Upphovsrätt på gamla fotografier

2008-06-22 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag spelar i ett band som gärna vill använda några gamla fotografier på boxare på affischer. Alla bilder går ej att spåra, men ingen av dem är tagen före 1940. Upphovsman vet vi ej, i vissa fall vet vi vad personen på bilden hette. Affischerna ska användas för marknadsföringssyfte, då de ska informera om kommande spelningar, skivsläpp etc. Vilka bilder vågar man använda? Är det ok så länge bilden är över femtio år gammal, eller kan det fortfarande ligga kvar en upphovsrätt på den?
Miranda Berg |Hej!Upphovsrätt till ett verk gäller intill utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled. Om upphovsmannen är okänd gäller upphovsrätten intill utgången av sjuttionde året efter det år då verket offentliggjordes eller skapades. Se 43-44 §§ Upphovsrättslagen http://www.lagen.nu/1960:729#K4 . Så svaret är ja, det finns fortfarande någon som har upphovsrätt på bilderna om de är tagna efter 1940. Ett sätt att kringgå upphovsrätten är att till exempel göra ett collage av bilderna så att man därigenom åstadkommer ett nytt och självständigt verk, se 4 § Upphovsrättslagen.Straffbestämmelser för den som begår upphovsrättsintrång finns i 7:e kapitlet.Observera att den svenska Upphovsrättslagen gäller verk av svenska konstnärer eller verk som först utgivits i Sverige.Mvh

Fotografering av annans verk

2007-11-27 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Har en fundering ang fotografering och försäljning av tavlor. är det tillåtet att fotografera en massproducerad produkt, tex en porslinsfigur, på ett konstnärligt sätt, för att sedan göra tavlor till försäljning?
Marcus Glimberg |Hej,Den som har producerat porslinsfiguren har med allra största sannolikhet även upphovsrätt till denna. Upphovsrätten innebär kort att det bara är upphovsmannen som har rätt att göra sitt verk offentligt och ställa ut verket till försäljning, detta enligt 1 kap. Upphovsrättslagen.När ni fotograferar någon annans verk överför ni egentligen bara verket från en konstfrom till en annan, det kan lite krasst jämföras med att göra en film av en redan skriven bok. Om ert fotografi av till exempel en porslinsfigur uppnår egen verkshöjd, genom att ert foto är individuellt och särpräglat, kommer ni att få upphovsskydd för just detta foto. Ert problem är att trots att ni fått upphovsrätt får denna inte användas på ett sätt som skulle kunna kränka den ordinarie upphovsmannens rätt. Med andra ord måste ni ha dennes godkännande för att sälja fotografierna, enligt 1 kap. 4 § Upphovsrättslagen. Det undantag som finns skulle vara att porslinsfiguren bara var ett objekt i bakgrunden av bilden och inte stod i fokus, så har jag dock inte uppfattat denna situation (2 kap. 20a § Upphovsrättslagen). Min rekommendation är att höra av dig till den som producerat objektet och be om dennes tillstånd att fotografera och sälja bilder på dennes verk, får ni detta kommer det endast krävas att ni på ett tydligt sätt anger vem som från början skapat det fotograferade.Vill ni själv läsa de angivna lagrummen klicka http://www.lagen.nu/1960:729 och undrar ni något utöver detta är det bara att höra av sig. Lycka till!

Tillräcklig verkshöjd för att undvika intrång

2007-10-02 i Immaterialrätt
FRÅGA |Har en fråga angående upphovsrätt. Vad jag har förstått så får man använda ett verk om man ändrar tillräckligt mycket så att det blir fråga om ett nytt, individuellt och självständigt verk.Min fråga är nu hur man ska kunna avgöra om det är en tillräckligt stor ändring?Har ett exempel här som jag skulle vilja ha en åsikt om ang. om den omgjorda versionen är ett eget verk eller ej.
Anna Mann |Hej!Det går inte att ge ett svar på om ett verk gör intrång i ett annat om det inte uppenbart är en kopia. I varje enskilt fall måste en bedömning göras. Jag kan tyvärr inte ge ett uttalande om ditt skapade verk gör intrång i originalet men jag kan ge grunderna hur bedömningen ska göras.Enligt 2 § Upphovsrättslagen (URL), som finns http://www.lagen.nu/1960:729, innefattar upphovsrätten en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten. Har någon i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk, är hans upphovsrätt ej beroende av rätten till originalverket enligt 4 § URL.För att avgöra om ett verk gör intrång i ett upphovsrättsligt verk eller är ett nytt, självständigt verk måste en jämförelse mellan verken göras för att se hur lika de uppfattas. Om de båda ger samma estetiska upplevelse är det oftast ”samma verk”, även om det finns skillnader.Om du bara framställer ett verk för privat bruk är det inte intrång enligt 12 § URL.Det råd jag kan ge är att du försöker visa några vänner de båda verken och se hur de uppfattar dem och tycker att de är för lika.Lycka till!

Brott att länka till foto på hemsida?

