Arbetsgivaren har rätt att lägga upp arbetstider

2018-03-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, Jag jobbar som deltid och jag och min arbetsgivare kom överens från början om att jag bara jobba efter kl.16, (men det är inte skriftligt i papper) men nu när jag vill säga upp mig så säger hen att jag ska då jobba enligt hen arbetstid som hen bestämmer under uppsägningstid i 1månad . Har hen rätt att bestämma min arbetstid när vi kom överens om att jag bara jobbar efter kl.16?
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det snabba svaret på din fråga är ja, din arbetsgivare har rätt att lägga upp din arbetstid. Men det finns fortfarande flera regler om hur hon får lägga upp arbetstiden i Arbetstidslagen, de speciellt intressanta paragraferna är 12-17 §§. Så länge hon meddelar dig ändringarna av arbetstiden 2 veckor i förväg, detta framgår av 12 §. Vänligen,

Arbetsgivares kontakt med familj

2018-03-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Har min arbetsgivare rätt att kontakta min familj om privata angelägenheter utan min vetskap eller godkännande?
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget i lag som hindrar din arbetsgivare från att kontakta din familj, även om själv kontakten kan uppfattas som något taktlöst. Det finns dock en viss sekretess kring personliga förhållande när det rör information som kommit till en arbetsgivares administration genom sjukintyg från läkare/tandläkare, vilket framgår av Sjuklönelagens 18 §.Hoppas detta svarade på din fråga!Vänligen,

Vem får ta del av bouppteckningen?

2018-02-13 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej, Vem är dödsbodelägare om man är en familj med två gifta föräldrar ,och endast gemensamma barn ,och en förälder dör. Vem blir kallad till boupptäckning och vem får ta del av den ?
Agnes Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt Ärvdabalken kap 18 §1 så blir make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare dödsbodelägare. Till bouppteckningen ska alla dödsbodelägare kallas, enligt Ärvdabalkens 20 kap 2 §.Eftersom bouppteckningen registreras hos Skatteverket så blir det en offentlig handling, vilket innebär att vem som helst har tillgång till den enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 §. Vänligen,

När barnet inte vill träffa sin förälder.

2018-02-12 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag undrar hur jag ska göra jag har en dotter som är 13 år och mamman och jag har delad vårdnad.Dottern har varit hos mig varannan vecka sedan hon var tio månader då mamman och jag skilldes. Men i somras blev dottern och jag lite ovänner för att hon inte ville göra något annat än att sitta inne och hålla på med sin telefon.Hon ville då åka hem till mamman några dar problemet är att det nu har gått sju månader o hon vägrar svara när jag ringer och dom öppnar inte dörren när jag knackar på.Dom gånger hon svarat i telefonen skäller hon och kallar mig otrevliga saker medan mamman sitter jämte och lyssnar.Dottern har alltid varit jätte gullig och duktig på alla vis och vi har alltid kommit bra överens.Har försökt kommatill en lösning med mamman men hon verkar inte vilja ha någon.Jag har pratat med familjerätten som tyckte vi skulle komma på samtal men det vill inte mamman.Så min fråga är vad kan jag göra nu.Mvh
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det är jobbigt att inte få träffa sitt barn, men jag måste påpeka att det är barnet som har rättigheten att träffa sina föräldrar - inte tvärt om. Detta enligt FN:s barnkonventionen artikel 9. Att ha vårdnad över ett barn är inte detsamma som att vara den som faktiskt tar hand om barnet, definitionen av vårdnadshavare är den som har det juridiska ansvaret över barnet. Det är även viktigt att jag påpekar att som gemensamma vårdnadshavare så är ni likställda, oavsett vem din dotter faktiskt bor hos. Detta framkommer av Föräldrabalken 6 kap 2 §, som säger att vårdnadshavarna ansvarar, tillsammans för barnet. Du har som vårdnadshavaren en rättighet och skyldighet att fatta beslut kring ditt barn- Föräldrabalken 6 kap 11 § och 13 §. Detta innebär att mamman egentligen inte har rätt att ensam fatta viktiga beslut som rör barnet, utan du måste också ha möjlighet att bestämma. Om jag ska ge ett personligt råd skulle jag uppmuntra dig att försöka hålla en god ton och konversation med mamman- och ge din dotter utrymme att fatta beslut om var hon vill bo. Beslutet om var hon vill bo är inte slutgiltigt, utan oftast temporärt. Ni beskriver det som att ni haft en väldigt god relation tidigare, vilket ni säkerligen kan komma tillbaka till. Om modern försvårar situationen och du känner att du är villig att gå så långt så har du möjlighet att söka om enskild vårdnad. Dock är det viktigt att komma ihåg att sådana drastiska åtgärder sätter sina spår i relationen mellan både dig och mamman, men även dig och ditt barn. Eftersom din dotter är 13 år kommer domstolen att lyssna på vad hon vill och överväga det när de tar sitt beslut, detta framgår av Föräldrabalken 6 kap § 2a. Skulle du vilja gå vidare har du möjlighet att få hjälp av oss här på Lawline. Hoppas allt löser sig,Vänligen,

