Är privat plastikkirurgi en immateriell tjänst?

2008-12-03 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är privat plastikkirurgi en immateriell tjänst?
Kenneth Wallin |Hej!Vad som omfattas av begreppet "immateriella tjänster" bestäms negativt som uppdrag som inte utförs på fysiska föremål.Plastikkirurgi är således en immateriell tjänst. Det gör ingen skillnad för själva definitionen om tjänsten är i privat eller offentlig regi.Vänliga hälsningar,

Åtnjuter foruminlägg upphovsrättsligt skydd

2008-08-09 i Immaterialrätt
FRÅGA |Om jag kompilerar massa forum-posts och släpper det som en bok, och tjänar pengar på det. Behöver jag då "forum-postarnas" tillåtelse för att få tjäna pengar på boken?
Alexandru Miler |Troligen kommer du inte att behöva deras tillåtelse för att tjäna pengar på din bok. Detta beror på att dessa forum-postar förmodligen inte åtnjuter något upphovsrättsligt skydd. För att en skrift eller en skapelse ska skyddas av upphovsrätt krävs att verket uppnår s.k. verkshöjd. Verkshöjd innebär att något uppnår en nivå av konstnärlighet och präglas av originalitet och individualitet. Kortare forum-postar uppfyller vanligen inte detta krav men det bör påpekas att kravet på verkshöjd är relativt lågt. Detta innebär att längre postar som liknar ex. dikter eller berättelser skulle kunna vara skyddade av upphovsrätt. I detta fall krävs författarens medgivande.Lycka till!

Lägga upp låt på internet

2008-05-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Vad händer om man kopierar några låtar på en CD till MP3-format, lägger ut dem för allmänheten på internet men byter filändelserna till "AAA"? får man göra det eller bryter det mot en lag?
Marcus Glimberg |HejAtt lägga upp låtar på internet, som man inte spelat in själv, är brott mot Upphovsrättslagen, oberoende av filändelserna. Detta på grund utav att det endast är skaparen till verket som har rätt att göra detta tillgängligt för allmänheten enligt 1-2 §§ Upphovsrättslagen. Jag är inte helt insatt i filändelser men antar att låtarna du lägger upp fortfarande kan spelas på något sätt. Därmed kan uppläggandet på internet klassa som att du gör verket tillgängligt för allmänheten, vilket i sin tur gör handlandet olagligt.Vill du läsa bestämmelserna själv är det bara att klicka http://lagen.nu/1960:729.Med vänlig hälsning

Upphovsrätt på gamla fotografier

2008-06-22 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag spelar i ett band som gärna vill använda några gamla fotografier på boxare på affischer. Alla bilder går ej att spåra, men ingen av dem är tagen före 1940. Upphovsman vet vi ej, i vissa fall vet vi vad personen på bilden hette. Affischerna ska användas för marknadsföringssyfte, då de ska informera om kommande spelningar, skivsläpp etc. Vilka bilder vågar man använda? Är det ok så länge bilden är över femtio år gammal, eller kan det fortfarande ligga kvar en upphovsrätt på den?
Miranda Berg |Hej!Upphovsrätt till ett verk gäller intill utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled. Om upphovsmannen är okänd gäller upphovsrätten intill utgången av sjuttionde året efter det år då verket offentliggjordes eller skapades. Se 43-44 §§ Upphovsrättslagen http://www.lagen.nu/1960:729#K4 . Så svaret är ja, det finns fortfarande någon som har upphovsrätt på bilderna om de är tagna efter 1940. Ett sätt att kringgå upphovsrätten är att till exempel göra ett collage av bilderna så att man därigenom åstadkommer ett nytt och självständigt verk, se 4 § Upphovsrättslagen.Straffbestämmelser för den som begår upphovsrättsintrång finns i 7:e kapitlet.Observera att den svenska Upphovsrättslagen gäller verk av svenska konstnärer eller verk som först utgivits i Sverige.Mvh

Bild publicerad utan fotografens tillstånd

2008-10-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Idag har en ganska stor dagstidning publicerat en bild, som jag gjorde för något år sedan, utan mitt tillstånd.Bilden användes som en affisch och det är inte ett foto på affischen som tryckts utan det är bilden som har tagits rakt av.Det jag nu undrar är om det finns någon speciell paragraf som tillåter tidningar att trycka bilder utan tillstånd eller något annat som gör att de kan kringgå lagen?Om de inte har tillåtelse, hur går jag lättast vidare med ärendet? Jag vill helst slippa egna kostnader men ändå markera att det inte är okej.
Miranda Berg |Hej,nej det finns inget undantag som gör att tidningen får publicera din bild utan till tillåtelse, inte om hela bilden är publicerad i obearbetad form (det vill säga om den inte är så förändrad att den kan anses vara ett nytt och självständigt verk, se Upphovsrättslagen 4 § ( https://lagen.nu/1960:729#P4 ).Du kan meddela tidningen om att du känner till dina rättigheter, att du vet att de har gjort fel (det vet de säkert själva också), föreslå att de kan få köpa bilden av dig och berätta att du annars kommer att gå vidare till domstol. En civilprocess om ersättningsanspråk behöver du inte betala om du vinner den. Upphovsrättsbrott kan åtalas av åklagare om du som målsägande anmäler brottet, inte heller då behöver du givetvis stå för några kostnader. Se vidare kap 7 Upphovsrättslagen.Mvh

