Vilken rätt till kompensation har jag vid brist vid köp av flerpack?

2021-11-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en tacos krydda och det brukar vara 3 pack men när jag kom hem så upptäckte att ena av dem är helt tom. Kan man mail företaget och fråga om kompensation? Hur mycket kan man fråga efter? Vilken lag finns som stödjer det?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår det som att du har köpt ett trepack tacokrydda som, när du kom hem, visade sig bara vara ett tvåpack – och att du undrar vilken kompensation du kan få.Konsumentköplagen ("KköpL") gäller i ditt fall. Säljaren får inte ge dig sämre villkor och rättigheter än som följer av lagen (3 § KköpL).Vad har du rätt till?Du ska självklart få det du har betalat för. Har du köpt ett trepack men fått ett tvåpack är varan att anses som felaktig (16 § KköpL).Säljaren har i första hand rätt att ge dig kompensation i form av ett paket tacokrydda, så att du får det du har betalat för (26-27 § KköpL). Om säljaren inte vill eller kan ge dig paketet som saknades inom skälig tid så har du rätt till prisavdrag. Prisavdraget ska svara mot felet, vilket innebär att priset ska sättas ned så att du endast betalar för det du har fått; dvs. två paket (28 § KköpL).Vad bör du göra nu?För att få utnyttja dina rättigheter vid fel i vara (se ovan) måste du reklamera varan hos säljaren (23 § KköpL). Mitt råd till dig är därför att så snart som möjligt besöka butiken och påtala felet samt framställa dina krav. Ta med kvitto som bevis på att du har köpt varan i butiken. Om de i butiken inte är tillmötesgående kan du kontakta säljaren skriftligen, exempelvis via mail, och reklamera varan.Vid alla dina kontakter med säljaren kan du använda samma argument och hänvisningar till lagen som jag har gjort här ovan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

2021-10-06 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Sålde samlarkort på facebook, fick swish och skickade SPÅRBART via postnord. Köparen får ett tomt kuvert några dagar senare och säger nu att han vill ha pengarna tillbaka av mig? Enligt överenskommelsen mellan oss var priset inklusive frakt. Jag tycker att han borde kräva pengar från postnord. Postnord har erkänt att kuvertet gått sönder under frakt men vet ej var innehållet tagit vägen. Frågorna lyder. Är jag skyldig att betala tillbaka pengarna? Vem bär ansvaret efter att jag lämnat kuvertet hos ombud?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du har sålt samlarkort till en privatperson på Facebook. Dessa försvann under transporten med Postnord, och du undrar nu vem som bär ansvaret och ska behöva betala för detta.Eftersom det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner gäller köplagen ("KöpL") (1 § KöpL).Köplagen är dispositiv. Det innebär att lagen gäller endast i den mån ni inte har avtalat om annat. Har ni avtalat något, exempelvis genom era kontakter på Facebook, gäller alltså det istället för lagens bestämmelser (3 § KöpL).Risken för varanI köplagen talar man om "risken" för varan. Den som bär risken bär med andra ord ansvaret för samlarkorten. Den aktuella frågan är vem som bar risken för samlarkorten under transporten. Bar köparen i det här fallet risken, måste denne betala även fast samlarkorten har försvunnit under transporten (12 § KöpL).Frågan blir då när risken har gått över på köparen i det här fallet (13 § första stycket KöpL).När har risken gått över på köparen?Risken går över på köparen vid olika tidpunkter beroende på transporten.Om de skulle transporteras inom en och samma ort går risken över på köparen först när denne har fått samlarkorten (7 § första stycket KöpL). I detta fallet bar du risken under transporten, och får betala tillbaka pengarna du fått från köparen.Om de skulle transporteras längre, exempelvis till annan ort, gick risken över på köparen när du lämnade samlarkorten till Postnord (7 § andra stycket KöpL). I detta fallet bar köparen risken under transporten och har ingen rätt att få tillbaka sina pengar (12 § KöpL). Köparen får då istället vända sig till Postnord.SlutsatsVem som bar risken under transporten – och således får bära kostnaden för försvinnandet – är alltså beroende på om samlarkorten skulle transporteras inom samma ort eller längre. Dessa uppgifter framgår inte av frågan. Eftersom kuvertet var framme "några dagar senare" framstår det som att samlarkorten skulle transporteras längre, men det är svårt för mig att fastställa utifrån informationen i frågan.Än en gång vill jag erinra om att ovanstående gäller såvida ni inte har avtalat om annat. Har ni avtalat annat gäller det istället för köplagens bestämmelser (3 § KöpL).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan jag häva ett avtal om installation av diskmaskin på grund av långa förseningar?

