Kan man kräva anspråk på någon som gjort en bokning i någon annans namn?

2019-04-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Vad gäller om en bokning sker "som ett skämt" i ett namn av bokarens "vänner" och först när vi skickar ut påminnelsen om bokningen får vi veta att de inte kommer dyka upp. Kan vi fakturera detta eller måste det framgå i vår policy? Kan vi göra någonting då ett medvetet slöseri av vår tid skett, vi kommer till framtiden ändra vår policy då vi ser att detta kan innebära förluster för oss, men det vore trevligt om det går att komma åt dessa "skojare".MVH
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Avbeställning av tjänsti 42 § Konsumenttjänstlagen regleras rätten för näringsidkaren att få ersättning för utfört arbete när en tjänst avbeställs innan den slutförts.Dessutom har näringsidkaren rätt till ersättning för utebliven vinst ifall denne kan visa att man avböjt ett erbjudande om en annan bokning till förmån för avbeställaren, 42 § 2 st. Konsumenttjänstlagen. Denna rätt beaktas bara om man inte har bokningar "liggandes på hög", utan man faktiskt har behövt neka en annan bokning av uppdrag. Värt att poängtera är att detta inte måste skrivas in som ett förbehåll i någon policy eller avtalsvillkor, utan gäller som lag. Man kan dock avtala bort det till fördel för konsumenten eftersom konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens fördel. Det betyder att om ni har en avbokningspolicy som "skämtarna" har följt, dvs avbokat i tid, blir det svårt att kräva ersättning på denna grund.i 43 § Konsumenttjänstlagen stadgas att man kan föra in en fast ersättning som ett förbehåll i sin policy, men som motsvarar den ersättning som 42 § ger rätt till.AvtalsbundenhetI ert fall är problemet dock att den person vars namn bokningen har gjorts i inte kan bli bunden av avtalet eftersom hen saknas partsvilja, hen har ju inte själv gjort någon bokning. Anspråket får isåfall riktas mot de personer som fyllt i dennes namn och gjort bokningen.Skadestånd och polisanmälan.Tyvärr kan det bli knepigt att försöka angripa personerna med hjälp av skadestånd, eftersom skadestånd för rena ekonomiska skador förutsätter att ett brott har begåtts, se 2 kap. 2 § Skadeståndslagen. Det skulle kunna röra sig om oredligt förfarande enligt 9 kap. 8 § Brottsbalken, men det saknas praxis på området. Självklart kan ni ändå göra en polisanmälan, chansen finns ju att om fler uppmärksammar det här problemet så kan lagstiftaren reglera detta området för att få bukt med problemet i framtiden.Vad ni bör göra nuOm ni vill ha hjälp med att skriva in en bra policy för att klargöra vad som gäller vid avbeställningar kan ni kontakta vår juristbyrå. Vill ni komma åt skämtarna kan ni absolut göra en polisanmälan, men i nuläget blir det svårt att kräva någon ersättning ifall de har följt er nuvarande avbokningspolicy. Boka tid hos en jurist kan ni göra via http://lawline.se/boka.Hoppas ni fick lite vägledning!Med vänlig hälsning,

Behöver jag själv stå för returkostnaden vid fel i vara?

2018-09-05 i Konsumentköplagen
FRÅGA |hej! jag beställde en vara från en shopping sajt. Jag beställde en väska och enligt beskrivningen så ska väskan vara beige. men när jag fick den så var den brun. När jag skrev till dem så sa dem att jag måste betala för returen av väskan vilket jag inte tycker att jag borde för att bilden på deras sajt stämde inte överens med det jag fick levererat till mig. Jag ringde dem och en man svarade. Jag berättade för han de som hade hänt och han sa att jag hade rätt och inte behövde betala frakten alls. han sa till mig att dem skulle skicka ett mejl till mig där det står hur jag ska göra för att skicka tillbaks väskan. Några dar senare får jag ett mejl från shoppingsajten där dem säger att jag står för returen. Jag skrev tillbaks och berättade om samtalet jag hade med deras kundservice och fick ett annat mejl där dem skrev att dem aldrig står för returen om det inte är nåt fel på varan. vilket jag anser att det är för att det väskan jag fick är betydligt mycket mörkare än bilden på deras sida och i båda mejlet och samtalet med kundservicens så uppmärksammade dem skillnaden. Min fråga är finns det något jag kan göra juridisk som ex. stämma eller nåt?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så vill du veta om du kan undvika att betala returkostnaden för att den vara du beställt inte överensstämmer med vad du förväntade dig vid köpet. Fel i varaInom Köprätten och mer specifikt Konsumentköplagen finns ett antal regleringar av det som kallas "fel i vara". Enligt Konsumentköplagen 16 § är en vara att betrakta som felaktig om den inte motsvarar det som köparen och säljaren kommit överens om. Som exempel nämns fel i fråga om art, mängd, kvalitet och förpackning, 16 § 1 stycket som sådant som kan innebära fel i varan och ligga till grund för hävning av köpet. Konsumentköplagen hittar du här: En vara anses också vara felaktig om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet, 19 § Konsumentköplagen. I dessa egenskaper bör uppgifter om färg ingå. Vidare måste varan reklameras inom skälig tid efter att felet upptäcks, vanligtvis inom två månader, 23 § Konsumentköplagen. Muntlig reklamation gäller, även om det är svårare att bevisa. Vid reklamation och hävning av köpet ska varan och pengarna återgå och du ska inte behöva betala några returkostnader. Vad du ska göra nu:Det viktigaste för dig just nu är att reklamera varan så snart som möjligt - helst skriftligen. Trots att du har pratat med deras kundtjänst är det bättre om du skickar ett mail. Var tydlig med att det handlar om en reklamation och inte ett återlämnande med hjälp av din ångerrätt i egenskap av konsument. Väljer du att istället utnyttja din ångerrätt, krävs det normalt att man betalar returkostnaden. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vilken lag är tillämplig på köp av abonnemang mellan näringsidkare?

2019-04-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vilken lag är det som gäller om jag som företagare köper ett abonnemang av ett annat företag? Har jag som företagare samma rätt som en privatperson att säga upp abonnemanget hur jag vill? Kan jag t.ex. ta hjälp av ett annat företag som genom en fullmakt säger upp abonnemanget åt mig? På samma sätt som jag som privatperson kan säga upp abonnemang via tjänster som t.ex. "Mina tjänster", "Abonnemangshjälpen" och liknande idag, genom att skriva under en fullmakt med hjälp av bank-id. Tack på förhand & ha en fin dag!
Nicolas Kitzler |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I svensk rätt finns det ingen lag som uttryckligen reglerar köp av tjänster mellan företag. Man utgår från avtalsfrihet, det vill säga parterna kan komma överrens om det mesta i ett skriftligt eller muntligt avtal. Vid oklarheter utgår man från partsviljan. Avtalslagen 36 § är dock tillämplig och kan användas för att jämka eller ogiltigförklara oskäliga avtal/avtalsvillkor. Om det saknas ett avtal eller det är omöjligt att avgöra vad parterna kommit överens om, hämtar domstolen vägledning från Köplagen, som i normala fall endast behandlar köp av lös egendom (varor) mellan privatpersoner eller mellan två företag. Jag hittar ingenting i Köplagen som skulle vara tillämpligt i ert fall. Det betyder att om det i ert kundavtal inte råder några speciella villkor som som reglerar uppsägning av abonnemanget, kan ni säga upp avtalet precis som vilken privatperson som helst. Som sagt, finns det ingenting i avtalet eller lagen som reglerar hur uppsägningen får gå till, så det är fritt fram att använda de metoder som står till buds.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,