Hur blir det om vi inte har några gemensamma barn och inget testamente?

2020-06-29 i Make
FRÅGA |Jag och min make har inga gemensamma barn, men min man har 2 barn i tidigare äktenskap. Genom gåva/äktenskapsförord äger jag villan vi bor i. Jag har med hjälp av jurist upprättat testamente där min make ska ärva allt efter mig med fri förfoganderätt, men när vi båda är avlidna ska min del i boet ärvas av 2 av mina syskonbarn. min make har inte skrivit något testamente.Vad innebär det för mig om han går bort före mig?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att finna vägledning till din fråga så måste vi titta i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). I mitt svar till dig kommer jag noga redogöra för hur det blir om din make avlider före dig då det inte finns något testamente. Bodelning: När din make avlider så kommer en bodelning att genomföras (23 kap. 1 § stycke 2 ÄB). Denna bodelningen innebär att din makes och din egendom kommer att delas upp mellan dig och dödsboet (9 kap. 1 § ÄktB). All egendom räknas in som inte är någons avtalade enskilda egendom, som i så fall ges till den som äger egendomen utan att delas upp (10 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ÄktB).Arvsfördelning: Efter det att en bodelning har skett så skall arvet delas ut mellan arvtagarna. Eftersom det inte finns något testamente eller några gemensamma barn så har du ingen rätt till arv efter din man. Istället så kommer din makes barn få arvet efter din make (2 kap. 1 § ÄB). Så om din man skulle gå bort före dig så kommer det bli så att arvet tillfaller hans barn och du kommer att bli utan arv om ni inte skriver något testamente. Sammanfattning: Eftersom du har ett äktenskapsförord där det står att du äger huset, så kommer du att behålla det sålänge det uttryckligen i detta avtal står att huset är din enskilda egendom. Det är viktigt att det står att det är din enskilda egendom eftersom annars kommer din makes barn kunna få ut halva huset i arv som tidigare har nämnts. Rörande resterande av din makes tillgångar så har du ingen möjlighet att få några andra tillgångar än hälften av era gemensamma tillgångar. För att du skall kunna få ut arv från din man måste det finnas ett testamente som ger dig denna rätt. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att det löser sig till det bästa för dig! Allt gott!Vänligen,

Pengar på konto

2020-06-29 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag har varit gifta i 17 år. Vi har två barn i tonårsåldern. Jag har nu begärt skilsmässa. Vi har inget äktenskapsförord. Min man har varit den som haft ansvar för vår ekonomi och haft tillgång till alla våra konton, medan jag endast haft tillgång till mina egna konton. Jag har litat på honom. Det har nu visat sig när jag går igenom mina konton att han under många år systematiskt har fört över pengar från min lön till hans egna konto för eget syfte samt tagit pengar från mitt fondkonto där jag sparar till pension varje månad. Det är stora belopp på över en halv miljon kronor. Hur ser mina förutsättningar ut att få tillbaka mina pengar vid bodelning? Vi äger ett gemensamt hus där tanken är att jag skall bo kvar samt att barnen stadigvarande skall bo hos mig.
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att vi kan hjälpa dig. Reglerna om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Där framgår att efter en skilsmässa så ska en bodelning genomföras. En bodelning är som namnet indikerar en process där man delar "boet" helt lika, 11 kap. 3 § ÄktB. Boet är allt som är giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgods är alla tillgångar, detta inkluderar pengar på konton, bilar och fonder. De enda som undantas - som huvudregel - är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Eftersom ni inte har något äktenskapsförord så kommer inte pengarna på hans konton vara enskild egendom, 7 kap. 2 § ÄktB. Ingen av de andra sätten för egendom att bli enskild är nämligen inte tillämpliga, 7 kap. 2 § ÄktB. Detta innebär alltså att pengarna som din före detta har tagit ska ingå i bodelningen. Vid bodelningen kommer du alltså har rätt till hälften på samma sätt som din make, 11 kap. 3 ÄktB. De gör sålunda inte så stor skillnad vems pengarna är om de inte är så att någon av er har stora skulder som ni får göra avdrag för, 11 kap. 2 § ÄktB. Är så fallet så kan de vara värt för dig att försöka bevisa att de är dina pengar. Detta kan du göra genom att visa på bak utdrag och dylikt. Kan du vidare visa på att de var din man som skötte ekonomi - till exempel genom vittnesmål så stärks din position. Jag hoppas detta- i vart fall delvis - besvarar din fråga. Med vänliga hälsningar

Hur skriver jag ett äktenskapsförord när jag inte vill blanda min enskilda egendom med giftorättsgodset?

