Hur mycket underhållsbidrag ska jag betala för mitt barn?

2019-03-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej, vår son bor hos sin pappa men är varannan helg hos mig (fre-sön) mer under storhelgerna, varje höstlov, varannan jul och nyår, varannan påsk, varje kristihimmelfärdsdag osv. Har 1 barn varannan vecka också och 1 barn som kommer nu i maj. Jag bor själv med mina barn när de är hos mig. Har en inkomst på ca 24000 kr före skatt inkl barnbidrag i det. Hur ska jag kunna ha råd att betala underhåll för min son som är 7 år? Min ekonomi går nästan jämnt upp +-0 ibland även -.... Sen har man ju skulder sedan innan och då blir man ju knappt av med de skulderna heller. vad kan jag göra? Hur mkt ska jag betala? jag mår jätte dåligt och känner mig som en usel förälder när man inte kan betala underhåll för sitt barn.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB). Det är barnets föräldrar som ansvarar för underhåll för barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1 stycket FB). Det är i första hand barnets grundläggande försörjningsbehov som ska tillgodoses. Kostnaderna för barnets underhåll ska fördelas mellan föräldrarna efter var och ens förmåga. Det innebär att en förälder som tjänar mer och/eller har mindre utgifter ska stå för en större del av underhållet (7 kap. 1 § 3 stycket FB). En förälder fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag för barnet, om föräldern har gemensam vårdnad om barnet men barnet varaktigt bor hos den andra föräldern (7 kap. 2 § 1 stycket FB). Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal, dvs. det är möjligt för er att komma överens om ett belopp som du ska betala som underhåll för ditt barn till barnets pappa (7 kap. 2 § 2 stycket FB). Jag rekommenderar att du pratar med din sons pappa och ser om ni kan komma överens om ett underhållsbidrag som känns bra för er båda. På försäkringskassans hemsida finns en kalkylator där man kan beräkna ut en rättvis summa för underhållsbidrag. Där finns även avtal om underhållsbidrag som ni kan fylla i, eller så kommer ni överens muntligt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur får jag ersättning när jag är kallad som vittne?

2019-02-12 i Vittna
FRÅGA |Jag är kallad som vittne i ett vårdnadsmål i tingsrätten. Jag är kallad till vittnesmål 87 mil hemifrån och ska då resa dit med egen bil. Hur får jag ersättning för detta?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som vittne har du rätt till ersättning för din resa till domstolen. På kallelsen som du fick hem står vilka ersättningsregler som gäller, där finns även information om möjligheterna som finns för att begära förskott. Ersättningen betalas vanligtvis ut via insättning på bankkonto. Om du har någon annan bank än Swedbank måste du anmäla ditt konto via Swedbanks hemsida eller på ett bankkontor. Om du inte har konto hos Swedbank och inte har anmält ditt konto så får du ett utbetalningskort. Om det är något som är oklart gällande ersättningen rekommenderar jag att du ringer domstolen. Domstolens kontaktuppgifter ska finnas på kallelsen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad händer med pengar på bankkonto vid separation från sambo?

2019-01-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har separerat, och jag undrar vad som gäller med dom pengar vi har på våra egna konton?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om samboförhållande finns i sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör måste en av samborna begära bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphör, om en bodelning ska ske (8 § 2 st. SamboL). Det som blir föremål för bodelningen är samboegendomen, dvs. gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Vid bodelningen delas egendomen lika mellan samborna. Pengar på bankkonto utgör inte samboegendom, vilket innebär att den som äger dem, får dem. När det gäller gemensamma bankkonto brukar det oftast delas lika mellan samborna. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Jag har inga levande släktingar men vill att mina ägodelar ska delas mellan mina vänner, hur gör jag?

