Straffas för brott, trots påverkan av medicin?

2018-06-30 i Påföljder
FRÅGA |Jag undrar om man kan bli dömd för sexuellt ofredande under följande omständigheter. Om man har tagit på någons rumpa då man varit påverkad av mediciner som har en biverkning att öka ångesten. Om man aldrig tidigare har gjort något liknande eller annat brott, om man vid tillfället kände stark ångest och inte kunde tänka klart. Om man aldrig skulle ha utfört handlingen om man inte tagit medicinen.
Jennie Andersson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 kap 2§ 1 stycket Brottsbalken (BrB) är huvudregeln att en gärning endast ses som ett brott om den begås uppsåtligen. Av 2 stycket framgår dock att en gärning som begåtts under självförvållat rus inte ska föranleda att gärningen inte ses som ett brott. Denna bestämmelsen säger alltså att en gärning inte ska bedömas annorlunda bara för att personen var påverkad av alkohol eller narkotika. Det finns dock enligt praxis en ursäktande omständighet kallad tillfällig sinnesförvirring som kan åberopas exempelvis om personen för honom fick en så onormal reaktion på alkoholen att det inte kan ses som självförvållat rus och att personen därmed ska gå fri från ansvar trots att gärningen i sig är ett brott. Denna ursäktande omständighet tillämpas dock mycket restriktivt.Hur det skulle bedömas i ditt fall är svårt att svara på. Mest troligt är att man kan bli dömd för brottet, trots påverkan av mediciner. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.Vänligen,

Omhändertagen för vägran att uppge sitt personnummer

2018-06-30 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag mår psykiskt dåligt och blev stoppad av polisen idag. Dom ville ha mitt personnummer och jag vägrade uppge det. Jag hade inte gjort något olagligt utan satt bara på allmän plats. När jag inte uppgav personnumret sa den ena polisen: "då gör vi det enkelt, vi tar in henne på en PL13". Kan dom verkligen låsa in mig i arresten pga att jag inte vill uppge mitt personnummer?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 13 § polislagen: Jag tolkar din fråga som att polisen hade omhändertagit dig med stöd av 13 § polislagen. Enligt denna får polisen avvisa eller avlägsna en person som stör den allmänna ordningen genom sitt uppträdande. Om det inte är tillräckligt (att avvisa eller avlägsna) får personen tillfälligt omhändertas. Skyldighet att uppge personnummer:Vad gäller polisernas begäran om att få ditt personnummer kan nämnas att det inte finns någon allmän skyldighet att legitimera sig när du befinner dig på allmän plats. Polisen kan begära att få se din legitimation om du exempelvis misstänkts för ett brott (se 14 § polislagen). Polisen ska då ha en särskild anledning att anta att personen är exempelvis efterlyst. Anledning att anta är det lägsta beviskravet när det gäller utredning av brott, det måste finnas en konkret omständighet som gör det möjligt att börja utreda ett brott.Att du har vägrat uppge ditt personnummer är inget som ger poliserna en rätt att omhänderta dig med stöd av 13 § polislagen. Om ditt handlande störde den allmänna ordningen har de lagstöd för att omhänderta dig. Om du anser att du inte störde den allmänna ordningen och om du anser att polisen har brustit i sin tjänsteutövning kan du anmäla detta till justitieombudsmannen (JO). Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.Vänligen,

Vilken påföljd kan uppstå av att köra på cyklist?

