Hur många gånger måste jag tåla att återförsäljaren åtgärdar ett fel innan jag kan häva mitt bilköp?

2020-08-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har en fråga ang konsumentköplag. Har köpt en splitter ny bil och det är tredje gången nu som airbag fel kommit upp, dem lova sist att det skulle vara löst men tydligen så är det inte löst då felet har kommit igen. Kan jag häva köpet? Eller kräva en ny bil
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör ett konsumentköp, så kikar vi, som du själv är inne på, närmare på konsumentköplagen (KköpL).FörutsättningarJag är lite osäker på om det är till återförsäljaren du vänt dig, men då det är en helt ny bil, så förutsätter jag att du vänt dig till återförsäljaren och då återförsäljaren försökt åtgärda felet kommer jag förutsätta att det är klarlagt att det är ett fel i bilen, att ansvaret ligger på återförsäljaren och att du reklamerat felet i tid etc. Jag hoppar därför i stället direkt på frågan om du kan kräva omleverans eller häva bilköpet på grund av det återkommande felet eller inte. Jag kommer också förutsätta att du inte gått med på att köpa en bil som inte är trafiksäker, vilket annars är möjligt.Återförsäljaren har alltid rätt att försöka avhjälpa felet eller företa omleverans förstInnan hävning av bilköpet kan komma på tal har återförsäljaren alltid rätt att först försöka avhjälpa det uppkomna felet eller företa omleverans (27 § KköpL).Du borde inte behöva tåla mer än två avhjälpningsförsök för samma felEnligt uppgift har du däremot låtit dem försöka avhjälpa felet tre gånger nu utan att felet åtgärdats. HALLÅ KONSUMENT!, som erbjuder oberoende vägledning genom Konsumentverket skriver att återförsäljaren i regel ges två avhjälpningsförsök för samma fel. Om det bedöms som olika fel, så kan du behöva tåla fler avhjälpningsförsök, men i det här fallet verkar det vara tre avhjälpningsförsök för samma fel. Läs mer via: https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/kopa-och-hyra-produkter/bil-och-andra-fordon/fel-pa-bilen-efter-kop-av-bilhandlare/.Allmänna reklamationsnämnden har gjort samma bedömning. Se följande länk: https://www.arn.se/vanligafall/havning-efter-flera-forsok-till-reparation-av-fel/.Du borde kunna kräva omleverans eller häva bilköpetDå bilen är helt ny är det mer än vad du borde behöva tåla. Det är inte trafiksäkert att köra runt med airbags som inte fungerar. Dessutom har du låtit dem försöka avhjälpa samma fel vid tre tillfällen. Utan närmare inblick i ärendet så borde en omleverans kunna vara möjlig att kräva, och en hävning likaså, enligt de ovanstående källorna.Mitt rådKontakta återförsäljaren och be om omleverans eller hävning av bilköpet, beroende på vad du själv vill. Det kan inte vara roligt för återförsäljaren heller att hålla på att laga bilen gång på gång. Förhoppningsvis hittar ni en lösning som passar er båda.Jag hoppas att du snart får en problemfri bil, och önskar dig en fortsatt trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Kan jag få tillbaka pengarna för ett bokat hotell om UD avråder från icke nödvändiga resor och flyget ställts in pga. Corona-viruset?

2020-04-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vi är ett gäng tjejer som bokat boende utomlands i maj. Nu när man ej rekommenderas att åka utomlands av UD samt att flyget ställt in resan, borde man ej ha rätt att få tillbaka pengarna för boendet man bokat då? Problematiken blir ju att vi ej får det vi betalat för. Boendet har dock kommit med förslag om ändrat datum men i denna situation känns den lösningen osäker och icke görbar i och med all ovisshet. Finns det något sätt vi på juridisk väg kan få hjälp med att få tillbaka pengarna för boendet?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det beror på vad som står i ert avtalDå UD, precis som du skriver, har avrått från alla resor fram till och med den 15 juni 2020, så kan ni ha rätt att avboka ert boende och få tillbaka pengarna.Det är då först och främst ert avtal med boendet och de avbokningsvillkor som står i avtalet som gäller, varför jag får hänvisa er att se över ert avtal och kontakta boendet.Jag vet inte vad som står i ert avtal, men nu verkar det som att ni i och för sig redan varit i kontakt med boendet som önskar senarelägga er vistelse, vilket tyder på att ni kanske inte har bokat avbokningsbara hotellrum.Då finns det tyvärr inte så mycket annat att göra. Hotellen har nämligen ingen skyldighet att ge er pengarna tillbaka, om de inte själva avbokar er vistelse.Era alternativOm ni har en avbokningsmöjlighet, men hotellet vägrar, så kan ni kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Ni kan läsa mer om det här: https://www.hallakonsument.se/corona-dina-rattigheter/dina-rattigheter-som-konsument/coronaviruset-hotell-och-boende/.En sista utväg är ett åberopande av force majeure, det vill säga en grund som gör det möjligt att häva ett avtal på grund av katastrofliknande händelser, men det har bedömts vara svårt och risken är att en sådan talan inte skulle vinna framgång, eftersom Corona-viruset inte anses vara likvärdig en naturkatastrof.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och hoppas att det löser sig för er!Med vänliga hälsningar

Kan man driva ett försäkringsärende vidare till ARN, även om man gjort ett ägarbyte på bilen?

