Försenad leverans - KöpL

2018-02-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har en fråga angående tolkningen av 24 § KöpL. Om en leverantör vet om i förtid att dens varor kommer att levereras försent till sina kunder (och där felet/ansvaret ligger hos leverantören själv), vad bör en leverantör då göra? En god idé bör såklart vara att meddela kunderna så snabbt som möjligt - men är det detta som 24 § KöpL vill säga? Är det i så fall som att leverantören ger ett nytt anbud med ny leveranstid som kunden kan välja att acceptera eller avslå? Om nu kunden väljer att acceptera denna nya leveranstid så antar jag att säljaren inte blir skadeståndsskyldig enligt 27 § KöpL?Tacksam för svar!
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!24 § KöpLOm säljaren (leverantören) vet att varorna inte kommer att levereras i tid (dröjsmål) bör han upplysa köparen om detta och höra om det är OK med en annan tid som säljaren räknar med att kunna leverera varorna, enligt 24 § KöpL. Om köparen accepterar att varorna levereras ett annat datum, förlorar köparen möjligheten av häva köpet. Om köparen inte godkänner det, kan köpet hävas. 24 § KöpL syftar alltså till att ge säljaren en möjlighet att fråga köparen om denne på grund av ett dröjsmål avser att utnyttja en eventuell hävningsrätt. Det är alltså rätten till att häva köpet som går förlorad om köparen accepterar leverans vid ett annat datum. Rätten till skadestånd går inte förlorad oavsett om köparen accepterar eller nekar den nya leveranstiden. Köparen har vid dröjsmål rätt till skadestånd i enlighet med 27 § KöpL.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ersättning för fel i bostadsrätt

2017-11-23 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag har köpt en lägenhet och nu när jag har flyttat in hittade jag några fel I lägenhet, Jag skickade mail till säljare och fick för svara: "Jag är jätteledsen att jag missade att meddela om felen, dem fanns även när jag flyttade in. Jag är villig att betala viss ersättning för det. "Felen som jag hittade var: Elementet i hallen är trasigt.Från duschen droppar det vatten hela tiden. Jag har hittat en handduk mellan väggen och skåpet i köket. Hon har försökt täta ett ventilationshål med handduk. En man var där och kollade på felen och han sa: att han måste ta bort skåpet i köket för att kunna sätta igen ventilationshålet som finns där. Dessutom fruktar han att det kan finnas fukt och mögel mellan skåpet och ytterväggen, om det visar sig vara det kommer det bli ett mer omfattande ingrepp. Jag undrar, Hon sager att hon är villig att betala viss ersättning. Men är hon inte ansvar för betala allt? speciellt när hon visste om dessa fel och sa ingenting? hon sa att hon "missade".. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig,Mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då det rör sig om köp av lägenhet/bostadsrätt som utgör lös egendom, är Köplagen (KöpL) tillämplig.Undersökningsplikt, 20 § KöpLVid köp av lägenhet har du som köpare en undersökningsplikt. Det innebär att du inte får åberopa fel som du bör ha känt till vid köpet genom en undersökning. Om felen du nämner var synliga eller hade kunnat upptäckas vid en undersökning av lägenheten så har du dessvärre ingen rätt att åberopa felen. Ingen upplysningspliktSäljaren har ingen direkt upplysningsplikt enligt köplagen men om säljaren har underlåtit att informera om fel eller brister som varit väsentligt för dig som köpare kan säljaren få ansvara för detta. Detta framgår av 19 § 2p. KöpL. För att det ska bli aktuellt måste felet vara av "väsentlig betydelse". De felen du beskriver och eventuella fuktskador bör anses vara av väsentlig betydelse då de påverkar lägenheten i stor omfattning.Reklamation, 32 § KöpLReklamation inom skälig tid är en förutsättning för att få åberopa felen som säljaren visste om, vilket du redan har fullföljt genom att maila säljaren.PåföljderNär det gäller påföljder har säljaren rätt att avhjälpa felet enligt 34-36 §§ KöpL, utan kostnad för dig som köpare. Om det inte är möjligt kan prisavdrag enligt 37 § KöpL vara aktuellt.Ersättning (skadestånd), 40 § 3 st. KöpLDu som köpare har alltid rätt till ersättning/skadestånd om felet beror på säljarens försummelse. Att underlåta att berätta om fel av väsentlig betydelse kan anses vara försumligt.Den eventuella ersättningen omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust. Med indirekt förlust anses (67 § KöpL):förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,annan förlust till följd av att varan (lägenheten) inte kan utnyttjas på avsett sätt,utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, ochannan liknande förlust, om den varit svår att förutse.Kom ihåg att felen måste dels ha varit dolda för att kunna åberopas, dvs. fel som inte hade kunnat upptäckas vid köpet, men även av väsentlig betydelseJag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fel på regnjacka - kan jag få pengarna tillbaka?

