Uppfyller en underskrift med initialer formkravet för ett vittnes namnunderskrift i ett testamente, och vad kan jag göra om tingsrättens bedömning går mig emot?

2019-10-14 i Testamente
FRÅGA |jag ställde en fråga tidigare om initialer skulle vara en giltig namnteckning vid bevittna av testamente.ni sa att initialer inte borde räcka.men det visar sig att 10 kap 1 paragrafen att man ska underteckna med sitt namn saknar helt värde i detta fallskriva under med initialer är fullt godtagbart enligt Luleås tingsrätt.jag förlorade målet om att testamentet är inte giltig ang initialer som namnunderskrift.vad kan jag göra?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du återkommer till oss med din fråga!Namnteckningskravet är en bedömningsfrågaI vårt tidigare svar försökte vi framhäva att det var högst osäkert hur domstolen skulle komma att döma i det enskilda fallet, men vi ber om ursäkt om vi på något sätt förmedlat budskapet att ingen annan bedömning än vår egen skulle kunna göras av domstolen.Juridik handlar till stor del om bedömningar och avvägningar, och det är sällan som samtliga inblandade parter är överens om hur en fråga bör bedömas. Därutöver ska tilläggas, vilket vi också försökte lyfta fram i föregående svar, att vi sitter på begränsade uppgifter i ärendet och därför inte kan göra en fullgod bedömning av förutsättningarna för framgång i ditt konkreta ärende.Du kan överklaga beslutet i en högre instansOm du inte är nöjd med beslutet och bedömer att du fortfarande kan vinna framgång med din talan, så kan du överklaga beslutet till högre instans.Då vi som sagt inte har särskilt stor inblick i ditt specifika ärende rekommenderar vi dig att i första hand ta kontakt med ett juridiskt ombud, om du inte redan har gjort det, så kan förhoppningsvis denne göra en mer grundlig bedömning av omständigheterna i ditt fall.Med vänliga hälsningar

Får särkullbarn ut sin del av arvet omedelbart vid förälders bortgång?

2019-10-10 i Arvsordning
FRÅGA |Jag är son till min far som nu är gift med en ny kvinna som han har två barn med. Om min far bortfaller, hur mycket ärver då jag? Jag borde ju rimligtvis ärva 1/3 av honom.Som jag förstått det så ärver min fars fru mina syskon, men ärver hon även min del?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör arv kikar vi närmare är ärvdabalken (ÄB).Du kan få ut din del av arvet direkt vid din fars bortgångHuvudregeln är, som du själv skriver, att din fars kvarlåtenskap tillfaller din fars fru, men det finns ett undantag, och det gäller särkullbarn.Din fars fru har endast rätt till din del av arvet, som du riktigt påpekat är 1/3 i det här fallet, om du väljer att avstå din rätt till arvet till förmån för din fars fru, för att sedan få ut din del av arvet vid hennes bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB).Några avslutande ordSvaret på din fråga är alltså ja, du kommer att få 1/3 av din fars kvarlåtenskap vid hans bortgång, om du inte väljer att avstå din del av arvet till förmån för din fars fru.Notera att detta gäller utifrån det fall att det inte finns ett testamente. I det fallet skulle din rätt till arv kunna komma att ändras, även om det aldrig kan bli noll på grund av något kallat laglottsskydd (7 kap. 1 § ÄB).Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt trevlig vecka!Med vänliga hälsningar

Kan en person som har uppehållstillstånd och svenskt id-kort åka till Tyskland utan pass?

2019-10-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Kan en person som har uppehållstillstånd och svenskt id-kort åka till Tyskland utan pass?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, ett giltigt pass krävs alltidPå Migrationsverkets hemsida går det att utläsa att ett giltigt pass och uppehållstillståndskort alltid krävs, åtminstone om personen i fråga vill återvända till Sverige efter en utlandsvistelse i exempelvis Tyskland. Kravet gäller oavsett om uppehållstillståndet är permanent eller tidsbegränsat.Du hittar mer information kring detta på följande länk: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Lamna-Sverige/Resa-fran-Sverige-med-uppehallstillstand.htmlNågra avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar

Kan ett företag neka anställda att umgås på fritiden?

2019-10-09 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan ett företag neka anställda att umgås på fritiden?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på ett relevant rättsfall, nämligen AD 1994 nr 79.Det beror på omständigheterna i det enskilda falletSvaret på din fråga är att det beror på omständigheterna i det enskilda fallet, och utifrån de knappa uppgifter jag har att gå på, så kan jag inte ge dig ett mer konkret svar, men jag ska försöka bena ut vad jag menar.Arbetstagaren har en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren även under fritidenLojalitetsplikten är visserligen inte lagstadgad, men Arbetsdomstolen har försökt konkretisera och beskriva plikten ingående i diverse rättsfall (AD 1994 nr 79).Arbetstagarens lojalitetsplikt går i princip ut på att "arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intressen föra sina egna och undvika att hamna i situationer där privata intressen kolliderar med arbetsgivarens". Arbetstagaren får med andra ord inte skada arbetsgivaren, vare sig under arbetstid eller på fritiden.Intresseavvägning i varje enskilt fallHuruvida arbetstagaren faktiskt agerat illojalt mot arbetsgivaren får utredas genom en intresseavvägning i varje enskilt fall. I en sådan avvägning kollar man bland annat på hur stark koppling som föreligger mellan agerandet och jobbet.Det beror helt enkelt på vad dessa två kollegor ägnar sig åt på sin fritid. Att de är just kollegor gör visserligen att det föreligger en koppling till arbetsplatsen, men sen är frågan vad de gör när de är tillsammans. Om de umgås på ett sådant sätt att det skadar arbetsgivaren kan denna mycket väl ha rätt att lägga sig i arbetstagarens privatliv.Saknar umgänget koppling till arbetsplatsen får arbetsgivaren givetvis inte lägga sig i arbetstagarens privatliv.Mina rådVänd dig till din fackförening i första hand, förutsatt att du är medlem i en sådan.I andra hand kan du vända dig till ett skyddsombud eller annan företrädare för personalen på arbetsplatsen.I tredje hand kan du givetvis tala direkt med arbetsgivaren och berätta om att du känner att denne inkräktar i ditt privatliv, och kanske komma fram till en bra lösning för er båda.I vilket fall som helst, så hoppas jag att du känner att din fråga blivit besvarad, och önskar att allting löser sig för alla inblandade parter.Ha en fortsatt fin vecka!Med vänliga hälsningar

