Hur lång är preskriptionen av enkelt skuldebrev?

2018-10-09 i Preskription
FRÅGA |Lånade ut 225000 kr till min sambo i samband med att vi köpte en bostadsrätt i november 2008 Vi har skrivit ett "Enkelt skuldebrev" om detta och med en återbetalning i samband med en försäljning av lägenheten Hur gäller preskriptionstiden och måste vi skriva nytt skuldebrev och med vilken utlåningsdatum
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett enkelt skuldebrev preskriberas efter 10 år. Preskriptionen på skuldebrev regleras så att preskriptionen nollställs varje gång du skickar en påminnelse eller din sambo betalar av skulden. Har det t ex gått 9 år utan att du skickat en påminnelse eller din sambo har gjort en avbetalning av skulden kan du skicka en påminnelse och då förlängs preskriptionen med ytterligare 10 år. Skickar du en påminnelse vart 9:de år kommer alltså skuldebrevet vara gällande ända tills din sambo betalar tillbaka skulden. Det finns därför ingen anledning att skriva ett nytt skuldebrev. Med vänliga hälsningar,

Kan man sälja sin andel av samägd fastighet?

2018-09-13 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej, jag äger ett hus tillsammans med mina 2 syskon (ärvt) de finns lån på fastigheten som vi alla 3 står på.Frågan är nu kan jag skriva över min del på mina 3 barn som är under 18 år?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omyndiga barn kan ta emot gåva av fast egendom men detta måste godkännas av överförmyndaren i din kommun. En samägare av en fastighet förfogar över sin andel. Du kan alltså fritt ge bort din andel av fastigheten, förutsatt att det inte finns förbud eller andra restriktioner mot detta i testamentet som gav er fastigheten eller i samägandeavtal som ni skrivit efter ni ärvde fastigheten.Med vänliga hälsningar,

Har ett syskonbarns barn rätt att ärva?

2018-09-08 i Arvsordning
FRÅGA |Hej en morbror har avlidit och har inga arvingar det är bara syskonbarn kvar som vi ser det så är det vi 7 st som lever 3 st syskon barn är döda Dom 3 som har avlidit har barn Ärver dom i detta fall?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, barn till en arvinge delar på arvingens arvslott. I din situation ärver då varje syskonbarn vars en sjundedel av arvet. Barnen till de syskonbarn som har dött får dela på syskonbarnets del. Om ett syskonbarn har två barn får barnen alltså vars en fjortondel av det totala arvet. Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att arbeta efter jag fyllt 67 år?

2018-09-03 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag vill veta om jag har någon rätt till att fortsätta arbeta efter 67?Är kurator, där jag jobbat i 40 år.Arbetar nu och tycker jag behövs här.
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt som arbetstagare att jobba fram till utgången av den månad då du fyller 67 år. Vill din arbetsgivare därefter att du ska lämna anställningen måste han meddela dig detta en månad i förväg. Efter du fyllt 67 år har du därför ingen rätt att stanna på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan däremot avstå från att säga upp dig och behålla dig på arbetsplatsen, men han har rätt att när som helst säga upp dig med en månads uppsägningstid. Du har alltså en månads uppsägningstid efter du fyllt 67 år oavsett hur länge du jobbat tidigare. Det finns även möjlighet att avtala om tidsbegränsad anställning efter du fyllt 67 år om detta skulle passa dig och din arbetsgivare bättre. Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt för en 50-åring att ha sex med en 15-åring?

2018-10-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är det lagligt för en 50 åring att ha sex med en 15 åring?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, samlag med de som fyllt 15 är lagligt oavsett hur mycket äldre du är. Med vänliga hälsningar,

