Kan köparen ångra bilköpet även om han undersökt bilen innan köpet?

2019-06-22 i Köplagen
FRÅGA |Sålde en bil på blocket. Köparen skriver att hen köper den osett men provkör och går igenom bilen. Vid provkörning börjar en varningslampa att lysa och jag som säljare väljer att dra av 5000:- på priset för lagning. Kan inte mycket om bilar så har använt verkastan så fort problem uppstått med mina fordon. Senast jag körde bilen så hade den precis varit hos verkstaden för byte av kamrem och inga sådana diagnoser visades. Dagen efter hör köparen av sig och motorn läker olja och turbon är trasig. Nu vill köparen att jag som säljare ska ta tillbaka bilen och ge pengarna tillbaka. Hen skriver om en ångervecka vid köp av bil? Hittar inget sådant fast jag letat över hela internet. Inget kontrakt skrivet om ångerrätt eller liknande. Vem har rätt i denna fråga?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Köplagen är tillämplig på din fråga, under förutsättning att köpet skedde mellan er som privatpersoner.Fel på den sålda varanEn vara ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Har inget annat avtalats ska varan vara ägnad för de ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 §). Kan inte bilen användas för dess ändamål (att köra med), kan det alltså röra sig om ett fel. Köparens undersökningspliktKöparen får emellertid inte åberopa fel som denne måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen undersökt bilen innan köpet, får denne inte åberopa fel som denne borde ha märkt vid undersökningen (20 §). Då varningslampan började lysa under köparens provkörning borde hen gjort ytterligare undersökningar för att säkerställa att bilen stämde överens med dennes förväntningar. När varningslampan började lysa är hen nämligen införstådd med att bilen är behäftad med något/några fel. Enligt min mening har köparen därför känt till felen vid köpet och därför borde inte köparen kunna åberopa felen. Köparen har därför ingen rätt att häva köpet (37 §). Det finns inte heller någon lagstadgad "ångervecka" vid köp mellan privatpersoner.Enligt min mening kan det dock ha betydelse vilken varningslampa som började lysa och om lampan gick att hänföra till motorns oljeläckage och trasiga turbo. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Reklamation av en vara som gått sönder inom ett år

2019-02-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Min pappa köpte ett elektroniskt löpband på nätet efter ca 11 månader går displayen sönder, inget ljus. Min pappa kontaktar företaget via mejl dagen efter händelsen och tycker att det borde vara ett garanti ärende. Först håller tjejen på kundtjänst med om detta och frågar om det skulle vara ok med en reducering av priset sedan ändrar hon sig då hon påpekar att det har gått mer än 6 månader. Min pappa som är 86 år blir arg och hävdar att konsument lagen ifa är ett år. Min dotter har läst lite Juridik och berättat att det finns flera sätt, att det borde vara rimligt att en sådan display skulle hålla längre. Vad kan min pappa göra? Tack på förhand!
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din pappa som konsument köpt en vara från en näringsidkare. Det innebär att konsumentköplagen blir tillämplig. Din dotter har helt rätt, det finns en annan lösning som jag kommer redogöra för nedan.Varan är felaktigVaran ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (16 §). Din pappa har köpt ett löpband som har gått sönder. Varan stämmer därför inte överens med avtalet då den inte kan användas för sitt ändamål längre. Din pappa kan därför kräva att företaget ska avhjälpa varan (dvs. reparera varan), få omleverans av varan (dvs. en ny, likadan vara), prisavdrag eller hävning. Avhjälpande eller omleverans används i första hand (22§).Din pappa har gjort en reklamationFör att få åberopa felet krävs att en reklamation görs. Det görs genom att meddela säljaren om felet inom skälig tid från det att han märkt felet (23 § första stycket). Din pappa meddelade företaget om den felaktiga varan redan dagen efter den gick sönder, det innebär att reklamationen gjorts i rätt tid.En reklamation kan göras i tre år från dagen då han fick tillgång till varan, eftersom din pappa köpte varan för ca ett år sedan kan han fortfarande göra en reklamation (23 § tredje stycket). Mitt råd till erKontakta företaget igen och kräv att varan ska repareras eller att företaget ska leverera en ny vara till din pappa. Om företaget vägrar så kan du/din pappa anmäla det hos allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det är helt kostnadsfritt och kan göras direkt på deras hemsida.Hoppas ni fick svar på er fråga!Vänligen,

Är säljaren skyldig att reparera min felaktiga vara?

2019-02-16 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en traktor för 385000 +moms av en firma som företagare, det visar sig vara fel på den när jar får hem den, säljaren påstår att han har ingen skyldighet att hjälpa mig med reparationen som kostar ca 60000+moms vad gäller?
Matilda Bergström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då ni är två näringsidkare (företag) som ingått avtal med varandra kommer köplagen att tillämpas. Felaktig varaVaran anses vara felaktig om varan i fråga om art, mängd, kvalitet eller andra kunskaper inte stämmer överens med avtalet (17 § första stycket). Varan ska även kunna användas för sitt ändamål (17 § andra stycket). Det framgår av dina uppgifter att traktorn är så felaktig att den behöver repareras. Varan är därför felaktig i köprättsligt hänseende (17 § tredje stycket). Det avgörande i frågan är om du undersökt varan innan köpet eller inte. Du som köpare får nämligen inte åberopa sådana fel som du måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket). Har du undersökt varan eller underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får du inte åberopa sådant du borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid med tro och heder (20 § andra stycket). Säljaren har agerat i strid med tro och heder om denne aktivt har försökt dölja något.Påföljder vid fel i varanÄr varan felaktig och du som köpare inte är orsaken till skadan, kan du kräva avhjälpande (reparation), omleverans (ny vara), prisavdrag eller hävning köpet (30 §). I första hand används avhjälpande, i andra hand omleverans, i tredje hand prisavdrag och till sist hävning av köpet.ReklamationFör att få åberopa felet krävs att du som köpare meddelat säljaren om felet inom skälig tid från det att du märkt eller borde märkt felet (32 §). Det framgår av dina uppgifter att du meddelat säljaren om felet och begärt reparation. Du har alltså gjort en reklamation.Mitt råd till digUnder förutsättning att du inte upptäckt felet vid en undersökning av varan innan köpet, så kan du fortfarande åberopa felet genom en reklamation och därmed kräva att säljaren ska åtgärda felet.Mitt råd är att du kontaktar säljaren igen, förtydligar att du gjort en reklamation och kräv att säljaren ska reparera traktorn. Går säljaren inte med på reparation av varan så kan du kräva omleverans (ny vara). I sista hand kan du kräva prisavdrag eller hävning av köpet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,