Har hyresvärden rätt att slänga saker som står i trapphuset?

2019-04-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Jag ställde min sons tramptraktor med släp (leksak) i trapphuset där det är så kallad "utrymningsväg".2 dagar senare, utan att informera eller samtala med mig först, har hyresvärden kastat leksaken på soptippen.Min fråga är: Har hyresvärden rätt att kasta min egendom hur som helst utan att först informera mig?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På grund av brandrisken ska saker inte förvaras i trapphus. I lagen om skydd mot olyckor (LSO) framgår att ägare samt de som får nyttja byggnader och anläggningar ska se till att det finns utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka samt i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (2 kap. 2 § LSO). Barnvagnar, cyklar, leksaker och tidningshögar kan vara i vägen vid utrymning och göra att branden lättare sprider sig och bör därför inte förvaras i trapphus. Du som hyresgäst har ett ansvar att använda lägenheten på ett ansvarsfullt sätt (12 kap. 24 § Jordabalken). Hyresvärden har dock ingen juridisk rätt att slänga saker som står i trapphuset.

Kan tidigare trafikbrott påverka beviljande av körkortstillstånd för mc?

2019-04-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! För cirka 3 år sedan åkte jag fast för att ha kört en avställd och obesiktigad bil. Nu när jag är äldre och visare och vänt mig bort från brottets bana vill jag börja köra motorcykel. Kan mina tidigare synder nu ställa till det för att få körkortstillstånd för mc?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett körkortstillstånd får meddelas för de som med hänsyn till personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon (3 kap. 2 § 1 st. Körkortslagen). Med lämplighet avseende personliga förhållandena menas att personen inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrig kan antas respektera trafikreglerna, visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 st. Körkortslagen). Om det vid prövningen av din ansökan om körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund av dina personliga förhållande så ska en spärrtid bestämmas (3 kap. 9 § Körkortslagen). Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år. Vid bedömningen av personliga förhållanden beaktas hur du har respekterat trafikreglerna och visat ansvar och hänsyn i trafiken. Eftersom du åkt fast för att ha kört en avställd och obesiktad bil kan det anses att du på grund av personliga förhållanden finns hinder mot att meddela körkortstillstånd. De brott som man blivit dömd för hamnar i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Hur länge ett brott ligger kvar i belastningsregistret beror på vilket straff man fått för brottet. Till exempel försvinner brott med fängelsestraff efter 10 år medan brott med bötesstraff försvinner efter 5 år (17 § lag om belastningsregister). Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skriva över fastighet på barn

2019-04-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag och min f.d. fru, vi skildes 2014 och vi gjorde en bodelning vilka vi båda var mkt nöjda med. Kvar är att vi har fastighet. Det är en giftorätt 50/50 men det är bara mitt namn står för fastigheten. Min fd fru vill skriva över hälften till våra barn(2) 25/25 och jag skriver som ett testament att de kommer att ärva mig den andra hälften som enskild egendom. Vi alla är positiva till detta. Skulle vilja få en synpunkt på om detta är det bästa och ev få hjälp med detta på papper.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få hjälp med att upprätta dokument och få rådgivning kring dina frågor rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Det kan du göra på: http://lawline.se/boka.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur ansöker man om ensam vårdnad?

2019-02-12 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om jag vill gå rättsligt och söka ensam vårdnad, hur ska jag gå tillväga om jag vill göra detta utan ombud?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SamarbetssamtalInnan jag redogör för hur man går tillväga för att ansöka om ensam vårdnad så vill jag uppmärksamma dig på möjligheten till samarbetssamtal med den andra föräldern, anordnat av kommunen, för att försöka nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 18 § föräldrabalken (FB)). Jag vill uppmärksamma dig på möjligheten till samarbetssamtal eftersom rätten kan ge i uppdrag åt socialnämnden att i barnets intresse anordna samarbetssamtal för att uppnå enighet mellan föräldrarna (6 kap. 18 § 2 st. FB). Det beror på att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6:2 a FB).Ansöka om ensam vårdnadOm båda föräldrarna har vårdnaden om barnet och någon av dem vill ansöka om ensam vårdnad, kan rätten besluta om gemensam eller ensam vårdnad åt en av föräldrarna (6 kap. 5 § FB). När rätten bedömer om vårdnaden ska vara ensam eller gemensam ska rätten särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Om båda föräldrarna motsätter sig det, får rätten inte besluta om gemensam vårdnad (6 kap. 5 § 2 st. FB). Fråga om ändring av vårdnaden prövas av domstolen om talan väcks av en av föräldrarna eller båda (6 kap. 5 § 3 st. FB).AnsökningsprocessenOm du vill att domstolen ska ta upp frågan om vårdnad ska du ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor. På Sveriges domstolars hemsida finns blanketten och en förklaring om hur du går tillväga för att skicka in ansökan. När du skickar in ansökan ska ansökningsavgiften på 900 kr betalas.Om du skulle behöva ytterligare juridisk hjälp eller råd rekommenderar jag att du bokar en tid med en av våra jurister. Du kan boka en tid på https://lawline.se/boka. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad innebär det att åtal ska vara väckt inom en viss tid?

