Arv till särkullbarn genom testamente

2017-12-21 i Särkullbarn
FRÅGA |enligt testament får särkullebarn en 16 del av värde på fastigheten. Om fastigheten är värd 1500000 hur mycket blir det då?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om fastigheten är värd 1 500 000 kr och särkullbarnet genom testamente ska få 1/16 av värdet på fastigheten, då blir det 93 750 kr (1500000/16).Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga!Vänligen,

Tillfaller makens enskilda egendom mig, efter hans dödsfall?

2017-12-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Ref till tidigare fråga ang makens äktenskapsförord vid hans ev dödsfall före mig. Ni svarar att det fortsätter att gälla. Det måste innebära att de tillgångarna inte tillfaller mig även om han dör före mig. Kan det stämma?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att makens enskilda egendom förblir hans enskilda egendom trots dödsfall före dig innebär inte att hans tillgångar inte tillfaller dig alls. Det innebär att vid en bodelning som sker till följd av hans eventuella dödsfall kommer hans enskilda egendom (genom äktenskapsförordet) att bli en del av hans kvarlåtenskap, och du kommer inte att få ta del av den egendomen i just bodelningen. När arvet efter din make sedan ska fördelas kan du komma att ärva allting (inkl. den enskilda egendomen) förutsatt att det inte finns några särkullbarn eller testamente som säger annat. Äktenskapsförordet reglerar alltså inte hur egendomen efter dödsfallet ska fördelas, utan snarare bara egendomens storlek.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem tillhör förlovningsringen och vigselringarna vid en skilsmässa?

2017-12-13 i Bodelning
FRÅGA |Vem tillhör förlovningsringen och vigselringarna vid en skilsmässa om mannen köpte förlovningsringen och paret delade för kostnaden för de två vigselringarna? Ingår förlovningsringen i bodelningen även om den var given som en gåva innan bröllopet? Inget äktenskapsförord.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I en bodelning mellan två makar ska giftorättsgods ingå. Egendom som inte är enskild egendom, utgör giftorättsgods.Enskild egendom kan vara:- Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild- Egendom som man har fått genom gåva- Egendom som man har fått genom testamente- Egendom som man har ärvt och som enligt testamente ska vara enskild egendom- Egendom som man har fått genom ex. livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som har tecknats av någon annan- Det som har trätt istället för ovanstående egendom, t.ex. vid en försäljningFör att det ska räknas som enskild egendom krävs det dock att det finns ett villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda i alla de ovanstående fallen. Detta framgår av 7 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken. Det är alltså villkoret som avgör om egendomen räknas som enskild egendom eller inte.Vigselringarna och förlovningsringenVigselringarna utgör alltså giftorättsgods då de inte faller under någon punkt ovan. Samma gäller förlovningsringen då jag uppfattar det som att den var given som en gåva men utan något villkor om att den ska vara din enskilda egendom. Samtliga ringar ska alltså ingå i er bodelning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Särkullbarnets arvsrätt

2017-12-10 i Särkullbarn
FRÅGA |Min mamma dog 7/12 fick jag veta i går . Har inte haft kontakt med henne sen 2005 Hennes man förbjöd sin bror att berätta för mig men han såg till att jag fick veta ändå. Vad är mina rättigheter nu utifrån dödsfallet? Hon var gift och hade ett gemensamt barn med den person ne, min halvsyster fyra är yngre än jag. Utöver oss hade hon inga barn.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förutsätter att det inte finns något testamente då du inte nämner något sådant.Det din mamma lämnade kvar efter att hon gick bort är hennes kvarlåtenskap. Utgångspunkten är att du och din halvsyster ska dela på kvarlåtenskapen och få hälften var. Din mammas man ärver däremot med förtur framför deras gemensamma barn så han kommer att få din halvsysters del av arvet som hon sedan får när han går bort. Din hälft har du rätt att begära ut direkt. Förutsättningen för att du ska kunna göra det är att din mammas man har egendom till värde av 4 x prisbasbeloppet efter bodelningen som skett till följd av din mammas död och efter arvet han får med förtur framför din halvsyster. I annat fall har han rätt att få så mycket som saknas ur din mammas kvarlåtenskap utöver den del han redan får. Den del som din mammas man i sådana fall ärver (som du egentligen skulle fått) får du sedan i efterarv när han går bort. Detta framgår av 3 kap. 1 § och 3 kap. 2 § Ärvdabalken.Vi tar ett exempel för att göra det lättare:Din mamma = A - Din mammas man = BA efterlämnar 100 000 kr. Alltså ska du och din halvsyster få 50 000 kr vardera.Efter bodelningen mellan A och B har B 100 000 kr. Eftersom B ärver med förtur framför det gemensamma barnet kommer B ha totalt 150 000 kr. Då prisbasbeloppet ligger på 44 800 i år behöver B ytterligare 29 200 för att komma upp till 4 x prisbasbeloppet (179 200 kr). De 29 200 kr får B ytterligare utav A:s kvarlåtenskap. Du får alltså resterande på 20 800 kr.Det som B fick av A:s kvarlåtenskap får du sedan i efterarv när B går bort. Efterarvsandelen motsvarar arvet som B fick efter A (det som du skulle fått), dividerat med hans totala egendom efter bodelning + arvskifte, dvs. 29 200/179 200.Bouppteckning och arvskifteFörst och främst kommer en bouppteckning att upprättas som sedan ska godkännas och skrivas under av samtliga dödsbodelägare. Här kan du hitta mer information om bouppteckning. Du och din mammas man som har omedelbar rätt till arv utgör dödsbodelägare. Bouppteckningen ska sedan skickas in till skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet och godkännas. Därefter ska arvet fördelas mellan arvingarna vilket kallas för arvskifte och är en privat skriftlig handling som ska godkännas och skrivas under av alla dödsbodelägare. När arvingarna (du och din mammas man) är överens och har godkänt arvskiftet så ska utbetalning ske.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är syskonbarn givna dödsbodelägare även om testamente finns?

