Kan jag få hjälp med bostad eller boende efter utmätning av bostad?

2020-06-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej ska utmätas vart vänder man sig gör att få bostadJsg blir skuldfri när fogden har sålt
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör var du kan och bör vända dig för att få boende efter utmätning kommer vi kika närmare på socialtjänstlagen (SoL) och relevanta rättsfall.Hur jag uppfattar din frågaJag uppfattar din fråga som att din egendom, inklusive bostad, snart kommer att utmätas, varför du behöver hjälp med bostad eller boende.Du bör vända dig till socialkontoret i din stadsdelSocialtjänsten kan under vissa särskilda omständigheter hjälpa dig med bostad eller tillfälligt boende, om du själv har stora svårigheter med att skaffa bostad eller boende, men ansvaret ligger ändå ytterst på dig att lösa din situation (2 kap. 1 § socialtjänstlagen).Det finns nämligen ingen ovillkorlig rätt till hjälp med bostad eller boende, även om du är bostadslös, men du kan ansöka om bistånd (4 kap. 1 § SoL).Krav för rätt till bistånd i form av bostadDet krav som uppställts i praxis för rätt till bistånd i form av bostad är att du ska ha särskilda svårigheter att på egen hand tillgodose ditt behov av bostad genom att tillhöra en särskilt utsatt grupp, men vad som avses med detta eller särskilda svårigheter preciseras inte närmare i domarna, utan här måste en prövning ske i varje enskilt fall, om kravet uppfylls eller inte, se (RÅ 1990 ref. 119 och RÅ 2004 ref. 130).Rätt till akut eller tillfälligt boende i vissa fallOm du befinner dig i akut behov av boende på grund av bostadslöshet, så har ett annat rättsfall slagit fast att du kan vara tvungen att nöja dig med ett boende med lägre standard under en övergångsperiod på cirka en vecka, men efter det ska du alltså erbjudas ett bättre boende, se (RÅ 1994 not 574).Detta boende avser främst ett korttidsboende, exempelvis ett rum på ett vandrarhem eller ett härbärge, men är inte tänkt att utgöra en permanent bostad.För att akut boende ska bli aktuellt har i domstolspraxis uttalats att du dels måste vara helt bostadslös, dels att det inte finns några alternativa lösningar, i vilket fall socialnämnden exempelvis kan se till att du får ett boende eller hjälper dig med kostnaden för ett lämpligt boende, se (Rå 1990 ref. 119).Utan att veta mer om din situation, så kan det däremot tänkas att du åtminstone kan få hjälp under en kortare period, om utmätningen skulle lämna dig helt och hållet utan tillgångar, samt att du helt saknar vänner och familj som kan erbjuda dig husrum och ett jobb som skulle kunna betala för en bostad.Väldigt stränga krav för biståndKraven för bistånd är i de båda fallen oerhört stränga, och det har exempelvis inte bedömts vara omöjligt ens för en person med skulder hos Kronofogdemyndigheten att hyra en bostad i andra hand eller ordna ett inneboendeavtal. Det är således inte säkert att du kan få hjälp med bostad eller boende, men en prövning kommer ske i det enskilda fallet.Några avslutande ordSituationen du befinner dig i är beklaglig, men förhoppningsvis löser det sig för dig snart.Kontakta som sagt Socialkontoret i din stadsdel, och ansök om bistånd. Hör dig även för bland eventuell familj och vänner om de kan hjälpa dig under en period. Se också över alla andra möjligheter du har att potentiellt få rätsida på situationen, eftersom det boende du får via socialen oftast endast är temporärt.Läs gärna också debattartikeln tillgänglig via https://www.svd.se/socialtjansten-gor-fel--hemlosa-har-ratt-till-hjalp om gällande rätt och hur kommunernas egna regelverk förhåller sig till den rätt som redogörs för i artikeln och som jag redogjort för ovan.Jag önskar dig lycka till i fortsättningen.Med vänliga hälsningar,

Vad ska jag göra om jag misstänker att en person medvetet orsakar skador på min egendom?