2019-01-27 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag är ensamstående 84 år, har numera ingen make, sambo eller barn. Alla mina släktingar är döda.Jag har önskemål om att mina ägodelar (bostadsrätt, kapital + inventarier) ska delas mellan fyra av mina yngre vänner och inte lämnas till allmänna arvsfonden.Räcker det att jag skriver ETT bevittnat gåvobrev, där det står hur allt ska delas när jag dött?Eller måste jag skriva FYRA olika bevittnade gåvobrev? Alltså inget Testamente !??Tacksam för svar.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill att din egendom ska fördelas mellan dina fyra vänner efter din död. Om man vill fördela sin kvarlåtenskap (den egendom som tillhör dig) så gör man det genom ett testamente, och inte genom ett gåvobrev. Detta beror på att testamentet blir gällande när testatorn (den som skrivit testamentet) avlider, medan ett gåvobrev gäller under gåvogivarens livstid. Reglerna om testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Ett testamente ska vara skriftligt och undertecknas i två vittnens närvaro (10:1 ÄB). Det räcker om du upprättar ett testamente där du anger vem som ska ärva vad. Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente rekommenderar jag att du bokar en tid hos någon av våra jurister. Du kan boka en tid på https://lawline.se/bokaHoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur ansöker man om ensam vårdnad?

2019-02-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om jag vill gå rättsligt och söka ensam vårdnad, hur ska jag gå tillväga om jag vill göra detta utan ombud?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SamarbetssamtalInnan jag redogör för hur man går tillväga för att ansöka om ensam vårdnad så vill jag uppmärksamma dig på möjligheten till samarbetssamtal med den andra föräldern, anordnat av kommunen, för att försöka nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 18 § föräldrabalken (FB)). Jag vill uppmärksamma dig på möjligheten till samarbetssamtal eftersom rätten kan ge i uppdrag åt socialnämnden att i barnets intresse anordna samarbetssamtal för att uppnå enighet mellan föräldrarna (6 kap. 18 § 2 st. FB). Det beror på att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6:2 a FB).Ansöka om ensam vårdnadOm båda föräldrarna har vårdnaden om barnet och någon av dem vill ansöka om ensam vårdnad, kan rätten besluta om gemensam eller ensam vårdnad åt en av föräldrarna (6 kap. 5 § FB). När rätten bedömer om vårdnaden ska vara ensam eller gemensam ska rätten särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Om båda föräldrarna motsätter sig det, får rätten inte besluta om gemensam vårdnad (6 kap. 5 § 2 st. FB). Fråga om ändring av vårdnaden prövas av domstolen om talan väcks av en av föräldrarna eller båda (6 kap. 5 § 3 st. FB).AnsökningsprocessenOm du vill att domstolen ska ta upp frågan om vårdnad ska du ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor. På Sveriges domstolars hemsida finns blanketten och en förklaring om hur du går tillväga för att skicka in ansökan. När du skickar in ansökan ska ansökningsavgiften på 900 kr betalas.Om du skulle behöva ytterligare juridisk hjälp eller råd rekommenderar jag att du bokar en tid med en av våra jurister. Du kan boka en tid på https://lawline.se/boka. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan före detta sambo kräva att jag ska fortsätta betala för försäkringar och reparationer av bil där jag stått för halva lånet, men han står som ägare?