2021-09-15 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! I samband med att jag fick erbjudandet 20 januari att hyra en lägenhet (nybyggd) så erbjöds jag att köpa till installation av diskmaskin. Jag antog då att den skulle vara installerad o klar tills inflytt 1 april, men de hade inte sagt ett installationsdatum. En betalning skulle ske efter installation. När jag flyttar in så finns ingen diskmaskin och dom meddelar då att den var försenad. Jag har nu insett att jag inte behöver en längre. Skickar i juni att jag vill makulera ordern då jag behövt vänta så längre. De säger då att det inte går att avbryta ordern, "avregistrera anmälan" då dom är beställda.Nu 5 september har jag fortfarande inte fått någon info om diskmaskinen? Kan jag häva "ordern"/"köpet"? I o med en lång försening utan info? Tack på förhand!
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du ingått ett avtal om installation av diskmaskin till din nybyggda lägenhet, som fem månader efter inflyttning fortfarande inte är installerad, och att du på grund av dröjsmålet vill häva avtalet.Konsumenttjänstlagen gällerEftersom jag uppfattar det som att det rör sig om ett köp av en installation, och inte ett köp av själva maskinen därtill, gäller konsumenttjänstlagen ("KTjL") (1 § KTjL). Konsumenttjänstlagen är tvingande, vilket betyder att installatören inte får ge dig sämre villkor än lagen (3 § KTjL).Det finns goda möjligheter till hävning på grund av det långa dröjsmåletEftersom ni inte har avtalat något installationsdatum ska diskmaskinen vara installerad inom "skälig tid". Vad som är skälig tid ska jämföras med liknande tjänster, i det här fallet andra installationer av diskmaskiner. Att diskmaskinen inte är installerad fem månader efter inflyttning (och åtta månader efter ingående av avtal) kan knappast vara inom skälig tid. Dröjsmål föreligger därför i lagens mening. Det spelar ingen roll om dröjsmålet beror på något utanför installatörens kontroll, exempelvis leveransproblem, dröjsmål anses föreligga ändå (24 § KTjL).För att du ska kunna häva avtalet krävs det att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KTjL). Vad som ska förstås med "väsentlig betydelse" är inte helt glasklart, utan man får göra en bedömning från fall till fall. I ditt fall fäster jag vikt vid dels dröjsmålets totala längd, dels att du hade en berättigad förväntan på att diskmaskinen skulle vara på plats någorlunda nära inflyttning, eftersom du ingick avtalet nästan tre månader före inflyttning.Jag finner därför goda möjligheter för dig att häva avtalet på grund av det långa dröjsmålet, ännu bättre än vid ditt senaste försök i juni då installationen "bara" var två månader försenad. Att diskmaskinerna är beställda är ingen giltig ursäkt, se ovan. Kontakta installatören och meddela att du vill häva avtalet på grund av det långa dröjsmålet, med hänvisning till lagen om så krävs.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Får ett företag sälja ett bord under ett namn och sedan leverera ett helt annat?

