Får jag beställa medicin från utlandet?

2019-12-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag undrar om detta är lagligt, får jag beställa receptbelagd medicin från utländska hemsidor där en utländsk läkare skriver ut receptet? Jag har hört att man får göra det om medicinen inte överstiger 3 månaders bruk, är det sant?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns information på Tullverkets hemsida, om hur du får beställa medicin från utlandet.Enligt Tullverket är det olagligt att köpa läkemedel från ett annat land som inte tillhör det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), oavsett vad det är för läkemedel. Däremot kan du beställa läkemedel från ett annat land inom EES om läkemedlet1. är för ditt personliga bruk,2. godkänt i det andra EES-landet och har införskaffats på ett apotek eller motsvarande i det landet,3. godkänt och receptfritt i Sverige eller, i fråga om receptbelagda läkemedel, har förskrivits av en behörig föreskrivare inom EES.Varje sådan försändelse får innehålla en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vilka garantier gäller vid entreprenadarbeten?

2019-04-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vad händer med garantier gentemot kund vid entreprenadarbeten?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Entreprenadrätten regleras genom olika "allmänna bestämmelser" inom byggindustrin, så kallade standardavtal. Vilket standardavtal det rör sig om är beroende på vilken typ av byggnation som ska göras. AB 04 är det som de flesta utgår från och även det jag kommer att utgå från gällande din fråga. AB 04 anger att garantitiden är 5 år för entreprenörens arbete och 2 år för material och varor (4 § 7). Det innebär att entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitiden (5 § 5). Efter garantitiden ansvarar entreprenören endast för väsentligt fel som uppstått på grund av vårdslöshet (5 § 6).Hoppas du fick svar på din fråga!