktigt på det, ansökte för cirka 3v sedan och inväntar svar nu, men om de accepterar eller vad man nu ska säga, betyder det då att jag har körkortstillstånd igen även om det är inom spärrtiden? Alltså om de accepterar innan spärrtiden är slut, betyde det att jag kan börja övningsköra och boka tider för risk1/2 samt prov?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om körkort finns i körkortslagen (KkL).Om ditt körkort blir återkallat kan du ansöka om att få ett nytt körkort utfärdat när spärrtiden löpt ut (5 kap. 13 § KkL). För att kunna ansöka om ett nytt körkort måste du ha ett körkortstillstånd (5 kap. 14 § 1 stycket KkL). Du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår 6 månader av spärrtiden. Körkortstillståndet kan beviljas två månader innan spärrtidens utgång. När du fått körkortstillståndet får du hem en ansökningsblankett för att kunna ansöka om ett nytt körkort. Eftersom ditt körkort blivit återkallat i mindre än ett år behöver du alltså inte göra ett nytt körkortsprov (5 kap. 14 § 2 stycket KkL).Om du har prövotid kvarFrån det att ett körkort har utfärdats gäller en prövotid på två år från dagen för provet (3 kap. 18 § KkL). Om du har prövotid kvar måste du dock göra ett nytt teori- och förarprov (5 kap. 14-15 § KkL). Samma sak gäller för det här fallet, att du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår 6 månader av spärrtiden. Körkortstillståndet kan beviljas två månader innan spärrtidens utgång. När du fått körkortstillståndet kan du övningsköra igen. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Jag har kört för fort två gånger tidigare, vad händer om jag kör för fort igen?

2018-10-23 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har fått körkortet indraget 2 ggr under 2017, första gången 2 mån och andra gången 4 mån. Vad skulle hända om jag skulle köra för fort en tredje gång? Får jag ta om det helt? Om så är fallet, hur lång tid tar det innan mina tidigare förseelser "nollas"?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om körkort finns i körkortslagen (KkL).För att du ska anses lämplig att inneha ett körkort krävs att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och att du i övrigt kan antas respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 stycket KkL). Återkallande av körkortOm man som bilförare visar bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter trafikreglerna genom upprepade brott, t.ex. genom hastighetsöverskridanden, så kan körkortet återkallas (5 kap. 3 § 3 p. KkL). När ett körkort återkallas bestäms en tid inom vilken du inte kan få ett nytt körkort. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § 1 stycket KkL). Istället för att körkortet återkallas kan en körkortsinnehavare få en varning om det av särskilda skäl anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § 1 stycket KkL). När en förare har gjort sig skyldig till flera hastighetsöverträdelser i snabb följd brukar inte varningar utfärdas. Det känns därför inte troligt att du skulle komma undan med en varning ifall du skulle köra för fort igen. Ansöka om nytt körkortOm ditt körkort blir återkallat kan du ansöka om att få ett nytt körkort utfärdat när spärrtiden löpt ut (5 kap. 13 § KkL). För att kunna ansöka om ett nytt körkort måste du ha ett körkortstillstånd (5 kap. 14 § 1 stycket KkL). Du kan ansöka om körkortstillstånd när det återstår 6 månader av spärrtiden. Körkortstillståndet kan beviljas två månader innan spärrtidens utgång. Du får då hem en ansökningsblankett för att kunna ansöka om ett nytt körkort. I det fall att ditt körkort blir återkallat i mindre än ett år behöver du alltså inte göra ett nytt körkortsprov (5 kap. 14 § 2 stycket KkL). Skulle däremot ditt körkort bli återkallat i mer än ett år måste du göra ett nytt teoriprov och körprov. Det krävs även då att du har ett giltigt körkortstillstånd och det kan du ansöka om när det återstår sex månader av spärrtiden. Du måste även ha en giltig riskutbildning innan du får genomföra förarprovet. Regler om belastningsregistretReglerna kring belastningsregistret regleras i Lag om belastningsregister. Hur länge uppgifterna finns med i belastningsregistret beror på påföljden, det vill säga det straff man fått. Ett exempel på påföljd är böter som finns med i belastningsregistret i 5 år, räknat från det att domen utfärdas (17 § 9 punkten lag om belastningsregister). Återkallande av körkort är inte en straffrättslig påföljd, utan ett förvaltningsrättsligt beslut, och därför registreras inte återkallelsen i belastningsregistret utan istället i vägtrafikregistret. Regler om vägtrafikregistret hittar du i Lag (2001:558) om vägtrafikregister.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ärver närmast anhöriga den avlidnes skulder?

2018-10-10 i Arvsskifte
FRÅGA |Kan närmast anhörig belastas för den avlidnes eventuella skulder?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anhöriga ärver inte skulderNärmast anhöriga ärver inte en avlidens skulder. Det är dödsboet som betalar av den avlidnes skulder med de pengar som finns i dödsboet. Det som sedan blir över delas lika mellan den avlidnes bröstarvingar (2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Skulle det vara så att det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet för att betala av skulderna förblir skulden obetald.Bra att tänka på är att inte dela upp tillgångarna i dödsboet innan skulderna är avbetalade eftersom ni då blir skyldiga att lämna tillbaka så mycket tillgångar till dödsboet att skulderna kan betalas. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Skillnader vid uppsägning av vikarie jämfört med personal med tillsvidare anställning

2018-10-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag vill gärna veta om det skiljer sig något vid uppsägning av en vikarie jämfört med en uppsägning av personal som har en tillsvidare anställning.Båda fallen gäller om personen har varit elak mot en äldre person på ett äldreboende
Emilia Simu |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du menar uppsägning från arbetsgivarens sida. Bestämmelser kring olika anställningsformer och uppsägningstider finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Uppsägning av personal med tidsbegränsad anställningEtt vikariat är en tidsbegränsad anställning som upphör vid anställningstidens utgång (4 § 2 stycket LAS). Som huvudregel innebär det att arbetsgivaren inte kan säga upp arbetstagaren innan anställningstidens utgång. Däremot kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren i förtid om det har avtalats mellan parterna att det ska vara möjligt för arbetsgivaren (4 § 2 stycket LAS).Uppsägning av personal med tillsvidare anställningNär det gäller uppsägning av personal med tillsvidare anställning varierar uppsägningstiden beroende på hur länge arbetstagaren varit anställd. Som minst är uppsägningstiden en månad, men har arbetstagaren varit anställd sammanlagt mellan två till fyra år så har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid av två månader. Ett annat exempel är om arbetstagaren har varit anställd minst 10 år, då har hen rätt till en uppsägningstid av sex månader (se mer om detta i 11 § LAS).Vid uppsägning från arbetsgivarens sidaNär en arbetsgivare ska säga upp en arbetstagare måste uppsägningen alltid vara sakligt grundad (7 § LAS). Den vanligaste orsaken till uppsägning är arbetsbrist, en annan är personliga skäl. Med personliga skäl menas att arbetstagaren inte har fullgjort sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Det kan t.ex. vara att arbetstagaren misskött arbetet genom exempelvis olämpligt uppträdande, olovlig frånvaro m.m. Enstaka tillfällen av misskötsamhet är dock inte tillräckligt för att utgöra saklig grund för uppsägning. Att en arbetstagare varit elak mot någon annan någon enstaka gång utgör därför inte saklig grund för uppsägning. Det chefen bör göra är att samtala med de personer i personalen som det handlar om och försöka lösa problemet. Om personerna efter tillsägning inte ändrar sitt beteende kan det utgöra saklig grund för uppsägning, om problemet fortsätter.Hoppas att du har fått svar på din fråga!