2020-06-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min blivande make och jag ska skriva äktenskapsförord. Jag har olika bankkonton/banktillgodhavanden och liv- och kapitalförsäkringar som jag vill ska vara min enskilda egendom. Jag kommer dessutom att ibland ändra dem. Jag undrar nu hur jag ska kunna märka ut kontona så de forfarande utgör min enskilda egendom och inte blandas med giftorättsgodset. Vad händer med pengar som inte är specificerade på konton. Min blivande make har en lägenhet som han ska sälja och de pengarna kommer att placeras på konton och försäkringar
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är ett äktenskapsförord?Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar. I svensk rätt är utgångspunkten att det råder avtalsfrihet och att man därför får avtala om nästan vad som helst så länge det inte bryter mot lag eller bryter mot grundläggande moral och etik. Enligt 7:1 Äktenskapsbalken (ÄktB) så är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. 7:2 § pt.1 ÄktB stadgar att egendom som angetts som enskild i ett äktenskapsförd är att anse som enskild egendom. Enligt 7 kap 2 § 2 st. så är dock avkastning från enskild egendom giftorättsgods om ni inte väljer att avtala även om det i äktenskapsförordet. Enligt 7:3 § ÄktB så kan makar eller blivande makar upprätta ett äktenskapsförord där de bestämmer vad som ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. Paragrafen stadgar även att ett nytt äktenskapsförord kan ändra ett tidigare. Bankkonton och banktillgodohavanden är sådant som du kan skriva in som enskild i egendom i äktenskapsförordet. Det finns inget undantag till huvudregeln om avtalsfrihet avseende liv- och kapitalförsäkringar. Vad innebär detta för dig?Det innebär att ni kan avtala fritt om ifall det ska anses vara enskild egendom. Både pengarna på dina konton, din blivande makes konton, pengarna från försäljningen av lägenheten och diverse försäkringar. Alla tillgångar som inte omnämns i äktenskapsförordet är att anse som giftorättsgods och ospecificerade tillgångar blir därför inte enskild egendom om ni inte avtalar om det. Jag skulle rekommendera att skriva in i äktenskapsförordet att alla tillgångar på vissa konton ska anses vara enskild egendom och att all avkastning från de pengarna som finns där nu kommer att vara enskild egendom. Om ni väljer att placera mer pengar på dessa konton så skulle jag dock rekommendera att skriva ett nytt äktenskapsförord där ni inkluderar de nya summorna för att inte riskera sammanblandning vilket skulle kunna komplicera frågan. Det går även att avtala om att det inte finns någon giftorättsgods och att allt är enskild egendom vilket kanske skulle vara lättare i ert fall.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Tolkning av testamente

2020-06-26 i Testamente
FRÅGA |Vad gäller här vid skrivet testamente:" Dottern (Namn) skall endast erhålla sin laglott. Resterande av kvarlåtenskapen skall med full äganderätt tillfalla min son (Namn). Det är min bestämda önskan att bröstarvingarna genom träffande av avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo eller annorledes möjliggör för min make att få bo kvar i fastigheten XX-YYY.Den egendom som tillfaller bröstarvinge enl ovan eller trätt i stället för sådan egendom skall utgöra enskild egendom. Vad sålunda bestämts skall även gälla avkastningen av all ovan nämnd egendom. Bröstarvinge har rätt att genom äktenskapsförord förordna att egendomen helt, eller delvis skall utgöra giftorättsgods liksom att genom skriftligt avtal förordna att egendomen skall omfattas av sambolagens regler.Får min syster endast sin laglott? Eller hälften av allt ?Fattar inte innebörden i testamentet, tacksam för svar!
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag strukturerar svaret genom att först svara på din explicita fråga och sedan klargöra för testamentets innehåll i övrigt.Din syster får endast sin laglottPrecis som du säger är det så att din syster endast får sin laglott. Testamentet klargör explicit att hon "skall endast erhålla sin laglott". Hon får alltså inte hälften av allt.Testamentets innehåll i övrigtResterande del av kvarlåtenskapen, dvs. det som inte tillfaller din syster i form av laglott, tillfaller dig med full äganderätt. Full äganderätt innebär att du som ägare kan göra vad du vill med egendomen. Den efterlevande maken har rätt att bo kvar i fastigheten trots att denne inte äger den. Detta eftersom det kommer att vara någon av er (bröstarvingarna) som fastigheten kommer att tillfalla.Egendomen ni ärver kommer att utgöra enskild egendom. Att egendom är enskild innebär att egendomen inte kommer att bli giftorättsgods vid en framtida bodelning (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det här betyder att egendomen inte kommer att delas upp med en framtida make när äktenskapet upplöses. Även avkastning som uppkommit ur den lösa egendomen kommer att utgöra enskild egendom, t.ex. i form av ränta på sparkonto. Egendomen som tillfaller dig som enskild egendom har du dock möjlighet att göra så att det ingår i en eventuell framtida likadelning med make eller sambo. Du kan alltså "upphäva" egendomen från att vara enskild egendom. Detta genom äktenskapsförord eller vid samboende; samboavtal.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur kan jag skydda avkastning av enskild egendom?

