Är ett privat evenemang en allmän sammankomst/offentlig tillställning?

2020-11-18 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |En väldigt nära vän till mig har planerat att fira en bröllopsfest i Göteborg nu under december månad. Som jag förstod lagen så är det begränsat antal personer som får träffas i sammankomster (8 pers). Dock är det planerat att ca 150 pers kommer att delta. Alltså min fråga lyder såhär?, Hur många personer får man samlas i en lokal, vilka regler/lagar/rekommendationer gäller.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Från och med den 24 november får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Restriktionen omfattar dock inte privata evenemang. I 2 kap. 1 § smittskyddslagen framgår emellertid att var och en har ett ansvar att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar och ska medverka till att förhindra spridning av sådana sjukdomar. För att uppfylla din skyldighet bör du därför följa de riktlinjer och råd som gäller i din region.Det finns generella riktlinjer som gäller hela landet som bl.a. innebär att du bör undvika att delta i större sociala sammanhang såsom bröllop eller fester. Det har även tillkommit skärpta råd för regionen Västra Götaland för att ytterligare bromsa smittspridningen. I de lokala restriktionerna framgår bl.a. att var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer, undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor med och en avrådan från att arrangera eller delta i en fest. Alla som vistas i regionen behöver följa råden för att smittspridningen ska bromsas!Även om privata fester inte omfattas av restriktionen om åtta personer bör du följa såväl de generella som de lokala råden för att inte medverka till ökad smittspridning.Vänligen,

Får jag föräldrapenning om mitt barn är familjehemsplacerat?

2020-08-18 i Försäkringskassan
FRÅGA |Får jag fortfarande föräldrapenning om mitt barn är familjehemsplacerat? Är en SOL placering
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrapenning betalas ut med syftet att föräldrar ska kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera. Om ditt barn är familjehemsplacerat uppfyller du inte kravet på att vara hemma och ta hand om ditt barn. Därmed bör du inte heller få föräldrapenning. Jag rekommenderar dig att kontakta Försäkringskassan vid ytterligare frågor om föräldrapenning. Vänligen,

Krävs serveringstillstånd för slutna sällskap?

2019-09-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag känner en restaurangägare som blivit av med sitt serveringstillstånd, har de möjlighet att hyra ut lokalen till ett slutet sällskap som vill servera alkohol?Mvh
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För servering av alkoholdrycker krävs serveringstillstånd från kommunen där serveringsstället är beläget (8 kap. 1 § alkohollagen). Serveringstillstånd krävs dock inte om: (8 kap. 1a § alkohollagen)-Serveringen avser ett enstaka tillfälle för bestämda personer,-Serveringen sker utan vinstintresse och utan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och-Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.Ett slutet sällskap med i förväg bestämda gäster utan vinstintresse eller yrkesmässig försäljning innebär således att serveringstillstånd inte krävs. Under förutsättning att de följer ovanstående kriterier är det tillåtet för sällskapet att dricka och servera alkohol på restaurangen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Krävs serveringstillstånd för alkohol på bröllop?

2019-06-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad gäller om man är i en lokal där restaurangen som äger lokalen har tillstånd men inte har en bar i direkt anslutning. Får ett t.ex. bröllop ur juridiskt perspektiv ordna med egen dryck då om restaurangen är ok med det förfarandet?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För servering av alkoholdrycker krävs serveringstillstånd från kommunen där serveringsstället är beläget (8 kap. 1 § alkohollagen). Serveringstillstånd krävs dock inte om: (8 kap. 1a § alkohollagen)-Serveringen avser ett enstaka tillfälle för bestämda personer,-Serveringen sker utan vinstintresse och utan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och-Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.Ett bröllop med i förväg bestämda gäster utan vinstintresse eller yrkesmässig försäljning innebär således att serveringstillstånd inte krävs. Under förutsättning att ni följer ovanstående kriterier är det tillåtet att ordna med egen dryck till bröllopet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur upprättar jag en JO-anmälan?

2020-09-19 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hur går jag till väga för att jo anmäla poliser?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En JO-anmälan kan göras av den som anser att denne blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller tjänsteman på en myndighet. Eftersom poliser räknas som tjänsteman på en myndighet kan du därmed upprätta en JO-anmälan. Jag länkar (här) JO:s hemsida där det framgår hur du skickar in en anmälan och vad den bör innehålla. Vänligen,

Har jag rätt till CSN som utländsk medborgare?

2019-10-29 i CSN
FRÅGA |Jag är börjat plugga och har sökt CSN, men har just fått avslag. Jag är inte svensk medborgare. Har jag noga juridisk rätt till detta? Och kan ni hjälpe mig med at överklaga?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ha rätt till studiemedel från CSN måste du:1. Uppfylla de villkor som ställs för att ha rätt till svenskt studiestöd som utländsk medborgare2. Uppfylla de villkor som gäller för det studiestöd du sökerDu har alltså rätt till studiemedel i Sverige om du uppfyller dessa villkor. Reglerna är dock olika beroende på om du är medborgare i ett land inom EU/EES eller Schweiz, eller om du är medborgare i ett annat land. Du kan läsa mer om villkoren (här).Behöver du hjälp med att överklaga beslutet rekommenderar jag dig att du bokar tid med vår Juristbyrå (här).Vänligen,

Kan jag ta reda på vem som äger en fastighet?

2019-07-05 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!Min dotter är intresserad av en fastighet som står öde. Hon har pratat med kommunen och det visade sig att det är ett dödsbo efter en man. Hur/var tar vi reda på vem som ärver dödsboet eller är ägare av dödsboet, så att vi kan fråga om vi kan köpa fastigheten?Mvh Annika
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lantmäteriet har register på alla fastigheter i Sverige (läs vidare här). Vill ni veta vem som är ägaren av en särskild fastighet kan ni alltså kontakta Lantmäteriet (läs vidare här). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har fritidspersonal tystnadsplikt?

2019-05-31 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej! Får fritidspersonal diskutera hur ett barn (8år) sköter sig på fritids med dess syskon (14 år)? Har de inte tystnadsplikt mellan syskon?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör tystnadsplikt mellan syskon. Omfattas uppgiften som spreds av sekretess så har fritidspersonalen tystnadsplikt och får inte meddela eller offentliggöra uppgiften (23 kap. 8 § OSL). Tystnadsplikten gäller även mellan syskon. Sekretess rörande elevstödjande verksamhetSekretess gäller på fritidsverksamheter gällande psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats. För att sekretessen ska brytas krävs att det ska stå klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (23 kap. 3 § första stycket).Bestämmelsen har ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för sekretess och det ska stå klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men för att sekretessen ska bortfalla. Sekretess rörande enskilds personliga förhållanden Sekretess gäller på fritidsverksamheter även för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs (23 kap. 3 § OSL)Bestämmelsen har ett rakt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för offentlighet. Skaderekvisitet är således svagare än för uppgifter rörande elevstödjande verksamhet.SammanfattningJag har inte tillräckligt med information om vilka uppgifter fritidspersonalen spred vidare till syskonet. Kan uppgiften anses höra till elevstödjande verksamhet rörande psykologiska, psykosociala eller specialpedagogisk insats finns en presumtion för sekretess som bryts endast om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Rörde uppgiften ditt barns personliga förhållanden, så finns en presumtion för offentlighet. För att sekretess ska gälla krävs att det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men av att uppgiften röjs. Omfattas uppgiften av sekretess, så har fritidspersonalen tystnadsplikt och får inte meddela eller offentliggöra uppgiften. Tystnadsplikten gäller även mellan syskon.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,