2018-06-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Vilken straffpåföljd kan det bli vid underlåtenhet att iaktta väjningsplikt och att man genom oaktsamhet mot cyklist på cykelöverfart orsakat kollision mellan personbil och cyklist, samt kroppsskada på cyklisten. Påkörande personbil hade ingen trafikförsäkring.
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdslöshet i trafik:Att underlåta att iaktta väjningsplikt och kollidera med en cyklist kan bedömas som vårdslöshet i trafik och ge straffet penningböter eller (om grov vårdslöshet) fängelse i högst 2 år. Vid bedömningen om det är grov vårdslöshet eller inte, bedöms om man har varit grovt oaktsam eller likgiltig för andras människors liv eller egendom. Detta brottet är reglerat i 1 § lag om straff för vissa trafikbrott. Om du döms till grov vårdslöshet i trafiken ska ditt körkort också återkallas enligt 5 kap. 3 § 1 p. körkortslagen. Det föreskrivs i samma lag 5 kap. 6 § att körkortet ska vara indraget (spärrtid) under minst ett år vid grova brott. Vållande till kroppsskada: Att orsaka kroppsskada, av oaktsamhet, kan också bedömas som vållande till kroppsskada (se 3 kap 8 § brottsbalken). Påföljden för det brottet är böter eller fängelse upp till sex månader. Påföljd?Vilken påföljd som kommer dömas ut är svårt att svara på, då alla fall bedöms i det enskilda fallet. Några exempel från praxis är: I avgörandet RH 2003:53 från hovrätten åtalades en person för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik efter att ha kört på en fotgängare. Åtalet för vårdslöshet i trafik ogillades. Den tilltalade dömdes för vållande till kroppsskada till 50 dagsböter.I avgörandet RH 2002:13 från hovrätten dömdes en person för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik efter att ha somnat bakom ratten och kört på två personer. Den ena personen avled och den andra drabbades av allvarliga skador. Den tilltalade dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Påföljden bestämdes alltså inte till fängelse trots att den tilltalade orsakade en persons död.I Högsta domstolens avgörande NJA 1996 s. 590 dömdes en person för vållande till kroppsskada (men inte för vårdslöshet i trafik) efter att ha kört på en fotgängare vid ett övergångsställe. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter.Utifrån detta är bedömningen, utifrån vad du anger i din fråga, att påföljden kommer att bli böter. Vad gäller att personbilen inte hade någon försäkring är det inget som kommer påverka straffet i sig, utan blir istället en fråga mellan cyklistens försäkringsbolag och ägaren/föraren till personbilen. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.Vänligen,

Vittna mot närstående

2018-05-29 i Vittna
FRÅGA |https://lagen.nu/1942:740#K20P2S1Hej .undrar om jag är tvungen att vittna vid en rättegång som gäller en misshandel av mej av min son.är kallad som målsägare men jag har inte gjort någon anmälan mot han utan han anmälde sej själv varpå polisen ringde och pratade med mej.vill inte vittna mot min son i en rättegång. Undrar hur man slipper detta.
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Målsägande:En målsägande är den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada (se 20 kap. 8 § Rättegångsbalken).Allmänt åtal:Allmänt åtal är den vanligaste formen av åtal och innebär att det är åklagaren som väcker åtalet. (se 20 kap 2-3 § rättegångsbalken). När en åklagare eller en polis har fått reda på att ett brott har skett är de skyldiga att utreda brottet. Detta gäller även om brottsoffret, och där med målsäganden, vill att brottet ska utredas. Misshandel är ett brott som går under allmänt åtal och eftersom din son ringde och anmälde och anmälde sig själv måste de därför utreda brottet, även om du inte är villig att medverka som målsägande.Vittnesplikt som målsägande:Som målsägande får du inte vittna (se 36 kap. 1 § Rättegångsbalken). Det går alltså inte att kallas som vittne om man själv är målsägande. Däremot kan en målsägande, som inte för talan, kallas till att uttala sig i rättegången genom att förhör hålls med denna (se 37 kap. 1 § rättegångsbalken).Vittnesplikt som vittne:Utgångspunkten är att det föreligger en absolut vittnesplikt. Till detta finns undantag, vilket kan vara om du är närstående till någon part. I och med att det är din son anses ni vara närstående (se 36 kap. 3 § rättegångsbalken) och du skulle därför inte behöva vittna.Slippa rättegången:Om du har fått en vittneskallelse så måste du inställa dig vid rättegången. Skulle du inte komma kan du bli skyldig att betala vite eller riskerar att hämtas av polisen (se 36 kap. 7 § Rättegångsbalken). Väl där tas frågan upp om du är närstående och då kommer du att kunna frångå plikten att vittna.Det är svårt för mig att helt svara på din fråga då jag inte är säker på om du har kallats som målsägande eller vittne. Jag förmodar att du är kallad som målsägande som inte för talan, varpå ett förhör kan komma att hållas med dig. Du kommer då inte behöva avlägga någon ed (som vittnen gör), vilket innebär att du inte har samma skyldighet att berätta om vad du vet. Har du fått en kallelse bör du inställa dig till rättegången för att undvika sanktioner. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08- 533 300 04.Vänligen,

