Påföljd vid snatteri

2017-10-31 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar vad jag riskerar för straff nu när jag vart tagen för snatteri.Tack
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här. Den som olovligen tar vad som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det döms för snatteri om det som stulits varit av lågt värde eller om övriga omständigheter pekar på att brottet är att anse som ringa. Den som döms för snatteri riskerar att betala böter eller fängelse i högst sex månader. 8 kap. 2 § BrBDu kan alltså bli dömd för snatteri till böter eller fängelse. Om det inte finns omständigheter som t.ex. att du blivit dömd för liknande brott tidigare, blir du troligtvis skyldig att betala böter. MVH

Förtal och falsk tillvitelse vid falsk anmälan till socialtjänsten

2017-10-18 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej Lawline,Jag är en ostraffad småbarnspappa / egen företagare som utan förvarning hamnat i en mycket obehaglig situation. Jag har av min svärmor inför en läkare på vårdcentralen blivit anklagad för att (1) Vara psykopat (2) Begått sexuella övergrepp mot min 2-åriga dotter. Specialistläkare på Huddinge sjukhus som genomfört en grundlig kroppsundersökning på min dotter har konstaterat att det inte finns några som helst tecken på ovan. Tack vare detta omhändertogs inte mina två barn och jag slapp bli hämtad av polisen. Har idag suttit i möte med socialtjänsten där de velat förklara / reda ut situationen för oss och få ta del av vår version av händelserna. Under mötet framkom vad min svärmor sagt till läkaren / läkarna vilket triggat igång hela den här mardrömmen. Min svärmor vill nu ta tillbaka allt hon sagt och “ställa det hela bakom sig"(!) Jag är av en annan uppfattning då den här historien hade kunnat sluta väldigt illa för mig. Socialtjänstutredning fortgår och går inte att stänga ner hur som helst utan få ha sin gång. Jag har tack och lov fullt stöd och förtroende av min familj och socialtjänsten ser i nuläget ingen anledning gräva vidare i fallet och vi behöver inte närvara på fler möten med dem. FRÅGA:Kan jag stämma henne för förtal? Obs: Vill inte hämnas på något sätt utan med juridisk tyngd bara markera att hon gått över gränsen och förhoppningsvis stävja nya infall från hennes sida. Tacksam för råd!
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som typiskt sätt utsätter offret för andras missaktning, döms för förtal till böter. Om personen dock var skyldig att uttala sig om detta eller om det är med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att personen lämnade dessa uppgifter, och personen även visar att uppgifterna var sanna eller om denne annars har skälig grund för att lämna uppgifterna, så ska denne inte dömas för förtal. 5 kap. 1 § BrBFör att det ska räknas som förtal måste uttalandet vara avsett att skada en annan människas anseende hos andra med hänsyn tagen till den krets offret tillhör. Uppgiftslämnandet ska typiskt sett leda till skada men skada behöver ej ha uppstått. Att uttala sig för myndigheter är straffritt om man måste, exv vid en rättegång. Det är hur uttalandet subjektivt sett kan uppfattas när det förmedlas som är det avgörande om ett brott föreligger.I ditt fall har din svärmor sagt saker till läkaren som kan anses göra stor skada för dig. Det måste samtidigt påpekas att uppgifterna har lämnats till en läkare som då gör en anmälan och att allmänheten inte har tagit del av informationen. Om din svärmor även haft skälig grund för att lämna uppgifterna (t.e.x. att hon varit rädd för att barnbarnet far illa) kan hon inte dömas för förtal.Jag anser helt enkelt att det är en bedömningsfråga om förtal har begåtts eller inte. Däremot sker anmälan till en myndighet såsom Socialtjänsten (eller läkare som för det vidare) under straffansvar. Om din svärmor lämnat en lögnaktig uppgift till socialtjänsten kan det utgöra brottet falsk tillvitelse eller vårdslös tillvitelse, och medföra straffansvar enligt brottsbalken 15 kap 7 § BrB, d.v.s. det kan polisanmälas.Även i detta fall räcker det inte att någon objektivt sett har begått handlingarna som beskrivs i lagen, det måste även finnas ett uppsåt eller, för vårdslös tillvitelse, i vart fall oaktsamhet.Om din svärmor t.ex. lögnaktigt har gjort en anmälan till Socialtjänsten om att dina barn far illa trots att hon kände till att så inte var fallet är det mycket möjligt att ett brott har begåtts. Om du misstänker att så är fallet går det naturligtvis bra att göra en polisanmälan.För vår telefontid kan du höra av dig via. mail (kontaktuppgifter nedan). Jag föredrar att vi har den imorgon klockan 15.00?Med vänlig hälsning,Zinar Budakzinar.budak@hotmail.com