2020-06-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min man har ett äktenskapsförord som reglerar att aktierna i mitt aktiebolag är enskild egendom.Vad jag förstår så reglerar det att vid eventuell skilsmässa så är mitt ägande i bolaget tryggat, samt vid en eventuell försäljning av bolaget så är de pengarna enskild egendom.Vad gäller däremot med utdelning? Avkastning på ovan nämnda aktier är inte särskild reglerade i vårt äktenskapsförord. Innebär det att en utdelning blir gemensam/ingår i eventuell giftorättsgods?Hur påverkas i så fall utdelning från aktier som jag äger och som är enskild egendom? Och hur påverkas det före/efter den så kallade kritiska dagen?Eftersom bolaget är mitt och jag har full styrning på det så kan ju jag välja när jag vill ta utdelning från ett överskott och inte. Vad händer om den kritiska dagen är idag och jag väntar med att ta utdelning tills om två år eller längre? Ska den utdelningen då ändå ingå i giftorättsgodset?
Angelica Kaijser |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag dela upp den i två delar: dels huruvida avkastningen är giftorättsgods, dels vilken betydelse den kritiska dagen har. Är avkastningen giftorättsgods?Äktenskapsförord samt makars egendomsförhållanden regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Vid en eventuell bodelning ska endast gifoträttsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB), varför det är viktigt att fastställa vilka egendomar som tillhör makarnas gemensamma gods och vilka som är enskilda. Huvudregeln föreskriver att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). För att egendom ska förbli enskild och således inte ingå i bodelningen krävs det generellt att ett äktenskapsförord är upprättat (7 kap. 2 § ÄktB), precis som ni har gjort. Däremot är avkastning från enskild egendom, giftorättsgods (7 kap. 2 § 2 st. ÄktB). Precis som du befarade kommer alltså aktiernas utdelning, ingå i ert gemensamma giftorättsgods. För att utdelningen skulle bli enskild egendom krävs att det särskilt regleras i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § 2 st. ÄktB). Den "kritiska dagens" betydelseNär man talar om "den kritiska dagen" syftar man på den dag vilken man utgår från vid en bodelning. Egendomsförhållandena mellan makarna på den dagen är det som ligger till grund för den senare bodelningen. Dagen som man utgår från är då talan om äktenskapsskillnad väcks, alltså då ansökan om skilsmässa skickas in till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB), är den som "låser" egendomsförhållandena. Självklart är det orimligt att egendomsförhållandena ser exakt likadana ut på kritiska dagen som dagen för bodelning varför man har ett visst ansvar för om ens giftorättsgods minskar.Om en makes tillgångar minskar från kritiska dagen till bodelning, t.ex. kommer denna förlorade egendom upptas som en redovisningsfordran (9 kap. 3 § ÄktB), alltså som om den funnits kvar. Det samma gäller om en makes giftorättsgods har ökat. De egendomar som ska ingå i bodelningen är redan fastställda vid tidpunkten för när talan om äktenskapsskillnad väcktes.SammanfattningHuvudregeln är alltså att egendom som är giftorättsgods som tillkommit efter kritiska dagen inte ingår i bodelning samt att det som har försvunnit ur boet mellan kritiska dagen och bodelningsdagen ska redovisas för. Det betyder att du kan vänta med att betala ut utdelningen om du vill skydda utdelningen från bodelningen, eller för att vara på den säkra sidan, upprätta ett nytt äktenskapsförord som föreskriver att avkastningen ska vara enskild egendom.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad är giftorättsgods?

2020-06-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag undrar vad giftorättsgods är? Kan ni förklara vad det betyder tack?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att all egendom som makarna har i ett äktenskap är giftorättsgods. Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa, enligt 10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som en make har och som inte är enskild egendom, enligt 7 kapitlet 1 § ÄktB. För att något ska vara enskild egendom krävs det att det står till exempel i ett äktenskapsförord, i ett gåvobrev eller i ett testamente (om man fått egendomen), 7 kapitlet 2 § ÄktB. Vänligen,

Delägare i husbil, vad händer om ena parten avlider?

