Adoption av myndig asylsökande

2017-11-06 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag och min man (54 år, 51 år) lärde känna en pojke 2011 som då hade varit i Sverige under 2 år. Han har blivit som vår son. Nu har han fått ett utvisningsbesked. Vi vill adoptera honom, går det? Han var 16 år när han kom till Sverige 2009, nu är han 24.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om adoption hittar du i fjärde kapitlet i Föräldrabalken (FB). Förutsättningar för adoptionI 4 kap. 4 § FB framgår det att personer som är gifta ska adoptera gemensamt.I 4 kap. 6 § FB hittar du vad som krävs för att få tillstånd till adoption.1. Om det är till fördel för barnet samt om sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra barnet.eller2. Om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.I ert fall rör det sig inte om en person som ni har/vill uppfostra då han är myndig och ni träffade honom först när han var 18 år. Adoption enligt punkt 1 (se ovan) kan därför inte godkännas. Punkt 2 är alternativet som finns kvar och som är mest relevant för adoptioner av asylsökande över 18 år. Särskild anledning (se punkt 2)Hur begreppet "särskild anledning" rörande adoptioner av vuxna ska tolkas har bedömts av Högsta Domstolen i NJA 1989 s.67. "Särskild anledning" finns endast om det klart framgår att det mellan sökande och det tilltänkta adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det som föreligger mellan en förälder och dennes barn.För att få adoptera en asylsökande över 18 år krävs det därför att ni som ansöker om att få adoptera har ett förhållande till den asylsökande som liknar det förhållande som finns mellan föräldrar och barn. Adoptionens syfteI din fråga framgår det att pojken har blivit som en son för er men det är inte säkert att det räcker. För att adoptionen ska bedömas lämplig krävs det att det huvudsakliga syftet med adoptionen inte är att möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. För att undvika missbruk av adoptionsinstitutet i sådana syften ställs det höga krav på den relationen som krävs för att den ska anses jämställbar med en sådan som typiskt sätt föreligger mellan föräldrar och barn.TingsrättenDet är tingsrätten som bedömer om adoptionen är lämplig. Ifall pojken ni vill adoptera inte är nordisk medborgare ska tingsrätten dessutom vid prövning av en adoptions lämplighet inhämta yttrande från Migrationsverket. Detta framgår av Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption 2 §.Kort sagt kan adoption av en asylsökande över 18 år vara möjligt. Det är dock mycket svårt eftersom ni som sökande måste kunna styrka att ni har en relation till den asylsökande som ska kunna bedömas jämställd med den typiska relation som finns mellan föräldrar och barn.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan min pappa ha testamenterat bort allt till sin f.d. fru?

2017-11-04 i Laglott
FRÅGA |Min pappa har avlidit kan han skriva över sina tillgångar innan han dog på sin fru som nu är fd fru, dom skildes innan han dog !blir jag arvslös ?jag är särkullbarn!
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga är ifall din pappa kan ha testamenterat bort allt till sin fru trots att de skildes innan han dog. Svaret är ja. Din pappa hade rätt att testamentera bort sin egendom till vem han ville. Du som är hans barn blir dock aldrig arvslös. Du har rätt till din laglott som motsvarar hälften av din arvslott vilket framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Exempel: Din pappa går bort och lämnar 100 000 kr. Dessa har han testamenterat bort till sin f.d. fru. Om du är enda barnet så skulle din arvslott vara 100 000 kr men eftersom din pappa har testamenterat bort allt så har du endast rätt till hälften av arvslotten, dvs. 50 000 kr.För att få ut din laglott så måste du påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader från att du fått ta del av testamentet, 7 kap. 3 § ÄB. Detta gör du genom att meddela ditt anspråk till testamentstagaren (din pappas f.d. fru).Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Fel på jacka

