Ta bort information från Mrkoll

2020-09-03 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |HejMin man vill inte vara på internet synlig av privata skäl och alla info som finns om honom angående domstol och åtal. Varför inte respekterar mrkoll privat?????De borde först fråga om man samtycker ha information på nätet annars har man rätt klaga och anmäla detta vidare!!!!Tacksam för svar och förståelse
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om Mrkolls verksamhet är laglig och om man kan ta bort information om sig själv från deras hemsida.Är Mrkolls verksamhet laglig?Mrkoll publicerar information som är offentlig och förmedlar handlingar som är allmänna. Domar är allmänna handlingar vilket innebär att vem som helst kan begära att ta del av dessa. MrKoll har ansökt och beviljats ett så kallat utgivningsbevis.Vem som helst kan ansöka om ett utgivningsbevis men för att få ett sådant bevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringen av uppgifterna utgår från Sverige, se 1 kap 5 § yttrandefrihetsgrundlagen (här). Att hemsidan har ett utgivningsbevis innebär att den har ett grundlagsskydd som gör att det är tillåtet att publicera offentlig information och förmedla allmänna handlingar. Det är alltså en laglig verksamhet eftersom Mrkoll bedriver.Kan jag ta bort mina uppgifter från Mrkoll?I dagsläget kan man inte ta bort sig själv från Mrkoll utan enda möjligheten att bli borttagen är om Mrkoll själva raderar domen/domarna från deras databas, men det kan vara bra att känna till att dessa handlingar alltid kommer finnas att begäras ut direkt från domstolen som meddelade domarna.SammanfattningDen verksamhet som Mrkoll bedriver är laglig och deras affärsidé går ut på att tillhandahålla offentlig information och allmänna handlingar till allmänheten. Jag förstår såklart att detta inte var det svar du hade hoppats på och att det är besvärligt för din man att dessa uppgifter finns publicerade på deras hemsida, men det finns tyvärr inte mycket att göra i och med att Mrkolls verksamhet är laglig. Vänligen,

Kan jag ta bort mina uppgifter från Lexbase och Mrkoll?

2020-06-30 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej!Jag har sedan ett år tillbaka försvunnit ur polisens belastningsregister. Så när jag gör ett utdrag så är jag clean. Men på lexbase och mrkoll finns jag kvar och det förstör mina möjligheter till arbete. Jag fortsätter att straffas för brotten jag synat för.Är det tillåtet? Vad kan jag göra för att de ska plocka bort mig från sidan, kan jag anmäla det till någon myndighet? Kan de ha kvar mig trots att jag inte längre finns i polisens belastningsregister?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att de/det brott du dömts har gallrats ur ditt belastningsregister. Du kan däremot se på Lexbase och Mrkoll att dina domar finns kvar och du undrar därför om detta är tillåtet och om du kan ta bort dessa uppgifter från hemsidorna.Är Lexbase och Mrkoll verksamhet laglig?De aktuella hemsidorna publicerar information som är offentlig och förmedlar handlingar som är allmänna. Domar är allmänna handlingar vilket innebär att vem som helst kan begära att ta del av dessa. Även om uppgifter har gallrats ur ditt belastningsregister är alltså själva domarna fortfarande allmänna och finns att ta del av hos tingsrätten eller hos hemsidor som Mrkoll och Lexbase. Dessa hemsidor har ansökt och beviljats ett så kallat utgivningsbevis. Vem som helst kan ansöka om ett utgivningsbevis men för att få ett sådant bevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringen av uppgifterna utgår från Sverige, se 1 kap 9 § yttrandefrihetsgrundlagen (här). Att hemsidan har ett utgivningsbevis innebär att den har ett grundlagsskydd som gör att det är tillåtet att publicera offentlig information och förmedla allmänna handlingar. Det är alltså en laglig verksamhet eftersom både Lexbase och Mrkoll har utgivningsbevis.Kan jag ta bort mina uppgifter från Lexbase och Mrkoll?I dagsläget kan man inte ta bort sig själv från varken Lexbase eller Mrkoll utan enda möjligheten att bli borttagen är om respektive hemsida själv raderar domen från deras databas. Lexbase har egna gallringstider för när uppgifterna tas bort från deras hemsida. Lexbase egna gallringstider kan du ta del av här.SammanfattningDen verksamhet som Lexbase och Mrkoll bedriver är laglig och deras affärsidéer går ut på att tillhandahålla offentlig information och allmänna handlingar till allmänheten. Uppgifter gallras visserligen ur belastningsregistret men det är viktigt att ha i åtanke att domar alltid finns kvar och kan alltid begäras ut av vem som helst i vilket syfte som helst. Lexbase har egna gallringstider för när domar på personer tas bort. I övrigt rekommenderar jag dig att kontakta Lexbase och Mrkoll och ber om att få bli borttagen från respektive hemsida, men de har ingen skyldighet att inte tillhandahålla allmänna handlingar kopplade till ditt namn.Vänligen,

