Går lagen eller avtalsvillkor före ifråga om kommissionärsförhållanden?

2020-01-03 i Avtal
FRÅGA |Vilken skrivning väger tyngst/gäller i avtalstext?Ex-vis egen text mellan parterna:"Avtalet är löpande och kan av endera part sägas upp med 3 månaders uppsägningstid."eller text i svensk författning:"Kommissionslag (2009:865)" - Kommissionsavtalets upphörande:32 § Om kommittenten återkallar eller kommissionären avsäger sig uppdraget, upphör kommissionsavtalet, även om återkallelsen eller avsägelsen sker utan fog."
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lag Då din fråga rör ett kommissionsavtal kikar vi närmare på kommissionslagen (KommL). Det beror på omständigheterna Din fråga går inte att besvara med ett enhetligt svar, utan det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om kommittenten är konsument går som regel lagen föreI kommissionslagen går det att utläsa att "om kommittenten är konsument och kommissionären är handelskommissionär, är avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för kommittenten utan verkan mot denne." Det gäller dock inte om kommittenten är en professionell kund på värdepappersmarknaden (2 § första stycket KommL). Notera dock att lagens företräde endast ges i det fall avtalsvillkoren ger kommittenten/konsumenten ett sämre skydd än vad lagen ger. En längre uppsägningstid är generellt att likställa med ett bättre skydd, varför avtalsvillkoren borde anses gå före lagen i ditt fall.I andra fall går som regel avtalsvillkoren föreI alla andra fall går avtalsvillkoren mellan parterna före lagens bestämmelser, förutsatt att det specifika lagrummet inte anger annat (2 § andra stycket KommL). I det lagrum du hänvisar till finns inga sådana begränsningar, varför det endast återstår att kolla på vilka avtalsparterna är för att kunna besvara din fråga. Här är det alltså fritt fram att avtala i både gynnande och missgynnande riktning.Några avslutande ordJag hoppades att du fick vägledning i frågan, och önskar dig en god fortsättning! Med vänliga hälsningar

Kan en sambo be den ena sambon att flytta ut ur parets hyresbostad?

2020-01-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej kan min sambo kasta ut mig ur en bostad han hyr jag är skriven på samma adr. Jag har ej något boende
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på sambolagen (SamboL).Svaret beror på omständigheternaDet framgår inte av din fråga om din sambo innehaft hyreskontraktet innan ni träffades, vilket får till följd att bostaden inte ska ses som samboegendom, eller om ni flyttat in i lägenheten vid samma tidpunkt, vilket får till följd att lägenheten ska anses vara er gemensamma bostad och samboegendom, även om endast den ene sambon står på hyreskontraktet (3 § SamboL).Skulle din sambo be dig flytta ut ur er bostaden upphör ert samboförhållande, vilket får till följd att en bodelning ska göras. Kan ni inte komma överens ska den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden få lov att överta hyreskontraktet (16 § SamboL).Om bostaden inte är samboegendom kan du ändå ha rätt att överta hyreskontraktet, men det krävs synnerliga skäl, såsom att du skulle bli bostadslös med småbarn eller liknande. Regeln används mycket sällan (22 § SamboL).Skulle det vara så att ni flyttat in tillsammans och att lägenheten därmed utgör samboegendom, så kan du även begära att domstolen, i väntan på bodelning, avgör vem av er som ska ha rätt att bo kvar i bostaden (28 § SamboL).Skulle bostaden inte vara samboegendom så har dock den andre sambon i regel rätt att be dig flytta ut ur lägenheten.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett Gott Nytt År!Med vänliga hälsningar

Kan jag få kostnaden för parkeringsbiljetten återbetald om jag skrivit in fel registreringsnummer?

2019-12-31 i Avtal
FRÅGA |Skrev fel reg nr på parkeringsapp och jag har förstått att det är svårt att vinna det fallet. Men borde jag inte kunna få återbetalt p-avgiften jag betalade då jag inte nyttjade tjänsten jag betalat för? P-bot 750P-avgift 350 så får jag tillbaka hälften iaf?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har som regel inte rätt att få tillbaka biljettkostnadenNu är omständigheterna i din frågeställning något oklara, då du uppger att du inte nyttjat tjänsten du betalat för, men ändå fått en parkeringsbot.Om du inte nyttjade tjänsten alls utan åkte ifrån platsen direkt utan att parkera bilen kanske du skulle kunna kräva kostnaden tillbaka, beroende på vad avtalsvillkoren stadgar som du accepterade när du valde att betala för parkeringen, men då borde du rimligtvis inte hunnit få en parkeringsbot.Däremot har du nyttjat tjänsten om du stått parkerad på platsen, även om du angett ett felaktigt registreringsnummer, och ska således betala för tjänsten vid sidan av parkeringsboten, som avser att du uppgett felaktiga uppgifter.SlutsatsDet beror på omständigheterna om du kan få din biljett återbetald. Däremot är det som sagt du som ansvarar för att uppgifterna blir korrekta, och en felskrivning innebär inte att biljetten eller betalningen skulle vara ogiltig, men däremot att biljetten inte gäller din bil. Jag föreslår att du kontaktar parkeringsbolaget. Det finns även fall där det lönat sig att vända sig till markägaren.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett gott nytt år!Med vänliga hälsningar

Ska boendeföräldern skicka med kläder för helgumgänget?

