Uppehållstillstånd vid högre utbildning.

2020-06-29 i Skola och utbildning
FRÅGA |En kvinna med Iranskt medborgarskap har blivit antagen på ett universitet i Sverige. Hon skall göra sin doktorand där och har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige.Hon har nu väntat i 4 månader.Vilka anledningar kan Sveriges regering ha för att neka hennes ansökan?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka krav som ställs för att en utländsk medborgare ska kunna erhålla uppehållstillstånd i Sverige pga. studier.Om en icke svensk medborgare vill studera på universitet, högskola, yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskola på eftergymnasial nivå i Sverige under längre tid än tre månader så ska denna ansöka om ett uppehållstillstånd för s.k. högre utbildning. I detta fall då kvinnan avser att göra sin doktorand i Sverige räknas hon till till kategorin ''forskarnivå/doktorandstudier''. De krav som ställs för att få uppehållstillstånd är att man ska 1) ha ett giltigt pass, 2) blivit antagen till en forskarutbildning på heltid som kräver din närvaro vid en högre utbildning i Sverige), 3) kunna försörja sig under den tid man ansöker uppehållstillstånd för eller ha ansökts om en heltäckande sjukförsäkring, se migrationsverkets hemsida. Motsatsvis har alltså regeringen rätt att neka kvinnan uppehållstillstånd om hon ej uppfyller någon av de ovannämnda tre kriterierna. Till exempel kan försörjningskravet orsaka problem om kvinnan och hennes familj har tillgång till samma bankkonto där de ekonomiska medel finns. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ansökan om svenskt medborgarskap.

2020-05-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag bor i Sverige nästan 6 år, men sista 2 åren varje år jag har varit utanför Svergie mer än 6 veckor. Jag kan säga att jag bor här allt tillsammans 4 år. Min fråga handlar om när kan jag ansöka för svensk medborgarskap?Tack
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar när du kan ansöka om ett svenskt medborgarskap. Eftersom jag inte kan dra en slutsats av enbart den information som framgår i frågan har jag besvarat frågan på ett allmänt sett, varvid du förhoppningsvis kan placera dig själv under rätt kategori.Automatiskt - Automatiskt förvärv av ett svenskt medborgarrskap genom att ett visst rättsfaktum inträffar:Födsel (2 § MedbL).En förälder till barnet är svensk medborgare (härstamningsprincipen).Eller en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död.Hittebarn (3 § MedbL).Presumeras vara svenska medborgare tills de verkliga förhållandena utretts.Adoption (4 § MedbL).Barnet är under 12 år.Hänför sig främst till nordiska adoptioner.Anmälan - Förenklat förfarande för vissa grupper som uppfyller kriterierna för att bli svensk medborgare:Personer uppväxta i Sverige (6-8 §§ MedbL).Statslösa barn (6 § MedbL).Barn med utländska föräldrar (7 § MedbL).Ungdomar som fyllt 18 men ännu inte 21 år (8 § MedbL).De som tidigare varit svenska medborgare och återvinner sitt medborgarskap (9 § MedbL).Ogifta barn under 18 år som förvärvar sitt medborgarskap tillsammans med föräldrarna (10 § MedbL).Nordbor dvs. medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge (16-20 §§ MedbL).Ansökan - Ingen ''rätt'' att bli medborgare, men staten kan efter en individuell prövning bevilja en ansökan om svenskt medborgarskap.Naturalisation (11-12 §§ MedbL).Det finns allmänna villkor som personen i fråga ska uppfylla, t.ex. kunna styrka sin identitet, vara myndig och ha ett permanent uppehållstillstånd.Det finns undantag då personen i fråga kan få dispens, t.ex. om det finns särskilda skäl såsom att denne tidigare varit i relation med en svensk medborgare.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Resa inom Schengenområdet.

2020-05-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag bor i Sverige i ¤ år och jag har permanent, men min pass från min hemland är ogiltig.Kan jag resa till danmark med min permanent eller?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det så har du permanent uppehållstillstånd och vill resa till Danmark. För att svara på din fråga har jag framförallt använt mig av Migrationsverkets hemsida och Utlänningslagen (UtlL). Huvudprincipen är att alla människor som befinner sig lagligt i Schengenområdet kan resa fritt utan att behöva visa pass när de passerar de inre gränserna. Detta gäller för de med uppehållstillstånd och visum i ett Schengenland och viseringsfria personer under de första 90 dagarna i Schengenområdet. Resenären måste dock kunna visa pass eller identitetskort, där nationaliteten framgår. Detta innebär att du kan resa till Danmark eftersom att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige. Du måste dock kunna visa ditt uppehållstillståndskort tillsammans med ditt pass eller identitetskort från ditt hemland, med andra ord räcker det med att du uppvisar ett identitetskort.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Studiemedel vid dubbla medborgarskap.

2020-04-25 i CSN
FRÅGA |Hej! Om man har både ett svenskt och ett danskt medborgarskap, finns det då bestämmelser för vilket land jag måste ta studiemedel, CSN/SU, ifrån vid högskole/universitetsstudier? Alltså kan man bo och plugga i Sverige och få danskt SU bidrag (och inte samtidigt ta CSN)? Eller måste man då ta bidrag från det land man bor i? Mvh
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har både svenskt och danskt medborgarskap och undrar ifall du har rätt till att ta ut studiemedel från ett eller båda länder samt vad reglerna om detta är.Om man har dubbla medborgarskap gäller att man endast har rätt till att ta ut studiemedel från ett land. Det finns då ett antal allmänna förutsättningar man måste uppfylla beroende på land, t.ex. vara av viss ålder, ha bott i landet ett visst antal åt, utbildning ska vara godkänd samt man ska studera aktivt. Skulle du mot förmodan välja att ta ut studiemedel från båda länderna riskerar du att bli återbetalningsskyldig. I Norden får man normalt studiestöd från sitt hemland, vilket i ditt fall är Sverige (CSN). Under vissa förutsättningar kan man däremot få stöd från ett annat nordiskt land, för mer information om detta rekommenderar jag dig att ta kontakt med studiestödmyndigheterna (CSN och SU). Detta kan vara att rekommendera då SU generellt anses vara mer fördelaktigt än CSN.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,