Gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda

2020-10-25 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja skänka gåva till mitt barnbarn. Hon har ett dåligt äktenskap och inget äktenskapsförord. Jag vill skänka min bil och 250000 men vill inte att hennes man ska ta del av de hon får. Jag vill att de hon får av mig ska ses som enskild egendom och inte ingå i äktenskapsbalken. Vad behöver stå i mitt gåvobrev till henne så att de tydligt och juridiskt framgår att min gåva är enbart till henne och får bara användas av henne. Mvh
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vid en eventuell bodelning kommer endast makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det är därför viktigt att egendomen som du vill ge bort till ditt barnbarn blir enskild egendom för att undvika att den ska ingå i en framtida bodelning.Enskild egendom är egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § första stycket andra punkten ÄktB). Ett gåvobrev som innebär gåva av lös egendom (t.ex. bil och pengar) kräver inga specifika formkrav. Det finns alltså inga ordagranna formuleringar som gåvobrevet måste innehålla, utan det kan variera. Det räcker med att det tydligt framgår att egendomen ska vara ditt barnbarns enskilda egendom. Du kan också inkludera ett villkor som innebär att gåvan inte får användas av någon annan än mottagaren. Om du behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan du boka tid med en av våra jurister här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Arvsrätt för efterlevande make vid testamente

2020-10-23 i Make
FRÅGA |Hej. Jag och min fru är gifta sedan 43-år. Hon skrev nyligen en testamente och hon testamenterat sin del av giftorättsgods på våra tre barn och vi har ett hus som vi köpte tillsammans. Vi er sjuttio åldern och vad händer nu ? Om min fru går förre mig behöver jag sälja huset, som jag vet den som lever vidare som ärver eller har jag fel när det finns ett testamente. Tacksam försvar.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lagar om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB) och lagar om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och det är hit jag kommer att hänvisa mina svar. Utgångspunkten utan testamenteUtgångspunkten när det gäller arv för dig som efterlevande make är att kvarlåtenskapen som din fru efterlämnar sig tillfaller dig tills dess att du avlider. Dina barn får vänta med att få ut sitt arv tills även du har avlidit. Detta kallas efterarvsrätt (3 kap. 1 & 2 §§ ÄB). Vad innebär testamentet?Genom testamente kan dock dessa regler sättas ur spel. Det föreskrivs nämligen att testamente endast inte gäller i den utsträckning du som efterlevande make inte får behålla minst 4 prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 st. ÄB) (prisbasbeloppet för 2020 är 47 300kr). Så länge du har mer än 189 200kr kan alltså din fru bestämma över sin del fritt genom testamente (så länge hon inte kränker någon laglott). För förtydligandets skull ska jag nämna att det räcker att du själv har 4 prisbasbelopp. Du har ingen rätt att utöver din egna kvarlåtenskap dessutom ärva 4 prisbasbelopp.Vid äktenskapsskillnad på grund av dödsfall ska det göras en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Här ska all giftorättsgods ingå och förutsatt att ni inte har några äktenskapsförord så är allt giftorättsgods och ni kommer därför få hälften vardera (10 kap. 1 § ÄktB & 11 kap. 3 § ÄktB). Den make som har störst behov av bostaden har dock rätt att få denna på sin "lott", vilket blir du i en situation där din fru avlidit (11 kap. 8 § ÄktB). Dock ska ni fortfarande få lika mycket ur bodelningen, vilket innebär att du behöver "lösa ut" dödsboet genom att istället ge annan egendom på dödsboets lott eller ställa godtagbar säkerhet för "lånet" (11 kap. 9-11 §§ ÄktB)Sammanfattningsvis kan alltså sägas att om din fru testamenterar all sin kvarlåtenskap till era barn så kommer du som efterlevande make endast vara garanterad 4 prisbasbelopp. Du kan få bostaden på din lott genom behovsprövningen, men har du inte råd att "lösa ut" dödsboet så kommer du tvingas sälja bostaden för att sedan dela försäljningen lika. Min rekommendation Min rekommendation är att du och din fru diskuterar möjligheten för henne att testamentera åtminstone sin del av huset till dig med fri förfoganderätt, och att denna när du sedan avlider ska tillfalla era gemensamma barn. På det sättet kan du få bo kvar i huset fram till att du avlider. En annan lösning är såklart att hon inte upprättar något testamente alls, utan låter dig få hennes kvarlåtenskap enligt huvudregeln (3 kap. 1 § ÄB) och att era barn sedan får efterarvsrätt, vilket innebär att de får ut sitt arv när du avlider (3 kap 2 § ÄB). Värt att nämna är att om ni skiljer er så gäller inte längre testamentet i den del där man testamenterar egendom till den f.d. partnern, vilket innebär att om ni skiljer er riskerar inte din fru att du ärver henne enligt testamentet (11 kap. 8 § ÄB). Det finns även vissa regler som skyddar era barn från att den efterlevande maken missköter egendomen som barnen har efterarvsrätt till, till exempel om den efterlevande maken ger bort egendom genom gåva (3 kap. 3 § ÄB).Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller ringa: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Bodelning då makarna inte kommer överens