Misstänkt för rattfylleri utan att ha kört bilen

2018-06-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Polisbil kör förbi vår villa och jag viftar fast den eftersom jag trodde att dom var där p.g.a. en däckstöld ur vårt garage, jag börjar prata med dom och dom frågar vad jag gör. Jag svarar att jag bytt till sommardäck och även bytt bromsbelägg på bilen + testat så bromsarna funkar, får då frågan om jag kört bilen vilket jag svarar ja på.Helt plötsligt börjar poliserna påstå att jag är narkotikapåverkad och jag tvingas följa till stationen för provtagning.Dom omhändertog körkortet mitt direkt då dom kört hem mig, då dom farit så frågade min sambo varför dom tog körkortet då jag ej kört bil, då först slog det mig att jag inte alls kört bilen utan det var hon som körde då bromsarna testades, men chocken av behandlingen som värsta kriminella elementet samt ADHD gjorde att jag ej förstod allvaret i detta.Nu är jag misstänkt för rattfylleri trots att ingen sett mig köra bil och bilen stått stilla i säkert en timme innan polisen kom, kan jag bli fälld för rattfylleri p.g.a. att jag ej tänkte efter då jag svarade på deras fråga, förstod inte att jag var misstänkt för något ens. Ringde och sa detta till utredaren men hon hävdade att poliserna säger att jag kört bil och därför går hon vidare med fallet. Jag är reumatiker och är helt strandsatt utan körkort och har ej blivit fälld för nåt brott på 14 år, lever svensson-liv men hade tyvärr ätit av min adhd-medicin (dexamfetamin) som jag haft recept på men avslutat behandlingen, har dock kvar tabletter som jag äter ibland.
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En av polisernas uppgifter är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. De har även i uppgift att utreda brott (se 2 § polislagen). Om poliserna fick en misstanke om rattfylleri, på grund av att du säger att du har kört bilen och att de misstänker att du är påverkad av något måste de utreda brottet och en förundersökning inleds. Att du ska ha kört bilen är något som måste bevisas, vilket oftast görs med hjälp av en polismans utsaga eller andra vittnen. Om en polisman felaktigt påstår att en person kört rattfull så är detta ett allvarligt tjänstefel. Detta är något som du isåfall kan anmäla till justitieombudsmannen (JO). Om du kan bli fälld eller inte är svårt att svara på, då det beror på omständigheterna i det enskilda fallet, hur bevisningen ser ut osv. Skulle exempelvis din sambo vittna om att det var hon som körde bilen då ni testade bromsarna och du har en rimlig förklaring till varför du svarade på frågan som du gjorde och poliserna inte själva har sett dig köra, är bevisningen mot dig troligtvis ganska små. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.Vänligen,

Vilket straff får man för att köra en moped klass II om man är under 18?