2020-06-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag står som medköpare på husbilen, med min sambo. Han är fortfarande gift. Frun bor på ett dementboende. Vad gäller för mig med husbilen om sambon går bort. Äger jag hrla eller halva Husbilen ?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din sambo är gift blir inte sambolagens regler tillämpliga. Den lagen avser endast samboförhållanden där ingen av samborna är gifta (1 § sambolagen). Dessutom anses inte en husbil som varken bostad eller bohag och kan därför inte utgöra samboegendom (3 § sambolagen), om dessa regler skulle vara tillämpliga. Vi får därmed vända oss till lag om samäganderätt. Är det två eller flera personer som äger lös sak bland annat har man lika mycket rätt till denna. Om inte annat kan visas äger man lika mycket var av den (1 § lag om samäganderätt). En husbil anses som lös sak och faller därför in under denna lag. Du och din sambo har alltså rätt till lika stor del av husbilen. Då din sambo är gift så kommer hans del, dvs. 50% tillfalla hans fru som giftorättsgods om han avlider, om det inte anses som enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendom är:1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, 2. egendom som en mage har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, 3. egendom som en make erhållit genom testamente med det billkoret att den ska vara mottagarens enskilda, 4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtare ska vara mottagarens enskilda, 5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det billkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, 6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. (7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken). Husbilen kan därför inte anses som enskild egendom om det inte är skrivet så i ett äktenskapsförord. Sammanfattningsvis äger du halva husbilen. Skulle din sambo avlida kommer hans del tillfalla hans fru, som giftorättsgods. Oavsett vad som sker med hans del så har du rätt till din del, dvs. 50%. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Måste en make som inte står på ett lån betala lånet?

2020-06-25 i Bodelning
FRÅGA |hej jag har en kort men intressant fråga.jag och min fru sökte ett gemensamt lån för att betala bort dåliga krediter som hon dragit på sig.men vi fick inget lån med henne som kredit medsökande för hon hade för många förfrågningar.jag fick dock lånet som ensam sökande.vi är gifta.Så min fråga är om vi skulle separera vad händer då står jag med skägget i brevlådan eller har hon en skyldighet att betala halva lånet.?Med vänlig hälsning
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Gentemot banken är det du som kommer att vara återbetalningsskyldig eftersom det är du och banken som har ett avtal med varandra. Om ni skulle skilja er så kommer förstås en bodelning att göras vilket regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Som huvudregel finns i ÄktB 1 kap. 3 § att varje make svarar för sin egendom och sina skulder. Det innebär att man inte kan utmäta en makes tillgångar för att betala en annan makes skulder. Var och en är skyldig för det man tagit på sig så att säga. I det här fallet är det alltså så att du skulle stå med hela skulden. En bodelning går i regel till så att varje make beräknar sitt giftorättsgods, alltså det som ska tas med i bodelningen. I bodelningen ska allt ingå som inte är enskild egendom som listas i ÄktB 7 kap. 2 § t ex egendom som är enskild genom äktenskapsförord eller på annat sätt bevisligen ska undantas från att delas med en annan make. Så varje make beräknar hur stora tillgångar och skulder man har enligt ÄktB 11 kap. 1-2 §§, när skulderna dragits av så slår man ihop det som blir över och delar det på hälften enligt ÄktB 11 kap. 3 § vilket då kan innebära att den ena maken får ge den andra tillgångar för att den har ett större överskott. För att tydliggöra kan man säga såhär: Om du skulle ha 800 000 i tillgångar och 500 000 i skulder på det lån som du tagit (visserligen för hennes skull men det räknas på din post ändå). Ditt giftorättsgods skulle då bli 300 000 kr. som ska sättas i potten som ska delas lika mellan er två. Skulle hon hamna med ett högre giftorättsgods än du på grund av skulden du tagit på dig så kommer hon att få ge dig en del för att väga upp att du skuldsatt dig men hon kommer inte vara skyldig att betala hälften på själva skulden även om du kanske får lite hjälp med den i praktiken genom bodelningen. Man kan nog däremot anta att ni har ett muntligt avtal om att hon ska betala tillbaka skulderna till dig istället för till olika kreditgivare och det muntliga avtalet gäller i förhållandet mellan er två. Du har därför rätt att kräva pengarna av henne om det skulle vara så att hon inte betalar. Det finns möjligheter för er att reglera detta sinsemellan i efterhand även om det såklart hade varit bättre om du gjort det på förhand. Skulle hon hävda att lånet var en gåva eller inte alls ett lån mellan dig och henne, ja då kan du mycket riktigt stå där med skägget i brevlådan för skulden står på dig, inte på henne. Banken har ju ingen juridisk möjlighet att kräva någon annan på en skuld än den som står på den. Svårigheter kan alltså uppkomma eftersom muntliga avtal kan vara svåra att bevisa. Det bästa är förstås om ni kommer överens och ännu bättre om ni kommer överens på papper, alltså skriver ett skuldebrev som reglerar hennes skuld till dig. Skulle ni behöva hjälp att upprätta ett sådant så kan ni boka en tid hos oss för rådgivning på www.lawline.se/boka . Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!