Vad innebär uppfinningshöjd?

2021-07-05 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har en fråga rörande patent…vad menar man egentligen med uppfinningshöjd och hur mäter man ens det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Patent innebär enligt 1 kap 3 § patentlagen (1967:837) att innehavaren av patentet får ensamrätt till sin uppfinning. Det betyder att ingen, utan patenthavarens tillåtelse, får använda den genom att tillverka, sälja eller importera uppfinningen. Detta gäller under den begränsade tid då man har patent på uppfinningen. För att få patent på en uppfinning krävs att den uppfyller vissa krav. Det första kravet är att uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar vilket anges i 1 kap 1 § patentlagen. Detta innebär att det ska finnas någon form av praktisk användning för uppfinningen. Tolkningen för vad som anses vara industriellt tillämpbart är bred. Det andra kravet är det s.k. nyhetskravet, vilket stadgas i 1 kap 2 § patentlagen. Nyhetskravet innebär att uppfinningen ska vara absolut och objektivt ny. Den får inte finnas någon annanstans i världen och får inte heller vara känd innan den patenteras. Nyheten kan "förstöras" om man publicerar uppfinningen, håller fördrag om den eller liknande, innan man har ansökt om patentet.Det tredje kravet är uppfinningshöjd, vilket också stadgas i 1 kap 2 § patentlagen. Kravet på uppfinningshöjd innebär att uppfinningen väsentligen ska skilja sig från andra liknande uppfinningar. Uppfinningshöjd bedöms med hjälp av en fiktiv person vid namn "fackmannen". Fackmannen har fullständig kännedom om känd teknik på sitt område och har tillgång till allt material som krävs för att kunna göra en säker bedömning. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får jag sälja kläder med tryck av kända personer på?

2021-01-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag har planer på att starta ett eget företag där vi ska trycka t-shirts med kända personers ansikten på där vi även ska redigera om bilderna och göra dom mer grafiska. Jag undrar därför vem det är som äger rättigheterna? Om jag själv designar en bild av en persons ansikte. Har personerna då rättigheterna till bilden eller får jag det automatiskt på grund av redigeringen?
Vanessa Hannah |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upphovsrätt är en form av immaterialrättsligt skydd för den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk. För att erhålla upphovsrättsligt skydd krävs att verket uppnår en viss nivå av originalitet och konstnärlighet, vilket kallas för verkshöjd. Skyddet uppkommer direkt när verket har skapats och är alltså ingenting man måste ansöka om, vilket följer av 1 § Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) (URL). Upphovrätten innebär att upphovsrättsmannen har ensamrätt gällande framställning av exemplar av verket och överföring av verket till allmänheten, vilket anges i 2 § URL. Exemplarframställning omfattar direkta kopior av verket, men även avbildningar av verket i andra former. Överföring av verket till allmänheten omfattar bl.a. att bjuda ut det till försäljning. Ett undantag från ensamrätten är att man får framställa några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk (12 § URL). Ett annat undantag från ensamrätten är om man genom bearbetning av ett upphovsrättsskyddat verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk. Det nya verkets upphovsrätt är då inte beroende av originalverkets upphovsrätt (5 § URL). När det gäller skyddstiden för ett upphovsrättsligt skyddat verk så anges i 43 § URL att upphovsrätten gäller i 70 år efter att upphovsmannen avlidit.Ett fotografi kan vara upphovsrättsligt skyddat om det är av konstnärlig karaktär och fotografen satt sin personliga prägel på det (verkshöjd). Om fotografierna inte är konstnärliga, skyddas de ändå av upphovsrätt enligt 49 § a URL. Skyddet gäller då i 50 år efter att upphovsmannen avlidit.Av din fråga framgår att du har planer på att starta ett företag som kommer att sälja t-shirts med tryck av kända personers ansikten på. När det gäller vem som äger rättigheterna till bilderna som trycken består av, beror det på vem som har skapat originalverket. Om du helt själv designar en bild av en känd persons ansikte är det du som har skapat verket och därmed du som är upphovsman. Om du använder dig av en målning eller ett fotografi av en känd person för att skapa trycket, så är det konstnären som skapat målningen eller fotografen som har tagit bilden som är upphovsmannen. I sådana fall får du inte använda dig av trycken för att sälja t-shirts eftersom det då utgör ett intrång i upphovsmännens ensamrätt. Om du däremot använder dig av en bild eller ett fotografi för att skapa ett självständigt verk så kan försäljningen vara tillåten. Detta eftersom det nya verkets upphovsrätt då blir oberoende av originalverkets upphovsrätt. Det krävs då att du genom bearbetning av originalverket, åstadkommer ett helt nytt och självständigt verk. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilka krav gäller för patent?