2020-05-26 i Polis
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga det är så att någon har gjort åverkan på mitt hus och uthus.Det som jag upptäckte för några dagar sedan var att någon person har dragit bort och en brädaifrån mitt uthus. På mitt hus har någon borrat ett litet hål i en dörr en liten dörr som man kan öppnaså man kan kicka under grunden på huset. Någon har även borrat ett hål i grunde på huset ett litet hål med en borrmaskin och ett likande hål på mitt uthus. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra men jag misstänker vem detkan var som ligger bakom det hela. Det är så att jag tror att personen har blivit sur då jag tidigare förklarade för honom att när han skottar snö så vill jag ej att han ska skyffla snön så den rinner ner mot mitt uthus.Så jag har misstankar mot en person och dessa saker sker förmodligen på natten och när jag är borta.Tacksam för hjälp.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå det beskrivna rör sig om eventuella brott kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).SkadegörelseHandlingarna som åsamkar skada på din egendom utgör skadegörelse (12 kap. 1 § BrB).Falsk angivelseDu bör vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser av dina misstankar, eftersom du riskerar att göra dig skyldig till brottet falsk eller obefogad angivelse, om du skulle anmäla din granne med uppsåt att han ska bli fälld för brottet i domstol och det senare visar sig att grannen är oskyldig i dramat, men då krävs vanligtvis samtidigt att du hade större anledning att tro att grannen var oskyldig än skyldig (15 kap. 6 § BrB).Mina rådOm någon medvetet skadar din egendom bör du anmäla skadegörelsen till Polismyndigheten, som är skyldig att utreda alla brott.Mitt råd är däremot att vara försiktig med att ange någon såsom skyldig till brottet, om du inte är säker på att det är personen du anger som begått det.

Kan två parkeringsböter utfärdas inom 24 timmar?

2020-02-13 i Parkeringsböter
FRÅGA |HejFick parkeringsböter enligt följandeTid för uppställning 20200117 09:54-10:04 påföljande botTid för uppställning 20200118 09:18-09:28Vad jag förstår har inte 24 timmar förflutetÄr det riktigt med två böter enl ovanstående
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det måste ha gått minst 6 timmar mellan parkeringsböternaFörutsättningarna för att en ny parkeringsbot ska kunna utfärdas är att minst sex timmar har förflutit och ett nytt kalenderdygn påbörjats.Det behöver alltså inte ha förflutit 24 timmar innan en ny parkeringsbot utfärdas. I ditt fall har ett nytt kalenderdygn påbörjats och det har förflutit mer än sex timmar. Svaret på din fråga är därför ja, det är riktigt med två böter enligt ovanstående.Avslutande ordÄven om det känns tråkigt, så hoppas jag att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt god dag!Med vänliga hälsningar,

Kan man anmäla en händelse till polisen trots att det "bara " står ord mot ord?

2020-01-03 i Polis
FRÅGA |Jag har blivit förtalad och kränkt på jobbet utav både kollega och närmsta chefer, Det har spridits rykten där som en kollega påstår att det är jag som är grunden till, då det dock är hon själv som ligger bakom allt..Till saken hör att närmsta cheferna väljer att tro på henne vilket har lett till att jag blivit av med jobbet.. vad kan jag göra? Kan man anmäla det till polisen trots att det "bara " står ord mot ord?Tack
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan som regel alltid anmäla alla brottOm du tror dig ha blivit utsatt för ett brott kan du alltid vända till närmaste polisstation och tala om vad du upplever dig ha blivit utsatt för.Om polisen tror att ett brott har begåtts är de skyldiga att utreda om brottet går att styrka, men det kan, som du själv är inne på, givetvis vara svårt att bevisa att brott förekommit om det inte finns några konkreta bevis eller vittnen som kan intyga att det du säger är sant.Mitt rådNu vet jag inte riktigt vad det är du blivit anklagad för och hur dessa kränkningar ägt rum, men om du upplever att det du blivit utsatt för är brottsligt är mitt råd att du talar med polis och tar det därifrån.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en god fortsättning!Med vänliga hälsningar

Kan jag sälja beslagtaget gods som återlämnats?

2020-06-29 i Polis
FRÅGA |Kan jag sälja beslagtaget gods som återlämnats?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, du bör som regel kunna sälja egendom som varit föremål för beslag, men återlämnatsDin fråga regleras inte uttryckligen i lagstiftning, men generellt och som huvudregel kan sägas att du har rätt att fritt förfoga över din egendom, exempelvis genom att sälja den.Om din egendom varit föremål för beslag hos polisen, men blivit återlämnad, och inte längre behövs i exempelvis en brottsutredning, så ser jag inga direkt tillämpliga legala hinder mot en försäljning, beroende på vad det är för gods givetvis.Är det ett vapen kan du inte sälja det hur som helst, men är det exempelvis en mobiltelefon, så ser jag inga problem med det. Det är trots allt din egendom.Mitt rådBaserat på den lilla information du gett mig, så är det svårt för mig att ge dig ett mer utförligt svar, men om du är osäker på om du får sälja det gods du fått återlämnat, så råder jag dig att höra av dig till Polismyndigheten för att säkerställa att det är tillåtet.Jag hoppas att det gjorde läget åtminstone lite klarare, och önskar dig en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid kan jag behöva gå och vänta på kallelse till polisförhör, alternativt veta om förundersökningen är nedlagd?