Vård på grund av brottslig verksamhet enligt LVU

2020-05-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! När ska brott/brottsmisstankar föranleda omhändertagande/vård enligt 3 paragrafen LVU?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilken typ av brottslighet som krävs för att det ska kunna bli fråga om vård enligt 3 § lag om vård av unga, LVU (här).Brottslighet eller brottslig verksamhet?I paragrafen står det att det ska vara fråga om brottslig verksamhet, vilket vanligtvis är något mer allvarligt och omfattande än brottslighet. Med brottslig verksamhet menar man i första hand alltså inte mindre förseelser eller enstaka brott (om inte brottet är av allvarlig art), utan man menar situationer då brottsligheten har nått viss varaktighet och kontinuitet. Enstaka brott räknas som brottslig verksamhet bara om detta är ett uttryck för en bristande samhällsanpassning. För att ge ett exempel hade en person gjort sig skyldig till tre inbrottsstölder, men domstolen tyckte inte att det skulle räknas som brottslig verksamhet enligt 3 § LVU, se RÅ 84 2:31.Vänligen,

När kan man söka ny vapenlicens efter att den återkallats på grund av rattfylleribrott?

2020-02-29 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag blev stoppad av polisen för för 16 månader sen och åkte dit för grovt rattfylleri jag hade även jakt vapen som jag hade licens på i hemmet som man beslagtogs och man drog in vapen licenserna för mig, Nu undrar jag när jag kan söka nya vapen licenser igen
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta när du kan ansöka om ny vapenlicens efter att du fått den återkallad. Licensen drogs in i samband med att du dömdes för ett rattfylleribrott. De regler som styr vapeninnehav och återkallelse av vapenlicenser är vapenlagen (här), vapenförordningen(här) och RPSFS 2009:13 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftning (FAP 551-3) (här). I mitt svar har jag utgått från att polisen återkallat din vapenlicens på grund av att de anser att du är olämplig att inneha vapen.Krav på lämplighet för att få inneha vapenI och med att du dömdes för ett rattfylleribrott har polisen dragit in din vapenlicens. Polisen kan dra in en persons licens om de anser att denna är olämplig att inneha vapen, se 6 kap 1 § vapenlagen (här). Att du dömts för ett rattfylleribrott är grunden för att polisen anser att du är olämplig. Det finns ingen utskriven gräns för när man som tidigast kan ansöka om att få tillbaka sin licens. De allmänna råden är endast rekommendationer för hur man bör göra för att uppfylla de bindande reglarna. De allmänna råden är just rekommendationer och är alltså inte bindande i sig.Om den sökande gjort sig skyldig till rattfylleribrott bör det i normalfallet inte godkännas någon vapenlicens förrän minst tre år förflutet sedan gärningen begicksEnligt de allmänna råden bör en förutsättning för vapenlicens vara att sökanden gjorts sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Rattfylleribrott bör enligt de allmänna råden innebära, i normalfallet, att sökanden inte ska beviljas vapenlicens förrän tre år sedan gärningen begicks, se FAP 551-3 s. 8-9 (här).SammanfattningDe allmänna råden säger att sökanden i normalfallet bör vänta tre år innan ny licens meddelas. Detta är dock endast en rekommendation och inte en bindande regel. Det kommer därför göras en bedömning i det enskilda fallet. Detta innebär att det kan ta både kortare och längre tid innan du beviljas ny vapenlicens. Du bör i vart fall ha de allmänna råden i åtanke när du planerar att söka ny vapenlicens för att ha en uppfattning om vad du kan förvänta dig.Vänligen,

Vilka rättigheter har jag när socialen gör en utredning efter en falsk orosanmälan?