2021-09-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag köpte en vara från en hemsida som hade döpt den varan till ett namn. När jag sen får hem varan så visar det sig att det är ett bord av ett "känt" märke, den heter alltså något helt annat och säljs dessutom billigare på massor av andra hemsidor. Får man luras på det sättet? Får man lura en kund att man köper en vara med ett påhittat namn som egentligen visar sig vara en helt annan vara?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du har beställt ett bord från ett företag, och sedan fått hem ett helt annat bord som är billigare än det du beställt. Det framkommer dock inte av frågan hur stor skillnaden är mellan de två borden. Bordet du har fått hem är felaktigtEftersom du köpt bordet av ett företag gäller konsumentköplagen ("KköpL") (1 § KköpL). Lagen är tvingande, det betyder att företaget inte får ge dig sämre villkor än de som lagen säger (3 § KköpL). Varan du får hem ska självklart vara samma som du har beställt. Är det som i ditt fall, att du har beställt ett bord och får hem ett annat, är varan felaktig. Detta eftersom varan inte stämmer överens med avtalet (16 § KköpL). Eftersom varan är felaktig har du ett antal rättigheter. En förutsättning för att du ska få utnyttja dessa är att du reklamerar varan. Du reklamerar varan genom att helt enkelt meddela företaget att du har fått fel bord. Meddelandet måste skickas inom skälig tid från det att du märkt eller borde ha märkt att det var fel bord du fick hem. Det anses dock alltid vara skälig tid om du meddelar företaget inom två månader från det att du märkte att det var fel bord (23 § KköpL). Vilka påföljder har du rätt till? I första hand har du rätt att kräva omleverans, det vill säga att företaget levererar rätt bord till dig istället. Omleveransen ska ske utan kostnad och väsentlig olägenhet för dig (26 § KköpL). Om du kräver någon annan påföljd än omleverans (se följande nedan) har dock säljaren rätt att på eget initiativ företa omleverans utan kostnad för dig (27 § KköpL). Det kan dock vara som så att företaget inte ens har bordet du har beställt, utan bara säljer det andra bordet under ett felaktigt och missvisande namn. Då kan du i andra hand kräva prisavdrag eller häva köpet eftersom företaget inte kan företa omleverans (28 § KköpL). Om du begär prisavdrag behåller du bordet du har fått hem men med avdrag på priset. Prisavdraget ska motsvara skillnaden i kronor mellan det bordet du beställt och det bordet du fick hem. Om bordet du beställt exempelvis kostar 2 000 kr och det bordet du fått hem kostar 1 500 kr ska prisavdraget vara 500 kr (=2 000 - 1 500). Om du inte vill behålla bordet du fått hem med prisavdrag kan du istället häva köpet. En förutsättning för hävning är att felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KköpL). Eftersom jag inte vet hur stor skillnaden är mellan de två borden blir det svårt för mig att bedöma om felet är av väsentlig betydelse för dig. Detta blir dock som sagt relevant först om omleverans eller prisavdrag inte blir av. Min rekommendation till dig Min rekommendation till dig är att reklamera bordet hos företaget. Det gör du genom att meddela företaget att du har fått fel bord. I samband med reklamationen ska du kräva omleverans, den här gången av rätt bord. Vill du hellre behålla bordet med prisavdrag ska du istället kräva det, men företaget har som sagt rätt att företa omleverans på eget initiativ. Behöver du ytterligare vägledning i ditt ärende är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04 Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Vem ska stå för returfrakten vid fel i vara?

2021-11-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga angående ett köp jag har gjort via nätet. Jag har köpt en mobiltelefon via ett bolag som säljer mobiltelefoner via ett e-handelsföretag och när jag öppnar produkten så ser jag genast att förpackningen redan är bruten, men de har uppenbarligen försökt dölja detta genom att klistra identiska lappar över de orginala lapparna. Jag har inte varit införstådd i att mobilen skulle vara använd, och det har inte förmedlats på varken deras hemsida eller på annonsen via e-handelsföretaget. Jag kommer givetvis att returnera varan, men undrar om jag fortfarande har en skylldighet att betala frakten för returnationen även ifall de uppenbarligen försökt lura mig? Tack för eventuellt svar!
