Adoption av myndig asylsökande

2017-11-22 i Adoption
FRÅGA |En 42 årig kvinna jag känner vill adoptera en ungdom som inte har asyl i Sverige. De har känt varandra i ett par år. Kvinnan har jobb och utbildning . De är varandras släkt kan man säga. Personen är nu 18 år och myndig. Kvinnan kan inte få egna barn och personen är som det barn hon inte kan få. Kan det finnas något hinder för en adoption?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om adoption hittar du i fjärde kapitlet Föräldrabalken (FB).Förutsättningar för adoptionI 4 kap. 6 § FB hittar du vad som krävs för att få tillstånd till adoption.1. Om det är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra barneteller2. Om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.I detta fall rör det sig inte om en person som kvinnan har/vill uppfostra då personen är myndig och jag uppfatta det som att personen inte har uppfostrats av kvinnan. Adoption enligt punkt 1 (se ovan) kan därför inte godkännas. Punkt 2 är alternativet som finns kvar och som är mest relevant för adoptioner av asylsökande över 18 år.Särskild anledning (se punkt 2)Hur begreppet "särskild anledning" rörande adoptioner av vuxna ska tolkas har bedömts av Högsta Domstolen i NJA 1989 s.67. "Särskild anledning" finns endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn.För att få adoptera en asylsökande över 18 år krävs det därför att kvinnan som ansöker om att få adoptera har ett förhållande till den asylsökande som liknar det förhållande som finns mellan föräldrar och barnAdoptionens syfteI din fråga framgår det att de har känt varandra i ett par år, de är som varandras släkt och att personen är som det barn kvinnan inte kan få, men det är inte säkert att det räcker. För att adoptionen ska bedömas lämplig krävs det att det huvudsakliga syftet med adoptionen inte är att möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. För att undvika missbruk av adoptionsinstitutet i sådana syften ställs det höga krav på den relationen som krävs för att den ska anses jämställbar med en sådan som typiskt sätt föreligger mellan föräldrar och barn.TingsrättenDet är tingsrätten som bedömer om adoptionen är lämplig. Ifall pojken kvinnan vill adoptera inte är nordisk medborgare ska tingsrätten dessutom vid prövning av en adoptions lämplighet inhämta yttrande från Migrationsverket. Detta framgår av Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2 §.Kort sagt kan adoption av en asylsökande över 18 år vara möjligt. Det är dock mycket svårt eftersom kvinnan som sökande måste kunna styrka att hon har en relation till den asylsökande som ska kunna bedömas jämställd med den typiska relation som finns mellan föräldrar och barn.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Avtalsgranskning och rådgivning

2017-11-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej Har ett avtal med ett företag sedan gammalt, De vill nu göra ett tillägg i avtalet. Dock är tillägget som jag ser det ett helt nytt avtal! Skulle behöva lite rådgivning om vad jag skriver på och inte samt råd om jag skall eller inte skall skriva på!
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Avtalsgranskning samt råd kring huruvida du ska eller inte ska skriva på avtalet är mer omfattande än vad vår gratistjänst kan erbjuda. Jag rekommenderar dig därför att kontakta en jurist hos oss som kan hjälpa dig med dina frågor. Här kan du boka en jurist på vår hemsida, annars är telefonnumret 08-533 300 04.Allt gott!Vänligen,

Hur ser arvsfördelningen ut mellan syskon och halvsyskon?

2017-11-19 i Arvsordning
FRÅGA |HejHur ser arvsfördelningen ut i delar mellan syskon och halvsyskon ??Bakgrund:syskon 1 + 2 är helsyskon och syskon 3 är halvsyskonanta att helsyskon 1 avlider, hur ser arvsfördelningen ut mellan de efterlevande ??MVH /
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Arvsordningen hittar du i 2 kapitlet Ärvdabalken. Den bestämmelsen jag berör särskilt är 2 kap. 2 § Ärvdabalken.Min tolkning av omständigheterna: - Syskon 1 och 2 är helsyskon- Syskon 3 är halvsyskon med syskon 1 och 2 Syskon 1 går bort När syskon 1 avlider så ska dennes arv tillfalla dennes barn. Om denne inte har några barn ska arvet fördelas mellan dennes föräldrar. Skulle någon av syskon 1:s föräldrar vara avliden, fördelas den förälderns del av arvet mellan den förälderns barn. D.v.s. arvet delas lika mellan modern och faderns sida, och är någon av föräldrarna avliden delar den förälderns barn på förälderns del av arvet.Det innebär att om föräldern som syskon 2 och syskon 3 har gemensamt är avliden, ska den förälderns del av arvet fördelas lika mellan syskon 2 och syskon 3. Detta eftersom de båda är barn till föräldern. Om det är den andre föräldern (som inte är förälder till syskon 3) som är avliden, ska den förälderns del av arvet tillfalla endast syskon 2. Detta eftersom det endast är syskon 2 som är barn till föräldern. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Har jag någon rätt att kräva mamman att ha sin dotter med planering?