2007-09-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Jag har ifrån min hemsida länkat en text till ett foto som finns på en annan hemsida.nu hotar ägaren till denna hemsida att anmäla mig ! kan denna göra det och i sådana fall för vad? vore hemskt tacksam för snabbt svar! Tack på förhand - Frida
Marie Wahlin |Hej!Tack för din fråga!Fotografier åtnjuter upphovsrättsligt skydd enligt Upphovsrättslagen (SFS 1960:729), se http://www.lagen.nu/1960:729 . Antingen kan ett foto erhålla skydd genom 1 § i lagen om det är konstnärligt och då har fotot skydd i 70 år efter upphovsmannens död. Är det istället fråga om en vanlig semesterbild gäller enligt 49 a § ett femtioårigt skydd efter att bilden togs. Alltså gör du upphovsrättsintrång om du gör det möjligt för andra att se bilden genom länken och man måste därför alltid ha upphovsmannens tillåtelse innan så sker, om skyddstiden inte har gått ut. Har innehavaren av hemsidan tagit fotot föreligger så klart fortfarande skydd. Han som har tagit bilden har då rätt att bestämma hur och när bilden ska offentliggöras. Men är det inte innehavaren av hemsidan som har tagit bilden kan han inte hota med att anmäla dig. Du bör kontakta honom och ta reda på detta och i sammanhanget fråga om du kan få länka till bilden genom någon slags ersättning, annars vill han/hon nog inte gå med på det och då måste du ta bort länkningen för att undslippa rättegång. Han/hon kan annars anmäla dig för upphovsrättsintrång enligt 53 § vilket kan leda till böter eller fängelse i högst två år. Du kan även få betala skadestånd enligt 54 §. Men om du konsulterar upphovsmannen och eventuellt tar bort bilden ska det nog inte behöva gå så långt.Vänligen

Kan upphovsrätten hjälpa mig att få tillbaka mina verk?

2008-02-24 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag några frågor om upphovsrätt när det gäller dokument som har skickats och som det inte finns kopior på.Jag känner en som skriver många dikter. Han har skickat dikter till olika tävlingar och tidningar. Nu funderar han på att kanske publicera dikterna i form av en diktsamling.Kan han kräva tillbaka dikterna från tidningen ifall de inte publiceras i tidningen? Tidningen har inte betalat för dikterna. i så fall undrar jag om detta även gäller dikter som har skickats i form av brev till någon annan. Kan han kräva tillbaka brev som innehåller hans egna dikter, som han har skickat till någon annan? I fall syftet är att ge ut en diktsamling, alltså.
Daniel Prawitz |Din fråga handlar egentligen inte om upphovsrätt alls. Din vän har förstås upphovsrätt till dikterna enligt Upphovsrättslagen 1:1, som du hittar http://www.lagen.nu/1960:729. Upphovsrättslagen reglerar dock bara själva rätten att nyttja dikterna o dyl. och är inte till någon hjälp när det gäller att få tillbaka dem från dem han har skickat dem till.Mitt bästa råd till din vän är att höra av sig till dem han skickat dikterna till och be dem att sända tillbaka dem till honom. Olika tidningar har olika villkor vad gäller returnering av insända bidrag. Som exempel kan anges att Sydsvenskan inte returnerar insända bidrag. Din vän får helt enkelt höra av sig till de tidningar och tävlingar han skickat dikterna till och kontrollera vad deras returnerings-/tävlingsregler säger. Enklare är det nog att få tillbaka sina dikter från vänner och bekanta.Tyvärr kan jag inte ge något bättre råd än så, hoppas att det löser sig ändå för din vän!Med vänliga hälsningar

Bilder på internet

2007-11-07 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får jag lägga ut bilder på mina kompisar på internet?Vad skall jag tänka på?
Johanna Nilsson |Ja, Du får lägga ut bilder av dina vänner på Internet.Vad som kan vara värt att veta när man som privatperson lägger ut bilder på Internet är att bilderna inte får vara sådana att de kan uppfattas som kränkande för personen på bilden. Ett typexempel är att lägga ut nakenbilder på någon. Detta kan anses utgöra brottet förtal enligt Brottsbalken.Se även till att du har rätt att använda bilderna du lägger ut. Det vill säga att du antingen tagit bilderna själv eller att du har tillåtelse från den som tagit dem att använda dem.Vänliga hälsningar