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du undrar om du måste betala för returfrakten när varan inte överensstämmer med vad du var införstådd med.För att besvara frågan kommer vi att titta på distansavtalslagen och konsumentköplagen ("KköpL"). Båda dessa lagar är tvingande till din fördel, det betyder att företaget inte får ge dig sämre villkor än vad som följer av lagen (1 kap. 4 § distansavtalslagen och 3 § KköpL).Returfrakt vid utövande av ångerrättNär du har beställt en mobil på nätet har du 14 dagars ångerrätt från den dag du mottog mobilen (2 kap. 10 § och 12 § distansavtalslagen). Om du utövar ångerrätten ska du som huvudregel stå för returfrakten. Om företaget däremot frivilligt har gått med på att stå för returfrakten, eller inte har informerat dig om din ångerrätt på ett fullgott sätt, så står företaget för returfrakten (2 kap. 13 § distansavtalslagen).Men eftersom mobilen inte överensstämmer med vad du var införstådd med rör det inte sig om ett vanligt fall av ångerrätt. Vi ska därför titta på dina möjligheter vid en reklamation; och vem som ska stå för returfrakten i sådant fall.Returfrakt vid reklamation p.g.a. fel i varaMin uppfattning utifrån informationen i frågan är att du hade fog att förutsätta att mobilen inte var begagnad. Att mobilen var begagnad är något som bör ha framkommit, men inte förmedlades på hemsidan där du gjorde köpet. Varan är därför att anses som felaktig (16 § KköpL).Eftersom felet är inom säljarens kontroll har du rätt till ersättning för utgifter på grund av felet (30 § och 32 § KköpL). I förarbetena till lagen nämns uttryckligen porto som en utgift som ska ersättas (Prop. 1989/90:89 s. 134). Säljaren ska därför stå för returfrakten.För att få åberopa felet och få ersättning för returfrakten måste du reklamera varan (23 § KköpL). Detta gör du genom att skicka ett meddelande till säljaren där du påpekar felet.Sammanfattning och mitt råd till digVaran är att anses som felaktig och säljaren ska därför stå för returfrakten. Du bör därför kontakta säljaren och åberopa felet samt ditt krav på ersättning för returfrakten. Gör detta så snart som möjligt och helst skriftligen. Du kan åberopa samma argument och hänvisningar till lagen som jag har gjort ovan.Behöver du ytterligare vägledning är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid med en erfaren jurist här, eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?

2021-09-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, vill veta om jag har gjort rätt. Min mamma hade en målare hos sig som har gjort ett dåligt jobb. Jag mailade till målaren att vi inte var nöjda med hans arbete dels för att de inte hade gjort det de skulle. skrapa/ putsa färgen innan målning. Dels har de inte gjort klart. Jag mailade även att vi vill häva avtalet omgående.Har jag gjort rätt här enligt distansavtalslagen?Målaren har inte besvarat mitt mail utan ringt mamma och vill ha sina pengar.Tacksam för snabbt svar då detta hände den 3 september 2021.Mvh
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar situationen som att din mamma har haft en målare hos sig som gjort ett dåligt jobb, och på grund av den dåligt utförda tjänsten vill du häva avtalet omgående, medan målaren å sin sida vill ha betalt. Jag förutsätter att målaren är näringsidkare.Tjänsten anses som felaktig enligt konsumenttjänstlagenRegler om tjänster som en näringsidkare utför åt konsumenter finns i konsumenttjänstlagen ("KTjL") (1 § KTjL). Anledningen till att vi tillämpar KTjL, och inte distansavtalslagen, är för att vi vill komma åt påföljdssystemet vid fel i utförd tjänst som finns i KTjL (16 § KTjL). I den lagen finns alltså ett antal rättigheter för konsumenten om näringsidkaren utför tjänsten felaktigt. Dessa finns inte i distansavtalslagen, och vid ett utnyttjande av ångerrätten där hade ni fått betala för den del av tjänsten som är utförd. KTjL är tvingande, vilket innebär att målaren inte får ge er sämre villkor än vad lagen säger (3 § KTjL).Tjänsten som målaren har utfört ska anses vara felaktig dels då den inte är fackmässigt utförd, dels då målaren inte har gjort vad ni kommit överens om (9 § första stycket första och tredje punkten KTjL). Med fackmässigt utförande