2020-08-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Vår granne har gjort en orosanmälan till socialtjänsten och sagt att min man försöker kontrollera mig och min telefon osv och att han nyper vår dotter. Inget är sant. De har också googlat fram en gammal dom om min man och framlägger den för dem och nu ringer socialtjänsten och vill göra utredning, vi har redan gått igenom en utredning där de kom fram till att allt är bra.nu vill de alltså ta upp utredningen igen pga dessa falska anklagelser och jag känner mig väldigt stressad och störd av myndigheten som inte bryr sig nått om vad jag säger. Så jag undrar vad vi har för rättigheter här? Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om socialtjänsten får återuppta en tidigare nedlagd utredning efter att det har kommit in en ny orosanmälan, och om de inte måste lyssna på dig när du informerar dem om att det rör sig om falska anklagelser.Socialtjänsten har en utredningsskyldighetSocialtjänsten har en skyldighet att göra en utredning när det inkommer en orosanmälan, se 11 kap 1 § socialtjänstlagen (här), och de ska alltid se till barnets bästa, 1 kap 2 § socialtjänstlagen (här). Det går alltså inte att stoppa en utredning genom att påstå att man blivit utsatt för en falsk anmälan, utan socialtjänsten avslutar utredningen om det inte finns anledning till oro. Däremot skulle det givetvis vara bra för socialtjänsten att känna till att du anser att det är en falska anmälan, om du skulle utsättas för fler oriktiga anmälningar i framtiden.Det kan vara brottsligt för din granne att göra falska anmälningarDet kan vara brottsligt att göra falska anmälningar om missförhållanden till socialtjänsten. Det finns nämligen ett brott som heter falsk tillvitelse i brottsbalkens 15 kap 7 § (här). Det är enligt den bestämmelsen inte tillåtet att hos åklagare, polisen eller annan myndighet ljuga om att någon annan begått en brottslig gärning, påstå felaktiga besvärande omständigheter eller att förneka friande eller mildrande omständigheter. I ditt fall så är socialtjänsten en "annan myndighet" och att din granne medvetet ljugit dessa omständigheter kan ses som en besvärande omständighet. Det du kan göra är därför att göra en polisanmälan och även meddela socialtjänsten att du anser att du blivit utsatt för en falsk anmälning.SammanfattningSocialtjänsten gör bara sitt jobb när de inleder en utredning när det kommit in en orosanmälan. Det kan däremot vara brottsligt att medvetet göra oriktiga orosanmälningar, varför man kan göra en polisanmälan om detta. Dessutom är det bra att du framför att du anser att anmälningarna är oriktiga, men socialtjänsten får inte lägga ner utredningen på grund av detta. De måste först se till om det finns anledning till oro för ditt barn.Vänligen,

Kan jag anmäla polisen?

2020-05-31 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hejsan vill fråga hur jag ska gå tillväga min son blev anhållen av polisen den som tog han kallade han smuts först o främst han e myndig de satte han i en lite cell grejen är han äter medicin mot bland annat panikångest o det fick han där han grät slog huvudet i väggen grejen är polisen hade ringt mig o frågat efter medicinen jag åkte dit o lämnade den men han fick ingen medicin d bara öppnade lucka o stängde igen allt detta har han berättat i dag när han släppt o kom hem jag tycker detta är ett hemskt betende o jag hyser absolut ingen respekt för polisen alls nu
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad ni kan göra när din son har blivit illa behandlad av polisen.Svenska myndigheter gransaks av vissa tillsynsmyndigheter som har i uppdrag att kontrollera att dessa bland annat följer gällande lagar och regler i sin myndighetsutövning. Den som blivit illa behandlad och misstänker att kontakten man haft med en myndighet strider mot gällande lag, t.ex. hur myndigheter ska agera gentemot enskilda, bör göra en anmälan om detta. Eftersom polisen är en myndighet kan du göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) som är en tillsynsmyndighet. Du kan göra anmälan till genom att trycka här. Det finns också möjlighet att göra en polisanmälan mot enskilda poliser. Vänligen,

Kan man anmäla en kurator för att denne gjort en orosanmälan till socialtjänsten?

