Kan man begära skadestånd om det är fel på varan man köpt?

2020-08-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en bil av en privatperson och ska driva vidare ärendet i tingsrätten.Fel på bilen va de innan jag köpte den men säljaren nämnde aldrig något om just detta felet. Bilen gick att köra hem sen slutade den driva framåt. Och det är ett allvarligt fel. Kostnaden för de går upp imot 15 tusen kronor och det är pengar jag inte har. Jag undrar om man kan yrka skadestånd utöver avhjälpande dvs att säljaren står för kostnaderna hos verkstad för att få den lagad och skadestånd till mig för jag blivit lurad på köpet? Är det möjligt?Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill väcka talan i tingsrätten gentemot den säljare som du köpt en bil av. Du undrar därför om du, utöver avhjälpande, kan kräva att säljaren ska betala skadestånd till dig. Jag förstår det också som att det är fråga om en begagnad bil som du köpt av en privatperson, vilket betyder att det är köplagen (här) som är tillämplig i ditt fall.Skadestånd vid fel i varaOm man har köpt en felaktig vara kan köparen kräva skadestånd enligt 30 § köplagen (här). Detta innebär dock inte att man kan få skadestånd för vilken skada som helst. Reglerna för skadeståndet på grund av fel i vara finns i 40 § köplagen (här). Huvudregeln är att ersättning bara ges för direkta skador, vilket betyder att det ska vara fråga om förluster som direkt beror på att det var fel i varan. Detta kan alltså vara kostnader som du tvingats stå för utövar reparationskostnader. Om säljaren däremot "handlat i strid med god tro och heder" så kan man även få ersättning för indirekta skador. Indirekta förluster som kan ge rätt till ersättning finns i 67 § köplagen (här).SammanfattningJag har inte tillräckligt med information för att avgöra om säljaren handlat i strid med tro och heder och jag kan därmed inte uttala mig om du bör yrka (begära) skadestånd för även indirekta förluster. Som utgångspunkt kan i alla fall sägas att skadeståndet oavsett bara kan betalas för ekonomiska förluster, och alltså inte som någon form av ersättning för att man blivit lurad eller liknande. Du kan tänka att du vill försöka sätta dig själv i samma ekonomiska situation som om det inte hade varit något fel på bilen.Jag önskar dig lycka till med din process i tingsrätten!Vänligen,

Vad betyder skäligt prisavdrag vid köp av hund?

2019-02-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej !Jag har köpt en brukshund där fel fader på hunden angetts vid köptillfället. Jag köpte min hund för 14500kr.Vi har gjort en anmälan och svaret vi fick ifrån Ssk löd såhär: Enligt SSKs köpeavtal säljs alla hundar som sällskapshundar och att fel fader angetts vid försäljningstillfället påverkar inte hundens funktion eller hälsa.Vår bedömning är således att ett prisavdrag om 10% utgör ett skäligt prisavdrag Vad betyder detta ?Hur mycket pengar har jag rätt enligt SKKS att jag ska få tillbaka ?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att SSK menar att det inte spelar någon roll att fel fader angetts när ni köpte hunden, utan det är bara sådant som kan påverka hundens funktion eller hälsa som sällskapshund som spelar roll. SSK menar därför att det faktum att säljaren angav fel fader inte påverkar hundens funktion eller hälsa som sällskapshund. Däremot säger SSK att ni ändå har rätt till prisavdrag för att säljaren angett fel fader. Prisavdraget ska vara skäligt, dvs. rimligt, och SSK tycker att prisavdrag om 10 % är rimligt. Ni har därför rätt till prisavdrag om 10 % på det ni betalade för hunden, dvs. 14500 kr. Ni kan alltså kräva tillbaka 1450 kr från säljaren enligt SSK. Vänligen,

När blir man bunden vid köp av bostadsrätt?

2019-05-31 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan,Jag ska köpa bostad av JM, dom närvarade inte vid kontraktskrivning. De första 10% skulle betalas innan 25 maj och det har vi betalat. Nu är det 31 maj och verken jag eller mäklaren har fått tillbaka kontraktet än. Jag vet heller inte om dom skrivit på. Är avtalet fortfarande bundet då eller kan jag tex häva köpet?Jag har inte ens pratat med JM allt har gått via mäklaren. Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du ska köpa en bostad av JM tolkar jag frågan som att den rör en bostadsrättslägenhet. En bostadsrättslägenhet klassas som lös egendom varför köplagen (här) är tillämplig. Det är först när både säljare och köpare har undertecknat köpekontraktet som bostadsaffären är avslutad och båda parter blir bundna av köpet. Detta innebär alltså att du kan ångra dig tills att JM skrivit under köpekontraktet.När man talar om att häva ett köp menar man att någon av parterna får dra sig ur affären på grund av att den andra parten gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott, se 25 § (här) och 39 § (här). Det kan exempelvis handla om att säljaren inte ger dig tillgång till bostadsrätten, eller om säljaren orsaker en väsentlig försämring av bostadsrättens skick innan ni får tillträde. Om köparen inte fullföljer köpet har säljaren rätt att hålla fast vid avtalet och kräva att det fullgörs och om köparen avstår från att betala enligt avtalet, får säljaren häva och kräva skadestånd för eventuella skador som orsakas av att köparen inte fullgör avtalet, se 51 § (här) och 57 § (här). Detta betyder att om du skulle välja att inte fullfölja avtalet när JM skrivit under och det saknas grund för hävning, kan säljaren kräva fullgörande och skadestånd. Möjligheten att frånträda ett köp regleras ofta också i själva köpekontraktet. Har ni i ert köpekontrakt angett villkor som bestämmer under vilka förutsättningar ni har rätt att ångra köpet och vad följderna blir om ni gör detta, gäller dessa avtalsvillkor. Vänligen,