Kan min morfar adoptera mig som sitt barnbarn?

2017-11-10 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min "morfar" som jag växt upp med hela livet har visat sig inte vara min biologiska. Men jag vill att han ska vara det. (Jag och min biologiska morfar har aldrig träffats eller haft någon kontakt) Går det att min ej biologiska morfar adopterar mig som sitt barnbarn? Eller måst han isf adoptera min mamma som sin dotter?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I 4 kap. Föräldrabalken (FB) hittar du bestämmelserna om adoption. Där framgår det att adoption innebär att antaga adoptivbarn, vilket innebär att din morfar inte kan adoptera dig som sitt barnbarn. Om han däremot, precis som du själv skriver, adopterar din mamma så blir han hennes rättsliga förälder och du blir i sådana fall hans barnbarn. Tingsrätten bedömer om det är lämpligt att adoptionen äger rum enligt 4 kap. 6 § FB.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Gäller den nya utlänningslagen för flyktingar som kom till Sverige HT15?

2017-11-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hur kommer det sig, att den nya migrationslagen, som trädde i kraft 1 juli 2016 gäller retroaktivt, alltså även de flyktingar som kom till Sverige hösten 2015? Är det lagligt?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ja, det är lagligt beroende på när ansökan om asyl registrerades. Den nya utlänningslagen som trädde i kraft juli 2016 ska inte tillämpas om ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migrationsverket 24 november 2015 eller tidigare, med undantag för några bestämmelser i lagen. Här (längst ner på sidan) kan du läsa om övergångsbestämmelserna och vilka bestämmelser som gäller/inte gäller för ansökningar som registrerats 24 november 2015 eller tidigare.Anledningen till att lagen ska tillämpas på ansökningar som registrerats innan lagen trädde i kraft var för att regeringen "gick ut" med den nya lagen på en presskonferens den 24 november 2015. Om de i samband med det hade sagt att lagen börjar tillämpas i juli 2016 hade det lett till att många människor hade skyndat med att ta sig till Sverige och söka asyl för att de ska omfattas av den tidigare utlänningslagen (som inte begränsar en asylsökandes möjligheter lika mycket). Motivet bakom att lagen ska tillämpas innan den trädde i kraft var alltså för att hindra en intensiv flyktingström.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Säljaren sålde mopeden till någon annan trots avtal

2017-11-09 i Avtal
FRÅGA |Hej,Vi kommer precis otroligt besvikna från en privatperson som annonserat en moppe.Vår son ringde direkt då annonsen kom ut (lördag 18). säljaren sade att han var den första som ringde och att vi var välkomna på fm dagen efter.Jag bifogar sms konversation mellan min son o säljaren.IMG_5428.PNGSom du ser säger säljaren till oss att komma, men då vi är på väg får vi ett nytt sms att moppen är såld.Får man verkligen bete sig så här?1000 tack för hjälpenMvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Till att börja med kan jag tyvärr inte se sms-konversationen som du har bifogat. Jag vet inte heller huruvida ni hade bestämt att mopeden skulle köpas, om ni bara skulle titta på den eller vad det rörde sig om för omständigheter. Jag utgår från att ni hade kommit överens om ett pris och att ni skulle köpa mopeden på fm dagen efter.Bindande avtalEnligt 1 kap. 1 § Avtalslagen framgår det att ett avtal är bindande för båda parter då det har ingåtts. Avtal kommer till stånd genom anbud och accept. Annonsen på mopeden är inte att anse som ett anbud då det inte är riktat till en bestämd adressat. Istället är det ni som lägger fram ett anbud genom att ringa och säga att ni vill köpa mopeden för x antal kronor. När säljaren då accepterar ert anbud så har ni ett bindande avtal. Ett bindande avtal ska hållas enligt principen Pacta Sunt Servanda, och säljaren får inte träffa avtal med någon annan gällande mopeden.Förutsatt att omständigheterna jag har utgått från stämmer överens med er situation så har säljaren en skyldighet att följa avtalet, annars gör sig säljaren skyldig till avtalsbrott. Det du kan göra vid avtalsbrott är att ansöka om stämning hos tingsrätten. Information om hur du går tillväga med en stämningsansökan finns här. Behöver du hjälp med att upprätta en stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister, här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kompislån