Bostad och sambo

2018-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag, min exmake och sonen köper en bostadsrätt (BR) som sonen ska bo i. Sonen och hans flickvän bor tillsammans i dyr andrahandsbostad, båda kommer att flytta in i BR. BR är avsedd för sonen att bo i, alla är införstådda med att flickvännen inte ska ha samborätt men att hon kommer att bo där. Deras totala månadskostnad kommer att halveras, inräknat de låneräntor vi föräldrar begär ersättning för.Sonen och jag står som delägare (1/2) i BR.Sonens andel finansieras till ca 35% genom besparingar varav det mesta är gåva och arv som enskild egendom, samt till ca 65% genom ett lån från exmaken med skuldebrev.Min halva finansieras genom besparingar och lån på egen bostad. En mindre del av kapitalkostnaden ska sonen månatligen betala till mig.Jag och sonen tecknar ett samäganderättsavtal: sonen bor i BR och betalar hyran; vill den ena delägaren sälja har den andra förköpsrätt inom 4 månader, priset avgörs gm mäklarvärdering; den andre delägaren har vetorätt betr försäljning av ägarandel till annan.Hur ska vi hantera sambolagen? Kan jag t ex teckna hyresavtal med flickvännen för min halva av BR?
Agnes Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera att din son och hans flickvän själva skriver ett samboavtal där de exkluderar bostaden från det som skulle delas vid eventuell separation, detta skulle innebära att hon senare inte etablerar någon äganderätt i bostaden. Hoppas detta svarade på din fråga,Vänligen,

Trasig toa i uthyrd fastighet.

2018-03-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag hyr ut ett hus där det finns en mulltoa. Nuvarande hyresgäst påstår att den inte fungerar,har inte varit problem för föregående hyresgäster.Ska jag som husägare behöva köpa en ny(ca 25.000kr)? Jag vet ju inte om det är nuvarande hyresgäst som haft sönder den.
Agnes Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör uthyrning av fastighet regleras i Jordabalkens [JB] 12 kap. Förutsatt att hyresgästen inte har orsakat skadan/bristen i bostaden under tiden de bor där så är det som huvudregel hyresvärden som ska avhjälpa bristen, i ert fall den trasiga toan. Detta framgår av JB 12:10 och 12:16 om man läser dessa tillsammans.Knäckfrågan är alltså vad som har orsakat att mulltoan är trasig; Om det är så att det är tidens gång som orsakat skadan på mulltoan kan det innebära att du blir ansvarig på flertal sätt.I JB 12:10 står följande; "1. Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske.2. Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter hyresvärden att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen har blivit avhjälpt av hyresvärden, får avtalet inte sägas upp.3. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran.4. Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans försummelse.5. Om hyresavtalet avser en bostadslägenhet, får hyresvärden föreläggas att avhjälpa bristen (åtgärdsföreläggande). Åtgärdsföreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen. I fråga om åtgärdsföreläggande gäller i övrigt vad som föreskrivs i 16 § andra och fjärde–sjätte styckena."Alltså är det viktigt att du kan bevisa att det är hyresvärden som har förstört toaletten, om du utan bevis vägrar att fixa toaletten och det går för lång tid för dig att laga toan så kan hyresgästen säga upp avtalet, hyresgästen har även rätt till nedsatt hyra och ersättning för skada i en sådan situation (se ovan) Hoppas detta svarade på din fråga!Lycka till,

Folkbokföring fel?

2018-02-12 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag ser på Eniro att det är sju personer bokförd på mina barnbarns mors adress, fast de är med mamma och tre barn är fyra . Bör jag vara orolig om vad som pågår?
Agnes Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få vara bokförd på ett visst ställe krävs det att man faktiskt är bosatt där- det står i Folkbokföringslagen. Det är Skatteverket som är ansvarig för folkbokföringen i Sverige, och det som står på Eniro behöver inte alltid sammanfalla med det. Eniro kan ha gjort fel. Någon direkt anledning till oro ser jag inte för dina barnbarns eller deras mors del, men de bör kontakta Skatteverket för att kontrollera att de officiella registren är korrekta. Vänligen,

Arvets fördelning när make har särkullsbarn

2018-02-12 i Efterarv
FRÅGA |Hej!Min man och jag är gifta. Vårt gemensamma egendom uppgår till 3 000 000 kr (det är hus, bil, pengar på banken osv). Hur ska arvet fördelas? Vad händer om jag dör? Vi har följande släkt som kan vara relevanta för arvet. Dessa är då C, som är vår gemensamma son, R är också vår gemensamma son. Sedan har vi H som är min makes son från ett tidigare förhållande. Tack för svar.Hälsningar
Agnes Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De två som kommer bli aktuella att ärva efter dig är era gemensamma söner.Om du skulle gå bort skulle det för ske en bodelning mellan ditt dödsbo och din man, men hela din kvarlåtenskap kommer din man få fri förfoganderätt över tills dess att han går bort. Efter att han går bort kommer man att räkna ut det hela efter kvoter i stort sett - om vi säger att vid tiden för din bortgång så bestod 1/3 av hans egendomar (arvet från dig + hans egendom) av arvet från dig så skulle 1/3 av hans tillgångar, vid hans död, tillfalla dina söner R och C. Resten, 2/3, kommer att delas jämnt mellan R, C och H. Låt säga att viss egendom, som tillhörde dig, har ett speciellt värde för R- då har han möjlighet att få "förtur" till denna som arv. Reglerna kring detta finner du i Ärvdabalkens tredje kapitel, vilket du hittar här. Hoppas det besvarade din fråga!Vänligen,