Betalningsanmärkning efter återvinning av utslag från kronofogdemyndigheten

2017-10-11 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej! jag hade en tvist med et företag som skulle skydda min identitet på internät. Jag tackade nej till de. skrev 2 brev inget svar tillbaka. fick fakturan från deras inkasso kompisar pratade med en advokat ( i Östersund) alt gick till Östersunds domstolen, jag fick rätt av domstolen. Men betalnings anmärkningar stå kvar hos kronofogden. JAG FÖRSOKTE PRATA MED DE, OCH FICK EN TID PÅ DERAS RÄTTELSETEAMET PÅ GOTLAND1 JAG BO I gÄLLÖ JÄMTLAND.jAG BLEV LITEN GALEN DERFÖR DETTA ÄR INTE RÄTVIS. JAG HAR VUNNIT SÅ VÄRFÖR FÅ JAG NU ET TVIST MED SOM INTE VIL PLOCKA BORT BETALININGS ANMÄRKNINGEN.
Zinar Budak |Hej, som jag förstår din fråga har du blivit erbjuden en tjänst från ett företag. Denna tjänst har du tackat nej till men du har sedan det fått en faktura från ett inkassobolag. Du har även fått en betalningsanmärkning från kronofogden. och du har varit i domstol där du vunnit. Vad jag misstänker ha hänt, är att företaget har ansökt om betalningsföreläggande hos kronofogden. Om du då inte har bestritt ansökningen i rätt tid eller erkänner skulden, så meddelar Kronofogdemyndigheten utslag (vilket av många ses som en betalningsanmärkning). 42 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning (LBH)Om du som svarande är missnöjd med utslaget kan du ansöka om återvinning senast 1 månad efter utslaget meddelades. 52-53 §§ LBHOm du har ansökt om återvinning i rätt tid lämnas målet till tingsrätten som ska avgöra saken. 54 § LBHDet som är viktigt att veta är att så fort kronofogden meddelar utslag så får man en anmärkning i deras system. Om man sedan ansöker om återvinning och dessutom vinner i domstol så står anmärkningen fortfarande kvar. För att undvika en betalningsanmärkning måste man bestrida betalningsföreläggandet redan från början och alltså undvika att utslag meddelas.MVH

Påföljd och gallringsregler vid snatteri

2017-09-14 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |HejMin son är 18 år gammal, som stal ett ögonblick av svaghet cd värt 500 kr Vad straff i detta fall och vad förväntas Craat Detta är första gången som är mycket ångerfull för vad han har gjort och om inspelad i kriminalregistret som en utgångspunkt och lämna en inverkan på hans framtidTack
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.Den som olovligen tar något som tillhör en annan person med syftet att tillägna sig det, döms, om tillgreppet innebär skada, för stöld. 8 kap. 1 § BrBBrottet är att anse som ringa om det tillgripa värdet är lågt eller p.g.a. andra omständigheter vid brottet. Den som döms för ringa stöld (snatteri) får böter eller fängelse i högst sex månader som straff. 8 kap. 2 § BrBI detta fall rör det sig om ett värde av 500 kr. Gränsen mellan snatteri och stöld går vid ungefär 1000 kr. Detta rör sig alltså om en ringa stöld (snatteri). Då din son är 18 år gammal och om han tidigare inte dömts för liknande brott så riskerar han nog endast böter. Detta brott kommer att vara i hans belastningsregister i fem år efter domen meddelas. Om han döms för ytterligare brott efter detta kan dock brottet vara kvar längre.MVH

Uppsåt vid drograttfylleri

2017-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag blev stoppad för en nykterhetskontroll i trafiken och poliserna utförde ett "ögontest" (penna som förflyttades och lampa i mina ögon) och de drog slutsatsen att jag såg påverkad ut. Fick lämna urin och blodprov, och en såkallad "snabbsticka" gav utslag på amfetamin. Jag har aldrig tagit amfetamin i mitt liv, testerna ska såklart skickas på analys men känns inte som stickan ger utslag för inget.. Började tänka och har haft svårt att sova dagarna innan och haft mycket i tankarna. Antog att det berodde på stress iochmed arbete och faktumet att jag haft dålig sömn periodvis sen jag blev lämnad av min partner. Är alltså misstänkt för drograttfylleri, godtog ej strafföreläggande och nekade att jag tagit några substanser, om det finns amfetamin i mig är jag 100% säker på att någon fått i mig det på nått sätt jag inte vet. Hur ska jag gå vidare med att försvara mig själv ifall det visar positivt efter analys? Kan jag frias?
Zinar Budak |Hej, Om man för ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet döms man för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta gäller dock inte om narkotikan dock har intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination. 4 § Lag om straff för vissa trafikbrottFör att dömas för brottet måste man även ha uppsåt. Detta betyder att du medvetet ska ha brukat narkotikan. Om du har fått i dig narkotikan på ett sätt som inte är uppsåtligt kan du alltså inte dömas för brottet. Självklart kan du frias för brottet. Om rekvisiten för brottet är uppfyllt krävs det att du har uppsåt för att dömas.MVH