2017-11-09 i EKONOMI
FRÅGA |Lånat ut 200k till en vän som ej vill betala tillbaka. Inget avtal mer än skriftligt via sms att personen frågar om den får låna, och den då säger att jag ska få tillbaka summan i en klump. Då personen skulle få in pengar av ett familjearv denna månad. Vilket tillträdde en annan familjemedlem istället.Jag har bevis på transaktionerna till personen och att det är ett lån och inte en gåva. Även att jag ska få tillbaka, men ingen underskrift eller exakt datum på när. Kan man gå till kronofogd, eller kräva igen dem på något vis?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!KronofogdenFör att få tillbaka pengarna du lånat ut kan du vända dig till Kronofogden. Du ansöker om ett betalningsföreläggande genom att fylla i och skicka in en blankett till Kronofogden. Blanketten och mer information om betalningsföreläggande hittar du på Kronofogdens webbsida, här.Det kostar dig 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande men den summan kan du begära ersättning för i din ansökan. När du har skickat in din ansökan skickar Kronofogden ett föreläggande till den du vill få betalt av. DomstolOm din vän hör av sig till Kronofogden och invänder mot skulden kan du välja om du vill att din ansökan ska tas vidare till domstol. Om du väljer att gå vidare till domstol tillkommer det en avgift på 600 kr som du måste betala för att domstolen ska ta upp din ansökan. Domstolen kommer att pröva huruvida det föreligger en fordran eller ej. Det är svårt att säga hur stora dina chanser är, men en utförlig redogörelse om grunden för ditt krav, de aktuella omständigheterna och bevis som du kan åberopa skulle öka dina chanser.Om personen inte hör av sig till Kronofogden alls så meddelar Kronofogden ett utslag där din vän förpliktas att betala det du har begärt. När du har fått ett utslag om betalningsföreläggande kan Kronofogden börja arbeta med att driva in skulden från din vän. Detta kostar 600 kr, och om Kronofogden inte kan få betalningen från din vän skickar de en faktura på beloppet till dig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan äktenskapsförord och testamente gå emot varandra?

2017-11-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag skulle bara vilja ha ett svar på en fråga jag har angående äktenskapsförord och testamente, blir äktenskapsförordet ogiltigt vid dödsfall? Det är så att min pappa gått bort och han har både och förord och testamente och saken e lite den att de verkar gå emot varandra testamentet säger en sak och förordet en annan, hur funkar det då, har hört att förordet inte räknas?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din frågaÄktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det reglerar inte hur kvarlåtenskapen ska fördelas utan snarare bara kvarlåtenskapens storlek. Ett testamente däremot är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter dennes död. Dessa två kan alltså inte gå emot varandra då de reglerar två olika saker.När din far gick bort så upplöstes hans äktenskap och bodelning lär förmodligen ha skett. Det är vid bodelningen som äktenskapsförordet blev aktuellt och som avgjorde vad som skulle ingå i bodelningen eller inte. Efter bodelningen genomförs arvskifte och då träder testamentet in gällande hur arvsfördelningen ska se ut.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Fel på regnjacka - kan jag få pengarna tillbaka?

2017-11-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en regnjacka. Efter att ha använt den första gången och regnjackan kommit i kontakt med vatten så bildades vita fläckar. Gick tillbaka med jackan till butiken jag köpt den ifrån och de tar in den på bedömning. De anser att det inte föreligger något fel i varan utan att jag möjligtvis kommit i kontakt med något (?), samt att de inte haft reklamation av jackan tidigare. Därför erbjuder de mig endast en ny jacka. Men jag vill ha pengarna tillbaka. Har jag rätt till att få pengarna tillbaka och vad ska jag hävda isåfall?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du köpt regnackan i en butik är Konsumentköplagen (KköpL) tillämplig.Fel i vara (jacka)Regnjackan anses felaktig om den avviker från vad du som köparen kunnat förutsätta. Min bedömning är att du som köpare ska kunna förutsätta att en regnjacka (efter en användning) som ska tåla regn inte får fläckar av regnet. Jackan är att anse som felaktig och detta framgår av KköpL 16 § 3 st.Eftersom felen på jackan visade sig inom sex månader så anses felet ha funnits vid köpet och säljaren ska ansvara för det. Se KköpL 20-20a §§.Reklamation, KköpL 23 §För att kunna åberopa någon påföljd måste du reklamera jackan inom skälig tid efter att du märkt felet, vilket jag förutsätter att du har gjort.Påföljder vid fel i vara1. Omleverans eller avhjälpande, KköpL 26 §I första hand är det omleverans eller avhjälpande som är aktuellt. Det innebär att du kan kräva att få en ny jacka eller att de reparerar jackan. 2. Prisavdrag eller häva köpet, KköpL 28-29 §§ Om omleverans eller avhjälpande är något som företaget inte kan erbjuda, kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (få pengarna tillbaka).Kräver du att få pengarna tillbaka som första påföljd så har säljaren rätt att på egen bekostnad kräva omleverans eller avhjälpande. Butiken har alltså rätt att erbjuda dig en ny jacka istället för att ge dig pengarna tillbaka. Detta framgår av KköpL 27 §. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Särkullbarns efterarv