2017-11-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en regnjacka. Efter att ha använt den första gången och regnjackan kommit i kontakt med vatten så bildades vita fläckar. Gick tillbaka med jackan till butiken jag köpt den ifrån och de tar in den på bedömning. De anser att det inte föreligger något fel i varan utan att jag möjligtvis kommit i kontakt med något (?), samt att de inte haft reklamation av jackan tidigare. Därför erbjuder de mig endast en ny jacka. Men jag vill ha pengarna tillbaka. Har jag rätt till att få pengarna tillbaka och vad ska jag hävda isåfall?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du köpt regnackan i en butik är Konsumentköplagen (KköpL) tillämplig.Fel i vara (jacka)Regnjackan anses felaktig om den avviker från vad du som köparen kunnat förutsätta. Min bedömning är att du som köpare ska kunna förutsätta att en regnjacka (efter en användning) som ska tåla regn inte får fläckar av regnet. Jackan är att anse som felaktig och detta framgår av KköpL 16 § 3 st.Eftersom felen på jackan visade sig inom sex månader så anses felet ha funnits vid köpet och säljaren ska ansvara för det. Se KköpL 20-20a §§.Reklamation, KköpL 23 §För att kunna åberopa någon påföljd måste du reklamera jackan inom skälig tid efter att du märkt felet, vilket jag förutsätter att du har gjort.Påföljder vid fel i vara1. Omleverans eller avhjälpande, KköpL 26 §I första hand är det omleverans eller avhjälpande som är aktuellt. Det innebär att du kan kräva att få en ny jacka eller att de reparerar jackan. 2. Prisavdrag eller häva köpet, KköpL 28-29 §§ Om omleverans eller avhjälpande är något som företaget inte kan erbjuda, kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (få pengarna tillbaka).Kräver du att få pengarna tillbaka som första påföljd så har säljaren rätt att på egen bekostnad kräva omleverans eller avhjälpande. Butiken har alltså rätt att erbjuda dig en ny jacka istället för att ge dig pengarna tillbaka. Detta framgår av KköpL 27 §. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Upplysningsplikt vid försäljning av bostadsrätt

2017-11-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga rörande en åtgärdad fuktskada i yttervägg. Föreningen hade en spricka i fasaden som föranledde en fuktskada i min lägenhetsvägg (ytterväggen). Fuktskadan är åtgärdad av föreningen som har varit tydliga med att skadan legat på deras ansvar. Jag har inte haft någon skada i lägenheten som berört mig eller mitt försäkringsbolag. Jag funderar nu på att sälja min lägenhet och undrar om jag har skyldighet att uppge fuktskadan vid en ev. försäljning?Tack på förhand.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En bostadsrätt är lös egendom och Köplagen (KöpL) är tillämplig. Ingen upplysningspliktNär det gäller säljarens (ditt) ansvar för fel i bostadsrätt finns det ingen allmän upplysningsplikt enligt KöpL. Däremot om du underlåtit att informera om fel eller brister som varit väsentligt för köparen kan du få ansvara för detta. Detta framgår av 19 § KöpL. Vad gäller fuktskadan så har den enligt dina uppgifter åtgärdats och den bör därmed inte vara av väsentlig betydelse för köparen.Du har alltså enligt min bedömning ingen skyldighet att uppge den åtgärdade fuktskadan vid en eventuell försäljning.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

När är det befogat att hävda att någonting är i befintligt skick?

2017-11-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar när det är befogat att hävda att någonting är i befintligt skick (eg. vad säger praxis och prejudikat)? Mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Befintligt skick är en mildare form av friskrivning. Det innebär att köparen får räkna med att varan inte är helt felfri och vissa mindre slitningsskador som uppkommer vid normalt bruk får köparen inte reklamera hos säljaren. Befintligt skick används ofta vid försäljning av begagnade varor. Köparen beslutar själv om varan ska säljas i befintligt skick eller inte. Det finns ingen lag, praxis eller prejudikat som fastställt när det är befogat att hävda att någonting är i befintligt skick. Det avgör säljaren själv.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hörlurar försvann under transport, behöver min syster betala tillbaka pengarna?

