Vilken uppsägningstid gäller för hyresgäster?

2018-08-31 i Avtal
FRÅGA |https://lagen.nu/1970:994#K12P1S1Hyr ut en lägenhet på 1 rok. i min villa. (Lägenheten är fristående med egen ingång.)Skrev kontrakt gällande from 1/9 2018 , med 3 månaders uppsägning från båda parter.Min hyresgäst flyttade in den 25/8. Den 26/8 får jag meddelande om att han hittat annan bostad.Jag hänvisade till kontraktet-3 månaders uppsägning från båda håll. Han var medveten om detta-och betalade hyra för september.Den 31/9 skulle vi skriva på uppsägningsavtal. Min hyresgäst anlände med sin farfar, som hävdade att hyresavtalet inte gällde, dom hade rätt att avsluta hyresavtalet och kräva att en månads uppsägning skulle gälla.Har min hyresgäst rätt när han hävdar att han kan säga upp avtalet med en månads varsel? Avtalet vi skrev på är ju för 3 månader.Gäller inte avtalet, bara för att min hyresgäst hittat annan bostad?.
Daniel Vetterfalk Strömblad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken uppsägningstid gäller allmänt?Det finns ingen regel som ger hyresgäster kortare uppsägningstid för att de hittat andra bostäder. Däremot så kan hyresgästen ha rätt till en 1 månader kort uppsägningstid av andra skäl, vid vissa hyresförhållanden, även om ni avtalat 3 månader.När en bostad hyrs ut så tillämpas antingen 12 kap. jordabalken (JB) eller privatuthyrningslagen. I de fall privatuthyrningslagen är tillämplig så gäller 1 månads uppsägningstid för hyresgästen oavsett vad ni har avtalat (2 och 3 § § privatuthyrningslagen). Annars gäller den uppsägningstid om 3 månader som ni avtalat då någon likadan regel som i privatuthyrningslagen i fråga om uppsägningstid inte finns i 12 kap. JB.Privatuthyrningslagen tillämpas för den första bostaden som en privatperson hyr ut. I det fall att du hyr ut två bostäder så tillämpas privatuthyrningslagen på det hyresförhållandet du ingick först. Hyr du ut fler än två bostäder så tillämpas vanligen inte privatuthyrningslagen alls eftersom det då sällan kan räknas som att uthyrningen är av privat slag (1 § privatuthyrningslagen).SlutsatsI det fall att det här är den enda lägenheten du hyr ut så har alltså din hyresgäst rätt till 1 månads uppsägningstid.I det fall att du hyr ut två bostäder, så har den första hyresgästen rätt till 1 månads uppsägningstid och den andra till den uppsägningstid ni avtalat. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan man begå förtal mot företag?

2018-08-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |hej,Är det förtal att sprida falska brottsanklagelser om en restaurang eller ett företag? Såsom skriva dåligt och falska omdöme på flera sidor.
Daniel Vetterfalk Strömblad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är förtal?Brottet förtal fastställs i 5 kap. 1 § brottsbalken. För att något ska kunna anses vara förtal krävs enligt nämnda paragraf att någon "utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning".I fråga om att skriva dåliga och falska omdömen så skulle det i teorin kunna vara förtal. Det krävs dock att det inte rör bedömningar som typiskt sett är subjektiva och personliga för att någon ska kunna dömas. Hur mat smakar för en enskild person är ett exempel på en sådan subjektiv upplevelse som är svår att motbevisa. Falska brottsanklagelser ligger däremot i förtalsregelns kärnområde så som sägs i den citerade lagtexten ovan. Sådana anklagelser kan därför definitivt ligga till grund för förtal.Kan förtal begås mot företag?Paragrafen tar sikte på en levande person och kan inte tillämpas i fråga om någon skulle begå motsvarande agerande men mot ett företag. Ett sådant agerande kallas istället för ekonomiskt förtal och är inte ett brott enligt svensk lag.Kan förtal av företag bli förtal av en person?Det finns ett exempel i rättspraxis på när en ärekränkning mot ett företag lett till fällande dom (NJA 1950 s.250). Fallet var sådant att företaget var starkt förknippat med en person (H. G.). H. G. var verkställande direktör för företaget och företagets namn innehöll H. G:s namn. Det här fallet borde vara jämförligt med fall som gäller små företag som styrs och förknippas med endast en person eftersom förtal måste vara riktat mot en person. Om det inte med tydlighet går att fastställa vem som ett uttalande är menat att utsätta för andras missaktning så omfattas det inte av förtalsregeln.Det är vidare enligt min bedömning helt nödvändigt att kriterierna som nämnts i enlighet med NJA 1960 s. 250 är uppfyllda för att någon ska kunna dömas. I det fall att företaget exempelvis inte har ett namn som innehåller namnet på ägaren, och på den enda personen som skulle ha kunnat göra det som hävdas i förtalet, så blir det svårt att med säkerhet säga att uttalandet är ägnat att utsätta denne för andras missaktning - då ingen av uttalandet i sig vet vem det gäller.Sammanfattningsvis kan sägas att min bedömning är att det är mycket sällan som någon kan dömas för förtal när någon gjort sig skyldig till det samma mot ett företag.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Måste hyresvärd hålla löfte om sänkt hyra?