2017-11-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Har ensam vårdnad om min dotter, Mamman är inte intresserad av att ha henne mer än en ett par dagar då o Då, nu är det så att vår dotter vill vara mer hos sin mamma än så, vad kan jag göra som pappa för att uppfylla min dotters önskemål då mamman ej går att resonera med då hin gör det som passar henne för stunden och alla människor som inte gör som hon säger är idioter. Jag har nu sedan 3 år tillbaka en ny relation och hon har egna barn, vi skulle vilja ha rutiner då barnen är hos oss och tvärtom men då min dotters mamma inte är samarbetsvillig så får vi aldrig möjlighet att planera för tex egen tid min sambo och jag , orken börjar ta slut då vi aldrig vet när mun dotter ska vara hos mamma, det kan ske samma dag och på bara en timma sen kan det gå 2 veckor till nästa gång. Har jag någon rätt att kräva mamman att ha sin dotter med planering?Tack för svar
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I 6 kapitlet 15 § Föräldrabalken (FB) framgår det att barnet ska ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor med. Barnets bästa ska alltid tas i beaktning när det gäller sådana frågor.Du och mamman kan avtala om barnets umgänge (umgängesschema) med hjälp av socialtjänsten, 6 kap. 17a § FB. Om mamman fortfarande inte följer schemat trots att det är fastställt via avtal med hjälp av socialtjänsten, kan du ansöka om att rätten verkställer beslutet.Min rekommendation är att du försöker komma överens med mamman om hur umgänget ska delas upp, och förklara även att dottern gärna vill umgås mer med sin mamma. Annars kontaktar du socialtjänsten i er kommun och ber om deras hjälp för att fastställa avtal om barnets umgänge med mamman.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Har vi lika mycket rätt till arv som våra fastrar?

2017-11-22 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Har jag och min syster rätt till vår döda fars arv från hans föräldrar när de går bort? Notera att min pappa och hans hel syster adopterades av deras "far" när de var små och deras biologiska pappa dog. De fick sedan ett halvsyskon något år efter. Har vi då lika mycket rätt till arv som våra fastrar?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 4 kap. 8 § Föräldrabalken ska adoptivbarn likställas med biologiska barn och ska ingå i arvsordningen på samma sätt som biologiska barn.När er fars föräldrar går bort ska deras arv fördelas mellan deras barn (dvs. mellan er far och hans syskon). Rör det sig om tre barn ska vardera barn ha 1/3 av arvet. Om en av föräldrarnas barn har gått bort ska arvet gå vidare till barnbarnen. Det innebär att eftersom er pappa har gått bort ska hans del av föräldrarnas arv gå vidare till dig och din syster, och ni får då 1/3 att dela på. Detta framgår av 2 kap. 1 § Ärvdabalken. Om det är så att din far blev adopterad av endast sin "far" (och inte någon "mor") så är det endast efter hans "far" som du och din syster kan ärva. Om hans "far" exempelvis gifte sig efter adoptionen så kommer ni ändå inte ärva något efter hans fru, såvida inte hon också adopterat din far.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Arv utan erkänt faderskap?

2017-11-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Min pappas far skrev aldrig under faderskapserkännande. Min pappa och han hade aldrig kontakt och vi i vår familj kände inte alls till eventuell släkt på pappas sida. Min pappas far dog tidigt för över 40 år sedan.För några år sedan tog min pappas kusiner (från hans pappas sida) kontakt och ville träffas. Vi umgås nuförtiden med viss delar av den sidan av släkten. Min pappas far testamenterade stora markområden till sin bror, min pappa fick ingenting (inte heller arvslott). Hela släkten på fars sida vet om vem som är min pappas far eftersom han sagt det till dem tidigare.Min fråga är om det retroaktivt går att få sin arvslott trots att det inte finns ett skriftligt bevis på faderskapet?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är tyvärr nej. Om din farfar inte skrev under faderskapserkännandet innebär det att faderskapet inte är fastställt. Det i sin tur innebär att ett arv inte kan utgå till din far eftersom han rent rättsligt inte anses vara din farfars bröstarvinge (barn). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Behövs äktenskapsförord gällande egendom som tillkommit via testamente med villkor om enskild egendom?

2017-11-17 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej !Jag undrar om vi skriver i vårt testamente att våra 2 döttrar skall ha våra kvarlevendskaper som enskilda egendommar efter oss. Måste då även våra döttrar som är gifta skriva något äktenskaps förord om detta?Med vänlig hälsning,
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I 7 kap. 2 § 3 punkten Äktenskapsbalken framgår det att egendom som en make har mottagit genom testamente med villkoret att den skall vara enskild egendom, ska utgöra enskild egendom och inte ingå i eventuell bodelning. Alltså behöver era döttrar inte skriva något äktenskapsförord, om ni skriver i testamentet att egendomen ska vara deras enskilda.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hörlurar försvann under transport, behöver min syster betala tillbaka pengarna?

2017-11-17 i Köplagen
FRÅGA |HejMin syster (20 år) sålde sina Beats solo 3 hörlurar för 1500kr via Tradera och skickade dem via postnord till köparen. Idag ringde köparen till min syster och sa att när han öppnade posten fanns det inte hörlurarna utan STENAR. Han sa jag skickar tillbaka posten och jag vill ha mina pengar. Vad kan min syster göra i så fall.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom köpet har skett på Tradera och mellan två privatpersoner är Köplagen tillämplig.Vem som ansvarar för att hörlurarna kommit bort under transporten beror på vem som bär risken för hörlurarna. Risken går över på köparen när hörlurarna avlämnas. Detta framgår av 11-13§§ Köplagen (KöpL). När anses hörlurarna vara avlämnade? 7§ KöpLOm hörlurarna transporterades inom samma ort anses de vara avlämnade när de överlämnats till köparen. Det innebär att om hörlurarna transporterades inom samma ort så övergår risken till köparen först när han fått ta emot hörlurarna. Om de kommer bort under transporten ska säljaren (din syster) ansvara och stå för det.Om hörlurarna transporterades till en annan ort anses de vara avlämnade när de överlämnats till transportören (postnord). Risken övergick alltså till köparen när hörlurarna överlämnades till transportören. Säljaren får då ansvara och stå för det som händer under transporten. Detta förutsätter att inget annat har avtalats.Kort sagt, om hörlurarna postades inom samma ort ska din syster stå för kostnaden (betala tillbaka), och om de postades till en annan ort ska köparen stå för det själv (din syster behöver inte betala tillbaka).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,