2019-12-31 i Barnrätt
FRÅGA |Ska boendeföräldern skicka med kläder för helgumgänget?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, boendeföräldern ska som regel skicka med kläder till umgängesföräldernFrågan regleras inte direkt i något lagrum, men däremot har tidigare rättsfall slagit fast att umgängesföräldern som regel fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till boendeföräldern, även om det även slagits fast att umgängesföräldern ska stå vissa enklare kostnader såsom för mat, hygienartiklar och ombyte.Däremot är det just tal om ett ombyte, om de från boendeföräldern medskickade kläderna inte skulle räcka till på grund av att de blivit smutsiga och behövt tvättas eller liknande.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett gott nytt år!Med vänliga hälsningar

Är det ok att min pappa läser min mail när jag är under 18 år?

2020-01-03 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det ok att min pappa läser min mail när jag är under 18 år.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagDå det du beskriver utgör ett eventuellt brott mot din rätt till frihet kikar vi närmare på brottsbalken (BrB) och eftersom du uppger att du är minderårig, barnkonventionen. Eventuellt dataintrångDin pappa riskerar att göra sig skyldig till brottet dataintrång, om han läser din mejl utan att först be dig om lov (4 kap. 9c § BrB). Nu vet inte jag hur ofta eller hur många gånger din pappa läst din mejl, men att vid upprepade tillfällen gå in och läsa din mejl endast för att övervaka dig utan misstanke om att du gör något som skulle kunna skada dig borde inte vara tillåtet.Kan vara försvarligt I vissa fall kan det anses försvarligt, exempelvis om din pappa läser din mejl med misstanke om att du gör något som skulle kunna vara skadligt för dig, men då borde din pappa göra detta syfte klart för dig (artikel 16 barnkonventionen, alternativt 24 kap. 4 § BrB). Mina rådOm du upplever din pappas beteende som integritetskränkande bör du prata med din pappa eller annan vuxen i din närhet om detta, alternativt kontakta polisen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en god fortsättning! Med vänliga hälsningar

Är det olagligt att dricka alkohol som minderårig?

2020-01-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag är en 13 år gammal kille som drack champange med alkohol på nyårsafton eftersom att jag inte visste att det var alkohol i. Jag tog 3 klunkar, nu har jag sån ångest och vet inte vad jag ska göra. Är 3 klunkar champange skadligt för mig på något sätt?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rent juridiskt är det inte skadligt för digÄven om det är olagligt att sälja eller ge alkohol till en person som inte fyllt 18 år, så är det inte olagligt för den minderårige att dricka alkohol, även om man givetvis bör avstå.Du kommer därför inte hamna i någon knipa med rättvisan på grund av att du råkade få i dig alkohol.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett Gott Nytt År!Med vänliga hälsningar

Vad händer om arvlåtaren ger bort en gåva till en av bröstarvingarna strax innan sin bortgång?

2019-12-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Är det juridiskt korrekt.att min bror får mamma att ge han sommarstuga 0kr utan min vetskap.nu är mor död sen en månad.har jag inte rätt att veta juristens namn som sköter bouppteckningen.bouppteckning äger rum datum X.mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå frågan rör din rätt till arv så kikar vi närmare på ärvdabalken (ÄB).Omständigheten kan utgöra ett förskott på arvFörst vill jag inleda med att beklaga sorgen.Sedan bör nämnas att din mamma inte haft någon skyldighet att berätta om gåvan för dig.Utan att ha några mer ingående detaljer kring gåvan kan däremot sägas att omständigheten som regel är att anse som förskott på arv, som i sådana fall ska avräknas från din brors del av arvet när arvet fördelas er emellan (6 kap. 1 § första stycket ÄB).Undantag kan dock förekomma, exempelvis om din bror fått ett gåvobrev där det uttryckligen står att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv.Detta är något du bör ta upp med juristen i samband med bouppteckningen.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett gott nytt år!Med vänliga hälsningar

Är det tillåtet att använda en dashcam för att dokumentera parkeringsskador i ett nyckellåst p-garage?

2019-12-31 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej!Har fått skada på min bil i en parkeringsplats som står lite längre bort från lägenheten. Är det olagligt att ha en dash kamera för att få bevis, ifall någon gör något mot min bil? notera att det är inuti parkeringsplatsen där bara människor med nyckel kan komma in.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagAnvändandet av dashcam strider eventuellt mot kamerabevakningslagen, varför vi kikar närmare på den, samt ett relevant avgörande från högsta förvaltningsdomstolen (HFD).HFD har i en dom från 2016 slagit fast att dashcams är tillåtnaI rättsfallet la HFD dock stor vikt vid att dashcamen skulle vara tillfälligt monterad i vindrutan på bilen och inte fastmonterad med skruvar eller på annat sätt integrerad i fronten. HFD la även vikt vid att dashcamen skulle sättas på och stängas av vid varje tillfälle föraren skulle köra bilen samt att föraren alltid befann sig i kamerans absoluta närhet när den filmade (HFD 2016:71).Det är därför inte säkert att du kan luta dig mot detta rättsfall, då du, som jag förstår det, avser låta kameran spela in material när du inte befinner dig på plats. Användandet kan därför komma att strida mot kamerabevakningslagen.Det finns undantag i kamerabevakningslagen för bland annat privatpersonerDäremot så kan användningen vara undantagen kamerabevakningslagen då du filmar i egenskap av privatperson, på en plats där allmänheten inte äger tillträde och filmningen är av privat natur. Datainspektionen har själva uppgett att platsen och avsikten är centrala faktorer när det kommer till att avgöra om filmningen ska anses vara av privat natur, och har även uppgett garage som ett exempel. Att du ska dokumentera skador på din bil i samband med försäkringsärenden bör ses som en tillåten avsikt.Användningen bör därför vara undantagen kamerabevakningslagen i ditt fall, men om du är osäker kan du givetvis höra av dig till Datainspektionen. Du kan läsa mer om vad de sagt angående privatpersoners kamerabevakning här: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/#privatpersonerNågra avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett gott nytt år!Med vänliga hälsningar