2020-11-22 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Lawline! Jag undrar vad som krävs för att man ska få patent på en uppfinning. Tacksam för svar!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Patent innebär enligt 1 kap 3 § patentlagen (1967:837) att innehavaren av patentet får ensamrätt till sin uppfinning. Det betyder att ingen, utan patenthavarens tillåtelse, får använda den genom att tillverka, sälja eller importera uppfinningen. Detta gäller under den begränsade tid då man har patent på uppfinningen.För att få patent på en uppfinning krävs att den uppfyller vissa krav. Det första kravet är att uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar vilket anges i 1 kap 1 § patentlagen. Detta innebär att det ska finnas någon form av praktisk användning för uppfinningen. Tolkningen för vad som anses vara industriellt tillämpbart är bred.Det andra kravet är det s.k. nyhetskravet, vilket stadgas i 1 kap 2 § patentlagen. Nyhetskravet innebär att uppfinningen ska vara absolut och objektivt ny. Den får inte finnas någon annanstans i världen och får inte heller vara känd innan den patenteras. Nyheten kan "förstöras" om man publicerar uppfinningen, håller fördrag om den eller liknande, innan man har ansökt om patentet.Det tredje kravet är uppfinningshöjd, vilket också stadgas i 1 kap 2 § patentlagen. Kravet på uppfinningshöjd innebär att uppfinningen väsentligen ska skilja sig från andra liknande uppfinningar. Uppfinningshöjd bedöms med hjälp av en fiktiv person vid namn "fackmannen". Fackmannen har fullständig kännedom om känd teknik på sitt område och har tillgång till allt material som krävs för att kunna göra en säker bedömning.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilket immaterialrättsligt skydd finns för böcker och hur lång är skyddstiden?

2021-01-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Lawline!!Jag håller just nu på och skriver en bok och blev nyfiken hur länge man har patent på en bok, dvs. att ingen får "kopiera" den utan samtycke. Tack på förhand för svar.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den typ av immaterialrättsligt skydd som aktualiseras när det gäller böcker är upphovsrätt, och alltså inte patent. I 1 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) anges att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till det. En bok är ett litterärt verk och omfattas därmed av bestämmelsen. Skyddet uppkommer formlöst vid själva skapandet och är alltså ingenting man måste ansöka om, vilket följer av 1 § URL. Upphovsrätten innebär att upphovsrättsmannen har ensamrätt gällande framställning av exemplar av verket och överföring av verket till allmänheten, vilket anges i 2 § URL. Exemplarframställning omfattar direkta kopior av verket, men även avbildningar av verket i andra former. Överföring av verket till allmänheten omfattar bl.a. att bjuda ut det till försäljning. När det gäller skyddstiden för ett upphovsrättsligt skyddat verk så anges i 43 § URL att upphovsrätten gäller i 70 år efter att upphovsmannen avlidit.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skyddas recept av upphovsrätt?