2018-06-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad kan man få för straff om man kör en moped klass 2 när man är under årig? Och vad händer om moppeden också är trimmad? Har hört rykten om att man sedan inte kommer få ta sitt b-körkort förrän man fyller 20 stämmer det?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffet för att med flit köra en moped klass II utan förarbevis är böter. Detta är en förseelse som går under trafikbrottet olovlig körning (3 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott). Oftast landar boten på 1500 kr eller 30 dagsböter. En vårdnadshavare eller annan vuxen som tillåter barn att köra ett fordon man inte har behörighet för (exempelvis trimmad moppe om man har AM-körkort, eller inget körkort alls) kan dömas för tillåtande av olovlig körning. Straffet för den vuxne är dagsböter. När en förälder döms till böter för tillåtande av olovlig körning enligt 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott så går det en signal till Transportstyrelsens körkortsavdelning som tittar på om föräldern är körkortshavare. Om denne har körkort så ingriper Transportstyrelsen med stöd av återkallelsepunkt 6 i 5 kap. 3 § körkortslagen. Att moppen var trimmad är något som påverkar bedömningen vid olovlig körning och är inget särskilt brott eller straff i sig. Påverkan på framtida körkort: För att få lov att övningsköra behöver man ett s.k. körkortstillstånd. Innan ett sådant tillstånd kan utfärdas prövar Transportstyrelsen huruvida den sökande anses som lämplig förare. Den som har blivit straffad för trafikbrott löper en stor risk att anses som olämplig förare och riskerar därmed att inte få något körkortstillstånd och därmed inget körkort. Ett redan utfärdat körkortstillstånd kan återkallas om den som innehar tillståndet har gjort sig skyldig till trafikbrott. Vilken bedömning som skulle göras i detta fallet är svårt att svara på. Du kan kontakta Transportstyrelsen och ställa frågor om körkortstillstånd för dem. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533 300 04.Vänligen,

Får polis begära min legitimation?

2018-05-29 i Polis
FRÅGA |Hej!Jag blev stannad av två poliser mitt på en gågata varpå den ena, efter att ha inlett med att säga "Jag känner igen dig", började ställa frågor om var jag var påväg och var jag bodde. När jag förklarade att jag bodde nära universitetet frågade han vad jag pluggade med en allmänt trevlig attityd. Sen bad han mig att visa legitimation. Plötsligt ställde frågan "Hur är det med rökat?" och frågade om jag hade någonting som jag inte förstod och nu inte kan minnas namnet på. Det verkade vara någon slags slang, antagligen drogrelaterad. Efter att jag svarat på frågorna verkade de inse att jag var oskyldig och tackade att jag svarade på frågorna och sa att de försöker förhindra narkotikaverksamheten i området. Han poängterade här att han nu förstår att jag inte hade med det att göra.Min fråga är egentligen om jag kan få hjälp att tolka denna händelse. Jag kände att de inte gav mig någon tydlig förklaring varför de hade stannat just mig. Att jag fick visa legitimation, betyder det att de ansåg att jag var misstänkt för någonting? Jag fick heller ingen förklaring på vad han menade med att han känner igen mig. Kan det varit så att jag liknade någon som de misstänker? Jag undrar eftersom det kändes så olustigt att bli stannad mitt på en gata och få frågor som "Hur är det med rökat?" och att ge de min legitimation och sedan inte få någon tydlig förklaring eller ursäkt. Tack på förhand!
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Generellt sett är det svårt för mig att svara på din fråga, då jag inte vet vad poliserna hade för avsikt med att stanna dig. En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Som de nämnde för dig försöker de förhindra narkotikaverksamheten i området.Vad gäller polisernas begäran om att få se din legitimation kan nämnas att det inte finns någon allmän skyldighet att legitimera sig när du befinner dig på allmän plats. Polisen kan begära att få se din legitimation om du exempelvis misstänkts för ett brott (se 14 § polislagen). Polisen ska då ha en särskild anledning att anta att personen är exempelvis efterlyst. Anledning att anta är det lägsta beviskravet när det gäller utredning av brott, det måste finnas en konkret omständighet som gör det möjligt att börja utreda ett brott.Det kan därför vara en potentiell möjlighet som du säger, att polisen tyckte att du var lik en misstänkt person, som eventuellt är förknippad med narkotikaverksamhet. Om de har anledning att anta har de därför rätten att begära din legitimation.Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.Vänligen,

straffvärde för narkotikabrott samt kontraktsvård istället för fängelse?