Omarbetning av upphovsskyddade verk

2008-08-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Om jag vill använda mig av gamla serietidningar i hantverk, vad gäller då kring copyrightskyddet? Jag gör glasfat och använder mig av urklippta bilder ur diverse serietidningar som jag lackar fast som motiv. har jag rätt att sälja dessa fat? Och om jag använder tex reklambilder och annonser ur vanliga tidningar, vad gäller då?
Jon Östrem |Hej.Serietidningar skyddas av upphovsrättslagen. Detta innebär att upphovsmannen har ensamrätt till allt offentliggörande av verket. Att klistra bilder på glasfat är säkert väldigt fint, men dessvärre gör det intrång i upphovssrättskyddet (se 2 § 1 st. Upphovsrättslagen som du finner https://lagen.nu/1960:729 ). Detsamma gäller i allmänhet för reklambilder och annonser. Upphovsrätt går dock att överlåta så mitt förslag är att du hör av dig till aktuella förlagen och ber om tillåtelse för användningen. Jag vill utfärda en extra varning rörande annonser. Annonser innehåller ofta varumärken och det skulle innebära varumärkesintrång om du anväde dessa i dina verk.Med vänlig hälsning,

Rätt att filma en föreläsning

2008-03-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Tillstånd att filmaPå en skola gavs en föreläsning dit allmänheten hade inbjudits kostnadsfritt. Skolan är privat mark. Har föreläsaren eller andra deltagare rätt att förbjuda filmning med hänvisning till privat mark trots att de inte arbeta för skolan? Vem har behörighet att förbjuda filmning? Har det betydelse om man har presslegitimation och materialet är avsett för tex. SVT?
Gustaf Lidegran |Föreläsningen i sin helhet skyddas av upphovsrätt. Rätten att filma eller spela in väsentliga delar av denna tillkommer upphovsrättsinnehavaren, i regel föreläsaren. Att spela in föreläsningen utan tillstånd betraktas som olovlig exemplarframställning och är kriminaliserat. Om tillstånd har givits till att filma föreläsningen innefattar inte det i sig ett tillstånd att sprida föreläsningen till exempel att visa den i TV. Att utan tillstånd visa en föreläsning i TV betraktas som olovligt tillgängliggörande till allmänheten och är även det kriminaliserat. Skolan har möjlighet att genom ordningsregler villkora allmänhetens tillträde på olika sätt. Detta eftersom det inte finns någon generell rätt att vistas i skolans lokaler. Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns någon rätt att filma föreläsningen oavsett presslegitimation. Skolan och föreläsaren var för sig kan förbjuda filmande och i vart fall föreläsaren skall tillfrågas innan föreläsningen.Vänliga hälsningar

Kan upphovsrätten hjälpa mig att få tillbaka mina verk?

2008-02-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag några frågor om upphovsrätt när det gäller dokument som har skickats och som det inte finns kopior på.Jag känner en som skriver många dikter. Han har skickat dikter till olika tävlingar och tidningar. Nu funderar han på att kanske publicera dikterna i form av en diktsamling.Kan han kräva tillbaka dikterna från tidningen ifall de inte publiceras i tidningen? Tidningen har inte betalat för dikterna. i så fall undrar jag om detta även gäller dikter som har skickats i form av brev till någon annan. Kan han kräva tillbaka brev som innehåller hans egna dikter, som han har skickat till någon annan? I fall syftet är att ge ut en diktsamling, alltså.
Daniel Prawitz |Din fråga handlar egentligen inte om upphovsrätt alls. Din vän har förstås upphovsrätt till dikterna enligt Upphovsrättslagen 1:1, som du hittar http://www.lagen.nu/1960:729. Upphovsrättslagen reglerar dock bara själva rätten att nyttja dikterna o dyl. och är inte till någon hjälp när det gäller att få tillbaka dem från dem han har skickat dem till.Mitt bästa råd till din vän är att höra av sig till dem han skickat dikterna till och be dem att sända tillbaka dem till honom. Olika tidningar har olika villkor vad gäller returnering av insända bidrag. Som exempel kan anges att Sydsvenskan inte returnerar insända bidrag. Din vän får helt enkelt höra av sig till de tidningar och tävlingar han skickat dikterna till och kontrollera vad deras returnerings-/tävlingsregler säger. Enklare är det nog att få tillbaka sina dikter från vänner och bekanta.Tyvärr kan jag inte ge något bättre råd än så, hoppas att det löser sig ändå för din vän!Med vänliga hälsningar