2017-12-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Är syskonbarn givna dödsbodelägare även om testamente finns?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Syskonbarn är inte givna dödsbodelägare om testamente finns. Den enda arvingen som är given dödsbodelägare trots testamente är bröstarvingen, dvs. barnen till den avlidne. De har rätt till sin laglott som motsvarar hälften av arvslotten vilket framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag har sambo och två barn sedan tidigare relation, hur blir arvsfördelningen blir vid mitt frånfälle ?

2017-12-13 i Sambo
FRÅGA |Jag har fått mina föräldrars sommarstuga som enskild egendom. Jag har idag sambo och två barn sedan en tidigare relation. Min fråga är hur arvsfördelningen blir vid mitt frånfälle?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du går bort kommer allt ditt arv att tillfalla dina barn enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken. Din sambo kommer inte att ärva något efter dig eftersom ni inte är gifta. Det innebär att din sommarstuga du har fått kommer dina barn att ärva.Om du vill att någon annan än dina barn ska ärva något kan du upprätta ett testamente. Våra jurister kan hjälpa dig med det, här kan du boka en tid.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ärver min frus egna barn (särkullbarn) efter mig?

2017-12-10 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej. Jag är gift med en kvinna som har en dotter från ett tidigare förhållande.Vi har även en gemensam dotter född senare.Om jag skulle råka avlida, anses då min frus tidigare barn som särkullbarn med rätt till arv efter mig?Vi har inget testamente skrivet ännu och jag önskar att min egen dotter blir arvtagerska.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Arvsordning enligt ÄrvdabalkenDin frus tidigare barn är din frus särkullbarn. Om du avlider har särkullbarnet ingen arvsrätt efter dig. Utgångspunkten är att ditt barn ärver allt efter dig men eftersom det är din och din frus gemensamma barn kommer din fru att ärva med förtur. Det din dotter skulle fått efter dig får hon istället i s.k. efterarv när din fru går bort. Återigen ärver särkullbarnet ingenting efter dig.TestamenteOm du önskar att din dotter ärver direkt och inte din fru kan du testamentera all din egendom till din dotter. Hon kommer då att ärva allt direkt efter din död, förutsatt att din fru kommer upp i 4 x prisbasbeloppet (179 200 kr) efter bodelningen som sker till följd av din död. I annat fall har din fru rätt att få så mycket som saknas ur din kvarlåtenskap. Den del som din fru i sådana fall ärver (som din dotter egentligen skulle fått) får hon sedan i efterarv när din fru går bort. Detta framgår av 3 kap. 1 § och 3 kap. 2 § Ärvdabalken.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag ge vårdnaden till min sons pappa?

2017-12-08 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag har ensamvårdnad på min 7 årig son . Min son brukar träffa sin pappa och på den sista tiden han vill bo med sin far och säger att han vill inte bo med mig . Kan jag ge vårdnaden till hans pappa om jag ser min son trivs mycket hos sin pappa och vill inte vara med mig fast jag gör allt mitt bästa. Ge mig råd tack
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först och främst kan du och din sons pappa själva (utan skriftligt avtal) bestämma vem sonen ska bo hos, oavsett vem som har vårdnaden. Din fråga är dock huruvida du kan ge vårdnaden till pappan vilket jag kommer att redogöra för nedan.Om du och din sons pappa är överens om att sonen ska vara under sin pappas vårdnad och bo hos honom kan ni avtala om det. Avtalet ska vara skriftligt och socialnämden ska godkänna det. Du kan även väcka talan så att rätten beslutar om vem som ska ha vårdnad om barnet. Detta framgår av 6 kap. 5-6 §§ Föräldrabalken. När rätten beslutar tar de hänsyn till din sons bästa och vilja, men då din son är såpass ung är det inte säkert att hans vilja beaktas i någon större omfattning. Min rekommendation är att du och din sons pappa (med er sons bästa i beaktning) kommer överens på egen hand och avtalar om vårdnaden.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,