Reklamationstid vid köp mellan företag

2018-09-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som gäller om ett företag säljer varor till ett annat, varorna levereras den 5 juni och den 25 juni upptäcker företaget som köpt varorna att det finns vissa fel med några av varorna och reklamerar därför varorna den 25 juni. Men företaget som sålt varorna hänvisar till sina allmänna regler där det står att reklamation ska ske senast 10 dagar efter leverans. Dessa villkor har inte omnämnts någonstans i faktura eller liknande med det säljande företaget hänvisar till sin hemsida där de menar att man borde ha läst om villkoren. vad gäller här?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det är mellan två företag som köpet görs blir Köplagen tillämplig. Köplagen är en dispositiv lag som betyder att avtal mellan parterna går före lagen. Om några allmänna villkor vid köpet ska gälla är huvudregeln att det i avtalet ska finnas en hänvisning i deras allmänna regler för att dessa ska gälla. Det finns undantag för denna regel om ni har handlat med företaget tidigare och dessa allmänna regler tidigare tillämpats vid köp mellan er. Gäller inte de allmänna reglerna och det står inget i avtalet om reklamationstid så blir alltså Köplagen tillämplig eftersom ni inte avtalat om reklamationstid. Köplagen säger att köparen ska undersöka varan "så snart omständigheterna medger det" (31 §) och även reklamera inom "skälig tid" (32 §). Huruvida köparen uppfyllt dessa kriterier beror på hur lätt det är att upptäcka skadan och när det kan tänkas rimligt att upptäcka en sådan skada. Till exempel om ett företag köper en diskmaskin med en ytlig skada anses detta kunna upptäckas snabbare än om diskmaskinen inte diskar ordentligt. Eftersom jag inte vet vad det är för skada kan jag inte spekulera i den eventuella tid det skulle ta att upptäcka felet. Med vänliga hälsningar,

Finns det en skyldighet att hjälpa sin makes barn ekonomiskt?

2018-09-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Jag är gift med en man som har ett barn från tidigare äktenskap, och själv har jag tre. Vi har även ett gemensamt barn. Vi har en mycket god ekonomi tack vare mitt jobb, jag är alltså den som har betydligt högre i nkomst. Vi har gemensam ekonomi , med gmensamma konton, besparingar etc. Min och min makes barns relation är inte bra, och vi pratar knappt med varandra. Under åren har jag hjälpt mina barn och vårt gemensamma barn ekonomiskt med deras studier, ca 250.000 vardera. Nu tycker min make plötsligt att det är orättvist att hans barm inte fått motsvarande. Jag känner inte att jag har någon skyldighet att betala en stor summa till det barnet, särskilt som det inte bett om hjälp. Min make hänvisar till vår gemensamma ekonomi och att han också bidragit, även om inte i samma utsträckning. Vad har jag för rättigheter? Kan jag skydda mig juridiskt på något sätt, eller måste jag betala pengarna? Även för framtiden, jag vill känna mig fri att kunna hjälpa mina vuxna barn vid behov, men inte skyldig att hjälpa hans barn. Själv skulle han absolut inte ha råd att hjälpa sitt barm i den utsträckningen. Vad kan jag göra?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har ingen juridisk skyldighet att hjälpa din makes barn ekonomiskt. Skulle din man vara skyldig att betala t ex underhållsbidrag till sitt barn utsträcker sig denna skyldigheten endast till honom och inte till dig. Med vänliga hälsningar,

Kan man använda pengar man ärvt med fri förfoganderätt för att teckna en kapitalförsäkring med en förmånstagare som inte är eftervinge?

2018-08-23 i Efterarv
FRÅGA |Om en maka har ärvt makens kvarlåtenskap och man har ett gemensamt testamente som ger makan fri förfoganderätt men får ej skriva nytt testamente. Efterarvingar finns inskrivna i det gemensamma testamentet. Kan makan nu sätta en del av arvet i en kapitalförsäkring med en förmånstagare som ej är en av efterarvingarna?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsatt att den efterlevande makan inte tecknar en kapitalförsäkring som överstiger en fjärdedel av kvarlåtenskapen hon ärvt med fri förfoganderätt kan efterarvingarna inte göra anspråk på kapitalförsäkringen. Detta fastslogs i en dom från högsta domstolen 2013, mål nr T 5702-11. Det finns däremot en möjlighet att det gemensamma testamentet skulle ha en inverkan på din situation, detta beror på hur detta testamente är skrivet samt eventuellt vilka som är efterarvingar enligt testamentet. Därför kan jag inte göra en bedömning i ditt specifika fall. Med vänliga hälsningar,