Bilder har olovligen lagts upp på Internet

2007-10-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |UpphovsrättEn person har fotat och delgett dessa bilder till annan person endast i syfte av att visa motivet på bilderna. Mottagande person är noga upplyst om att de inte får publiceras vilket ignorerats. Bilderna är publicerade på dennes hemsida utan upphovsmannens namn och utan tillåtelse. Trotts skriftliga krav vägrar personen att ta bort bilderna. Hur gör jag? Bilderna måste bort! Polisanmälan, stämning...eller vad?
Joel Wickman |Hej, Den som tar ett fotografi, erhåller också upphovsrätt till fotot. Exklusiv rätt erhålls till att förfoga över fotot genom att t.ex. göra det tillgängligt för allmänheten. Publicering på Internet torde vara ett klart fall av dylikt tillgängliggörande. Eftersom inte samtycke från upphovsmannen finns rör det sig här om ett upphovsrättsligt intrång. Intrånget kan polisanmälas och straffet kan bli böter eller fängelse i högst två år.Domstol får, om upphovsrättsinnehavaren (fotografen i detta fallet) yrkar det vid vite, förbjuda den som gör intrång att upphöra med åtgärden. I praktiken betyder detta att om personen i fråga inte genast tar ned bilderna från hemsidan tvingas denne att betala mycket pengar. Upphovsrättsinnehavaren måste ställa säkerhet för det fall motparten senare vinner målet.Upphovsmannen kan också kräva ersättning för förlust, lidande och annat förfång.Den lag som reglerar detta är Upphovsrättslagen, se http://lagen.nu/1960:729 . Hoppas du fått lite hjälp.Med vänliga hälsningar

Immaterialrättsligt skydd för community?

2007-09-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag ska starta upp en community på internet med ett antal personer jag mött just över internet. Jag har dock ännu inte avslöjat alla detaljer i planen för dem, jag känner dem ju inte. Mn idé är bra och den finns i dagsläget inte på internet, trots allt som finns där ute ^^Kan jag forma ett juridiskt bindande dokument för dem att signera där de godkänner att inte ta min idé vidare någon annastans efter vårt möte och utveckla den där för egen vinning?Jag vet att man inte kan patentera idéer, men kanske ändå på något sätt skydda sig. Om person A närvarar vid mötet och sedan avböjer, för att en kort tid senare starta upp en egen verksameht grundat på min idé, kan jag på något sätt hindra honom/henne då? Om han/hon skrivit på något slags sekretessavtal?Tack på förhand!
Marie Wahlin |Hej!Tack för din fråga!Det är alldeles riktigt att du inte kan patentera din idé vad gäller själva communityn. Nu vet ju inte jag vilka idéer det är som du ska utveckla, men om din idé är ny och den löser ett tekniskt problem på Internet kan patent aktualiseras. Däremot vet jag att du kan skydda utseendet på din community genom Mönsterskyddslagen (SFS 1970:485), se http://lagen.nu/1970:485 . Lagen ändrades för några år sedan så att den nu även möjliggör mönsterskydd för icke – fysiska föremål som exempelvis typsnitt och layout på en bildskärm. Din community behöver inte heller användas yrkesmässigt för att du ska erhålla skydd. För att få skydd måste däremot typsnitt och layout vara nytt och särpräglat och får således inte likna det som redan finns. Du kan alltså skydda utseendet på din community genom att vända dig till PRV och registrera utseendet.Vidare finns det en annan möjlighet där du slipper att registrera utseendet, nämligen oregistrerat gemenskapsformgivningsskydd som gäller i tre år från dagen som din community är färdigskapat. Detta kan vara att föredra om du kommer att ändra din community utseendemässigt flertalet gånger. Om du istället avser att hålla fast vid ett visst nytt och särpräglat utseende som är typiskt för din community, är en registrerad formgivning att föredra där du kan erhålla skydd i max 25 år och skyddsomfånget är dessutom vidare.Dessutom kan din community skyddas utseendemässigt av Upphovsrättslagen (SFS 1960:729), se http://lagen.nu/1960:729 . Om den ses som ett datorprogram utgör den litterärt verk och skyddas som datorprogram i enlighet med 1 § 1 st. 2 p. Om den istället ses som ett konstnärligt verk så skulle man kunna hänföra den till antingen 1 § 1 st 5 p. ( fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst) eller 6 p. (alster av brukskonst) eller 7 p. som säger att även verk som kommit till uttryck på något annat sätt skyddas. Nu finns det inga tidigare avdömda mål när det gäller community´s för att få en inblick i hur stora krav som ställs på dem för att uppnå skydd. Dessutom får man inte veta om man har upphovsrättsligt skydd förens det blir tvist, då domstolen först bedömer om communityn uppnår kraven. Därför kan mönsterskydd vara att föredra. Sen om du även uppnår upphovsrättens krav på skydd är det bara en bonus.Enda sättet att skydda dina idéer är att hålla dem hemliga om du inte kan patentera dem. De kan skyddas genom Lagen om skydd för företagshemlighet (SFS 1990:409), se http://lagen.nu/1990:409 , men då måste din verksamhet vara affärsmässig. För att undvika att parterna du ska ha möte med snor dina idéer ska du innan du har detta möte få parterna att skriva på ett sekretessavtal där du anger att allt som yppas under mötet stannar mellan er och att dem inte får ta dina idéer. Du måste givetvis klart ange vad dina idéer är och dokumentera vad som yppas under mötet. Du måste också ha med en skadeståndsklausul där det anges att den som yppar något eller tar och använder idén själv ska betala skadestånd. Du kan då ange skadeståndets storlek som givetvis måste vara avskräckande samt vid de fall någon tar din idé, kan du ange att skadeståndet är så mycket som de tjänar på just din idé etc.Återkom gärna om det skulle uppkomma ytterligare frågor. Vänligen