2017-11-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte jackan i fredags trådar upp sista så sömmarna släpper dåliga blixtlås i fickor tyget fastnar har alltså använt jacka på kvällen i fredags får jag mina pengar tbara?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förutsätter att du har köpt jackan av ett företag och då är Konsumentköplagen (KKL) tillämplig.Fel i vara (jacka)Jackan anses felaktig om den avviker från vad du som köparen kunnat förutsätta. Min bedömning är att du som köpare ska kunna förutsätta att en jacka håller ihop och rörande de felen du beskriver så ska sådana brister i en jacka inte uppstå efter endast en användning. Jackan är därför att anse som felaktig och detta framgår av KKL 16 § 3 st.Eftersom felen på jackan visade sig inom sex månader så anses felet ha funnits vid köpet och säljaren ska ansvara för det. Se KKL 20-20a §§.Reklamation, KKL 23 §För att kunna åberopa att jackan är felaktig måste du reklamera jackan inom skälig tid efter att du märkt felet.Påföljder vid fel i vara1. Omleverans eller avhjälpande, KKL 26 §I första hand är det omleverans eller avhjälpande som är aktuellt. Det innebär att du kan kräva att få en ny jacka eller att de reparerar jackan. 2. Prisavdrag eller häva köpet, KKL 28-29 §§ Om omleverans eller avhjälpande är något som företaget inte kan erbjuda, kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (få pengarna tillbaka). Kräver du att få pengarna tillbaka som första påföljd så har säljaren rätt att på egen bekostnad kräva omleverans eller avhjälpande. Detta framgår av KKL 27 §.Jag rekommenderar dig att kontakta företaget så fort som möjligt och reklamera jackan. Utifrån egen erfarenhet kommer företaget med största sannolikhet att erbjuda en ny jacka, förutsatt att det finns liknande jackor kvar. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Upplysningsplikt vid försäljning av bostadsrätt

2017-11-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga rörande en åtgärdad fuktskada i yttervägg. Föreningen hade en spricka i fasaden som föranledde en fuktskada i min lägenhetsvägg (ytterväggen). Fuktskadan är åtgärdad av föreningen som har varit tydliga med att skadan legat på deras ansvar. Jag har inte haft någon skada i lägenheten som berört mig eller mitt försäkringsbolag. Jag funderar nu på att sälja min lägenhet och undrar om jag har skyldighet att uppge fuktskadan vid en ev. försäljning?Tack på förhand.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En bostadsrätt är lös egendom och Köplagen (KöpL) är tillämplig. Ingen upplysningspliktNär det gäller säljarens (ditt) ansvar för fel i bostadsrätt finns det ingen allmän upplysningsplikt enligt KöpL. Däremot om du underlåtit att informera om fel eller brister som varit väsentligt för köparen kan du få ansvara för detta. Detta framgår av 19 § KöpL. Vad gäller fuktskadan så har den enligt dina uppgifter åtgärdats och den bör därmed inte vara av väsentlig betydelse för köparen.Du har alltså enligt min bedömning ingen skyldighet att uppge den åtgärdade fuktskadan vid en eventuell försäljning.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Testamentets giltighet och förskott på arv

2017-11-05 i Testamente
FRÅGA |Hej,Fråga 1:Scenariot är: ett par som gift sig skrev innan ingången av deras äktenskap ett äktenskapsförord där det står att endast barnen ska ärva. De har ett gemensamt barn och mannen har ett barn sedan innan. Tre veckor innan mannen dör skrivs ett testamente där det står att frun och de två barnen ska ärva 1/3 var. Testamentet bevittnas av en vän till mannen och av fruns syster. Är detta testamente giltigt? Äktenskapsförordet är inte upphävt utan finns kvar. Fråga 2: Om mannen skrivit över ägandet av två dyrbara hästar på frun en vecka innan han dör, räknas då detta som ett förskott på arv?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det reglerar inte hur kvarlåtenskapen ska fördelas utan snarare bara kvarlåtenskapens storlek. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om äktenskapsförord.Fråga 1: Testamentets giltighet10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) reglerar testamentets giltighet. Testamenten ska upprättas skriftligen med två vittnen, samt undertecknas av testatorn. I 10 kap. 4 § ÄB regleras vem som får vara vittne. Den som är yngre än 15 år eller lider av någon psykisk störning som medför att förståelse för innebörden av testamentshandlingen saknas, får inte vara vittne. Vittnet får inte heller vara sambo, make, förälder, syskon, barn eller styv-/svärförälder till testatorn.Förutsatt att de två aktuella vittnena inte är under 15 eller lider av någon psykisk störning så är testamentet giltigt. Äktenskapsförordet påverkar inte testamentet då ett äktenskapsförord som sagt inte reglerar arvsfördelningen.Fråga 2: Förskott på arvDe två dyrbara hästarna som frun fick ska anses vara förskott på arv om det har föreskrivits. Exempel på detta hade varit om din far i ett gåvobrev eller i ett testamente skriver att gåvan (de två hästarna) ska vara ett förskott på arv. Detta framgår av 6 kap. 1 § ÄB.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Fängelsestraff vid grova brott

