Fel på vara såld i befintligt skick

2020-12-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en bil från en bilfirma för 3 veckor sen, det är en begagnad bil ifrån 2016 som har gått 6900. Bilen var servad enligt firman i april 2020 och behövdes inte göras innan nästa år för allt var gjort. Och inga fel! Efter cirka 2 veckor så varnar bilen för fel i den automatiska växellådan (kort sagt så kan bilen närsomhelst sätta sig i läge P). Jag ringer då till en bilmekaniker som är nära där jag bor och får en akuttid. Han ringer sedan tillbaka och berättar att bilen inte är servad, det är rost och skit på samtliga filter (något det inte blir på cirka 7 månader), tändstift var hela förstörda och sen var det flera elfel som påverkade rattaxeln och klimat. Vi fick laga och serva den akut hos honom för totalt 11.000kr. Kan vi nu kräva ersättning ifrån bilfirman för detta?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det har du köpt bilen i egenskap av privatperson från en bilfirma, dvs en näringsidkare. Lagen jag kommer tillämpa på din situation blir därmed konsumentköplagen (1990:932) (KKL) då du betraktas som en konsument i det här fallet och portalparagrafen fastslår att lagen är tillämplig vid sådana fall där en näringsidkare säljer lösa saker till en konsument. Vid köp av begagnade saker, däribland begagnade bilar, anses de i lagens mening sålts i "befintligt skick". Detta innebär i mångt och mycket att de säljs sådana de är - men du har trots det rätt att hävda fel om bilen är i sämre skick än vad du kunnat förutsätta med hänsyn till priset och övriga omständigheter (17 § KKL). I och med att säljaren gjort konkreta utfästelser om att bilen blivit servad och inget mer behövde göras på den, samt att inga fel förelåg, bör det anses som att bilen är i sämre skick än vad du kunnat förutsätta med hänsyn till övriga omständigheter vid köpet. Av 19 § KKL framgår även att fel föreligger om säljaren lämnat felaktiga uppgifter vid marknadsföringen av varan eller före köpet, vilket också stämmer in på din situation. Om varan anses felaktig har du rätt till ersättning för detta alternativt skadestånd (22 & 30 §§ KKL). För att kunna åberopa felet måste du dock reklamera detta inom skälig tid. Meddelanden som lämnas inom två månader presumeras dock alltid lämnats inom skälig tid (23 § KKL). Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

När får du hävda fel i vara köpt i befintligt skick?

2020-12-04 i Köplagen
FRÅGA |HejJag köpte en begagnad bil årsmodell 2003 för två månader sen. Vid köpet hävdade säljaren att kamkedjan på bilen är bytt 2018 och därefter bilen har kört i ca 1500 mil vilket han påstod var väldigt lite sträcka för att prova sig för. Han påstod att en kamkedja kan lätt rulla i 10000 mil utan att behöva bytas igen.Men idag är bilen trasig på grund av att kamkedjan ha gått sönder.Jag undrar om jag har rätt att ta ärendet i domstolen med tanken på att jag köpt en begagnad bil ?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som sådant att du köpt en begagnad bil av en säljare som handlar i egenskap av privatperson och inte näringsidkare. Jag kommer fortsättningsvis utgå från att förutsättningarna är sådana, och isåfall är tillämplig lag köplagen (1990:931) (KöpL) då båda parterna handlar i egenskap av privatpersoner. När du köper en begagnad bil uttrycks det i lagens mening som att du köper en vara i befintligt skick. Att köpa en vara i befintligt skick begränsar säljarens ansvar till att varan säljs "sådan den är". Dock har du som köpare trots detta rätt att åberopa fel i varan, med tanke på att säljaren lämnat tämligen specifika uppgifter om kamkedjan och indikerat på att den inte behöver bytas på ett bra tag. Att det nu uppstår fel på bilen på grund av kamkedjan skulle därmed kunna klassas som att varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas haft inverkan på köpet (19 § KöpL).Hoppas detta besvarade din fråga och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,