2017-11-17 i Köplagen
FRÅGA |HejMin syster (20 år) sålde sina Beats solo 3 hörlurar för 1500kr via Tradera och skickade dem via postnord till köparen. Idag ringde köparen till min syster och sa att när han öppnade posten fanns det inte hörlurarna utan STENAR. Han sa jag skickar tillbaka posten och jag vill ha mina pengar. Vad kan min syster göra i så fall.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom köpet har skett på Tradera och mellan två privatpersoner är Köplagen tillämplig.Vem som ansvarar för att hörlurarna kommit bort under transporten beror på vem som bär risken för hörlurarna. Risken går över på köparen när hörlurarna avlämnas. Detta framgår av 11-13§§ Köplagen (KöpL). När anses hörlurarna vara avlämnade? 7§ KöpLOm hörlurarna transporterades inom samma ort anses de vara avlämnade när de överlämnats till köparen. Det innebär att om hörlurarna transporterades inom samma ort så övergår risken till köparen först när han fått ta emot hörlurarna. Om de kommer bort under transporten ska säljaren (din syster) ansvara och stå för det.Om hörlurarna transporterades till en annan ort anses de vara avlämnade när de överlämnats till transportören (postnord). Risken övergick alltså till köparen när hörlurarna överlämnades till transportören. Säljaren får då ansvara och stå för det som händer under transporten. Detta förutsätter att inget annat har avtalats.Kort sagt, om hörlurarna postades inom samma ort ska din syster stå för kostnaden (betala tillbaka), och om de postades till en annan ort ska köparen stå för det själv (din syster behöver inte betala tillbaka).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fel på jacka

2017-11-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte jackan i fredags trådar upp sista så sömmarna släpper dåliga blixtlås i fickor tyget fastnar har alltså använt jacka på kvällen i fredags får jag mina pengar tbara?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förutsätter att du har köpt jackan av ett företag och då är Konsumentköplagen (KKL) tillämplig.Fel i vara (jacka)Jackan anses felaktig om den avviker från vad du som köparen kunnat förutsätta. Min bedömning är att du som köpare ska kunna förutsätta att en jacka håller ihop och rörande de felen du beskriver så ska sådana brister i en jacka inte uppstå efter endast en användning. Jackan är därför att anse som felaktig och detta framgår av KKL 16 § 3 st.Eftersom felen på jackan visade sig inom sex månader så anses felet ha funnits vid köpet och säljaren ska ansvara för det. Se KKL 20-20a §§.Reklamation, KKL 23 §För att kunna åberopa att jackan är felaktig måste du reklamera jackan inom skälig tid efter att du märkt felet.Påföljder vid fel i vara1. Omleverans eller avhjälpande, KKL 26 §I första hand är det omleverans eller avhjälpande som är aktuellt. Det innebär att du kan kräva att få en ny jacka eller att de reparerar jackan. 2. Prisavdrag eller häva köpet, KKL 28-29 §§ Om omleverans eller avhjälpande är något som företaget inte kan erbjuda, kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (få pengarna tillbaka). Kräver du att få pengarna tillbaka som första påföljd så har säljaren rätt att på egen bekostnad kräva omleverans eller avhjälpande. Detta framgår av KKL 27 §.Jag rekommenderar dig att kontakta företaget så fort som möjligt och reklamera jackan. Utifrån egen erfarenhet kommer företaget med största sannolikhet att erbjuda en ny jacka, förutsatt att det finns liknande jackor kvar. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Har jag någon upplysningsplikt vid försäljning av en mc?

2017-10-24 i Köplagen
FRÅGA |Sålde en mc nyligen som jag hade gjort iordning efter en krock. Bytte alla trasiga delar så den vart återställd till ett normalt skick. Nu har köparen fått reda på att den tidigare varit krockad och vill ha 10 000kr för att jag inte upplyst honom om att den varit krockad tidigare. Har jag någon sådan upplysningsplikt?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det gäller köp av lös egendom (mc) mellan två privatpersoner är Köplagen (KöpL) tillämplig.Ingen upplysningspliktEnligt Köplagen finns det ingen generell upplysningsplikt för dig som säljare. Däremot får du inte underlåta att informera om fel eller brister som kan ha varit väsentligt för köparen, för i sådana fall kan du som säljare få ansvara för det. Detta framgår av 19 § KöpL.Utifrån dina uppgifter så verkar det inte vara något fel på motorcykeln då den återställts till normalt skick efter krocken. Det finns därför inga fel eller brister av väsentlig betydelse som du bör ha meddelat köparen om. Kort sagt har du som säljare ingen upplysningsplikt i detta fall och du har inte heller underlåtit att informera om fel eller brister som kan ha varit väsentligt för köparen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,