2017-11-04 i Påföljder
FRÅGA |Hej varje gång jag får en grov dömer dom mig till en månad fängelse .är det okej för dom att göra .hela tiden mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom jag inte vet vad det rör sig om för brott eller hur domstolens bedömning har sett ut vid de olika brotten så blir det svårt för mig att svara på din fråga. Många grova brott leder till fängelse men huruvida en månads fängelse vid samtliga av dina grova brott är okej, är tyvärr inget jag kan svara på då jag inte har tillräckligt med information. Straffpåföljden vid olika (grova) brott hittar du i Brottsbalken.Hoppas detta gav dig någon klarhet i frågan, annars är du välkommen att kontakta oss igen!Vänligen,

Utsatt för brott utomlands

2017-11-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej.För ca 13 år sedan när jag bodde i Danmark med min son blev jag frihetsberövad i ca 2 veckor, misshandlad, våldtagen och torterad (lekte med knivar på min kropp, vet ej om det går under tortyr) vid ett annat tillfälle bröt han min fot med ett basebollträ..alltså inte den gång jag var frihetsberövad. (Var då hos läkaren som bekräftade att den var bruten)Även min son blev kidnappad med mig och tagen ifrån mig i flera dagar utan att jag visste var han var. Mycket hände alltså. Jag har nu börjat tänka på upprättelse. Men min fråga är om jag kan anmäla detta i Sverige Eller måste jag ta denna process i Danmark som jag bodde i då?Tackam för svar.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du och din son drabbats av ett brott när ni var utomlands bör ni anmäla brottet i det land ni befann er i. Det innebär att de brott du och din son har blivit utsatta för i Danmark, bör polisanmälas i Danmark. Den här informationen hittar du på polisens hemsida.Även om brotten bör polisanmälas i Danmark så kan du kontakta svensk polis och höra hur möjligheterna ser ut för att anmäla brotten i Sverige trots att de skett utomlands. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Bodelning vid äktenskapsskillnad

2017-11-01 i Bodelning
FRÅGA |Hanna och Malte är gifta, men inte så länge till. Hanna har sökt om äktenskapsskillnad den 15 mars. Ansökan delges Malte den 29 mars. Tingsrätten dömer till äktenskapsskillnad i november. Malte har 490 000 kr i tillgångar (varav 150 000 kr är ett arv som Malte fått i januari) och dessutom 40 000 kr i skulder. Hanna har 700 000 kr i tillgångar (varav hon vunnit 100 000 kr på Bingolotto i maj). Hon har inga skulder. Av makarnas egendom är endast Hannas aktier - värda 150 000 kr - enskild egendom. Hur ska jag göra bodelningen?Vänligen/
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid bodelning mellan två makar är Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Av ÄktB 9 kap. 2 § framgår det att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, d.v.s. 15 mars. Det innebär att det som förvärvats/tillkommit efter 15 mars, ska inte ingå i bodelningen.Giftorättsgods ska ingå i bodelningenI bodelningen ska giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom ska utgöra giftorättsgods. Detta framgår av ÄktB 10 kap. 1 § och 7 kap. 1 §.MalteMaltes arv ska utgöra giftorättsgods förutsatt att arvet inte tillkom med villkor om enskild egendom. Det innebär att Maltes samtliga tillgångar (490 000 kr) är giftorättsgods.Maltes skulder på 40 000 kr ska avräknas från hans giftorättsgods, ÄktB 11 kap. 2 §. Det som återstår efter att skulden avräknats och som ska ingå i bodelningen är 450 000 kr.HannaHannas aktier är enskild egendom enligt dina uppgifter. Vinsten på Bingolotto ska inte ingå i bodelningen då den tillkom efter 15 mars. Av Hannas tillgångar är totalt 250 000 kr hennes enskilda egendom (aktier + vinst). Resterande på 450 000 kr är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen.BodelningMalte och Hannas giftorättsgods ska nu läggas samman och delas lika mellan makarna enligt ÄktB 11 kap. 3 §.450 000 + 450 000 = 900 000900 000/2 = 450 000 krDet innebär att ur bodelningen får Malte 450 000 kr och Hanna får 450 000 kr. Makarnas totala egendom efter bodelningen Malte (inkl. skulderna): 490 000 kr Hanna (inkl. aktier och vinst): 700 000 krHoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,