Särbos arvsrätt

2017-09-12 i Alla Frågor
FRÅGA |Undrar vad gäller. Vi är särbos och jag har barn. Vad om jag avlider. Ärver särbo mig eller är det mina barn?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB). En särbo har ingen arvsrätt. Det krävs att ni är gifta för att kunna ärva efter sin respektive. Det blir därför dina barn som ärver vilket framgår i 2 kap. 1 § ÄB.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Parkeringsanmärkning

2017-09-12 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej.Jag har fått en parkeringsanmärkning i samband med sjukdomsfall. Vilken lag kan jag hänvisa till som gör att parkeringsanmärkningar skall undanröjas vid sådana tillfällen?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du har fått en parkeringsanmärkning som du önskar att undanröja kan du ansöka om rättelse på polisstationen i den ort där du har fått parkeringsanmärkningen. Lagen som reglerar parkeringsanmärkningar är ”Lag om felparkeringsavgift”. Du kan även hitta mer information på Transportstyrelsens och Polisens hemsida.Tänk på att felparkeringsavgiften ska betalas även om du anser att den är felaktig. Om din ansökan godkänns så får du tillbaka avgiften.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,