2017-11-09 i Efterarv
FRÅGA |Huvudregeln?Min mor gick bort 2016, var gift,fanns inget testamente, bodelning är gjord efter henne. Jag gjorde inget arvskifte så länge hennes man levde ( är inte min far). Dom hade inga barn tillsammans. Nu har maken också gått bort, och bodelningen efter honom också gjord. Och det blir hans brorsbarn 2 st som ärver honom. Så nu skall vi göra ett arvskifte. Och dom säger att vi skall lösa detta genom huvudregeln. Då är min fråga vad det innebär? Skall allt delas på 3 eller blir det 2/3 till mig eftersom jag inte har tagit ut mors giftorätt? Tackar på förhand
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du avstod från ditt arv till förmån för efterlevande make (din mors man) har du rätt att få efterarv nu när efterlevande maken också har gått bort enligt 3 kap. 2 och 9 §§ Ärvdabalken.EfterarvDu ska få ditt efterarv innan arvingarna (brorsbarnen) får sin del. Efterarvet ska motsvara samma andel som du skulle fått av din mor. Då jag inte vet hur mycket du skulle fått i arv efter din mor eller hur mycket kvarlåtenskap det rör sig om, så tar jag ett exempel för att förklara efterarvsandelen.Exempel: Din mor går bort och efter bodelning får din mor och hennes make 100 000 kr vardera. Om du är enda barnet ska du ärva allt efter din mor men eftersom du avstår från arvet ärver hennes make det. Maken har nu totalt 200 000 kr (bodelning + arv). Din efterarvsandel motsvarar då 100 000/200 000, dvs. 1/2. När maken går bort har du alltså rätt till hälften av hans kvarlåtenskap och resterande får brorsbarnen dela på. Vad för huvudregel som brorsbarnen pratar om kan jag tyvärr inte svara på men det är efterarv du ska få och hur du räknar ut det kan du se i exemplet ovan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Boendeföräldern vägrar umgängesschema

2017-11-08 i Barnrätt
FRÅGA |En god vän till familjen har två barn som han inte har vårdnaden om . Mamman vägrar umgängesschema och tycker att pappan ska umgås med barnen när det passar henne . Hon har även hotat med att adoptera bort barnen ! Allt detta låter extremt och konstigt i mina öron . Min fråga är : vad har man för rättigheter om man inte gar vårdnaden om barnen?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ensam vårdnadEnsam vårdnad innebär att mamman har rätt att ensam bestämma i juridiska frågor. Det kan vara frågor om var barnen ska bo, skola, läkare, försäkring mm.UmgängesrättEnligt 6 kap. 15 § Föräldrabalken (FB) ska barn ha rätt till umgänge med en förälder som de inte bor tillsammans med. Pappan har ingen rätt att kräva umgänge eftersom alla bedömningar görs utifrån barnets bästa. Utgångspunkten för reglerna om umgänge är att det är viktigt att barnen har kontakt med båda föräldrarna, även om dessa inte bor tillsammans. Mamman som i detta fall har ensam vårdnad har det yttersta ansvaret för att barnens behov blir uppfyllda.Om mamman vägrar umgängesschema rekommenderar jag pappan att prata med mamman för att nå en lösning. De kan även utnyttja möjligheten till samarbetssamtal som leds av en tjänsteman vid kommunen. Ett annat alternativ är att pappan skickar in en stämningsansökan till tingsrätten som får ta upp frågan om umgänge. Här kan du läsa mer om stämningsansökan. Adoptera bort barnenNär det gäller att mamman vill adoptera bort barnen så behöver hon inte pappans formella godkännande för att göra det. Dock är det tingsrätten som bedömer om adoptionen är lämplig och i det fall ska pappan höras av rätten. Om pappan motsätter sig adoptionen kan det påverka rättens lämplighetsprövning och leda till att de nekar adoptionen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,