2020-10-23 i Bodelning
FRÅGA |jag och min man har skiljt oss för ett år sedan , vi bor fortfarandet i samma hus för vi kan inte prata om bodelning och inte kan komma överens. men nu orkar jag inte bo kvar och vill göra bo delning.Vi äger huset tillsammans och vi hade köpt ett hus i utlandet år 2000 men den står på hans namn, vi äger en företag sedan 1996 den är också enskild firma och står på hans namn, vi äger även tre bilar av värdet 450,000kr.Hur ska jag göra och gå tillväga , behöver er hjälp
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Äktenskapsbalk (1987:230), nedan kallad ÄktB. Eftersom du och din man har skilt er så ska det ske en bodelning (9 kapitlet 1 § första stycket ÄktB). Denna bodelning sak ske med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som var då ni ansökte om skilsmässan (9 kapitlet 2 § första stycket ÄktB). Ni ska alltså utgå från vilka tillgångar ni hade för ett år sedan då ni delar upp er egendom mellan er . Vad ska ingå i bodelningen?Vad som ska ingå i bodelningen finns reglerat i 10 kapitlet ÄktB. I lagen framgår det att ert giftorättsgods ska ingå i bodelningen (10 kapitlet 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all den egendom som ni äger som inte är enskild egendom (7 kapitlet 1 § ÄktB). Enskild egendom är i sin tur sådan egendom som ni antingen har kommit överens om genom äktenskapsförord ska vara enskild egendom och därmed inte ska ingå i bodelningen, eller egendom som ni har fått genom gåva, arv/testamente, försäkring eller viss pensionssparande. Det måste dock finnas villkorat gällande gåvan och arvet att det ska vara enskild egendom (7 kapitlet 2 § ÄktB). Era två hus, ert företag, era tre bilar och all annan egendom ni äger ska alltså ingå i bodelningen så länge det inte finns äktenskapsförord, gåvobrev eller liknande som säger att egendomen ska vara enskild egendom. Era personliga kläder, personliga presenter och saker som bara används för personligt bruk ska inte ingå i bodelningen (10 kapitlet 2 § ÄktB). Hur går bodelningen till? Vid bodelningen kommer allt er giftorättsgods räknas ihop och sedan delas på två. Har ni lån så ska dessa räknas av från ert giftorättsgods innan det delas på två (11 kapitlet 1-3 § ÄktB). Om ni inte kommer överensOm ni inte kommer överens om bodelningen så kan ni, eller du ensam om du och din man inte kommer överens, ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Bodelningsförrättaren kommer att försöka hitta en lösning som ni båda är nöjda med men går inte detta så kommer bodelningsförrättaren se över era tillgångar och skulder och sedan fördela egendomen mellan er. Att ansöka om bodelningsförrättare kostar 900 kr. Bodelningsförrättaren har också rätt att få betalt för sitt arbete och denna kostnad kommer dras från er bodelning. Mer information om bodelning och bodelningsförrättare finns på Sveriges Domstolars hemsida. Där kan du klicka dig vidare till hur en ansökan om bodelningsförrättare ska gå till eller så kan du följa länken här. Hoppa svaret har varit till hjälp! Behöver du ytterligare rådgivning är du välkommen att kontakta någon av Lawlines jurister. Mvh

Enskild egendom i en Bouppteckning

2020-10-22 i Bodelning
FRÅGA |Hur redovisas enskild egendom i en bouppteckning?
Ranya Eliassi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om den avlidna eller den efterlevande makan eller maken hade enskild egendom ska den antecknas för sig i bouppteckningen. Enskild egendom katogiseras enligt dessa bestämmelser 7:2 och 7:3 ÄktB. Det ska framgå att egendomen är enskild och på vilken grund (20 kap. 4 § andra stycket ÄB). Om det finns ett äktenskapsförord ska det alltid bifogas bouppteckningen.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Hur delar man tillgångarna i bodelning?

