Preskriptionstid för sjöfylleri

2018-07-15 i Övriga brott
FRÅGA |Vilken preskriptionstid gäller för brott mot sjöfyllerilagen? Lagtexten är tvetydig. enligt §4 så kan brott mot lagen i normalfallet ge max 0,5 års fängelse. Enligt §5 max två år om brottet anses grovt. Jag fick ett strafföreläggande som jag överklagade hösten 2016 för en förseelse som ägde rum den 8 juli 2016 där jag hade 0,22‰ alkohol i blodet vid en rutinkontroll. Efter mitt överklagande har jag inte hört av åklagaren. Är det två eller fem års preskription?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är kopplad till preskriptionstider för brott. När ett brott preskriberas innebär det att den misstänkte inte längre kan åtalas för brottet. Preskriptionstiden för brott regleras i 35 kap. brottsbalken. Längden på preskriptionstiden varierar beroende på hur långt straffet för brottet är.Längden på preskriptionstiden är följande:Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,Tjugofem år för brott som kan ge livstid.Som du skriver i din fråga så är straffet för sjöfylleri böter eller fängelse i högst sex månader, 20 kap. 4 § sjölagen. Straffet för grovt sjöfylleri är fängelse i högst två år, 20 kap. 5 § sjölagen. Det innebär att preskriptionstiden för sjöfylleri av normalgraden är två år. För grovt sjöfylleri är preskriptionstiden fem år. Om en person har framfört en båt med en alkoholkoncentration som uppgår till 0,22 promille så räknas det som sjöfylleri av normalgraden. Det innebär att preskriptionstiden för ett sådant brott är två år. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Anmäla ett brott

2018-07-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag har bevisligen haft intrång på min dator, eftersom deras Ipnummer syns.Bor på Gotland i Visby och söktjänsten visar klart och tydligt att Ip numret finns i Visby.Är det någon mening med att göra en polisanmälan egentligen.....?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har utsatts för ett dataintrång rekommenderar jag dig att kontakta polisen för att göra en polisanmälan. Det kan leda till att brottet klaras upp samtidigt som statistiken över begångna brott blir mer rättvisande. För att göra en polisanmälan kan du alltid ringa 114 14. Polisen har öppet för samtal dygnet runt, alla dagar. Du kan även välja att besöka en polisstation. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Filma bilar längs en väg

2018-06-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Har en äldre herre i byn som står och filmar alla bilar som kör förbi vägen in mot byn. Han står på cykelvägen och filmar. Tycker detta känns väldigt olustigt och när vi ifrågasatte honom fick vi bara skrik tillbaka sedan gick han. Fick alltså inte veta syftet med filmningen. Får han stå och filma alla på detta sätt? Har inte gett mitt medgivande att bli filmad av honom så undrar om jag på något sätt kan få honom sluta utan att han ska hävda sina rättigheter igen.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen specifik regel som innebär att det är förbjudet att fotografera eller filma på allmän plats. Som allmän plats räknas t.ex. vägar, torg och parker. Det innebär att det inte är förbjudet för en person att filma de personer eller fordon som befinner sig på en allmän plats. Den som fotograferar eller filmar behöver inte ha något tillstånd eller medgivande. Det finns dock vissa begränsningar som gäller bland annat skyddsobjekt. Det är sådana platser där det är förbjudet att fotografera eller filma, t.ex. militäranläggningar. Av din fråga framgår att personen filmar alla bilar som åker på vägen. Det verkar därför inte vara riktat mot en viss person utan mot alla som passerar. Sammanfattningsvis är det alltså tillåtet för en person att fotografera eller filma på allmän plats, t.ex. en väg. Något tillstånd eller medgivande från de som fotograferas eller filmas behövs inte. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Reservdel till vara

2018-06-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Jag köpte en el-atw (fyrhjuling) till min överlyckliga son från ett nät försäljande företag. För 11 månader sedan..Den Kostade 12000 kr.Under vintern försvann laddaren till den utan att vi lyckats hitta den .Jag kontaktade firman som inte har några reservdelar att sälja !! Jag har på alla sätt försökt att få tag i en laddare på svenska marknaden som skulle kunna funka men , utan att lyckas, så med andra ord känns det som jag kastat bort 12000 kr.Finns det något jag kan göra? Kan jag kräva att få köpet hävt eller reklamera? Eller får jag skylla mig själv?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du som privatperson köpt en vara från ett företag blir konsumentköplagen tillämplig. För att du som köpare ska kunna kräva bland annat omleverans, prisavdrag eller hävning krävs att varan ses som felaktig, 22 § konsumentköplagen. En vara ses som felaktig om den bland annat inte stämmer överens med vad som avtalats, inte har tillräckliga anvisningar för användning eller på annat sätt avviker från vad köparen har kunnat förutsätta, 16 § konsumentköplagen. Det rör sig vanligtvis om att varan är trasig eller att varan inte motsvarar vad säljaren och köparen har kommit överens om. Av din fråga framgår att varan har fungerat felfritt. Det är på så vis inte något fel på varan i konsumentköplagens mening. Det som är problemet är att laddaren har försvunnit. Att en säljare inte har några reservdelar leder inte till att varan är felaktig. Sammanfattningsvis så finns det inte så mycket du kan göra gentemot säljaren. Det finns inget krav på att säljare måste ha reservdelar till sina produkter.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Kronofogdens rätt att utmäta arv

