Hur går man tillväga om läraren bedömer en tenta orättvist?

2018-03-08 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej hur går man tillväga om läraren bedömmer en tenta orättvist
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du upplever att din tenta är orättvist bedömd finns det två vägar att gå1) Begära rättelse av betygsbeslutet. Detta gör du om du anser att betygsbeslutet är grundat på skrivfel, räknefel eller annat förbiseende. Se 23§ Högskoleförordningen.2) Begära omprövning av betygsbeslutet. Detta gör du om du anser att examinators beslut är uppenbart oriktigt. Se 24§ Högskoleförordningen.Du ska vidare motivera och ange vari felaktigheten eller den felaktiga bedömningen, enligt din mening, består. Det kan skilja sig lite beroende på vilken högskola/universitet du läser på men det brukar finnas mer specifik information på skolans/universitetets hemsida. Jag rekommenderar dig att kolla upp om du hittar information på hemsidan eller att du tar kontakt med en föreläsare som kan hänvisa dig rätt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Gäller den nya utlänningslagen för flyktingar som kom till Sverige HT15?

2017-11-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hur kommer det sig, att den nya migrationslagen, som trädde i kraft 1 juli 2016 gäller retroaktivt, alltså även de flyktingar som kom till Sverige hösten 2015? Är det lagligt?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ja, det är lagligt beroende på när ansökan om asyl registrerades. Den nya utlänningslagen som trädde i kraft juli 2016 ska inte tillämpas om ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migrationsverket 24 november 2015 eller tidigare, med undantag för några bestämmelser i lagen. Här (längst ner på sidan) kan du läsa om övergångsbestämmelserna och vilka bestämmelser som gäller/inte gäller för ansökningar som registrerats 24 november 2015 eller tidigare.Anledningen till att lagen ska tillämpas på ansökningar som registrerats innan lagen trädde i kraft var för att regeringen "gick ut" med den nya lagen på en presskonferens den 24 november 2015. Om de i samband med det hade sagt att lagen börjar tillämpas i juli 2016 hade det lett till att många människor hade skyndat med att ta sig till Sverige och söka asyl för att de ska omfattas av den tidigare utlänningslagen (som inte begränsar en asylsökandes möjligheter lika mycket). Motivet bakom att lagen ska tillämpas innan den trädde i kraft var alltså för att hindra en intensiv flyktingström.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om jag inte skickar in delgivningskvittot?

2018-03-01 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! I februari fick jag ett beslut av Transportstyrelsen om att jag ska bli av med körkortet i 4 månader pga vårdlöshet i trafik. Och att jag skulle skicka delgivnigskvitto. Vad händer om jag inte skickar delgivningskvittot?Mvh.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Delgivningskvittot ska skrivas under och skickas in till transportstyrelsenEtt delgivningskvitto är en handling som du ska skriva under och skicka in till transportstyrelsen som bevis på att du har mottagit deras beslut. Om du inte bekräftar att beslutet har mottagits kan transportstyrelsen försöka få fram kontaktuppgifter om dig genom att t.ex. kontakta arbetsgivare, familj samt myndigheter. Om transportstyrelsen trots detta inte kan delge dig, kan de istället använda stämningsmannadelgivning. Det innebär att en person som är behörig att utföra en sådan delgivning söker upp dig som ska delges.Min rekommendation till digJag rekommenderar dig att skriva under delgivningskvittot och skicka ni det till transportstyrelsen. Om du inte är nöjd med transportstyrelsens beslut kan du överklaga beslutet. Överklagan skickas in till transportstyrelsen inom en viss tid efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig. Transportstyrelsen skickar sedan vidare överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,