menar man en professionell standard som man objektivt sett kan förvänta sig av en näringsidkare som utför dessa tjänster (4 § KTjL). En målare ska med andra ord utföra måleritjänster på ett tillfredsställande sätt, vilket inte verkar vara fallet här.En förutsättning för att få rätt till de påföljder vid fel i tjänst är att konsumenten reklamerar felet (17-18 § KTjL). Det finns inga särskilda formkrav på en reklamation, man behöver bara meddela näringsidkaren inom skälig tid att man anser att tjänsten är felaktig. Jag gör därför tolkningen att ni har reklamerat tjänsten på ett fullgott sätt i och med ditt mail till målaren.Påföljder vid fel i tjänstenNi har rätt att hålla inne betalningen för att ge säkerhet åt era krav på påföljder (19 § KTjL). När målaren kräver din mamma på betalning ska hon alltså inte betala utan hänvisa till reklamationen.Målaren har i första hand rätt att på eget initiativ avhjälpa felet, det vill säga att utan kostnad fixa till målandet så att det blir rätt (20 § andra och fjärde stycket KTjL). Detta är målarens rätt, denne får alltså en chans att rätta till felet innan andra påföljder kan göras gällande. Det verkar dock inte som att målaren erbjuder sig eller kommer att erbjuda sig detta.Om avhjälpande inte blir av så har ni rätt att häva avtalet om syftet med tjänsten är i huvudsak förfelat och om målaren insåg eller borde ha insett detta (21 § andra stycket KTjL). Att "syftet med tjänsten är i huvudsak förfelat" innebär att tjänsten måste vara så dåligt utförd att den inte har något värde för konsumenten, med andra ord helt värdelös, vilket är höga krav. Det är svårt för mig att bedöma om dessa förutsättningar för hävning föreligger utan att veta mer om den utförda tjänstens beskaffenhet.Om förutsättningarna för hävning föreligger har ni rätt att kräva det, och ska då inte behöva betala något för det utförda arbetet (23 § KTjL). I annat fall – om förutsättningarna för hävning inte är uppfyllda – skulle jag rekommendera att kräva prisavdrag, vilket ni har rätt till vid fel i tjänsten (21 § första stycket KTjL). Prisavdraget ska motsvara vad det kostar för er att få felet fixat av en annan målare (22 § KTjL).Kontakta målaren med era kravSammanfattningsvis kan ni häva avtalet om de höga kraven är uppfyllda. I annat fall har ni rätt till antingen avhjälpande av målaren utan extra kostnad, eller ett prisavdrag motsvarande vad det kostar att få felet fixat av en annan målare. Som säkerhet för era krav under tiden ska din mamma hålla inne betalningen. Kontakta målaren och meddela era krav, hänvisa då till ovanstående argument och hänvisningar. Behöver du ytterligare vägledning är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur ser avtalsrelationerna ut när man köper en vara av ett företag och faktureras av ett annat, och till vem ska man rikta anspråk om reklamation eller retur?

2021-09-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Om jag som privatperson beställer en vara från ett företag, sedan faktureras jag från ett företag.Kan ni då förklara för mig med referenser till lagrum: Vem anses som säljare i detta fallet? Företaget jag lagt beställningen hos eller kreditbolaget som skickar fakturan? Till vilken vänder jag mig vid reklamation eller retur av varan? Är köpet ett avtal mellan mig och företaget som ex den nätbutik som erbjuder mig varan och isf är faktureringen ett annat separat avtal mellan butik och företaget som skickat fakturan?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar hur avtalsrelationerna ser ut i allmänhet när du köper en vara från ett företag och faktureras av ett annat. Samt att du undrar mer specifikt till vem du ska vända dig vid anspråk om reklamation och retur. I mitt svar utgår jag från att du agerar som konsument.Kort svarDu och säljaren har ett köpeavtal avseende varan. Säljaren och kreditföretaget har ett avtal om överlåtelse av fordran gentemot dig.Vid reklamation och retur ska du höra av dig till säljaren av varan. Gentemot kreditföretagets krav på betalning har du samma rätt att invända mot betalning som du har mot säljaren vid reklamation eller retur.Längre svarHur ser avtalsrelationerna ut när du köper en vara från ett företag och faktureras av ett