2019-04-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! En bekant hade sin första häktesförhandling cirka en vecka sedan. Målet gäller grovt narkotikabrott. Han blev häktad och har nästa förhandling 2 maj. Under förhandlingen bestämde tingsrätten också att åtal SKA vara väckt senast 2 maj. Nu undrar jag vad detta innebär? Kan han bli omhäktad 2 maj igen eller är det ett absolut måste att åtal väcks? Vad sker om åklagaren inte kan väcka åtal 2 maj?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om häktning finns i rättegångsbalken (RB).Ett beslut om häktning tas av domstol (24 kap. 5 § RB). När domstolen beslutar om häktning ska den bestämma en tid inom vilken åtal ska väckas, om åtal inte redan väckts. Tiden får inte vara längre än nödvändigt (24 kap. 18 § 1 st. RB). Om åklagaren anser att tiden är otillräcklig kan domstolen medge förlängning av tiden, om det begärs före tidens utgång (24 kap. 18 § 2 st. RB). Om åtal inte har väckts inom två veckor ska ny häktningsförhandling hållas med högst två veckors mellanrum så länge den misstänkte är häktad och till dess att åtal har väckts (24 kap. 18 § 3 st. RB). Det innebär att din bekant kan bli häktad igen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur går jag tillväga för att byta efternamn på mitt barn?

2019-04-10 i Barnrätt
FRÅGA |https://lagen.nu/2016:1013Hej, Jag är ensam mamma och vill byta mitt barns efternamn till mitt, då vi sedan hennes födelse bor tillsammans med mina föräldrar och vill ha namngemenskap i familjen. Vi reser ofta med hela familjen och har flera tilfällen fått problem vid resan när kontroller sker då man upptäcker att hon inte bär samma efternamn som vi andra och vill att jag med barnet skiljer oss från familjen och går en fördjupad kontroll med alla dom där dem ser att det jag är mamman och är ensam förmyndare. Detta är väldigt obehagligt situation då barnet är bara 3 år och vill ibland springa till mina föräldrar. Det blir jobbig och stressigt för mig att lugna ner stackaren men också koncentrera mig för att ta upp handlingar och svara på frågor.Detta påverkar negativt barnet då hon inte bahandlas som alla andra barn som passerar kontroller glada med sina familjer, och bara hon står där väntar medans alla passerar. Vill undvika liknande situationer då barnet växer och det kan framkalla mer och mer oro hos henne inte bara vid resetillfällen, men också andra områden. Vill att hon ska känna sig en del av familjen och att inget ska skilja henne från oss, att hon inte vid något tillfälle ska få höra om skiljsmässa och ensam vårdnad. Pappan finns inte i Sverige, ingen kontakt finns mellan oss pga våld. Han har umgängesrätt 1gång i veckan via telefon,barnet känner inte till honom och vägrar prata. Är detta skäligt grund till efternamnändring?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglering kring namnbyte hittar vi i lagen om personnamn (PNL).En person har rätt att byta efternamn till ett efternamn som någon av föräldrarna har (9 § PNL). För barn under 18 år är det vårdnadshavaren som gör ansökan om namnbyte. Det innebär att om du är vårdnadshavare för barnet så har du rätt att ansöka om byte av efternamn. Om barnet har två vårdnadshavare, dvs. om även barnets pappa är vårdnadshavare måste ni göra en gemensam ansökan (6 kap. 2 § föräldrabalken). Om barnets pappa inte är vårdnadshavareOm barnets pappa inte är vårdnadshavare, krävs hans skriftliga samtycke ändå för att barnet ska få byta efternamn (34 och 47 § PNL). Det innebär att om du är ensam vårdnadshavare till barnet kan du inte själv byta efternamn på barnet utan den andra förälderns samtycke.I första hand ska du som vårdnadshavare själv vända dig till den andra föräldern för att få ett samtycke för namnbyte. Om barnets pappa inte kan eller vill lämna samtycke kan du som vårdnadshavare till barnet ansöka hos tingsrätten om en förklaring att namnbytet är förenligt med ditt barns bästa. Om barnets pappa befinner sig på okänd ort måste en domstolsprövning göras (34 och 44 § PNL). Om barnets pappa då lämnar sitt samtycke till domstolen behövs inget nytt samtycke lämnas till Skatteverket när ansökan om namnbyte görs. Om du skulle få ett beslut från domstolen att bytet av efternamn är förenligt med ditt barns bästa så ska du lämna in en kopia av domstolens beslut när du gör ansökan om namnbyte till Skatteverket. Om du vill läsa mer om detta kan du göra det på Skatteverkets hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur mycket underhållsbidrag ska jag betala för mitt barn?