2018-08-30 i Avtal
FRÅGA |HejOm en hyresvärd lovar hyres reducering pga fel vid inflytt men struntar i att betala ut detta.. Är det lagligt?
Daniel Vetterfalk Strömblad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först att beskriva när någon typiskt sett blir bunden av ett löfte i sådana här sammanhang för att sen beskriva några undantag som i vissa situation skulle kunna leda till att din hyresvärd inte skulle vara bunden. I det fall att din hyresvärds löfte är bindande så har du rätt att få din hyra reducerad i enlighet med löftet.Är löftet bindande?Avtalslagen (AvtL) reglerar allmänt under vilka förutsättningar en överenskommelse blir bindande.Enligt 1 § AvtL krävs ett anbud, det vill säga ett förslag till överenskommelse, och en accept, ett godkännande av det förslaget för bindande verkan. Hyresavtal har inga särskilda formkrav och muntliga så väl som skriftlig uppgörelser kan därmed gälla.För att veta om din hyresvärd är bunden till att reducera din hyra måste hänsyn tas till omständigheterna under vilka löftet gjordes. Någon information om det framgår ej av frågan. I det fall att du klagat på felet och din hyresvärd erbjudit en hyressänkning som du gått med på så är din hyresvärd bunden till det, och du har då rätt till en sådan sänkning. Samma sak gäller om hyresvärden upptäckt felet, och erbjudit dig en lägre hyra som du godkänt.Eventuella undantagJag kan tänka mig några omständigheter som skulle kunna ha uppstått i ditt fall där du uppfattar det som ett löfte från hyresvärden, men där hyresvärden ändå inte är bunden till att reducera hyran. Om något av de stämmer in på din situation så är hyresvärden sannolikt inte bunden till sitt löfte.1. Din hyresvärd har erbjudit dig hyressänkning muntligen och du har sagt nej, eller inte svarat alls. Enligt 3 § AvtL så måste muntliga anbud accepteras direkt för att vara bindande om inte anbudsgivaren säger annat. Om din hyresvärd erbjuder dig hyressänkning muntligt och du inte svarar för att sedan vid ett annat tillfälle skriva till hyresvärden och godkänna förslaget så är hyressänkningen inte bindande.2. Din hyresvärd erbjuder dig en hyressänkning och du har svarat att du går med på en hyressänkning men vill ha en större sådan, som hyresvärden sen inte godkänt. I det fall att du uppgav dig acceptera anbudet men endast med en viss förändring så räknas det som att du avslagit din hyresvärds anbud och sedan kommit med ett nytt anbud själv (6 § AvtL).Vad kan du göra?I det fall att ni enligt ovan avtalat om en reducerad hyra så har du rätt att endast betala den reducerade hyran då den ersätter den tidigare överenskomna.I det fall att sättet löftet gavs på inte gör det bindande så kan du i vissa fall ändå ha rätt till sänkt hyra på grund av fel i bostaden. Om löftet inte verkar vara bindande så är du välkommen att ställa en ny fråga angående rätt till hyressänkning.Lycka till med ditt ärende!

Har man rätt till prisavdrag eller hävning för köpt bil med fel?