2020-12-08 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag håller just nu på med ett UF-projekt i skolan. Vi håller på att skapa en kokbok med våra egna recept. Nu har vi dock ett recept som innehåller en dressing där receptet inte vårt egna utan ett känt som är populärt på internet. Är det okej att referera till vem skaparen till receptet är och ändå använda det i boken? Vi kommer ju att sälja produkten så därför är jag osäker på om det är ok att göra så?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upphovsrätt är den form av immaterialrättsligt skydd som skulle kunna aktualiseras när det gäller recept. Upphovsrättsligt skydd gäller litterära och konstnärliga verk och uppstår formlöst vid själva skapandet, vilket framgår av 1 § Upphovsrättslagen (1960:729). Att skyddet uppstår formlöst innebär att det inte krävs någon ansökan eller liknande för att erhålla skyddet, till skillnad från andra immaterialrättsliga skydd. För att erhålla upphovsrättsligt skydd krävs dock att verket uppnår en viss nivå av originalitet och konstnärlighet, vilket kallas för verkshöjd.När det gäller recept brukar de normalt inte vara upphovsrättsligt skyddade, vilket illustreras i bland annat NJA 1946 s. 371. Detta beror på att rena ingredienslistor och beskrivningar av tillvägagångssätt inte uppnår kravet på verkshöjd. Om receptet däremot är skrivet på ett originellt sätt med fantasifulla formuleringar skulle upphovsrättsligt skydd kunna aktualiseras. I ditt fall kommer enbart en ingredienslista och möjligtvis instruktioner, för en dressing att användas i kokboken. Detta är godtagbart, såvida instruktionerna inte innehåller fantasifulla och originella formuleringar. Ni behöver alltså egentligen inte referera till originalreceptet i kokboken. Det skadar dock inte att göra det.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär det att en figur är upphovsrättsligt skyddad?

2020-09-18 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag gör egna latex formar av olika dekorationer jag har hemma och sedan säljer dom vidare via tradera som de flesta personerna gör. Men min fråga är, är de olagligt att avgjuta exempelvis mina Mumin figurer hemma och sälja dom vidare? Eller är de någon slags copyright på Mumin? Det är mumins egna polystone figurer jag tänkt avgjuta för att dels få fler hemma men också sälja dom vidare till någon annan. Men jag vill inte göra något som är olagligt!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upphovsrätt är en form av skydd för den som har skapat ett originellt verk som är litterärt eller konstnärligt. Skyddet uppkommer direkt när verket har skapats och är alltså ingenting man måste ansöka om (1 § Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Upphovsrätten innebär att upphovsrättsmannen har ensamrätt gällande framställning av exemplar av verket och överföring av verket till allmänheten (2 § Upphovsrättslagen). Exemplarframställning omfattar direkta kopior av verket, men även avbildningar av verket i andra former. Överföring av verket till allmänheten omfattar bl.a. att bjuda ut det till försäljning. Ett undantag från ensamrätten är att man får framställa några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk (12 § Upphovsrättslagen). Ett annat undantag från ensamrätten är om man genom bearbetning av ett upphovsrättsskyddat verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk. Det nya verkets upphovsrätt är då inte beroende av originalverkets upphovsrätt (5 § Upphovsrättslagen)."Mumin-figuren" är ett originellt och konstnärligt verk vilket innebär att den är upphovsrättsligt skyddad. Avgjutning av dessa figurer kan inte anses vara en bearbetning av verket eftersom det endast innebär att man återskapar verket i en annan form. Det torde alltså röra sig om exemplarframställning vilket utgör ett intrång i upphovsrätten. Det är dock som sagt tillåtet att framställa några få exemplar av ett offentliggjort verk, för privat bruk. Mumin-figuren är ett offentliggjort verk och därför bör avgjutning av det för privat bruk inte anses vara ett intrång i upphovsrätten. När det gäller försäljning av dessa figurer så utgör det intrång i upphovsrätten, dels genom att exemplarframställningen då inte är tillåten, och dels eftersom de överförs till allmänheten genom att bjudas ut till försäljning. Sammanfattningsvis är det tillåtet att skapa några få figurer för att ha dem hemma, men inte för att sälja dem vidare.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,