2020-10-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min man ligger i skillsmässa och skall göra en bodelning. Vi har inget äktenskapsförord och vi har endast gemensamma tillgångar (inga gåvor arv osv av betydelse). Skulder är: csn där vi ansvarar för vårt eget lån och bolån som vi har gemensamt. Det som är problemet är att vi har varit gifta i lite mer än fyra år och flyttade ihop när vi gifte oss. Han hävdar att eftersom han har tjänat mer än mig under dessa fyra år ska han få mer pengar från våra gemensamma tillgångar. Stämmer detta? Har lärt mig att man delar lika på alla tillgångar.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad ska ingå i bodelningen?Det som ingår i bodelningen är giftorättsgods (10:1 Äktenskapsbalken). Den som ska undantas är alltså enskild egendom, och finns inget äktenskapsförord, testamente eller liknande avtal med villkor att egendom ska vara den andras enskilda, så är allt giftorättsgods och allt ska då ingå i bodelningen. Hur går bodelningen till?Huvudregeln är att varje make ansvarar för sina egna skulder och tillgångar, men har ni skulder så räknas dessa av från vardera av era tillgångar vid bodelningen. Det innebär att om du har giftorättsgods till ett värde av 700 000 kr, dras värdet på dina skulder, samt då din del av bolånet, av från den summan. Så har du exempelvis 100 000 kr i CSN skulder, och din andel av skulden på bolånet är 400 000, så ska totalt 500 000 kr dras av från 700 000 kr. Samma sak görs på hans sida. Alltså tillför du 200 000 kr till utdelningen, och på samma sätt för hans del. Sen delas era gemensamma tillgångar, med skulderna avdragna, på två lika. Och där har ni vad ni får ut från boet var (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Utgångspunkten är alltså att era tillgångar delas lika mellan er, och detta beräknas endast utifrån det ni äger vid ansökan om äktenskapsskillnad (9 kap. 2§ Äktenskapsbalken). Han hade behövt skriva ett äktenskapsförord om han önskar att undanhålla viss egendom från bodelningen. Har han mer pengar än dig på banken exempelvis, så delas detta värdet lika mellan er.JämkningDet finns dock utrymme för att jämka en bodelning om den är oskälig i förhållande till äktenskapets läng och makarnas ekonomiska förhållande (12 kap. 1§ äktenskapsbalken). Man ska göra en helhetsbedömning, men det kan finnas grund att jämka om man exempelvis varit gift mindre än 5 år, och då räknas även samboskapet in i den beräkningen. Så om ni bott ihop i fyra år, finns det utrymme att jämka bodelningen om den annars skulle bli skevt fördelad. Har man bott ihop mellan 4-5 år kan varje parts tillgångar jämkas till att endast tillföra 80% av tillgångarna till boet. Det innebär, med exemplet ovan, att du endast skulle tillföra 80% av 200 000 kr, och likaså för din man. Resten behåller vardera själv. Det finns även utrymme att jämka på grund av ekonomiska förhållandet, exempelvis om det finns stora förmögenhetsskillnader, eller andra omständigheter så som att den ena har stora studieskulder eller den ena fört in mycket pengar i boet. Men jämkningen ska ske utifrån en helhetsbedömning och användas väldigt restriktivt. Din man kan alltså ha rätt i det han säger, men jag vet inte så mycket om era ekonomiska förhållanden och liknande för att kunna säga det med någon säkerhet. Jämkning används i alla fall väldigt restriktivt. BodelningsförrättareOm ni är oense om hur boet ska värderas och fördelas och liknande rekommenderar jag att ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten, som tar detta ansvar och hjälper till så att fördelningen blir så jämn och rättvis som möjligt (17 kap. 1§ äktenskapsbalken). Om du är osäker på bodelningen och hur allt ska fördela sig rekommenderar jag dig att kontakta en advokat för vidare hjälp i er specifika situation. Du kan även kontakta vår juristbyrå för vidare rådgivning. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Har make rätt till hälften av testamenterat arv vid äktenskapsskillnad?