2019-10-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har haft problem med försäkringsbolaget och skulle vilja överklaga då dom gjort så mycket fel men kan man driva ett försäkringsärende vidare till arn fast man gjort ett ägarbyte på bilen.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du bör kunna driva ärendet vidareSå länge du var registrerad ägare av fordonet när beslutet fattades av försäkringsbolaget, så ser jag inga problem med att du driver ärendet vidare till ARN, förutsatt att du vidtagit alla nödvändiga steg i övrigt, såsom att överklaga beslutet i tid.Några omständigheter för att kunna bedöma utsikterna för framgång med ditt ärende har inte uppgetts i frågeställningen.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och att det löser sig för alla inblandade.Ha en fin dag!Med vänliga hälsningar

Hur fungerar fakturering som egenanställd och vad händer om inget pris har överenskommits i skriftligt avtal mellan företag?

2019-05-22 i Köplagen
FRÅGA |Jag har som privatperson utfört ett översättningsuppdrag för ett företag. Fakturering skulle enligt överenskommelse ske via en tredje part (de föreslog företag X). Jag har inte skickat fakturan ännu då det visade sig att vi har avvikande uppfattningar om vilket belopp som ska anges. Vi har (dumt nog) inget skriftligt kontrakt, eftersom uppdraget förmedlades via en bekant till mig som jag litar på, endast vissa fragment via sms och mail. Resten skedde muntligt. Då det förmodligen rör sig om ett missförstånd har jag tagit mitt ansvar och visat vilja att förhandla fram en gemensam lösning, men de vägrar vika en tum från sin uppfattning. Jag vill av principskäl inte låta mig bli överkörd av företaget och undrar därför om jag har någon möjlighet att vinna detta utan ett ordentligt kontrakt att luta mig mot?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör avtalsvillkor och närmare bestämt prissättningen mellan näringsidkare kommer vi kika närmare på köplagen (KöpL).Först och främst agerar du inte i egenskap av privatperson, utan som anställd av företag XEfter att översiktligt ha granskat företag X hemsida förstår jag att du, när du registrerat dig på hemsidan, blivit anställd som konsult av företaget ifråga. Det framgår av att de tar över arbetsgivaransvaret för dig efter registrering. Anställningsförhållandet kallas för "egenanställning" och är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Det kan enklast sägas vara ett slags mellanting mellan att vara anställd och egenföretagare. Trots detta ses som du alltså som anställd.Således fakturerar du det andra företaget i egenskap av konsult för företag X som sköter faktureringen och ser till att moms och skatter betalas. Det är i sig också helt naturligt, eftersom du som privatperson annars inte kan fakturera någon. Det är endast företag med F-Skattsedel som kan fakturera, vilket i det här fallet är företag X som du är anställd hos.Eftersom du är anställd, så är det en fråga mellan din arbetsgivare och det andra företagetDå du endast är anställd av företag X anses inte du personligen vara avtalspart, utan avtalet föreligger mellan din arbetsgivare och företaget du utfört uppdraget åt.Du ska därför överlåta ärendet till din arbetsgivare, som därefter får bestämma hur de väljer att gå vidare med ärendet.Finns inget överenskommet pris ska ett skäligt pris bestämmasOm det inte framgår något definitivt pris av de fragment av mejl och sms du refererar till, så är det tyvärr så att ord står mot ord, och en sådan process är i princip omöjlig att vinna, om inte det andra företaget vill kännas vid priset du hävdar.Då kan det rentav vara så att det ska ses som att ni inte kommit överens om något pris alls, och då ska ett skäligt pris bestämmas utifrån vad en liknande tjänst kostar på marknaden. Även här kan dina fragment ha viss betydelse, beroende på vad de visar (45 § KöpL).Mina rådÄven om inte du är avtalspart och det således inte heller är du som ska starta en eventuell process mot det andra företaget, så kan du alltid göra din arbetsgivare uppmärksam på att det andra företaget avviker från det överenskomna. Sedan får din arbetsgivare bestämma hur de väljer att gå vidare med ärendet.Det är sällan värt det rent ekonomiskt och tidsmässigt, om det inte rör sig om betydande belopp, givetvis.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig kväll.Med vänliga hälsningar

Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag har köpt en mobiltelefon och använt den i en vecka. Batterihälsan har redan gått ner och mobilen blir jätte varm. Jag har varit hos företaget där den är köpt som säger att de kan skicka in mobilen till en verkstad som ska kolla om det är något fel på produkten, men att jag måste stå för en kostnad som täcker verkstadens arbete om det visar sig att det inte är fel på mobilen. Kan de verkligen kräva detta?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det är faktiskt tillåtet att ta ut en undersökningsavgift, i vissa fallDin fråga regleras inte direkt i lag, men bland annat Konsumentverket har uttalat att det är tillåtet att ta ut en undersökningsavgift i vissa fall.För att det ska vara tillåtet krävs dels att du som konsument blir upplyst om detta innan felundersökningen av din mobil genomförs, dels att kostnaden för undersökningen motsvarar de faktiska kostnader bolaget har haft för att felsöka din mobil.Läs mer om vad en jurist på Konsumentverket sagt i frågan via följande länk: https://www.radron.se/artiklar/du-betalar---trots-garanti-/.Du ingår ett avtal om en tjänst under vissa villkorDu ingår således ett avtal om felundersökning med bolaget. Företaget förklarar att de kan erbjuda dig en tjänst, som du endast behöver betala för om det inte är något ursprungligt fel på mobilen som ska täckas av företagets garanti.Om det är så som du säger att din mobil bara efter en vecka tappar batteri ovanligt fort och blir överhettad, och det inte beror på att du eller någon annan hanterat mobilen felaktigt, utan att det är ett ursprungligt fel, så bör du inte vara orolig för att bli debiterad.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och att din mobil snart fungerar normalt igen.Trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Vem har att bevisa att en vara är felaktig i ett köp mellan två privatpersoner?

2019-12-31 i Köplagen
FRÅGA |Ja säljer en hel telefon som ni köparen säljer är trasig vem har rätt
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå jag förutsätter att du sålt mobilen i egenskap av privatperson till en annan privatperson, så kikar vi närmare på köplagen (KöpL).Köparen har en långtgående undersökningspliktEnligt köplagen är det köparen som ska visa att mobilen är felaktig. Det framgår inte av din fråga vad köparen påstår att det är för fel på mobilen, men som huvudregel kan sägas att köparen inte kan säga att varan är felaktig på grund av felet, om det är sådant att det skulle ha upptäckts vid köpet (20 § KöpL).Skulle felet vara dolt så att det inte kunnat upptäckas genom en enklare undersökning av mobilen och du som säljare inte gjort köparen uppmärksam på att varan avvek från vad köparen med fog har kunnat förvänta sig, så har köparen möjligtvis rätt (17 § KöpL).Du bär risken för alla fel som funnits innan dess att köparen fått mobilen, medan köparen bär risken för alla fel som uppkommer därefter (21 § KöpL).SlutsatsDet är omöjligt att säga vem som har rätt i det här fallet då jag hade behövt mer information angående felet, när det ska ha uppkommit, om köparen gavs möjlighet att undersöka mobilen före köpet osv. för att kunna besvara din fråga.Jag hoppas att detta svar åtminstone gav dig lite vägledning i ärendet och önskar dig ett gott nytt år!Med vänliga hälsningar

Kan jag reklamera en telefon som är onormalt varm och försämras avsevärt fort?