2020-03-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hur anmäler man en Kurator som haft fel angående en anmälan till Socialen? I vårt fall så skulle inte föräldrarna, (vi) få veta det. Vi fick veta det av Socialen, att en anmälan hade gjorts. Det var en utredning på 3 mån. Vi som föräldrar var oskyldiga. Men Socialen och Kuratorn behövwr inte ta några som helst konsekvenser fåe sitt agerande.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline md din fråga!Jag tolkar din fråga som att det är en kurator som gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Kuratorn har inte själv meddelat er föräldrar om att en anmälan har gjorts utan ni fick information om anmälan från socialtjänsten. Socialtjänsten gjorde en utredning som avslutades utan att man fann någon anledning till oro. Ni undrar därför om ni kan anmäla kuratorn för att gjort en anmälan. Det framgår inte av er fråga om ni anser att kuratorns anmälan var felaktig på grund av att denne medvetet ljugit om någonting i sin kontakt med socialtjänsten eller om ni anser att den var felaktig enbart på grund av att socialtjänsten lade ner utredningen. Ni undrar också om ni kan anmäla socialtjänsten för att ha genomfört utredningen baserat på kuratorns anmälan.Socialtjänstens utredningsskyldighetSocialtjänsten har en skyldighet att göra en utredning när det inkommer en orosanmälan, se 11 kap 1 § socialtjänstlagen (här), och de ska alltid se till barnets bästa, 1 kap 2 § socialtjänstlagen (här). Socialtjänsten avslutar utredningen om det inte finns anledning till oro. Mot bakgrund av att socialtjänsten har en utredningsskyldighet vid varje orosanmälan, finns det ingen möjlighet att anmäla socialtjänsten för att ha genomfört en utredning. Om det är någonting i socialtjänstens handläggning som ni misstänker strider mot lag eller andra föreskrifter kan ni göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eller JO.Kuratorns anmälningspliktSom kurator har man en anmälningsplikt som innebär att man är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om man i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, se 14 kap 1 § socialtjänstlagen (här). Kuratorn har ingen skyldighet att meddela ett barns vårdnadshavare om att han eller hon gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Att anmäla en kurator för att ha fullgjort sin anmälningsplikt är alltså inte möjligt. Däremot kan det finns möjlighet att anmäla en person som medvetet gjort en osann orosanmälan till socialtjänsten.Falsk tillvitelseDet kan vara brottsligt att göra falska anmälningar om missförhållanden till socialtjänsten. Det finns nämligen ett brott som heter falsk tillvitelse i brottsbalkens 15 kap 7 § (här). Det är enligt den bestämmelsen inte tillåtet att hos åklagare, polisen eller annan myndighet ljuga om att någon annan begått en brottslig gärning, påstå felaktiga besvärande omständigheter eller att förneka friande eller mildrande omständigheter. I ditt fall är socialtjänsten en annan myndighet och beroende på vilka osanna uppgifter kuratorn lämnat kan de ses som besvärande omständigheter. Det du kan göra är därför att göra en polisanmälan och även meddela socialtjänsten att du anser att ni blivit utsatta för en falsk anmälan.SammanfattningOm det är någonting i socialtjänstens handläggning som ni misstänker strider mot lag eller andra föreskrifter kan ni göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eller JO, men att anmäla socialtjänsten enbart för att ha genomfört en utredning är inte möjligt. Ni kan polisanmäla kuratorn om ni misstänker att det kan röra sig om brottet falsk tillvitelse, men ni kan inte göra en anmälan mot kuratorn för att ha gjort en orosanmälan där utredningen lagts ned.Vänligen,

Vem omfattas av försörjningskravet vid ansökan om uppehållstillstånd?

2020-02-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej.Jag fick barn med min pojkvän i Turkiet förra året 8 Juli. Jag och min dotter har nu kommit till Sverige efter hon fått svenskt pass. Jag och min pojkvän vill uppfostra vår dotter i mitt hemland. Jag är arbetslös och kan inte uppfylla försörjningskravet som är då jag bara får föräldrapenning och barnbidrag. Finns det något annat sätt att gå tillväga? Vi vill vara en familj och inte att hennes pappa ska missa hennes uppväxt.Vänligen
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att barnets pappa vill ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Du och din dotter är nu bosatta i Sverige men utan pappan. Jag förstår det också som att det är Sverige som är ditt hemland och att det är här ni vill uppfostra er dotter. Det framgår inte om din pojkvän är från Turkiet eller om han har någon annan nationalitet. I mitt svar kommer jag utgå från att han kommer från ett land utanför EU och EES. Ni undrar vilka möjligheter pappan har att få uppehållstillstånd i Sverige.Jag kommer nedan att gå igenom möjligheterna att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig samt uppehållstillstånd på grund av anknytning till er dotter. Regler om uppehållstillstånd finns i utlänningslagen, UtlL (här), samt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (här).Uppehållstillstånd på grund av anknytning till digDet stämmer att huvudregeln är att uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person endast beviljas om den person som man åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för båda, se 5 kap 3 b § UtlL (här) och 9 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (här). Försörjningskravet gäller dock inte om du är svensk medborgare och du tillsammans med barnet flyttat till Sverige innan din partner ansöker om att få flytta till er. Uppehållstillstånd på grund av anknytning till er dotterFörsörjningskravet gäller inte heller om den man ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till är ett barn, se 10 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (här). Detta gäller dock endast om pappan och barnet inte har möjlighet att återförenas i ett land utanför utanför EU som familjen har en särskild anknytning till, t.ex. Turkiet.SammanfattningUtifrån de omständigheter som framgår av din fråga drar jag slutsatsen att det finns en möjlighet att du inte omfattas av försörjningskravet, även om din pojkvän ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Han har också möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till er dotter, men jag kan inte utesluta att Migrationsverket kan mena att familjen har en särskild anknytning till Turkiet och att en återförening därför ska ske där. Min rekommendation är att du tar hjälp av en jurist som kan hjälpa din pojkvän att ansöka om uppehållstillstånd. Juristen har då möjlighet att avgöra på vilken grund som ansökan bör göras. Önskar du komma i kontakt med en av juristerna på Lawline kan du nå oss på 08-533 300 04, knappval 1, mot en kostnad om 2000kr/h.Vänligen.