annat?När du som konsument köper en vara av ett företag ("Säljaren") uppstår ett avtal er sinsemellan. Konsumentköplagen ("KköpL") är tillämplig lag mellan dig och säljaren (1 § KköpL). Lagen är tvingande, vilket betyder att säljaren inte får ge dig sämre villkor än vad lagen säger (3 § KköpL). Köper du något på distans, exempelvis på internet, kan även lag om distansavtal tillämpas på er relation. Även den lagen är tvingande (1 kap. 4 § distansavtalslagen)I och med ert köpeavtal uppkommer rättigheter och skyldigheter för er båda gentemot varandra. Du som köpare har exempelvis rätt att få varan i avtalsenligt skick (16 § KköpL), medan säljaren har rätt att få betalt (35-36 § och 38 § KköpL). Att säljaren har rätt att få betalt av dig kan med andra ord beskrivas som att säljaren har en fordran på dig. Om du inte betalar direkt har alltså säljaren en fordran på dig, och du har en skuld gentemot säljaren.En fordran är juridiskt sett en typ av egendom. På samma sätt som annan egendom kan överlåtas (säljas, ges bort osv.) så kan även fordringar överlåtas. Så är ofta fallet när konsumenten inte ska betala direkt, utan får kredit i form av exempelvis en faktura. Då kommer den tredje aktören – kreditföretaget – in i bilden.Säljaren av varan har alltså sålt sin fordran på dig till ett kreditföretag. Eftersom kreditföretaget köper egendom av säljaren så uppstår här ett avtal mellan dessa två. Kreditföretaget äger genom avtalet en fordran gentemot dig. Din skuld är därmed gentemot kreditföretaget, och inte gentemot säljaren. Mellan kreditföretaget och dig gäller konsumentkreditlagen ("KkrL"). Du har samma rätt att invända mot betalning gentemot kreditföretaget som du har mot säljaren (29 § KkrL), vilket blir relevant vid reklamation och retur nedan.Avtalen som finns här är alltså köpeavtalet mellan dig och säljaren, och avtalet om överlåtelsen av fordran mellan säljaren och kreditföretaget. Det kan även vara så att du ingår ett avtal med kreditföretaget samtidigt som du beställer varan på kredit från säljaren.Till vem ska du rikta dina anspråk om reklamation och retur? Rättigheterna och skyldigheterna enligt det ursprungliga köpeavtalet finns kvar. Din skyldighet att betala priset för varan är exempelvis kvar, men eftersom säljaren har överlåtit denna fordran till kreditföretaget ska du istället betala till detta.ReklamationSäljarens skyldighet att leverera en avtalsenlig vara finns alltså kvar, oberoende av vem som äger fordran (16 § KköpL). Detta betyder att om säljaren inte gör detta är det till säljaren du ska reklamera varan (23 § KköpL).Om varan är felaktig och du reklamerar den har du rätt att hålla inne betalningen, dvs. att du inte betalar tills problemet är löst (25 § KköpL). Om kreditföretaget då kräver dig på betalning har du rätt att invända att du har reklamerat varan hos säljaren och håller inne med betalning eftersom detta är din rätt gentemot säljaren (25 § KköpL). Denna invändning måste kreditföretaget gå med på, trots att det är säljaren och inte kreditföretaget som brustit i sina skyldigheter (29 § KkrL). Det är därför alltid en bra idé att du vid anspråk mot säljaren även kontaktar kreditföretaget så att de kan "pausa" sina krav på betalning gentemot dig.ReturI konsumentköplagen finns ingen lagstadgad returrätt om det inte är något fel på varan. Returrätt är oftast något som säljaren erbjuder självmant i avtalet utöver konsumentköplagens tvingande minimiregler.Har du köpt varan på distans, exempelvis på internet, har du dock 14 dagars lagstadgad ångerrätt (2 kap. 10 § distansavtalslagen).Precis som vid reklamation är detta alltså rättigheter du har gentemot säljaren genom ert köpeavtal, oberoende av vem som äger fordran. Oavsett om du vill returnera med stöd av avtalet eller med stöd av distansavtalslagen ska du vända dig till säljaren (2 kap. 10 § distansavtalslagen).Om kreditföretaget kräver dig på betalning har du precis som vid reklamation rätt att invända mot betalning, eftersom det är din rätt gentemot säljaren (29 § KkrL). Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor.Behöver du hjälp och vägledning med en reklamation eller retur är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00Med vänliga hälsningar,