2020-10-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Jag skall skilja mig. Under tiden vi var gifta arvde jag c 1miljon kronor när min mormor dog. Testamentet skrevs innan vi gifta oss och det är endast jag och mina syskon som nämns. En del av pengarna har vi investerat i ett fastighet tillsammans, resten är på ett bank konto. Har hon rätt till hälften när vi går isär även om pengar skänktes endast till mig? Testamentet skrevs I England och pengarna hanterades av en engelsk advokatbyrå. Jag tackar på förhand på svaret.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag blir tillämplig?I allmänhet är domstolarna i det land där den avlidne hade hemvist behöriga i frågor som rör arvet, dvs. om den avlidne hade hemvist i England ska arvet prövas där. Detta har ju också gjorts eftersom pengarna hanterades av en engelsk advokatbyrå. Din fråga rör dock inte arvet som sådant utan din fråga rör äktenskapsrätt. Av denna anledning ska svensk lag tillämpas i den här situationen. Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar bodelning mellan makar vid äktenskapsskillnad. Har din fru rätt till hälften av pengarna?Vid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, vilket är all egendom som makarna äger och som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som är enskild egendom anges i 7 kap 2 § ÄktB. Som utgångspunkt är egendom som en make erhållit genom testamente under ett pågående äktenskap att betrakta som giftorättsgods. De undantag som finns är om ni har tecknat ett äktenskapsförord som anger att testamenterad egendom ska vara enskild egendom eller om det i testamentet anges att pengarna ska vara enskild egendom. Det räcker alltså inte med att endast du och dina syskon nämns i testamentet utan det måste uttryckligen stå att arvet ska vara enskild egendom eller dylikt. Eventuellt kan jämkning ske:Enligt äktenskapsbalken kan en bodelning jämkas (12 kap. 1 § ÄktB). Möjligheterna till detta är dock begränsade. Efter jämkningen ska tillgångarna fördelas på något annat sätt än att makarna delar lika på nettot av allt giftorättsgods. För att en jämkning ska kunna göras krävs dock att en likadelning enligt huvudregeln är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd makarnas ekonomiska förhållanden övriga omständigheter. Vid korta äktenskap kan en make åberopa en särskild jämknings­regel som kallas giftorättstrappan. Regeln innebär att ­rätten till likadelning av egendomen växer successivt i takt med den tid som äktenskapet har varat. Makarnas giftorätt i varandras egendom anses gälla fullt ut först efter fem år. Till exempel om äktenskapet endast har varat i tre år jämkas bodelningen enligt giftorättstrappan så att endast 60% av värdet av respektive makes giftorättsgods ska ingå i bodelningen.Om en make får ett arv eller en gåva alldeles i slutet av äktenskapet kan även detta vara ett skäl för att jämka bodelningen. Det krävs dock normalt att arvet eller gåvan är en stor del av en makes giftorättsgods. Att en make har en betydligt större förmögenhet att dela på än den andra maken är ett annat skäl som talar för jämkning.Vilka konkreta omständigheter som motiverar jämkning avgörs antingen av en bodelningsförrättare eller av domstol. En bodelningsförrättare kan utses av tingsrätten om makarna inte lyckas enas om hur fördelningen av giftorättsgodset ska gå till. Om du är missnöjd med bodelningsförrättarens beslut kan beslutet överklagas till i första hand tingsrätten.Sammanfattning:Sammanfattningsvis har din fru rätt till hälften av pengarna vid skilsmässan om det inte i testamentet eller ett äktenskapsförord står att pengarna ska vara enskild egendom. Eventuellt kan en jämkning av bodelningen ske med hänsyn till äktenskapets längd, era ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Möjligheterna till jämkning är dock som huvudregel restriktiva. Huruvida en jämkning ska ske kan beslutas av en bodelningsförrättare eller av tingsrätten.Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig på måndag den 26 oktober 2020 klockan 10:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess. Jag nås på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad händer med gemensam köpt bil vid äktenskapsskillnad?

