Kan man få fram uppgifter om en avliden person?

2021-03-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Min faster har dött och jag och min familj har ingen information. Vi har haft dålig kontakt genom åren men på senare tid har jag försökt få kontakt med henne. Nu då jag sökte hennes adressuppgifter för att skcika bre upptäckte jag att hon är registrerad som avliden. Hennes make eller sambo lever ännu. Det är osäkert om de är gifta och han svarar ännu inte på telefonsamtal. Hur får jag reda på vad som gäller? Var kan hon vara begraven? Har hon testamente? Min far lever ännu men har inte haft kontakt med henne på decennier. Bör vi ha juridisk hjälp nu för att få reda på fakta?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Din faster har avlidit, men varken du eller övriga i familjen har fått någon information om hennes frånfälle. Din fasters partner lever dock fortfarande, men han svarar inte i telefon och huruvida de levde som äkta makar eller i ett samboförhållande är oklart. Med anledning av detta har du nu ett antal frågor som nedan kommer att besvaras i tur och ordning och i den mån det går ska tilläggas. Flertalet av svaren kommer dock att bli tämligen korta och det kan redan nu framhållas att min bedömning är att du bör anlita en sakkunnig person och då företrädesvis en jurist. Den här typen av spörsmål är egentligen mindre väl lämpade för en nättjänst likt den som erbjudas inom ramen för vår expressrådgivning. Men så här långt kan ändå följande anföras. När det gäller kontroll av existensen av ett tidigare äktenskap löses den frågan tämligen enkelt genom en slagning i äktenskapsregistret, vilket är ett offentligt register som förs av Skatteverket och envar kan då genom verkets försorg inhämta uppgifter. Det är likaså möjlighet att få ut kopior av exempelvis äktenskapsförord och gåvohandlingar mellan makar. Däremot finns det tyvärr ingen legal möjlighet att kunna kontrollera om din faster hade upprättat ett testamente. Det finns nämligen inget lagstadgat krav på registrering av testamenten och det ska även framhållas att det inte heller finns någon central myndighet som ombesörjer detta. Ett testamente gäller således endast i originalform. Gällande frågan om gravplatsens lokalisering är det inte sällan den avlidnes församling alternativt andra anhöriga, vänner eller kända bekanta som utgör det enda sättet att kunna utröna var den avlidne finns begraven någonstans. Möjligen kan svaret i ditt fall sökas på familjesidan.se eller på webbplatsen Svenska gravar. Den förra är tillhandahålls av begravningsbyråerna i Sverige och den sistnämnda är en söktjänst till vilka många församlingar runt om i landet har anslutit sig till. I övrigt och beträffande alla arvsrättsliga aspekter bedömer jag som sagt att juridisk assistans torde vara det mest fördelaktiga alternativet för din del. I synnerhet med tanke på innehållet i din ärendebeskrivning.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan kronofogden utmäta min bostad om jag inte äger den?

2020-10-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag har en skuld på cirka 200 000 i Kf. Min man köpte en lägenhet före vårt äktenskap, jag har inget att göra med det, han betalar allt (hyra, lån och annat).Han har kvito i huset för alla saker. Kan KF ta det?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar så utgår jag från att det inte finns något äktenskapsförord mellan er, då du inte nämner att ni har något sådant i din fråga. Om jag har uppfattat din fråga fel så är du välkommen att ställa en ny fråga, alternativt ringa våran gratis telefonrådgivning.Regler kring utmätning från kronofogden hittar du i utsökningsbalken.Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör den skuldsatte, vilket i detta fallet är du (4 kap. 2§ UB). Därmed har kronofogden inte rätt att utmäta lägenheten så länge det är din man som står som ägare på den.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,