2018-07-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en Audi a4 (2010) av en bilhandlare för 60 000:- som efter två veckor visar en felsignal på motorn. Motorn hackar och går ner i nödläge, det rycker även så pass att jag får ringa efter bärgare. Bärgaren kör bilen till Auktoriserad verkstad för felsökning av felkoder/motor fel. Där ser dom att en cylinder inte har kompression och misständer samt att turbon är dålig.Erfordras demontering av topp för kontroll av kolvar och demontering av turbo, beräknad kostnad 10 000:- för kontrollen. Troligtvis en kolvring/kolv som gått av och bilen är obrukbar i detta skede.Jag går inte vidare med denna kontroll utan jag kontaktar säljaren av bilen och hävdar att felet varit där tidigare och vill nu häva köpet alternativt att säljaren står kostnaden av reparationen. Vilket han inte vill, jag påpekar konsumentköplagen och han skrattar och säger att han inte bryr sig om den lagen.Hur ska jag gå vidare? ARN säger han att han inte bryr sig om, är det tingsrätten jag skall gå vidare till för att häva köpet?
Daniel Vetterfalk Strömblad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är mycket riktigt konsumentköplagen som är tillämplig i det fall du köpt bilen för privat bruk av en bilhandlare (1 § konsumentköplagen (KKL)).Fel i varan?Först har vi att ta ställning till om det i juridisk mening är fel på bilen. Enligt 16 § tredje stycket KKL är det i juridisk mening ett fel i fall varan avviker från vad du har rätt att förvänta dig. Sådana allvarliga fel är med ganska stor säkerhet inte något som du borde ha räknat med vid köpet, speciellt med tanke på pris och årsmodell. Av nämnda skäl är min bedömning att det ganska tydligt är ett fel på bilen.Vad kan du kräva av säljaren?Felen du beskriver uppdagas efter ungefär två veckor. För att du ska har rätt att kräva påföljder, så som att felet åtgärdas på säljarens bekostnad eller hävning, krävs att det varit fel på bilen vid avlämnandet, det vill säga när du fick bilen 6 och 8 § § KKL). Enligt 20 a § KKL är utgångspunkten att ett fel som visar sig inom sex månader från att du fått bilen fanns där vid avlämnandet. Det innebär i ditt fall att i en eventuell tvist i domstol så kommer säljaren att behöva bevisa att felet inte fanns där vi avlämnandet för att undgå ansvar.26 § KKL föreskriver din rätt att kräva att säljaren åtgärdar ett fel enligt ovan. Det ska dock nämnas att säljaren har rätt att istället leverera en ny motsvarande vara.I det fall att du hellre vill häva köpet så har du rätt till det så länge felet är av stor betydelse för dig (29 § KKL). Ett sådant här allvarligt fel som resulterat i att bilen inte går att användas måste antas vara av tillräckligt stor betydelse för att du ska ha rätt att häva köpet.Hur kan du gå till väga?I det fall att säljaren inte självmant tillmötesgår dina krav när du påvisar dina rättigheter så kan du stämma säljaren i tingsrätten för att få dina rättigheter fastställda. Det verkar enligt min bedömning som att du skulle ha goda chanser i en rättslig tvist i enlighet med redogörelsen ovan. Om du behöver hjälp med att framställa din stämningsansökan så rekommenderar jag att du bokar tid här hos en av våra jurister.Lycka till med ditt ärende!

Kan uppsagd hyresgäst säga upp sig för att kunna flytta tidigare?

2018-08-31 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag har hyrt ut en bostadsrätt tillsvidare sedan 20170801. Jag som bostadsrätt innehavare har tre månaders uppsägningstid och hyresgästen en månad. Nu sa jag upp avtalet via sms 20180828och skriftligt 20180831. Nu säger hyregästen efter jag sa upp avtalet att han vil utnyttja hans en månaders uppsägningstid. Men då går jag miste om två månader då han vill flytta ut 20181001. Har jag rätten på min sida ju med att jag sa upp avtalet först där jag har även underlag på det? Han säger att han kommer flytta och inte betala dom kvarstående två månaderna. Vad ska jag göra? och hur går jag tillväga...Tack på förhand.
Daniel Vetterfalk Strömblad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättigheter så som uppsägningstider är en fråga om att väga olika skyddsbehov mot varandra.Några av de mest centrala grunderna till respektive uppsägningstid är hyresgästens behov av att kunna hitta en ny bostad i fall denne blir uppsagt, hyresgästens behov av att kunna flytta och ha en viss flexibilitet och hyresvärdens behov av att kunna hitta en ny hyresgäst. Uppsägningstider bör vid avtalets ingående återspegla dessa behov. Det faktum att hyresgästen sägs upp förändrar inte rimligheten i uppsägningstiderna med hänsyn till nämnda behov.I det fall att det skulle finnas ett hinder mot att hyresgästen säger upp sig under uppsägningstiden så skulle hyresvärden kunna utnyttja detta för att blockera hyresgästens möjlighet att aktualisera sin uppsägningstid. Om hyresvärden fick reda på att hyresgästen kommer att säga upp sig så skulle hyresvärden kunna säga upp hyresgästen först för att på så sätt i praktiken påtvinga en 3 månader lång uppsägningstid.Bland annat mot bakgrund av nämnda skäl finns det inte någon regel som hindrar hyresgästen från att säga upp sig under uppsägningstiden för att få en kortare uppsägningstid. Det verkar därför tyvärr som att du inte kan kräva att hyresgästen bor kvar under hela din uppsägningstid.Vänliga hälsningar,

Måste affärer godkänna SEK i Sverige?