2019-08-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan, jag har en mobil som jag upplever lite problem med. Mobilen blir mycket varmare än den ska bli och prestandan är avsevärt försämrad. Har besökt en butik och låtit de felsöka telefonen, men de säger att de inte kan hitta några problem med varken mjukvaran eller hårdvaran. Kan jag reklamera varan? Vad kan jag vänta mig ifall jag gör det? Förutsatt att jag gör det genom butiken där jag köpte den. Telefonen är ungefär 2 och ett halft år gammal.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kikar närmare på konsumentköplagen (KköpL).Är varan felaktig?Då mobilen blir mycket varmare än vad den ska bli får mobilen anses felaktig med hänsyn till att det inte överensstämmer med varans art, kvalitet och andra egenskaper i övrigt. Om prestandan är onormalt försämrad i jämförelse med hur prestandan på en två och ett halvt år gammal mobil borde vara, så får mobilen anses vara felaktig även i detta avseende (16 § KköpL).En svårighet kan bli att bevisa detta i praktiken, det vill säga dels att den blir onormalt varm, dels att den försämrade prestandan inte beror på normalt bruksslitage.När uppkom felet?Säljaren svarar endast för fel på mobilen som fanns när du köpte mobilen och inte för fel som uppkommit först därefter (20 § KköpL).Det har gått mer än sex månader sedan du köpte mobilen, varför vi har förlorat möjligheten att falla tillbaka på felpresumtionsregeln (20a § KköpL).Det kan alltså återigen bli svårt att bevisa att felen på din mobil funnits där redan innan mobilen köptes, särskilt eftersom en felsökning inte visat på några felaktigheter.Finns garanti?Förmodligen inte, då företaget du köpt din mobil ifrån vanligtvis endast beviljar ett års garanti från inköpsdatum, likaså produkttillverkaren själva (21 § KköpL).Har du reklamerat felet i tid?För att du ska få lov att åberopa felet så måste du reklamera det till återförsäljaren inom skälig tid från det datum du märkte felet eller borde ha märkt det. Reklamationer som sker inom två månader ska anses ha skett inom rätt tid (23 § KköpL).En bra sak är dock att det inte gått tre år ännu, vilket gör att du fortfarande har reklamationsrätt.Om du känt till eller borde ha känt till felet en längre tid kan det dock bli svårt för dig att reklamera mobilen. I ditt fall borde du åtminstone anses ha känt till felet vid den tidpunkt när du lämnade in mobilen på felsök.Vilka åtgärder kan du vidta?Om vi har tagit oss så här långt har du i första hand möjlighet att kräva avhjälpande eller omleverans, det vill säga antingen att återförsäljaren reparerar din felaktiga mobil, eller att du får en ny mobil (26 § KköpL).Skulle inget av detta hjälpa eller återförsäljaren skulle vägra dig hjälp kan man gå vidare och kräva prisavdrag eller alternativt häva köpet helt och hållet (28 § KköpL).Du kan också kräva återförsäljaren på skadestånd (30 § KköpL).Mina rådOm du tror att mobilen är felaktig och att det beror på ett produktionsfel, se till att skaffa underlag på att den verkligen är felaktig, exempelvis genom att vända dig till en annan aktör för en ny felsökning, men agera snabbt, så att du inte förlorar din reklamationsrätt.Det finns betydande bevissvårigheter i ditt fall, men det är inte omöjligt, varför jag önskar dig lycka till och hoppas att du får en fungerande mobil.Ha en fin kväll!Med vänliga hälsningar

Har jag rätt att begära handpenningen tillbaka om jag avbeställer innan varan hämtas ut och finns det i så fall någon tidsgräns för hur lång tid i förväg beställningen måste makuleras?

2019-04-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Beställt hyra av smoking över första helgen i maj. Fick erlägga handpenning 500:- av totalbeloppet på 1200:-.Har jag rätt att begära handpenningen tillbaka om jag avbeställer innan smokingen hämtas ut och finns det i så fall någon tidsgräns för hur lång tid i förväg beställningen måste makuleras?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagHyra av lös sak, t.ex. en smoking, är i svensk rätt i princip ett oreglerat område. De regler vi primärt har att tillgå är handelsbalkens kapitel 13, som skrevs för många herrans år sedan.Frågor av liknande slag brukar idag lösas genom att vi hänför konsumentköplagens (KköpL) och konsumenttjänstlagens (KtjL) regler indirekt även till dessa typer av avtalsförhållanden. Då jag utgår ifrån att du hyr smokingen i form av privatperson av ett företag kommer vi att göra just det.Du kanske har rätt att begära tillbaka handpenningenUtgångspunkten får enligt min mening anses vara att handpenningen är en förskottsbetalning som ska betalas tillbaka av säljaren utifall att en uthyrning inte blir av (37 § KköpL).Däremot vet jag inte hur ert avtal avseende uthyrningen ser ut, men det är inte ovanligt förekommande med s.k. förverkandeklausuler, dvs. att säljaren förbehåller sig rätten till handpenningen utifall att en uthyrning inte skulle komma till stånd.Syftet med en handpenning är att säljaren ska ha ett skydd när köparen avbryter affären och säljaren redan lagt ned kostnader på att få affären till stånd. I praktiken kan det bli så att säljaren kvittar sin fordran på skadestånd av att uthyrningen inte blir av mot din fordran på att återfå handpenningen (41 § KköpL).Finns ingen förverkandeklausul i ert avtal måste säljaren däremot visa att denne faktiskt lidit ekonomisk skada av att avtalet inte genomfördes.Finns ingen tidsgräns att förhålla sig tillDå frågan är så pass oreglerad i lag som den är finns det ingen direkt tidsgräns att gå efter i det här fallet. Klart får däremot anses vara att det borde bli svårare för dig att begära tillbaka handpenningen ju närmare vi kommer datumet för uthyrning, eftersom risken för att säljaren åtminstone haft någon form av utgift ökar.Mina rådEtt första råd blir att se över hyresavtalet, om ni upprättade något sådant. Alternativt skulle du kunna gå in på företags hemsida där det är möjligt att information avseende handpenning och eventuell återbetalning framgår.Ett andra råd blir att kontakta säljaren och se över möjligheten att få tillbaka din handpenning. Ju snabbare du gör det, desto större är dina chanser att återfå den.Jag hoppas att det löser sig för dig!Med vänliga hälsningar