Pengar utgör inte samboegendom

2017-10-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Vi har inte skrivit på någon samboavtal innan vi flyttade ihop feb förra året, men vi har varit tillsammans i 5-år. Vi pratade med varandra innan vi flyttade ihop den feb 2016 att de pengar vi hade innan flytten äger vi själva (inget skriftligt). Sedan flytten ihop har han (sambon) tjänat in bonusar och även skrivit under ett avtal med ägarna och företagsledningen om han (sambo) uppnår den vinsten som ägarna och ledningen kräver inom en viss tidsperiod inbringar det tio miljoner extra för honom (sambon). Min fråga är:Har jag rätt till en del av pengarna på 10miljoner kr och avtalet skrevs under vår tid ihop som sambons. Vi har idag bestämt att gå skilda håll och detta bestämde vi tillsammans den 14/10-17. Mvh Maria
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga vänder vi oss till sambolagen (SamboL), se här.Det som utgör samboegendom och det som alltså eventuellt kan delas mellan två sambos är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som förvärvats för gemensam användning. 3 § SamboLPengar, bonusar och annat som inte klassas som bohag är således inte samboegendom och ska inte vara med i en eventuell bodelning. Du har alltså inte rätt till en del av hans pengar.MVH

Påföljd vid stöld

2017-09-18 i Påföljder
FRÅGA |Vad är ett troligt straff efter att ha dömts för 2 snatterier, en för 15 år sedan (åtalsunderlåtelse) och en för 4 år sen (strafföreläggande) och därefter åka fast för en stöld som precis går över gränsen för snatteri? Jag undrar om stöld och/eller återfallsbrottslighet alltid döms som grövre brott. Blir det alltid en större påföljd förenad med böter, tex villkorligt och samhällstjänst, eller är det om förmildrande omständigheter finns juridiskt möjligt att få enbart böter igen?
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.Den som olovligen tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, döms, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. 8 kap. 1 § BrBNär man gör en straffmätning ska rätten även beakta om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott. Rätten ska särskilt beakta vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som förflutit mellan brotten samt om den tidigare och den nya brottsligheten är likartade. Rätten ska även beakta om brottsligheten i de båda fallen är särskilt allvarliga. 29 kap. 4 § BrBI detta fall rör det sig om att du blivit dömd för snatteri vilket inte bedöms som särskilt allvarligt. Dessutom har det gått ganska lång tid sedan du dömdes. Om du döms för stöld, kommer du troligt att få villkorlig dom eller skyddstillsyn. Böter kan förenas med en villkorlig dom.MVH

Egenmäktighet med barn vid kvarhållande av barn

2017-09-11 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det som egenmäktighet med barn om umgängesförälder( pappan) behåller barnet efter umgänge.Mamman är boendeförälder, genom dom. Gemensam vårdnad.Pappan bor så nära så barnet kan gå hem till mamman, men vill inte träffa mamman pga att pappan har talat väldigt illa om mamman. Barnet fyller snart 13 år. Om pappan får enskild vårdnad kommer mamman inte att få en bra kontakt med barnet.Måste det vara så att pappan tar barnet till okänd ort eller till annat land för att det ska räknas som egenmäktigt förfarande.MVH
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.Den som har gemensam vårdnad om ett barn under femton år och utan beaktansvärda skäl, skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren kan dömas för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år. 7 kap. 4 § 1 st. BrBNär den ena vårdnadshavaren för bort eller kvarhåller/undanhåller barnet från den andra vårdnadshavaren så räknas detta som ett skiljande. Om pappan behåller barnet kan han alltså dömas för brottet, det behövs inte att man åker till okänd ort som du frågar efter. Du skriver dock också att barnet själv inte vill gå hem till mamman. Om det är så att pappan inte hindrar barnet men barnet själv inte går till den andra vårdnadshavaren så rör det sig inte om något brottsligt.MVH