2018-05-24 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. jag en kompis som torskade härom dagen. Polisen tog honom med en väska som innehöll ca 250g amfetamin. Han berättar för polisen att han blivit tvingad till detta. Han berättar att ett paket kommit med posten och när han öppnar det så ser han att det innehåller en hel del hasch. Han blir rädd och gör sig av med narkotikan direkt men efter någon vecka så hör några personer av sig och säger att det är deras knark som han slängt. Dom kräver honom på pengar och att han gör några tjänster åt dom. Som tex att lämna över den aktuella väskan till en person som är på resecentrum. Polisen frågar honom om han har mer narkotika hemma. Han erkänner då att han har ca 80g till hemma i frysen som är hans eget. Han erkänner också att han har ett missbruk sen några år tillbaka och har även kontaktat soc för att få hjälp. Han är för övrigt inte känd hos polisen sen tidigare. jag har läst lite om straffskalorna på nätet där står det att det rör sig om narkotikabrott av normal graden vilket kan ge ett straff mellan 14dagar till 3år! jag tycker det är rätt så stort spann mellan 14dagar och 3år. Låt säga att dom tagit ca 320g utav honom vad kan han då tänkas få för straff och kan det bli tal om kontraktsvård istället för fängelse?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till och börja med vill jag bara säga att det inte på förhand får att förutse något exakt straff för brottet. Vid narkotikabrott är det däremot vanligt att domstolen håller sig till vissa riktlinjer.Gränsen för grovt narkotikabrott, vad gäller amfetamin, går vid 250 gram (brottet blir då att bedöma enligt 3 § narkotikastrafflagen). Det domstolen tar hänsyn till vid avgörandet om det är ett grovt brott eller inte är bland annat preparatets farlighet, vilken hänsynslöshet som gärningsmannen har visat genom sin befattning med narkotikan, men även art och mängd. Enligt riktlinjerna ger 250 gram amfetamin 2 års fängelse, medans 500 gram ger 3 års fängelse. 320 gram amfetamin bör därför hamna mellan 2 och 3 års fängelse. Här måste dock hållas i minne att det är mer än art och mängd som kan avgöra vilket straffvärde det blir.Narkotikabrott är ett artbrott, vilket innebär att utom i ringa fall, ska brottet normalt föranleda fängelsestraff (se bland annat NJA 1997 s. 522). Däremot kan villkorlig dom eller skyddstillsyn tillsammans med samhällstjänst kan ersätta kortare fängelsestraff.Kontraktsvård?Det kan bli aktuellt med kontraktsvård istället för fängelse. Kontraktsvård innebär att den som dömts får en möjlighet att genomgå behandling istället för fängelse. För att det ska bli aktuellt som straff, krävs att klienten inser att han eller hon har ett problem och vara villig att genomgå behandling för att förändra sitt beteende (samtycke krävs alltså). Före rättegången så utreder och bedömer frivården om klienten skulle vara mottaglig för behandling. Högsta domstolen har däremot i NJA 1988 s. 413 konstaterat att som regel ska inte kontraktsvård (vid artbrott och höga straffvärden) väljas då straffet annars skulle ha blivit fängelse i två år eller mer.Om domstolen kommer fram till ett straffvärde om fängelse i lite mer än 2 år är det små chanser att kontraktsvård skulle bli att anse istället för fängelse. Skulle behandlingsplanen bli lång (I NJA 1988 s. 413 blev behandlingsplanen 12-16 månader med en eftervård under sex månader) finns däremot möjligheter till kontraktsbrott även om det är tal om grovt narkotikabrott.Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08- 533 300 04.Vänligen,