2020-04-23 i Polis
FRÅGA |Hej. Jag är anmäld för ett sexualbrott som jag inte har begått. Jag är minderårig och har varit på möte med socialtjänsten med mina vårdnadshavare, vilket vi alla anser gick väl. Nu till min fråga. Socialtjänsten nämnde att jag antagligen skulle bli kallad till ett polisförhör, men det har inte skett än, även om vi var hos socialen för ungefär 1-2 månader sen. Hur lång tid kan jag behöva gå och vänta på kallelse, alternativt veta om förundersökningen är nedlagd? Tack på förhand
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan dröja flera månaderDet går inte att ge dig ett exakt svar på din fråga, eftersom handläggningstiden beror på flera faktorer, bland annat hur många ärenden Polismyndigheten har att utreda, komplexiteten i ditt ärende, hur snabbt de får tag i eventuella vittnen och andra bevis och så vidare. Ibland kan det gå väldigt fort, medan det i andra fall kan ta relativt lång tid.Polismyndigheten kommer att höra av sig till dig, antingen med en kallelse till förhör, eller ett beslut om att förundersökningen är nedlagd. När detta blir kan jag däremot inte svara på.Mitt rådOm du vill veta hur det går i ärendet kan du, tillsammans med dina föräldrar, ta kontakt med Polismyndigheten, som kanske, beroende på omständigheterna, kan ge dig ett svar. Med vänliga hälsningar,

Vem får lov att kroppsvisitera?

2020-02-13 i Polis
FRÅGA |Undran får en idrottsförening eller loppisarrangör kolla i en persons fickor för att se om personen stulit ngt eller det är enbart vaktbolag eller polis som får utföra kroppsvisitation?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer kika närmare på rättegångsbalken (RB) och regeringsformen (RF).Endast polis har rätt att kroppsvisiteraEndast polis och ingen annan som har rätt att kroppsvisitera för det fall som nu är ifråga, inte ens en ordningsvakt (28 kap. 13 § RB).Det innebär således att en idrottsförening eller loppisarrangör inte har rätt att kolla i en persons fickor för att se om personen stulit något.Var och en är enligt grundlag skyddad mot kroppsvisitationKroppsvisitation är en inskränkning av den mänskliga rättigheten till frihet, och var och en är som regel skyddad mot denna åtgärd (2 kap. 6 § RF).Grundlagsskyddet kan inskränkas i vissa särskilda fall, och i svensk rätt har man därför i de fall som nu är ifråga kommit fram till att endast poliser och ingen annan har rätt att inskränka regeln, om misstanke om brott med fängelsestraff i straffskalan föreligger, exempelvis stöld (28 kap. 11 § RB).Det kan te sig annorlunda vid ett envarsgripande, som vem som helst får företa, men då ska det vara fastslaget att ett brott har begåtts (24 kap. 7 § RB). För att beslagta ett föremål krävs dock alltid polis.Om personen med samtycke tömmer sina fickor kan det vara tillåtetDet kan som rubriken avslöjar vara tillåtet om personen på eget bevåg väljer att tömma sina fickor för att visa idrottsföreningen eller loppisarrangören innehållet, men notera att alla har en rättighet att vägra göra det.Mitt rådOm idrottsföreningen eller loppisarrangören misstänker brott bör polis tillkallas för att utreda om ett brott är begånget. Notera samtidigt att det endast vid misstanke om brott inte finns någon generell lagregel som ger rätt att hålla kvar personen på platsen i väntan på polis.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar,

Får jag lov att förvara hittegods i hemmet efter att ha polisanmält fyndet?

2019-11-24 i Polis
FRÅGA |Jag har hittat en olåst cykel som ser ut att vara herrelös. Jag har långt till en polisstation. Kan jag efter polisanmälan förvara cykeln i mitt förvar under de lagstadgade 3 månaderna eller tills den rättmätige ägaren dessförinnan dyker upp?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå du hittat vad du tror är en herrelös cykel, så kikar vi närmare på hittegodslagen.Lagen stadgar att hittegodset får överlämnas till polisEtt hittegods ska anmälas snarast möjligt till polisen (1 § första stycket hittegodslagen).I lagen står det vidare att hittegodset får överlämnas till polisen, som är skyldiga att motta hittegods, vilket du inte är (2 § första stycket hittegodslagen).Det sistnämnda är även anledningen till varför det ibland anses som huvudregel att alla hittegods ska lämnas in till Polismyndigheten. Hittegods kan i flera fall även förvaras hos upphittaren, alternativt hämtas av polisDäremot finns det undantag, exempelvis om det skulle vara besvärligt för upphittaren att transportera hittegodset.När jag, för ett par år sedan, hittade en övergiven cykel frågade Polisen mig om jag önskade förvara cykeln själv, eller om jag ville att de skulle komma och hämta den, vilket de alltid har rätt att göra.Mitt rådMitt råd till dig är därför att ringa till Polismyndigheten och rådfråga dem om hur du/ni bäst tar hand om hittegodset.Jag önskar dig en god avslutning på helgen!Med vänliga hälsningar