2019-03-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej, vår son bor hos sin pappa men är varannan helg hos mig (fre-sön) mer under storhelgerna, varje höstlov, varannan jul och nyår, varannan påsk, varje kristihimmelfärdsdag osv. Har 1 barn varannan vecka också och 1 barn som kommer nu i maj. Jag bor själv med mina barn när de är hos mig. Har en inkomst på ca 24000 kr före skatt inkl barnbidrag i det. Hur ska jag kunna ha råd att betala underhåll för min son som är 7 år? Min ekonomi går nästan jämnt upp +-0 ibland även -.... Sen har man ju skulder sedan innan och då blir man ju knappt av med de skulderna heller. vad kan jag göra? Hur mkt ska jag betala? jag mår jätte dåligt och känner mig som en usel förälder när man inte kan betala underhåll för sitt barn.
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB). Det är barnets föräldrar som ansvarar för underhåll för barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1 stycket FB). Det är i första hand barnets grundläggande försörjningsbehov som ska tillgodoses. Kostnaderna för barnets underhåll ska fördelas mellan föräldrarna efter var och ens förmåga. Det innebär att en förälder som tjänar mer och/eller har mindre utgifter ska stå för en större del av underhållet (7 kap. 1 § 3 stycket FB). En förälder fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag för barnet, om föräldern har gemensam vårdnad om barnet men barnet varaktigt bor hos den andra föräldern (7 kap. 2 § 1 stycket FB). Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal, dvs. det är möjligt för er att komma överens om ett belopp som du ska betala som underhåll för ditt barn till barnets pappa (7 kap. 2 § 2 stycket FB). Jag rekommenderar att du pratar med din sons pappa och ser om ni kan komma överens om ett underhållsbidrag som känns bra för er båda. På försäkringskassans hemsida finns en kalkylator där man kan beräkna ut en rättvis summa för underhållsbidrag. Där finns även avtal om underhållsbidrag som ni kan fylla i, eller så kommer ni överens muntligt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur får jag ersättning när jag är kallad som vittne?

2019-02-12 i Vittna
FRÅGA |Jag är kallad som vittne i ett vårdnadsmål i tingsrätten. Jag är kallad till vittnesmål 87 mil hemifrån och ska då resa dit med egen bil. Hur får jag ersättning för detta?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som vittne har du rätt till ersättning för din resa till domstolen. På kallelsen som du fick hem står vilka ersättningsregler som gäller, där finns även information om möjligheterna som finns för att begära förskott. Ersättningen betalas vanligtvis ut via insättning på bankkonto. Om du har någon annan bank än Swedbank måste du anmäla ditt konto via Swedbanks hemsida eller på ett bankkontor. Om du inte har konto hos Swedbank och inte har anmält ditt konto så får du ett utbetalningskort. Om det är något som är oklart gällande ersättningen rekommenderar jag att du ringer domstolen. Domstolens kontaktuppgifter ska finnas på kallelsen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,