2018-07-06 i Utmätning
FRÅGA |Kronofogden tar en del av min pension, vad händer när jag får ett arv?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller frågor som rör utmätning blir utsökningsbalken aktuell. Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör gäldenären, 4 kap. 2 § utsökningsbalken. Begreppet egendom inkluderar arv. Som huvudregel gäller på så vis att Kronofogden har rätt att utmäta ett arv som en person får. Från denna huvudregel finns dock undantag. Om det till exempel i ett testamente framgår att arvet inte får bli föremål för utmätning så har kronofogden ingen rätt att utmäta arvet. Sammanfattningsvis har Kronofogden som huvudregel alltså en rätt att utmäta ett arv som du får. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Särskilda skäl enligt 106 kap 25 § SFB

2018-06-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Enligt 25§ SFB står det " om det finns särskilda skäl kan assistansersättning lämnaa även under tid när den funktionshindrade vårdas på sjukhus under en kortare tid eller deltar i verksamhet enligt 24 § 4 SFB.Vilka särskilda skäl är det man pratar om här ? Kan ni ge exempel på särskilda skäl som syftas i denna paragraf ?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den paragraf du undrar över är 106 kap. 25 § socialförsäkringsbalken. Där framgår det att om det finns särskilda skäl kan assistansersättning lämnas även under tid när den funktionshindrade vårdas på sjukhus under en kortare tid eller deltar i verksamhet enligt 24 § 4.Vad som kan ses som särskilda skäl diskuterades i förarbetena till paragrafen. I propositionen framgår det att det kan gälla exempelvis i situationer där den enskildes funktionshinder skapar särskilda svårigheter att kommunicera med andra än sin eller sina personliga assistenter, eller där det med hänsyn till den funktionshindrade personens hälsotillstånd är viktigt att den personliga assistenten finns till hands. Det kan också gälla situationer där funktionshindret gör det särskilt angeläget att den assistansberättigade har ett starkt begränsat antal personer knutna till sig, Proposition 1995/96:146 s. 15. Vad som menas med särskilda skäl har även prövats i domstol. I RÅ 2000 ref. 11 kom domstolen fram till att särskilda skäl förelåg då den funktionshindrade hade särskilda svårigheter att kommunicera med andra samt ett behov av tillgång till person med ingående kunskap om honom.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fortkörningsböter och belastningsregistret

2018-06-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Hamnar man i något register om man har fått en fortkörningsböter? Är det skillnad på om påföljden endast blev en bot eller om det ledde till indraget körkort? Om man hamnar i någon typ av register, är det något som en potentiell arbetsgivare kan se innan anställning?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En ordningsbot för t.ex. en fortkörning är en påföljd för ett brott som har begåtts. Eftersom böterna ses som en påföljd registreras det i polisens belastningsregister. Det har ingen betydelse om körkortet dras in eller inte, ordningsboten kommer att registreras i vilket fall. Uppgifterna i polisens belastningsregister ligger kvar olika lång tid beroende på brottets svårighetsgrad. När det gäller en godkänd ordningsbot för t.ex. fortkörning syns det i registret i 5 år, 17 § 9p lag om belastningsregister. Det finns olika typer av utdrag ur belastningsregistret. För arbete inom skola och förskola syns exempelvis bara vissa brott. Det finns även utdrag som visar hela belastningsregistret. En arbetsgivare har vanligtvis ingen direkt tillgång till belastningsregistret utan det är den arbetssökande som får begära ett utdrag från polisen. Beroende på vilket typ av utdrag det gäller kommer fortkörningen i vissa fall att synas. Vill du läsa mer om belastningsregistret rekommenderar jag dig att kolla på polisens hemsida.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Betala för uteblivet besök

2018-06-13 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag skulle boka en tid hos en privat läkare för en undersökning. Bokning av tid skulle ske via deras hemsida. Jag fyllde i formuläret med mina uppgifter och och det stod att jag skulle få en bekräftelse på tiden via mail. Jag fick inget mail med tidsbekräftelsen och antog därför att tidsbokningen inte gått igenom.Idag fick jag ett mail att jag måste betala 800 kr för uteblivet besök. Jag ringde till kliniken och de sa att de skickat ett bekräftelsemail men att jag fyllt i fel mailadress vid tidsbokningen och därav inte fått bekräftelsen. Är jag skyldig att betala dessa 800 kr?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår att du bokat en tid hos en privat läkare, men fyllt i fel mailadress och därmed missat bokningsbekräftelsen. En tid för läkarundersökning har på så vis bokats i ditt namn. Eftersom det är du som har bokat tiden via deras hemsida så är det du som ansvarar för att dina uppgifter stämmer. Det innebär att det generellt är så att du måste betala för det uteblivna besöket. Mitt råd till dig är att återigen kontakta kliniken och förklara att du råkade göra fel vid bokningen. Då finns chansen att ni kan komma överens utan att du behöver betala. Vill kliniken fortfarande ha betalt för det uteblivna besöket är mitt råd att du betalar avgiften. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!