Vad kan man förvänta sig för påföljd vid olovlig körning med moped?

2019-10-10 i Trafikbrott
FRÅGA |olovlig körning av e moppe Dagsböter? hur mycket? 41 åring Tack för svar
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagTrafikbrott, vilket olovlig körning är ett exempel på, återfinns i trafikbrottslagen (lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott).Straffet för att framföra ett körkortspliktigt fordon utan körkort är vanligtvis böterDet är svårt för mig att säga exakt vilken summa domstolen kommer att utdöma i det konkreta fallet, men av tidigare rättsfall framgår det att boten vanligtvis är 1 500 kronor eller 30 dagsböter (3 § första stycket lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar

Vad menas med sakrättslig verkan?

2019-10-09 i Fordringar
FRÅGA |Vad menas med sakrättslig verkan?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sakrättslig verkan innebär i princip bäst rätt till en sakNär exempelvis en bil säljs med ett återtagandeförbehåll, det vill säga ett villkor som ger säljaren rätt att återfå bilen om köparen inte betalar, så ges förbehållet sakrättslig verkan, endast under förutsättning att alla krav för ett giltigt återtagandeförbehåll iakttagits.Om samtliga krav iakttagits när återtagandeförbehållet skrevs in i kontraktet och köparen sedermera inte betalar, så ges förbehållet sakrättslig verkan, vilket i praktiken innebär att man säger att säljaren har bäst rätt, och att denne därmed ska återfå bilen. Säljarens rätt till bilen är därigenom skyddad gentemot alla andra personer som kan tänkas ha ett anspråk på betalning hos köparen.Rent krasst kan det förstås som att borgenären (personen som äger en fordran/har ett anspråk på något), endast är skyddad mot övriga borgenärer, om vederbörande iakttagit samtliga krav som ställs upp i det enskilda fallet.Skulle säljaren däremot inte iakttagit alla krav för att ett giltigt återtagandeförbehåll ska anses föreligga, så ges förbehållet ingen sakrättslig verkan, och säljaren får då "slåss" med övriga borgenärer om rätten att få betalt för sitt anspråk.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar

Kan man driva ett försäkringsärende vidare till ARN, även om man gjort ett ägarbyte på bilen?

2019-10-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har haft problem med försäkringsbolaget och skulle vilja överklaga då dom gjort så mycket fel men kan man driva ett försäkringsärende vidare till arn fast man gjort ett ägarbyte på bilen.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du bör kunna driva ärendet vidareSå länge du var registrerad ägare av fordonet när beslutet fattades av försäkringsbolaget, så ser jag inga problem med att du driver ärendet vidare till ARN, förutsatt att du vidtagit alla nödvändiga steg i övrigt, såsom att överklaga beslutet i tid.Några omständigheter för att kunna bedöma utsikterna för framgång med ditt ärende har inte uppgetts i frågeställningen.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och att det löser sig för alla inblandade.Ha en fin dag!Med vänliga hälsningar

Kan jag anmäla att min granne somnar med spisen påslagen?

2019-10-08 i Allmänfarliga brott, 13 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag som granne anmäla att person vid tre tillfällen glömt stekpanna och lagt sej att sova,berusad.Vid första tillfället vädrade räddningstjänst ut,gång två gick brandlarmet igen och han vädrade ut röken,men vid konfrontation skyller ifrån sej.Senast hörde annan granne brandlarmet och stekpannan och maten vidbränd och rökigt. Bostadsbolaget har inte gjort något ännu,vad har de för befogenheter???
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör ett eventuellt brott kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).Grannen kan ha gjort sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshetLiknande händelser har tidigare åtalats under brottet allmänfarlig vårdslöshet, som kan begås genom att gärningspersonen genom oaktsamhet framkallar fara för brand eller ofärd, vilket är fallet när din granne, berusad, somnar med en påslagen spis (13 kap. 6 § första stycket första punkten BrB).Du kan absolut anmäla grannenDå detta hänt vid upprepade tillfällen är det bra om du anmäler detta till polisen så att de kan utreda saken vidare, alternativt kan du vända dig till bostadsbolaget och be dem ta det vidare med polisen.Förhoppningsvis finns det någon typ av dokumentation, exempelvis från tillfället när räddningstjänsten var på plats, eller vittnen som kan styrka incidenterna, vilket är till stor hjälp i utredningsarbetet.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar att det löser sig på bästa sätt.Ha en fortsatt fin vecka!Med vänliga hälsningar