2019-01-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min dåvarande sambo köpte en bil för fyra sedan. Han står som ägare på den men jag står för halva lånet. Han har kört bilen till och från jobbet varje dag. Jag har använt den lite på helger och kvällar. Nu har vi flyttat isär. Han har haft bilen själv i fyra månader. Han vill att jag fortsätter betala hälften av lånet samt reparationer och försäkringar. Han vägrar sälja den. Har han rätt att kräva att jag ska fortsätta betala?Mvh Maria
Emilia Simu |Reglerna om samboförhållande finns i sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske, om den någon av samborna begär det (8 § 2 st. SamboL). Det som delas upp mellan samborna i bodelningen är samboegendom, dvs. gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). En bil räknas dock inte som samboegendom och ingår alltså inte i en bodelning.Däremot har en princip om dold samäganderätt fastställts genom Högsta domstolens rättspraxis. Principen innebär att en sambo vid en separation kan hävda sin rätt till en viss egendom, trots att endast den andra sambon utåt sett är ägare till den.Det finns tre kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om dold samäganderätt:Att den ena sambon köpt egendomen i sitt eget namn, men för parternas gemensamma bruk,Att den andre sambon har tillfört ett ekonomiskt tillskott som möjliggjort/underlättat förvärvet, ochAtt sambon som utåt sett är ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet (dvs. att meningen var att ni skulle vara gemensamma ägare).Om de tre kriterierna är uppfyllda antas det föreligga en avsikt för att egendomen ska användas gemensamt, vilket då som huvudregel leder till att dold samäganderätt föreligger.Av det du beskriver så verkar det som att ni köpt bilen för att använda den gemensamt, och om alla de tre kriterierna ovan är uppfyllda har du dold samäganderätt till bilen. Det innebär att du är skyldig att betala reparationer och försäkringar, men då också har rätt att använda bilen. Om din före detta sambo vill fortsätta använda bilen själv bör han lösa ut dig.Om tvisten fortsätter och du behöver ytterligare juridisk hjälp rekommenderar jag att du bokar en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid på http://lawline.se/boka.Hoppas du fick svar på din fråga, Vänliga hälsningar,

Hur fungerar det när sambo ska köpa in sig i bostadsrätt?

2019-01-28 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo flyttade ihop i min bostadsrätt för 1 år sedan. Han har sedan tidigare en hyresrätt och jag en bostadsrätt jag köpte genom en ombildning. Mitt lån är på 1,3 miljoner men lägenheten värderad till 2,3 miljoner. På grund av bostadssituationen i Stockholm och att köpa en ny bostad skulle bli dyrt funderar vi på olika lösningar. Han hyr just nu ut sin hyresrätt för samboprövning men kommer efter det behöva säga upp sitt kontrakt. Det bästa tänker vi är att han köper in sig i min lägenhet för 50% av marknadsvärdet och att båda då står som ägare på lägenheten. Hur fungerar detta i praktiken? Kan han ta över hälften av mitt lån i utbyte mot 50% äganderätt av lägenheten eller behöver han ta ett helt nytt lån och då behöva spara ihop till en insats? Tack på förhand.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om överlåtelse av bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (BrL). För att du ska kunna överlåta halva bostadsrätten till din sambo krävs att ni upprättar ett överlåtelseavtal som innehåller uppgifter om lägenheten som överlåtelsen avser och priset. Avtalet ska skrivas under av både säljare och köpare (6 kap. 4 § BrL). Det krävs sedan att ni underrättar bostadsrättsföreningen om överlåtelsen så att din sambo kan antas som medlem i föreningen (6 kap. 1 § BrL). Om han av någon anledning skulle vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen är överlåtelsen som ogiltig (6 kap. 5 § BrL). Även en överlåtelse som skett utan att överlåtelseavtalet uppfyller formkraven är ogiltigt (6 kap. 5 § BrL). När det gäller frågorna om lånet, om din sambo ska ta över hälften av ditt lån eller om han ska ta ett eget lån, rekommenderar jag att ni vänder er till banken som du har lånet hos. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vem ansvarar för snöröjningen på min parkeringsplats?

2019-01-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej jag har fått p bötert två dagar i rad på MIN parkerinsplats som jag betalar. Det handlar ju om att på hälften av min p plats ligger en snöhög och jag var tvungen att lite (nån centimeter) av nästinliggande plats (som är outhyrd). Hur ska jag gå tillväga och vems felet är det, till vem ska jag klaga.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt är det hyresgästen som ansvarar för att skotta bort snön från sin parkeringsplats och hyresvärden ansvarar för att skotta runt omkring de enskilda parkeringsplatserna. Det du kan göra är att höra av dig till din hyresvärd och höra vad som gäller där, om det är du eller de som ska underhålla parkeringsplatsen. Du kan även höra av dig till de som utfärdat P-böterna och förklara läget till dem.Hoppas du fick svar på din fråga,Vänliga hälsningar