2020-10-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej, mi fru och jag köpte en bil tillsammans, vi håller på skilsmässa och bilen står på hennes namn. Vi har redan mycket konflikt men nån dag för vi sälja bilen eftersom vi fortfarande använder bilen både och. Snart är det betanke tiden slut eftersom vi har ett barn tillsammans, på november och då kommer att vi ha vart eget liv. Vi pratade att vi skulle sälja bilen och få hälften av pengarna fast vi har inte gjort det. Min fråga är, när vi är skilda och vi inte har sålt bilen kan hon behålla bilen till sig själv eftersom då är vi inte gifta eller kan jag fortfarande kräva henne hälften av pengarna om vi säljer bilen då?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej Hans och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån det du berättar i ditt inlägg förstår jag situationen som att ni tillsammans under äktenskapet har köpt en bil som ni båda har använt för gemensamt bruk. Jag tolkar det som att din fråga är ifall din fru får behålla bilen efter äktenskapsskillnad då den är köpt i hennes namn. Regler om detta återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap tar slut med anledning av äktenskapsskillnad aktualiserar reglerna i 9 kap ÄktB om bodelning. Bodelningen innebär att makarnas egendom delas upp mellan de. Makar kan ha två typer av egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Enligt huvudregeln i svensk rätt ska all egendom som är giftorättsgods ingå i bodelningen och delas på hälften, 11 kap 13 § ÄktB. Till giftorättsgodset hör allt som inte räknas som enskild egendom enligt 7 kap 1 och 2 §§ ÄktB. Enskild egendom är enbart sådan som har avtalats att inte ingå i bodelningen inom t.ex äktenskapsförord, förbehåll i testamente eller gåvobrev. Viktigt att beakta här är att den egendom som kommer ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods vid den dag då talan om skilsmässa väcktes, alltså den dagen då ansökan om äktenskapsskillnad kom till tingsrätten, 9 kap § 3 ÄktB. Bodelningen bestämmer först hur stor andel av boet som vardera makarna ska få. Sedan görs en lottläggning. Denna beskriver vilken make som tar vilken egendom. En eventuell skifteslikvid kommer beräknas om fördelningen blir ojämn, som är den summa som någon av makarna eventuellt ska betala till den andra.I ert fallBilen kommer alltså ingå i giftorättsgodset om ni inte har avtalat om något annat. Den kommer därför ingå i bodelningen. Med anledning av detta är det bra att värdera bilen och eventuellt lån på denna. Både bilen och eventuella skulder på den kommer att fördelas lika mellan er. När man sedan har avgjort hur stor del av boet ni ska ha, kommer en lottläggning göras för att avgöra vilken make som får vilken egendom. Huvudregeln är att vardera make ska få behålla sin egendom. Eftersom att bilen kommer ingå i giftorättsgodset och om ni väljer att inte sälja den så att din fru kan behålla bilen i fortsättningen så bör du enligt likadelningsprincipen få ett motsvarande värde i annan egendom eller pengar så att fördelningen mellan er blir jämn. Det är viktigt att jag påpekar att bodelningen i praktiken kommer att påverkas av alla era tillgångar och skulder. Att enbart göra en bedömning utifrån informationen presenterad om bilen blir därmed svårt. Hoppas detta svar gav dig viss klarhet kring din situation! Skulle fler frågor eller behov av ytterligare juridisk rådigvning uppstå är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vi erbjuder både hjälp av jurist eller gratis telefonrådgivning! Här nedan kommer hänvisningar till dessa två alternativ: - Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?

2020-10-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vår mamma har avlidit. Inom äktenskapet med vår pappa finns ett äktenskapsförord som innebär att all lös egendom i lägenheten tillsammans med alla medel på mammas bankkonton, inklusive aktier, är hennes enskilda egendom. Förstår att om äktenskapsförordet inte funnits då hade vår pappa fått ärva henne och vi barn fått vänta tills pappa går bort. Vad gäller nu? Är det enbart vi barn som ärver henne?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att det inte finns några särkullbarn inblandade. Äktenskapsförordet kommer därför inte påverka arvet i det här fallet. Detta på grund av att äktenskapsförordet endast får verkan vid bodelning. Eftersom din mamma avlidit ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att din mammas enskilda egendom inte ingår i bodelningen. Giftorättsgodsets värde kommer beräknas, läggas samman och sedan delas lika mellan makarna (11 kap. 1 och 3 § ÄktB). Din mammas andel efter bodelningen kommer utgöra arvet efter henne. Eftersom ni barn är er mammas bröstarvingar har ni rätt att ärva henne (2 kap. 1 § ÄB). Dock kommer er pappa ärva först eftersom de var gifta (3 kap. 1 § ÄB). Ni barn kommer sedan ärva när er pappa går bort. Sammanfattningsvis så påverkar äktenskapsförordet inte arvsfördelningen om det inte är så att det finns några särkullbarn. Er pappa kommer ärva all er mammas egendom först och ni barn kommer ärva när er pappa avlider.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,