2018-08-31 i Alla Frågor
FRÅGA |<p>Hej! Har ett argument med en annan person. Är det lagligt för affärer att vägra godkänna SEK i Sverige? Kan en affär t.ex. endast ta emot BTC, USD eller guld som betalningsmedel?</p>
Daniel Vetterfalk Strömblad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett köp är i juridisk mening ett avtal. I grunden till svensk avtalsrätt finns avtalsfriheten. Avtalsfrihet innebär en rätt att ingå avtal men också en rätt att avstå från att ingå avtal.Avtal kan gälla byte av egendom av olika slag, där valutor är en sådan typ. Det är därför typiskt sätt fritt för affärer att ingå de avtal som företaget väljer. Det finns alltså inget allmänt krav på att affärer måste godta SEK, och får som utgångspunkt ingå avtal gällande vilken typ av egendom som helst.Däremot kan vissa typer av företag tvingas godta SEK. Ett exempel är sjukhus då dessa enligt lag ska förse allmänheten med lättillgänglig vård (Se exempelvis 5 kap. 1 § 5:e punkten). Att då inte godta SEK skulle begränsa den möjligheten.Vänligen,

Har vårdnadshavare rätt att läsa barns sms?

2018-07-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har man som vårdnadshavare rätt att läsa sitt tonårsbarns sms emot tonåringens vilja?
Daniel Vetterfalk Strömblad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är som utgångspunkt inte tillåtet att som vårdnadshavare läsa sitt tonårsbarns sms utan dennes samtycke. Vårdnadshavare omfattas i det här sammanhanget av samma förbud som alla andra och det finns inget särskilt undantag för vårdnadshavare. I enlighet med 4 kap. 9 c § brottsbalken (BrB) så bestraffas ett sådant agerande som dataintrång.Ett undantag till regeln om dataintrång föreskrivs i 24 kap. 4 § BrB. I det fall att det råder nöd så kan det finnas möjlighet att läsa sitt tonårsbarns sms utan samtycke. Nöd råder, enligt samma paragrafs andra stycke, när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat som typiskt sett skyddas av rättsordningen. Exempelvis mobbning eller andra övergrepp utgör definitivt grund för undantag. För att ett undantag ska vara tillåtet så måste dessutom intrånget vara relevant för att undanröja hotet, eller åtminstone på starka grunder kunna antas vara relevant.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Is a Dutch "samelevingscontract" applicable in Sweden?

2018-07-30 i Alla Frågor
FRÅGA |I am coming to live and work in Sweden with my girlfriend. In the Netherlands we have a samenlevingscontract, which seems to be similar to a "samboavtal" which sets down the rules of our relationship, and how things are split should we go our separate ways. Is this contract also applicable in Sweden, or will we need to start some kind of procedure when we arrive? More or less the same question for our will in will or testament, is the one we have legally valid in Sweden. It's quite a basic, longest living gets everything, and once both are gone, things are divided between our heirs. Is there a financial aspect to this, when one of us would die earlier than the other in Sweden, i.e. could the other have to pay so much tax that it wouldn't be possible to stay at the same domicile.
Daniel Vetterfalk Strömblad |Hello!Thank you for turning to Lawline with your question!I am not familiar with the corresponding rules to sambolagen (the main swedish law on this area) in the Netherlands. Therefore my answer is structured based on explaining the Swedish regulation.Sambolagen states how property is to be devided between two partners who live together if the relation ends. These rules however, can be overuled by a mutual agreement between the partners. The 9 § sambolagen states that the property is not to be devided according to the law if a contract which meets certain formal criteria says otherwise. In the 9 § second paragraph the formal criteria is listed. The contract has to be in written form and it has to be signed by both partners. As long as these criteria are met by your Dutch contract, it should be valid in Sweden. There is currently no inheritance tax in Sweden.I hope you will enjoy your stay!